Studentské spolky a aktivity

Studentská uskupení: Studentská rada FF UK Studentské spolky Studentská unie UK Dobrovolnictví na FF UK Projekty spojené s FF UK Courage Časopis NaVýchod Československo 38–89 Dětský koutek – zázemí pro děti a rodiče FF UK a PF UK Encyklopedie migrace Národní filmové muzeum Sinopsis – Čína v kontextu a souvislostech Pracovní příležitosti pro studenty