Zkušební přístup: Treasury of Linguistic Maps Online

Knihovna FF UK získala do 30. června 2016 pro všechny zaměstnance a studenty UK zkušební přístup k databázi Treasury of Linguistic Maps Online od vydavatele De Gruyter Publishers. Databáze obsahuje více než 2 000 lingvistických map ve vysokém rozlišení, které je možné detailně prohledávat, zvětšovat, tisknout či stahovat ve formátu PDF (uživatelský manuál). Mapy byly vybrány napříč nejrůznějšími jazykovědnými publikacemi z produkce vydavatelství De Gruyter, poprvé jsou k dispozici pohromadě a tvoří tak ojedinělý zdroj pro různé druhy lingvistického výzkumu. Databáze je určena zejména odborníkům a studentům, kteří se zaměřují na obecnou a srovnávací lingvistiku, stejně jako zájemcům o jednotlivé světové jazyky a jazykové oblasti.

Zkušební přístup využívejte do 30. 6. 2016 na odkaze Treasury of Linguistic Maps Online a to z počítačů na celé UK i z pohodlí domova s přihlášením jako do IS.

Treasury of Linguistic Maps Online

Zkušební přístupy doplňují stálou nabídku předplácených elektronických informačních zdrojů, které naleznete na Portálu elektronických zdrojů UK (PEZ) a většinu z nich prohledáte s univerzitním vyhledávačem UKAŽ.