081201

Středoevropská akademická iniciativa se shodla na podobě společného studijního programu

Ve dnech 27. – 29. 11. 2008 se uskutečnilo již páté setkání děkanů Středoevropské

akademické iniciativy, tentokrát v Lublani. Zástupci filosofických fakult z Bratislavy, Krakova,

Lublaně a Prahy projednali konkrétní podobu společného studijního programu

středoevropských studií v rámci navazujícího magisterského studia a na závěr podepsali za

účasti rektorky lublaňské univerzity a zástupců diplomatického sboru protokol o vytvoření

tohoto programu. Na příští setkání v Bratislavě, které se odehraje v dubnu 2009, budou již

připraveny kompletní akreditace daného oboru. Zároveň se strany shodly na nutnosti

přípravy modelu financování celého projektu, přičemž tato oblast bude též vyřešena na

bratislavském jednání.

Kromě společného studijního programu jednali zástupci fakult o dalších formách spolupráce,

výměně publikací, nutnosti intenzivnější informovanosti a zapojení do společných projektů.

Praha 1. 12. 2008

pr@ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK