Chystá se druhý ročník konference Lingvistika Praha 2014

Ve dnech 10.–12. dubna 2014 se bude na půdě Filozofické fakulty UK konat druhý ročník konference Lingvistika Praha 2014, zaštítěné Ústavem českého jazyka a teorie komunikace a Ústavem obecné lingvistiky FF UK.

Setkání je určeno primárně pro doktorandy a pokročilé studenty lingvistických oborů z celé České republiky, kteří zde výsledky svých prací představují v tematických workshopech i ve volných sekcích. Konferenci organizuje šest mladých lingvistů spjatých studiem a prací s FF UK a částečně i s Ústavem pro jazyk český AV ČR. S přípravami vypomáhají také studenti, kteří se tak mohou mnohdy prvně zapojit do odborného dění svých oborů.

Jedna z organizátorek, doktorandka oboru český jazyk Hana Prokšová, ke konferenci říká: „Nápad uspořádat v Praze velké lingvistické setkání s hlavním podílem workshopů se zrodil cestou vlakem a jsme rádi, že nám ten pomyslný vlak neujel a letos nás s Lingvistikou Praha čeká už druhý rok. Smyslem konference je vést diskusi o možnostech a metodách zkoumání jazyka a dozvědět se, čím se vlastně naši kolegové z různých lingvistických koutů zabývají. Bude to znít jako klišé, ale tento rok se nám zdá program konference velmi kvalitní a věříme, že nás všechny čekají inspirativní tři dny.“

IMG_0157

Z průběhu prvního ročníku konference Lingvistika Praha: přednáší doc. Mirjam Friedová, Ph.D.

Letošními tématy workshopů jsou:

  • Statistika v lingvistickém výzkumu
  • Přístupy v sociolingvistice
  • Specifika vytváření a vytěžování českých a anglických diachronních korpusů
  • Emoce v jazyce
  • Osvojování mateřského jazyka

Workshopů je možné se účastnit i pasivně, stačí se pouze zaregistrovat na webu konference. Volné sekce jsou bez předchozího přihlášení otevřeny všem zájemcům.

Během konference zazní i tři plenární přednášky:

  • Jarmila Panevová (Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK): Syntax jako lingvistická disciplína (10. 4. od 13:00 v m. č. 300),
  • Tomáš Duběda (Ústav translatologie FF UK): Fonologie výpůjček: „Hosté legalizují svůj pobyt“ (10. 4. od 10:45 v m. č. 104),
  • Pavel Machač (Ústav obecné lingvistiky FF UK): Zvuk řeči jako realita a fikce (11. 4. od 11:45 v m. č. 104).

Na plenární přednášky jsou studenti i pedagogové z řad široké odborné veřejnosti zváni zvláště srdečně.

Další informace včetně pokynů k přihlášení do jednotlivých workshopů je možné nalézt na webových stránkách konference.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK