092610

Archeologická expedice do Súdánu

 

Společná tisková zpráva


Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Dne 16. října 2009 byla zahájena společná expedice Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem do Súdánu. V rámci dlouhodobé spolupráce obou institucí na poli archeologie a egyptologie se obě instituce rozhodly iniciovat projekt v oblasti zkoumání starověkých kultur na přidělené archeologické koncesi v Usli. Archeologická koncese Českého egyptologického ústavu FF UK je unikátním multidisciplinárním projektem, který umožní nový pohled na archeologické, sociální a ekologické aspekty vývoje původních núbijských protostátů.

Lokalita Usli, na jejímž výběru a získání má zásluhu především prof. Miroslav Bárta z Českého egyptologického ústavu, představuje jednu z nejstarších lokalit majících těsný vztah ke vzniku a vývoji tzv. Napatského království v 1. tis. př. Kr. Odborníci předpokládají, že se zde nachází jeden z královských paláců, chrám a rozsáhlé osídlení, které poskytnou důležité informace o vzniku a vývoji starověkých komplexních společností.

Součástí výzkumu bude i zkoumání pravěkého období, klimatických změn a proměn toku Nilu v průběhu holocénu v oblasti 6. nilského kataraktu. Tato část výzkumu bude prováděna ve spolupráci s pražským Geologickým ústavem Akademie věd ČR. Po více než 50 letech se tak čeští egyptologové vracejí na území Núbie, kde v 60. letech 20. století pomáhali v rámci mezinárodní akce UNESCO zachraňovat památky ohrožené stavbou velké Asuánské přehrady.

V Praze dne 26.10.2009

 

pr@ff.cuni.cz

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK