Novinky ve fondech knihoven

Novinky ve fondech fakultních knihoven za leden–červen 2020 (1540* titulů)

Publikováno: 21. 7. 2020*

*Seznamem vydaným 21. 7. opravujeme předchozí publikovaný seznam z 16. 7. 2020, ve kterém z důvodu technické chyby velká část nových knih chyběla.

Pokračujte prosím výběrem tematického okruhu, anebo posuňte stránku níže.

1 – Antropologie, etnografie
2 – Biologické vědy
3 – Divadlo, film, tanec
4 – Ekonomické vědy, obchod
5 – Filozofie a náboženství
6 – Fyzika a příbuzné vědy
7 – Geografie. Geologie. Vědy o Zemi
8 – Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9 – Hudba
10 – Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy
11 – Jazyk, lingvistika a literatura
12 – Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13 – Matematika
14 – Lékařství
15 – Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16 – Právo
17 – Psychologie
18 – Sociologie
19 – Technika, technologie, inženýrství
20 – Tělesná výchova a sport. Rekreace
21 – Umění, architektura
22 – Výchova a vzdělávání
23 – Výpočetní technika
24 – Zemědělství
25 – Beletrie
26 – Literatura pro děti a mládež

 


Pošlete nám tipy na nákup publikací!

Pokud vám v našich knihovnách chybí nějaký titul, neváhejte se obrátit na svého knihovníka, anebo využijte kontaktní formulář na stránkách Knihovny FF UK. 


Přírůstky dokumentů (1540)

 

1 – Antropologie, etnografie (26)

Zpět
Ancient civilization of Tibetan plateau : proceedings of the first Beijing International conference on Shang shung cultural studies / edited by Tsering Thar Tongkor and Tsering Dawa Sharshon. — [Beijing] : mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang, 2019. — 2 svazky (414; 376 stran) ;

Brožovičová, Klára, 1983-

Tradiční život a odívání žen na Strážnicku / Klára Brožovičová. — Vydání: první. — Ostrava : Šmíra-Print, s.r.o., [2015]. — ©2015. — 217 stran : fotografie (některé barevné), portréty, genealogické tabulky ; 22 cm

Cultural contacts and cultural identity : proceedings from the Munich Interdisciplinary Conference for Doctoral Students, October 9th-11th, 2013 / Georg C. Brückmann, Andrea Tietz, Florian Deichl, Andreas Fischnaller, Anna Lena Deeg (Hgg.). — München : Herbert Utz Verlag, [2015]. — ©2015. — 283 stran : ilustrace ; 20,5 cm. — (Münchner Nordistische Studien ; Band 19)

Čermák, František, 1940-

Základní slovník českých přísloví : výklad a užití / František Čermák. — Vydání 1.. — Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2013. — 135 stran ; 21 cm

Digard, Jean-Pierre, 1942-

Une épopée tribale en Iran : des origines à la République islamique : les Bakhtyâri / Jean-Pierre Digard. — Paris CNRS Éditions [2015]. — ©2015. — 428 stran : ilustrace. — (Bibliothèque de l’anthropologie)

Domorodí Američané : původní obyvatelé Severní Ameriky / redakční konzultant Colin F. Taylor, technický průvodce William C. Sturtevant, z anglického originálu přeložil Zdeněk Hurník. — Vydání první. — Praha : Naše vojsko, 2019. — 255 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, mapy ; 34 cm

Dunne, Linnea

Lagom : švédské umění života v rovnováze / Linnea Dunne ; z anglického originálu Lagom: the Swedish art of balanced living … přeložila Denisa Štrbová. — Vydání první. — Praha : Alpha Book, 2018. — 160 stran : barevné ilustrace ; 19 cm. — (Dobrý život ; svazek 1)

Harari, Yuval N., 1976-

Sapiens : stručné dějiny lidstva / Yuval Noah Harari ; z anglického originálu Sapiens. A brief history of humankind přeložila Anna Pilátová. — V nakladatelství Leda vydání třetí. — Voznice : LEDA, 2018. — ©2012. — 518 stran, 12 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné), mapy ; 24 cm

J. Budilová, Lenka, 1980-

Od krevní msty k postsocialismu : vývoj antropologického zájmu o Balkán / Lenka J. Budilová. — 1. vydání. — Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2019. — 217 stran ; 21 cm. — (Etnologická řada ; svazek č. 11)

Janeček, Petr, 1978-

Mýtus o pérákovi : městská legenda mezi folklorem a populární kulturou / Petr Janeček. — První vydání. — Praha : Argo, [2017]. — ©2017. — 359 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), mapy, faksimile ; 22 cm. — (Folkloristika ; svazek 2.)

La Qualité de vie de l’enfant aujourd’hui : Children’s quality of life today / Lenka Šulová, Jean-Pierre Pourtois, Huguette Desmet, Jean-Claude Kalubi (eds.). — Prague : Czech-In, 2018. — 308 stran

Lengyelová, Tünde, 1960-

Život na šľachtickom dvore : odev, strava, domácnosť, hygiena, voľný čas / Tünde Lengyelová. — Prvé slovenské vydanie. — Bratislava : Slovart, [2016]. — ©2015. — 247 stran : ilustrace, portréty, faksimile, erby ; 24 cm

Lévi-Strauss, Claude, 1908-2009

Antropologie a problémy moderního světa / Claude Lévi-Strauss ; předmluvu napsal Maurice Olender ; z francouzského originálu Ľ Antropologie face aux problèmes du monde moderne … přeložil a doslov napsal Josef Fulka. — První české vydání. — Praha : Univerzita karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2012. — 92 stran ; 21 cm. — (Limes)

Lochmannová, Alena, 1987-

Tělo za katrem / Alena Lochmannová. — Vydání 1.. — Praha : Academia, 2020. — 353 stran : ilustrace

Paranjape, Makarand R., 1960-

Debating the ‚post‘ condition in India : critical vernaculars, unauthorized modernities, post-colonial contentions / Makarand R. Paranjape. — London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. — xiv, 268 stran ; 23 cm

Pauknerová, Karolína, 1977-

Krajina mezi pamětí a zapomínáním : studie z Čech / Karolína Pauknerová.. — První vydání. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2019. — 208 stran, 11 stran obrazové přílohy : ilustrace ; 24 cm

Populární kultura v kontextu nových médií a jejich užívání / Martin Foret, Iveta Jansová (eds.). — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. — 162 stran ; 21 cm
Rapport and the discursive co-construction of social relations in fieldwork encounters / edited by Zane Goebel. — Berlin ; Boston : De Gruyter Mouton, [2019]. — ©2019. — 194 stran : tabulky, grafy. — (Language and social life, ISSN 2364-4303 ; volume 19)
Ripped, torn and cut : pop, politics and punk fanzines from 1976 / edited by Subcultures Network. — First published. — Manchester : Manchester University Press, [2018]. — ©2018. — xv, 325 stran : černobílé ilustrace a fotografie, faksimilie ; 24 cm

Schipper, Mineke, 1938-

Nikdy si neber ženu s velkýma nohama : ženy v příslovích z celého světa / Mineke Schipper ; z anglického originálu Never marry a woman with big feet. Women in proverbs from around the world … přeložil Aleš Klégr. — Vydání první. — Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2018. — 488 stran ; 21 cm

Schwanitz, Dietrich, 1940-2004

Vzdělanost jako živý dialog s minulostí : vše, co musíte vědět, chcete-li rozumět přítomnosti / Dietrich Schwanitz ; z německého originálu Bildung. Alles, was man wissen muss přeložili Daniela Petříčková a Miroslav Petříček. — V českém jazyce vydání třetí. — Praha : Prostor, 2019. — 554 stran : ilustrace, mapy ; 24 cm. — (Obzor ; sv. 104)

Soukup, Martin, 1977-

Tělo 2.1 : bolest v proměnách času a kultur / Martin Soukup, Marie König Dudziaková, Magdaléna Ezrová, Alena Lochmannová, Martin Rychlík. — Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2019. — 201 stran : ilustrace ; 22 cm. — (Antropos ; svazek 14)

Švehla, Marek, 1966-

Magor a jeho doba : život Ivana M. Jirouse / Marek Švehla ; obrazovou přílohu uspořádal Viktor Stoilov. — Vydání první (druhý opravený dotisk). — Praha : Torst, 2017. — 574 stran, 96 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilustrace, fotografie, portréty, faksimilie ; 24 cm

Válka, Miroslav, 1951-

Sociokulturní proměny vesnice : moravský venkov na prahu třetího tisíciletí / Miroslav Válka. — 1. vyd.. — Brno : Masarykova univerzita, 2011. — 224 stran : ilustrace (převážně barevné), faksimilie ; 24 cm. — (Etnologické studie ; 8)

Yang, Rubin, 1956-

Renwen bainian huacheng tianxia : Zhonghua minnguo bainian renwen chuancheng dazhan. Tulu / Yang Rubin zhubian. — Tainan, Xinhua : Guoli qinghua daxue, 2011. — 523 stran : fotografie, grafická znázornění, ilustrace, portréty ; 30 cm

Yang, Rubin, 1956-

Renwen bainian huacheng tianxia : Zhonghua minnguo bainian renwen chuancheng dazhan. Wenji / Yang Rubin zhubian. — Tainan, Xinhua : Guoli qinghua daxue, 2011. — 523 stran : fotografie, grafická znázornění, ilustrace, portréty ; 30 cm

2 – Biologické vědy (8)

Zpět

Bell, Alice

Can we save the planet? : a primer for the 21st century : over 190 illustrations / Alice Bell ; general editor: Matthew Taylor. — First published. — London : Thames & Hudson, 2020. — 143 stran : ilustrace ; 23 cm. — (The big idea)

Brecher, Jeremy, 1946-

Vzpoura proti zkáze : jak může občanská neposlušnost zabránit klimatické katastrofě / Jeremy Brecher ; z anglického originálu Against doom. A climate insurgency manual, přeložil Josef Patočka. — V Praze : Neklid, 2019. — 130 stran ; 21 cm

Climate change adaptation and social resilience in the sundarbans / edited by Anna O’Donnell and Quentin Wodon. — London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. — VII, 200 stran 24 cm

Garrard, Greg

Ecocriticism / Greg Garrard. — Second edition. — Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, [2012]. — x, 230 stran ; 21 cm. — (New critical idiom)

Grolleau, Fabien, 1972-

Darwin : plavba na lodi Beagle / Fabien Grolleau & Jérémie Royer ; z francouzského originálu HMS Beagle, aux origines de Darwin … přeložila Markéta Krušinová. — Vydání první. — Praha : Argo, 2019. — 172 stran : barevné ilustrace ; 27 cm

Haig, David, 1958-

From Darwin to Derrida : selfish genes, social selves, and the meanings of life / David Haig ; foreword by Daniel C. Dennett. — Cambridge, Massachusetts ; London, England : The MIT Press, [2020]. — ©2020. — xxx, 477 stran

Testování na HIV a VHC v nízkoprahových službách pro uživatele drog : metodická příručka / Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. — Praha : Úřad vlády České republiky, 2019. — 85 stran : ilustrace (některé barevné), grafy, tabulky. — (Metodika ; 15)
The Oxford handbook of ecocentrism / edited by Greg Garrard. — New York : Oxford University Press, 2014. — xvii, 577 stran : ilustrace
3 – Divadlo, film, tanec (17)

Zpět
Aki Kaurismäki : světla soumraku / editorka Kamila Boháčková. — Praha : AČFK ve spolupráci s nakl. Casablanca, 2011. — 207 stran : ilustrace, portréty ; 15 cm. — (Iniciály ; sv. 2)

Benda, Jan, 1984-

Týrlová, Zeman a ti druzí : historie zlínského (gottwaldovského) studia animovaného filmu / Jan Benda. — První vydání. — Praha : Powerprint, 2019. — 202 stran ; 21 cm

Czesany Dvořáková, Tereza, 1977-

Jak se dělá film : cesta za filmovým řemeslem pro malé i velké / napsali: Tereza Cz Dvořáková, Ondřej Beránek ; experimenty: Karolína Čížková ; ilustrace: Nikkarin. — Vydání první. — Praha : Argo, 2019. — 79 stran : barevné ilustrace ; 17 cm

Horáková, Daňa, 1947-

O Pavlovi / Daňa Horáková. — Vydání první. — Praha : Torst, 2020. — 488 stran : ilustrace, portréty ; 24 cm

Hudec, Zdeněk, 1971-

Paul Verhoeven a jeho filmy : nic víc než kus masa / Zdeněk Hudec. — Vydání první. — Praha : Václav Žák – Casablanca, 2020. — 294 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 21 cm. — (Filmoví tvůrci ; svazek 9. (11.))

Ludvová, Jitka, 1943-

Račte vstoupit do divadla = Komm rein ins Theater = Please enter our theatre / autoři: Jitka Ludvová, Jaroslav Blecha, Alena Jakubcová, Vojtěch Poláček, Milan Pospíšil, Markéta Trávníčková, Věra Velemanová ; překlad do němčiny Silke Klein, překlad do angličtiny Barbara Day. — Vydání první. — Praha : Institut umění – Divadelní ústav : Národní muzeum, 2019. — 278 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 25 cm

Lukáš, Miroslav, 1977-

Divadlo v Mikulově za éry rodu Dietrichsteinů : (od konce 16. století do druhé světové války) / Miroslav Lukáš. — Vydání první. — Brno : Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2019. — 250 stran : ilustrace (některé barevné), 1 erb, faksimile, 1 mapa, plány ; 23 cm. — (Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ISSN 1211-3034 ; 490)

Machková, Eva, 1931-

Úvod do studia dramatické výchovy / Eva Machková. — 3., aktualizované vydání. — Praha : Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2018. — 159 stran : ilustrace ; 21 cm

Martin, Adrian, 1959-

Mizanscéna a filmový styl / Adrian Martin ; z anglického originálu přeložila Veronika Klusáková. — Praha : Akademie múzických umění v Praze v Nakladatelství AMU, 2019. — 423 stran : ilustrace, portréty ; 20 cm. — (Teoretická řada ; II. svazek)

Maski wolności w dramacie i teatrze XX i XXI wieku / pod redakcją Lidii Mięsoskiej, Pauliny Charko-Klekot, Anna Tyki. — Katowice : Śląsk, 2019. — 391 stran ; 21 cm. — (Biblioteka Przeglądu Rusycystycznego ; nr 31)

Mittell, Jason

Komplexní televize : poetika současného televizního vyprávění / Jason Mittell ; přeložil a doslovem opatřil Jakub Korda. — Vydání první. — Praha : Akropolis, 2019. — 519 stran ; 21 cm. — (#POPs ; sv. č. 5)

Mourenza, Daniel

Walter Benjamin and the aesthetics of film / Daniel Mourenza. — Amsterdam : Amsterdam University Press, [2020]. — ©2020. — 258 stran

Pandit, Mimasha

Performing nationhood : the emotional roots of swadeshi nationhood in Bengal, 1905-12 / Mimasha Pandit. — First edition. — New Delhi : Oxford University Press, 2019. — xl, 170 stran ; 23 cm

Serroni, José Carlos

Cenografia brasileira : notas de um cenógrafo / José Carlos Serroni. — São Paulo : Edições Sesc SP, 2013. — 375 stran : ilustrace, fotografie

Steffen, James, 1966-

The cinema of Sergei Parajanov / James Steffen. — Madison : The University of Wisconsin Press, [2013]. — ©2013. — 329 stran : ilustrace. — (Wisconsin film studies)

Tomaszewska, Ewa, 1961-

Tam i z powrotem : rzecz o lalkarskich kontaktach polsko-czechosłowackich i polsko-czesko-słowackich na Śląsku / Ewa Tomaszewska. — Wydanie drugie, poprawione i uzupełnione. — Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019. — 456 stran, 48 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné) ; 21 cm. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 3801)

Zich, Otakar, 1879-1934

Estetika dramatického umění : teoretická dramaturgie / Otakar Zich. — V Praze : NAMU, 2018. — 378 stran : ilustrace, noty ; 20 cm. — (Teoretická řada ; I. svazek)

4 – Ekonomické vědy, obchod (25)

Zpět
David Hume : 300 let od narození : sborník textů / Robert Holman … [et al.] ; Marek Loužek (ed.) ; [předmluva Václava Klause]. — Vydání 1.. — Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2011. — 145 stran. — (Ekonomika, právo, politika, ISSN 1213-3299 ; č. 91/2011)
Evropská unie v pasti centralizace : sborník textů / Marek Loužek (ed.) ; Tomáš Břicháček … [et al.] ; [ předmluva Václava Klause]. — Vydání 1.. — Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2011. — 115 stran. — (Ekonomika, právo, politika ; č. 90/2011)
Fotovoltaika a růst cen elektřiny : sborník textů / Martin Kocourek … [et al.] ; Martin Loužek (ed.) ; [předmluva Václava Klause]. — Vyd. 1.. — Praha : CEP – Centrum pro ekonomiku a politiku, 2010. — 139 stran : přílohy, grafy, tabulky. — (Ekonomika, právo, politika, ISSN 11213-3299 ; č. 86/2010)

Holman, Robert, 1953-

Základy ekonomie : pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ / Robert Holman. — 3. vydání. — V Praze : C.H. Beck, 2015. — xv, 368 stran : grafy, ilustrace. — (Beckovy ekonomické učebnice)

China’s Belt and Road Initiatives and its neighboring diplomacy / editor Zhang Jie ; translator Xu Mengqi. — Singapore : World Scientific, [2017]. — ©2017. — xvi, 298 stran : grafy ; 23,5 cm

James, Gareth (Gareth Michael)

An introduction to statistical learning : with applications in R / Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie, Robert Tibshirani. — New York : Springer, [2013]. — ©2013. — xvi, 426 stran : ilustrace (některé barevné), grafická znázornění ; 24 cm. — (Springer texts in statistics, ISSN 1431-875X ; 103)

Karel Kramář : 150 let od narození : sborník textů / Robert Kvaček … [et al.] ; Marek Loužek (ed.) ; [předmluva Václav Klaus]. — Vyd. 1.. — Praha : CEP – Centrum pro ekonomiku a politiku, 2011. — 165 stran ; 21 cm. — (Ekonomika, právo, politika, ISSN 1213-3299 ; č. 87/2011)

Košťáková, Tereza, 1979-

O složitém jednoduše, aneb, Nebojte se statistiky, nekouše / Tereza Košťáková ; ilustrace Tomáš Zima. — První vydání. — Praha : Český statistický úřad, 2019. — 99 stran : ilustrace (některé barevné) ; 22 cm

Kubíček, Aleš

Aktuální otázky v oblasti správy společností : (corporate governance) / Aleš Kubíček. — Vydání první. — Praha : Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2020. — 187 stran : ilustrace ; 25 cm

Laloux, Frédéric, 1969-

Budoucnost organizací : průvodce budováním organizací v 21. století na základě evoluce lidského uvažování / Frederic Laloux ; překlad z anglického originálu Reinventing organizations, Viktor Jurek. — 1. vydání. — Praha : PeopleComm, [2016]. — ©2016. — 377 stran ; 24 cm

Land and credit : mortgages in the medieval and early modern European countryside / Chris Briggs, Jaco Zuijderduijn, editors. — Cham, Switzerland : Palgrave Macmillan, [2018]. — ©2018. — xviii, 339 stran : ilustrace ; 21 cm x 14.8 cm. — (Palgrave studies in the history of finance)

Logan, David (David Coleman), 1968-

Zrození kmenového vůdce : jak z úspěšných skupin vznikají skvělé organizace / Dave Logan, John King, Halee Fischer-Wright ; z anglického originálu Tribal leadership přeložili Petr Jansa a Hana Škapová. — Vydání druhé. — Praha : Synergie, 2019. — 348 stran ; 21 cm

Muller, Jerry Z., 1954-

Tyranie metrik / Jerry Z. Muller ; z anglického originálu The tyranny of metrics … přeložil Jiří Zlatuška. — Vydání první. — Praha : Academia, 2020. — 188 stran. — (XXI. století ; sv. 54)

Navarová, Sylvie, 1975-

Diagnostika v kariérovém poradenství / Sylvie Navarová, Markéta Lancová. — Praha : Raabe, [2019]. — ©2019. — 162 stran : ilustrace ; 30 cm. — (Dobrá škola. Výchovné a kariérové poradenství ; 2)

Northeast India and India’s Act East policy : identifying the priorities / edited by M. Amarjeet Singh. — First published. — Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2019. — 207 stran : mapy. — (Routledge studies on think Asia ; 2)

Rafajová, Andrea, 1973-

Zvuky v reklamě / Andrea Rafajová. — Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. — 343 stran : ilustrace (převážně barevné), noty, faksimile, tabulky ; 23 cm

Rolland, Nadège

China’s Eurasian century? : political and strategic implications of the Belt and Road Initiative / Nadege Rolland. — Seattle, WA : The National Bureau of Asian Research, [2017]. — ©2017. — xi, 195 stran : mapy ; 23 cm

Roy, Tirthankar, 1960-

India in the world economy : from antiquity to the present / Tirthankar Roy. — 1st pub.. — Cambridge : Cambridge University Press, 2012. — xiv, 288 stran : černobílé ilustrace, mapy ; 23 cm. — (New approaches to Asian history ; 10)

Špaček, Miroslav, 1954-

Kreativní metody v inovacích / Miroslav Špaček, Karel Červený. — Vydání první. — Praha : Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2020. — 349 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 25 cm

Šperka, Roman, 1977-

Informační podpora podnikových procesů / Roman Šperka. — 1. vydání. — Jesenice : Ekopress, 2019. — 191 stran : ilustrace ; 24 cm

The future of transportation / Henry Grabar, Oliver Franklin-Wallis, Laura Bliss, Darran Anderson, Nick Van Mead, Atossa Araxia Abrahamian, Alison Griswold, Christopher Schaberg, Olalekan Jeyifous. — New York, NY : Metropolis Books, [2019]. — 123 stran : ilustrace ; 17 cm. — (SOM Thinkers ; 3)
Vznik EFTA : padesát let poté : sborník textů / Hynek Fajmon … [et al.] ; Marek Loužek (ed.) ; [předmluva Václava Klause]. — Vydání 1.. — Praha : CEP – Centrum pro ekonomiku a politiku, 2010. — 163 stran. — (Ekonomika, právo, politika. ISSN 1213-3299 ; č. 84/2010)

Whitmore, John, 1937-2017

Koučování : rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti : metoda transpersonálního koučování / John Whitmore ; z anglického originálu Coaching for performance – growing human potential and purpose – the principles and practice of coaching and leadership … přeložil Aleš Lisa. — 4. doplněné a přepracované vydání. — Praha : Management Press, 2019. — 243 stran : ilustrace ; 21 cm

Ženy-podnikatelky v minulosti a současnosti / Pavla Slavíčková (ed.). — Vydání první. — Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. — 292 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 21 cm
5 – Filozofie a náboženství (259)

Zpět
Promises and perils of emerging technologies for human condition : Voices from four postcommunist Central and East European countries. — Berlin : Peter Lang GmbH, 2019. — 208 stran ; 24 cm. — (Spectrum Slovakia, ISSN 2195-1845 ; 20)
A companion to Jan Hus / edited by František Šmahel, in cooperation with Ota Pavlíček. — Leiden ; Boston : Brill, [2015]. — ©2015. — x, 447 stran : ilustrace (některé barevné) ; 24 cm. — (Brill’s companions to the Christian tradition : a series of handbooks and reference works on the intellectual and religious life of Europe, 500-1800, ISSN 1871-6377 ; volume 54)
A companion to Job in the Middle Ages / edited by Franklin T. Harkins, Aaron Canty. — Leiden ; Boston : Brill, [2017]. — ©2017. — xiii, 483 stran : ilustrace (některé barevné), faksimile ; 25 cm. — (Brill’s companions to the Christian tradition : a series of handbooks and reference works on the intellectual and religious life of Europe, 500-1800, ISSN 1871-6377 ; volume 73)
A companion to mysticism and devotion in Northern Germany in the late middle ages / edited by Elizabeth Andersen, Henrike Lähnemann and Anne Simon. — Leiden ; Boston : Brill, 2014. — XXI, 429 stran : ilustrace (některé barevné). — (Brill’s companions to the Christian tradition, ISSN 1871-6377 ; 44)

Adamczak, Bini, 1979-

Komunismus (nejen) pro děti, aneb, Jak vše bude jednou jinak / Bini Adamczak ; z německého opriginálu Kommunismus. Kleine Geschichte, wie es endlich anders wird, přeložil Matěj Pardus. — Praha : Neklid, 2018. — 88 stran : černobílé ilustrace ; 19 cm

Adámek, Jan, 1967-

Svatolazarská úcta ve středověkých Čechách / Jan N. Adámek, Jan N. Royt ; s ikonografickým úvodem Zdirada J.K. Čecha. — Černošice : Virgo Art, 2017. — 155 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile, erby ; 26 cm

Adamson, Peter, 1972-

Classical Indian philosophy / Peter Adamson, Jonardon Ganeri. — First edition. — Oxford : Oxford University Press, 2020. — xxi, 397 stran : ilustrace ; 24 cm. — (A history of philosophy without any gaps ; 5)

Adorno, Theodor W., 1903-1969

Estetická teorie / Theodor W. Adorno ; z německého orioginálu Ästhetische Theorie, přeložil Dušan Prokop. — Druhé vydání, v OYKOYMENH první. — Praha : [Filosofický ústav AV ČR] ve spolupráci s OYKOYMENH, [2019]. — ©2019. — 551 stran ; 21 cm. — (Knihovna novověké tradice a současnosti ; Svazek 103)

Adorno-Handbuch : Leben – Werk – Wirkung / Richard Klein, Johann Kreuzer, Stefan Müller-Doohm (Hg.). — 2., erweiterte und aktualisierte Auflage. — Berlin : J.B. Metzler, [2019]. — ©2019. — xv, 711 stran ; 25 cm
Advances in Experimental Philosophy of Aesthetics / Edited by Florian Cova and Sébastien Réhault. — London : Bloomsbury Academic, 2019. — xi, 329 stran : černobílé ilustrace, grafická znázornění. — (Advances in Experimental Philosophy)
Agents of faith : votive objects in time and place / Ittai Weinryb, editor ; Fatima Bercht, Alexandra Beuscher, Sheila Blair, Suzanne Preston Blier, Michael H. Dewberry, Alexander Ekserdjian, Jaś Elsner, Diana Fane, Nina Gockerell, John Guy, Anne Hilker, Frederika Jacobs, Mitchel B. Merback, David Morgan, Verity Platt, Darienne Turner, Alyssa Velazquez, Ittai Weinryb, Mechtild Widrich, Christopher S. Wood. — New York : Bard Graduate Center Gallery, [2018]. — New Haven ; and London : Yale University Press, [2018]. — ©2018. — xix, 352 stran : ilustrace

Alvaro, Carlo,

Ethical Veganism, Virtue Ethics, and the Great Soul / Carlo Alvaro. — Lanham : Lexington Books, [2019]. — xxv, 187 stran

Amato, Andy

The Ethical Imagination in Shakespeare and Heidegger / Andy Amato. — First published in Great Britain 2019. — London ; New York : Bloomsbury Academic, 2019. — xii, 259 stran. — (Philosophy)

Ancient epistemology / guest editors / Gastherausgeber Pieter Sjoerd Hasper, Katerina Ierodiakonou. — Münster : Mentis, [2016]. — ©2016. — 255 stran ; 24 cm. — (Logical analysis and history of philosophy = Philosophiegeschichte und logische Analyse, ISSN 1617-3473 ; 19)

Andre, Judith

Worldly virtue : Moral Ideals and Contemporary Life / Judith Andre. — Lanham : Lexington Books, [2015]. — ©2015. — ix, 172 stran ; 24 cm

Ansell-Pearson, Keith, 1960-

Bergson : Thinking Beyond the Human Condition / By Keith Ansell-Pearson. — First published. — New York : Bloomsbury Academic, 2018. — ix, 194 stran

A Philosophical Reader on Moral Weakness : Akrasia, Weakness of Will, and Practical Irrationality / Edited and Introduced by Kirk Fitzpatrick. — New York : Linus Publications, Inc., [2010]. — ©2010. — xiii, 334 stran
Authorship and Authority in Kierkegaard’s Writings / Edited by Joseph Westfall. — First published in Great Britain 2019. — London ; New York : Bloomsbury Academic, 2019. — xviii, 239 stran. — (Philosophy)

Badiou, Alain, 1937-

Ethics : an essay on the understanding of evil / Alain Badiou ; translated and introduced by Peter Hallward. — London ; New York : Verso, 2012. — ©2001. — lviii, 166 stran ; 20 cm. — (Radical thinkers)

Badiou, Alain, 1937-

Metapolitics / Alain Badiou ; translated and with an introduction by Jason Barker. — London ; New York : Verso, [2011]. — ©2011. — xxxviii, 159 stran. — (Radical thinkers)

Badiou, Alain, 1937-

The rebirth of history / Alain Badiou ; translated by Gregory Elliott. — First published. — London ; New York : Verso, 2012. — 120 stran

Baggett, David, 1965-

God and cosmos : moral truth and human meaning / David Baggett and Jerry L. Walls. — New York : Oxford University Press, [2016]. — ©2016. — 329 stran ; 24 cm

Bakewell, Sarah

V existencialistické kavárně / Sarah Bakewellová ; z anglického originálu At the existentialist café … přeložil Tomáš Kačer. — První vydání. — Brno : Host, [2019]. — ©2019. — 403 stran ; 23 cm

Behrens-Abouseif, Doris

The book in Mamluk Egypt and Syria (1250-1517) : scribes, libraries and market / by Doris Behrens-Abouseif. — Leiden ; Boston : Brill, [2018]. — ©2019. — xi, 178 stran : ilustrace ; 25 cm. — (Islamic history and civilization. Studies and texts, ISSN 0929-2403 ; volume 162)

Being-in-Creation : Human Responsibility in an Endangered World / Edited by Brian Treanor, Bruce Ellis Benson, and Norman Wirzba. — First edition. — New York : Fordham University Press, [2015]. — ©2015. — x, 242 stran. — (Groundworks : Ecological Issues in Philosophy and Theology)

Beneš, Petr Regalát, 1963-

Čtrnáct mučedníků pražských : vpád Pasovských a závěr vlády Rudolfa II. / Petr R. Beneš, Petr Hlaváček, Tomáš Sterneck et al.. — 1. vydání. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta : Filosofia, 2014. — 176 stran, 18 nečíslovaných stran obrazových příloh. — (Europeana Pragensia ; 6) (Historia Franciscana ; V.)

Benveniste, Émile, 1902-1976

Langues, cultures, religions / Émile Benveniste ; choix d’articles réunis par Chloé Laplantine et Georges-Jean Pinault. — Limoges : Lambert-Lucas, [2015]. — ©2015. — xliv, 334 stran : ilustrace

Beran, Jan, 1973-

Mistr, který létal na větru : staročínská kniha Lie-c‘ / Jan Beran. — Vydání první. — Praha : Academia, 2019. — 522 stran : ilustrace, faksimile ; 21 cm

blo gros bstan dar

bon gyi tha snyad shes bya/ = Glossary of Bon Terminology / rtsom sgrig pa/ blo gros bstan dar/ yig gzungs pa/ blo gros bstan dar/. — Dolanji : Yungdrung Bon Monastic Centre Society, [2017]. — 72 stran : kaligrafie

blo gros bstan dar

zhan bod kyi yig gzugs ´bri stangs/ = Handbook of Zhangzhung and Tibetan Scripts / yig gzungs pa/ blo gros bstan dar/. — Dolanji : Yungdrung Bon Monastic Centre Society, [2017]. — 111 stran : kaligrafie

Bommarito, Nicolas

Inner virtue / Nicolas Bommarito. — New York : Oxford University Press, [2018]. — ©2018. — x, 193 stran ; 22 cm. — (Oxford moral theory)

Bondy, Egon, 1930-2007

Buddha / Egon Bondy. — Čtvrté vydání. — Praha : DharmaGaia, 2020. — 255 stran : ilustrace ; 21 cm

Bouillier, Véronique

Monastic wanderers : Nāth yogī ascetics in modern South Asia / Véronique Bouillier. — New Delhi : Manohar, 2017. — xiv, 351 stran, 8 nečíslovaných stran příloh : barevné ilustrace ; 23 cm

Bradford, Gwen,

Achievement / Gwen Bradford. — First Edition published in 2015. — Oxford : Oxford University Press, 2015. — 203 stran

Brubaker, Daniel Alan

Corrections in early Qurʼān manuscripts : twenty examples / Daniel Alan Brubaker. — Lovettsville : Think and Tell Press, [2019]. — ©2019. — xxv, 112 stran : ilustrace ; 22 cm. — (Qurʼān manuscript change studies ; vol. 1)

Bunch, Mads, 1974-

Isak Dinesen reading Søren Kierkegaard : on Christianity, seduction, gender, and repetition / Mads Bunch. — First published. — Cambridge : Legenda, 2017. — xiii, 183 stran ; 25 cm. — (Germanic literatures ; 13)

Butters, Albion M.

Illuminating the goal : rDzogs chen and doxography in 14th-century Tibet / Albion M. Butters. — Helsinki : Finnish Oriental Society, 2018. — xiii, 230 stran

Campbell, Sue,

Our Faithfulness to the Past : The Ethics and Politics of Memory / Sue Campbell ; edited by Christine M. Koggel and Rockney Jacobsen. — New York : Oxford University Press, [2014]. — ©2014. — xix, 222 stran. — (Studies in Feminist Philosophy)

Cantens, Bernie,

A Critical Introduction to the Ethics of Abortion : Understanding the Moral Argument / Bernie Cantens. — First published in Great Britain 2019. — New York ; London : Bloomsbury Academic, 2019. — xvii, 244 stran. — (Philosophy)

Care Ethics and Political Theory / Edited by Daniel Engster and Maurice Hamington. — First Edition published in 2015. — New York : Oxford University Press, 2015. — xiv, 315 stran

Coakley, Mathew

Motivation ethics / Mathew Coakley. — First published. — London ; New York : Bloomsbury Academic, 2017. — 258 stran ; 24 cm

Cohen, Shaye J. D.

From the Maccabees to the Mishnah / Shaye J.D. Cohen. — Third edition. — Louisville, Kentucky : WJK, Westminster, John Knox Press, [2014]. — ©2014. — xvi, 300 stran ; 23 cm

Comerro, Viviane

Les traditions sur la constitution du muṣḥaf de ʿUthmān / Viviane Comerro. — Beyrouth : Ergon Verlag Würzburg in Kommission, 2012. — 219 stran : ilustrace ; 25 cm. — (Beiruter Texte und Studien, ISSN 0067-4931 ; Band 134)

Cooperson, Michael

Al-Maʾmun : the revival of Islam / Michael Cooperson. — Oxford : Oneworld, 2017. — ©2005. — xiv, 144 stran. — (Makers of the Muslim world)

Couture, Jean-Pierre,

Sloterdijk / Jean-Pierre Couture. — First published in 2016 by Polity Press. — Cambridge ; Malden : Polity Press, 2016. — [x], 150 stran. — (Key Contemporary Thinkers)

Crisp, Roger, 1961-

The Cosmos of Duty : Henry Sidgwick’s Methods of Ethics / Roger Crisp. — First edition published in 2015. — Oxford : Clarendon Press, 2015. — xxv, 252 stran

Critchley, Simon, 1960-

The Problem with Levinas / Simon Critchley ; Edited by Alexis Dianda. — First Edition published in 2015. — New York : Oxford University Press, 2015. — xii, 156 stran

Čejka, Marek, 1975-

Korán, meč a volební urna : zdroje a podoby islamismu / Marek Čejka. — Vydání první. — Praha : Academia, 2020. — 286 stran ; 21 cm. — (Orient ; sv. 37)

Černý, Jan

Jevení a spása : subjektivita v materiální fenomenologii Michela Henryho / Jan Černý. — Vydání první. — Praha : Filosofia, [2019]. — ©2019. — 253 stran ; 21 cm

Česko-polské kazatelské vztahy ve středověku / Krzysztof Bracha – Martin Nodl. — Vydání první. — Praha : Filosofia, 2016. — 150 stran ; 24 cm. — (Colloquia mediaevalia Pragensia ; 16)
Dao Companion to Korean Confucian Philosophy / editor Young-chan Ro. — Dordrecht : Springer, [2019]. — ©2019. — xii, 422 stran ; 24 cm. — (Dao Companions to Chinese Philosophy, ISSN 2211-0275 ; volume 11)

Deacy, Christopher, 1973-

Christmas as religion : rethinking Santa, the secular, and the sacred / Christopher Deacy. — First Edition. — Oxford : Oxford University Press, 2016. — xi, 223 stran ; 23 cm

De Bruyne, Donatien, 1871-1935

Prefaces to the latin Bible / Donatien De Bruyne ; Introductions by Pierre-Maurice Bogaert and Thomas O’Loughlin.. — Turnhout : Brepols, [2015]. — ©2015. — xv, 266 stran : ilustrace. — (Studia Traditionis Theologiae ; 19)

