090204

Filozofická fakulta UK v Praze a nezaměstnanost absolventů

 

FF UK v Praze má dle čerstvě zveřejněného průzkumu Střediska vzdělávací politiky Pedagogické fakulty UK v Praze nejnižší míru nezaměstnanosti absolventů v porovnání s oborově srovnatelnými pracovišti. Běžná nezaměstnanost se pohybuje kolem 1,0 % což představuje skutečný zlomek z velkého počtu absolventů, kdy vzorek pro průzkum činilo celých 1048 absolventů.

 

Celý materiál k dispozici zde: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-6690.html

Praha 4. 2. 2009

 

pr@ff.cuni.cz

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK