080625

Prof. Holý laureátem ceny Humoldtovy nadace

 

Profesor PhDr. Jiří Holý, DrSc. z Ústavu české literatury a literární vědy se stal laureátem Humboldt Research Award, kterou každoročně udílí Nadace Alexandra von Humboldta (Alexander von Humboldt-Stiftung).

Ocenění je udíleno zahraničním vědcům za jejich dosavadní celoživotní badatelské výkony, jež jsou přínosem pro daný obor a u kterých se očekává, že i nadále budou čelními a aktivními představiteli svých oborů. Každoročně je uděleno až sto těchto ocenění. Návrh na ocenění smí předložit pouze němečtí akademičtí pracovníci. Navrhovatelem profesora Holého byl Prof. Dr. Walter Koschmal z Universität Regensburg.

Ocenění je spojeno s významným finančním obnosem a laureáti jsou pozváni na roční badatelský pobyt ve výzkumné instituci v Německu, kde se zapojí do spolupráce s tamějšími odborníky. Poslání Humboldt Research Award totiž spočívá v podpoře rozvoje mezinárodní vědecké spolupráce.

 

Praha 24. 6. 2008

 

pr@ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK