080305

Vznik Centra pro dějiny evropského myšlení

 

Ve středu 5. března 2008 byla podepsána smlouva mezi Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze a Filosofickým ústavem Akademie věd ČR o vzniku společného pracoviště Centra pro dějiny evropského myšlení (CEDEM). Pracoviště CEDEM je společným zařízením UK FF a FLÚ AV ČR v Praze za účelem spojení vědeckého potenciálu a prostředků pro zajištění pokročilého interdisciplinárního výzkumu v oblasti evropských studií.

CEDEM se koncentruje na výzkum a kritické přemýšlení o evropské kulturní identitě, reflektuje vývoj ideje/konstruktu Evropy v českém a středoevropském kontextu. Prostřednictvím historického, filozofického a sociálně-vědního zkoumání (od středověku po současnost) se CEDEM věnuje reflexi fenoménu Evropy jako specifické kulturně-historické entity.

V neposlední řadě zaměřuje též pozornost na teologické, filozofické a „politologické“ myšlení české náboženské reformace 14. až 17. století jako významného českého příspěvku k dějinám utváření evropské identity.

CEDEM se bude aktuálně podílet na konferenci: Bruncvík a nymfa. Dějiny evropského myšlení ve středoevropském kontextu/Bruncwick und die Nymphe. Geschichte des europäischen Denkens im mitteleuropäischen Kontext, což bude česko-německo-polské interdisciplinární setkání v květnu 2008 konané v Goethe- Institutu Praha.

Základní provozní náklady CEDEM jsou financovány společně UK FF a FLÚ AV ČR. Vlastní vědecká, vydavatelská, popularizační aj. činnost bude zásadně financována z českých a zahraničních grantů. Koordinátorem centra byl po vzájemné dohodě obou institucí jmenován PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D. (hlavacek@)rz.uni-lepzig.de).

Praha 5. 3. 2008

pr@ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK