Akademická noc

Akademickou noc na FF UK zahájí debata o reformě školství

Ve čtvrtek 25. dubna se uskuteční Akademická noc. Program nabídne přednášky, koncerty, workshopy či prezentace univerzitních studentských spolků. Některé body programu jsou zaměřeny na chystaný studentský majáles, kterému Akademická noc předchází.

David Pavlorek, předseda Studenstké rady FF UK, je jedním z organizátorů Akademické noci„Tato akce má navázat na loňskou úspěšnou celorepublikovou Noc univerzit, která tehdy proběhla jako součást Týdne neklidu. Noc univerzit formou popularizačních přednášek ukázala život univerzit široké veřejnosti, studentům napříč obory a uchazečům. Jelikož to byla akce pozitivní, rozhodli jsme se, že bychom tento koncept rádi zopakovali alespoň v komornější podobě v rámci univerzity,“ říká jeden z organizátorů Akademické noci David Pavlorek, předseda Studentské rady FF UK.

Dodává, že přijít může kdokoliv. Program záměrně začíná ve večerních hodinách, aby se mohla zúčastnit i široká pracující veřejnost. Akce je vhodná také pro uchazeče o studium na univerzitě – mohou se zde seznámit s širokým záběrem činnosti jednotlivých oborů.

„Akademická noc naváže na loňskou koncepci i tím, že započne debatou o vysokoškolské politice: Reforma terciárního vzdělávání a její možné důsledky. Diskuse bude zaměřena na budoucnost školské reformy. Jsou pozváni zástupci ministerstva i zástupci naší univerzity,“ dodává David Pavlorek.

Cílem organizátorů je především ukázat, že univerzita není zastaralá a přežitá instituce, ale je moderní a otevřená široké veřejnosti. „Univerzita jde s dobou. To už je na každém návštěvníkovi, co si z ní může odnést,“ uzavírá David Pavlorek.

Akademická noc bude probíhat od 17.00 do pozdních nočních hodin. Převážná část programu je situována v hlavní budově Filozofické fakulty UK (nám. Jana Palacha 2); filmová promítání se uskuteční ve studentském klubu K4 (Celetná 20) a na FAMU (Smetanovo nábřeží 2). Program celé akce je zveřejněn na webových stránkách www.akademickanoc.cz. Studenstký majáles se bude konat 1. května, program a další informace jsou k dispozici na webových stránkách http://majalesstudentu.cz.

zpracovala Radka Mačugová


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK