160 let české univerzitní hungaristiky

26. listopadu 2013

V úterý 26. listopadu byla v přízemí hlavní budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze zahájena výstava s názvem 160 let české univerzitní hungaristiky pořádaná Katedrou středoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Maďarským institutem Praha. Expozice připomíná historii české hungaristiky od roku 1854 do současnosti. Vedle vývoje výuky oboru v Praze a v Brně přibližuje i nejvýznamnější osobnosti spjaté s českou hungaristikou, jako např. Pavla Bujnáka, Vladimíra Skaličku, Petra Rákose či Richarda Pražáka. Vůbec poprvé byly v rámci výstavy publikovány některé dokumenty a fotografie mapující dějiny české hungaristiky.

Více informací k tématu v článku Maďarština se na UK s malými přestávkami vyučuje už 160 let