Archiv

Jsou známy výsledky voleb do Akademického senátu Filozofické fakulty UK

Byl zveřejněn protokol o průběhu a výsledcích voleb do AS FF UK pro volební období 2016–2018.

Volit do Akademického senátu FF UK je letos více než jednoduché

„V minulosti nebyla možnost hlasovat ve všech budovách, protože fakulta teoreticky sídlí na třinácti místech v Praze,“ uvádí v rozhovoru jednu z výhod elektronického hlasování proděkan pro informační zdroje Ondřej Tichý.

Prohlášení členů AS FF UK k událostem 17. 11. 2015

Prohlášení k nedůstojnému jednání se studenty Univerzity Karlovy 17. listopadu 2015 na Albertově.

Pozvánka na květnové zasedání Akademického senátu FF UK

10. zasedání AS FF UK se koná ve čtvrtek 14. května 2015 od 13:30 v místnosti č. 104 (1. patro hlavní budovy FF UK).

Pozvánka na dubnové zasedání Akademického senátu FF UK

Komentovaný program 9. zasedání AS FF UK, 9. dubna 2015.

Pozvánka na březnové jednání akademického senátu

Komentovaný program 8. zasedání AS FF UK, 12. března 2015.

Do čela Akademického senátu FF UK byl zvolen prof. Jan Čermák

Do čela Akademického senátu FF UK byl pro období 2014–2016 zvolen prof. Jan Čermák. Ve svém projevu vyzvedl důležitost etické politiky, vzájemnosti, věcnosti, bezpředsudečnosti a úcty.

Volby do Akademického senátu FF UK začnou v pondělí 7. dubna

Volby do Akademického senátu FF UK na volební období 2014–2016 se uskuteční ve dnech 7.–10. dubna 2014 (7., 9. a 10. 4. v hlavní budově FF UK a 8. 4. v budově v Celetné č. 20), a to vždy od 10:00 do 18:00.