Deeb, Husam

The prophet of Islam Muhammad : biography & pictorial guide to the moral bases of the Islamic civilization. — Sepcial edition. — Second edition. — Qatar : Alnoor holdings, 2011. — 272 stran : ilustrace ; 15 cm

DeSalle, Rob, 1954-

Our senses : an immersive experience / Rob DeSalle ; illustrated by Patricia J. Wynne. — New Haven ; London : Yale University Press, [2018]. — ©2018. — xiii, 298 stran

Diamantová sútra / překlad s komentářem Jiří Holba. — Druhé, rozšířené vydání. — Praha : DharmaGaia, 2017. — 407 stran : ilustrace, faksimile ; 20 cm. — (Prameny buddhismu ; svazek 3)
Die Heiligen und ihr Kult im Mittelalter / Eva Doležalová et al.. — Praha : Filosofia, 2010. — 445 stran : ilustrace, faksimile, fotografie ; 24 cm. — (Colloquia mediaevalia Pragensia ; 11)

Dittmann, Robert, 1980-

Répertoires et inventaires. Volume I, Biblical humanism in Bohemia and Moravia in the 16th century / Robert Dittmann, Jiří Just. — Turnhout : Brepols, [2016]. — ©2016. — 329 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Europa Humanistica ; 18)

Doing Without Free Will : Spinoza and Contemporary Moral Problems / Edited by Ursula Goldenbaum and Christopher Kluz. — Lanham ; London : Lexington Books, [2015]. — ©2015. — xxviii, 136 stran

Dooley, Mark, 1970-

Moral Matters : A Philosophy of Homecoming / Mark Dooley. — London ; New York : Bloomsbury Academic, 2015. — xix, 209 stran

Doran, Robert, 1968-

The ethics of theory : philosophy, history, literature / Robert Doran. — First published. — London ; New York : Bloomsbury Academic, 2017. — x, 229 stran ; 24 cm

Drozenová, Wendy, 1950-

Filosofie Hanse Jonase / Wendy Drozenová, Vojtěch Šimek a kol.. — Vydání první. — Praha : Filosofia, 2019. — 275 stran ; 21 cm

Economics and the Virtues : Building a New Moral Foundation / Edited by Jennifer A. Baker and Mark D. White. — First Edition published in 2016. — New York : Oxford University Press, 2016. — xiii, 265 stran : ilustrace ; 24 cm

Egeler, Matthias 1980-

Celtic influences in Germanic religion : a survey / Matthias Egeler. — München : Herbert Utz Verlag [2013]. — ©2013. — 156 stran ; 20,5 cm. — (Münchner nordistische Studien ; Band 15)

Eliade, Mircea, 1907-1986

Dějiny náboženského myšlení. III, Od Muhammada po dobu křesťanských reforem / Mircea Eliade ; z francouzského originálu Histoire des croyances et des idées religieuses III – De Mahomet à l’âge des réformes … přeložili Milan Lyčka, Jiří Našinec a Filip Karfík. — Druhé, opravené vydání. — Praha : OIKOYMENH, 2019. — 360 stran ; 22 cm. — (Dějiny náboženského myšlení ; svazek III)

Ethical Experience : A Phenomenology / Edited by Susi Ferrarello and Nicolle Zapien. — First Published in Great Britain 2018. — London ; New York : Bloomsbury Academic, 2018. — [vi], 252 stran
Explaining Evil : Four Views / Edited by W. Paul Franks. — First published in Great Britain 2019. — London : Bloomsbury Academic, 2019. — [x], 180 stran
Faust-Handbuch : Konstellationen – Diskurse – Medien : Mit 53 Abbildungen / Carsten Rohde, Thorsten Valk, Mathias Mayer (Hg.) ; Unter Mitarbeit von Annette Schöneck. — Stuttgart, J.B. Metzler Verlag, [2018]. — ©2018. — VIII, 616 stran : ilustrace ; 25 cm

Ferry, Luc, 1951-

Řecké mýty : mytologie a filosofie / Luc Ferry ; přeložil Joseph F. Vedlich. — První vydání. — Praha : Garamond, [2020]. — 506 stran ; 22 cm

Fišerová, Michaela, 1980-

Fragmentární vidění : Rancière, Derrida, Nancy / Michaela Fišerová. — Vydání první. — Praha : Togga : Fakulta humanitních studií UK, 2019. — 189 stran ; 18 cm. — (Polemos ; 17. svazek)

Fišerová, Michaela, 1980-

Kyberfotografie : neprůzračné médium a technologický realismus / Michaela Fišerová, Martin Charvát. — Vydání první. — Praha : Togga, 2019. — 120 stran ; 19 cm

Fleischacker, Samuel,

The Good & the Good Book : Revelation as a Guide to Life / Samuel Fleischacker. — First Edition published in 2015. — Oxford : Oxford University Press, 2015. — 164 stran

Forst, Rainer, 1964-

Toleration in conflict : past and present / Rainer Forst ; translated by Ciaran Cronin. — First published. — New York : Cambridge University Press, 2013. — xiv, 635 stran. — (Ideas in context)

Foucault, Michel, 1926-1984

Historie šílenství v době klasicismu / Michel Foucault ; přeložil Čestmír Pelikán. — Vydání první. — Praha : Herrmann & synové, 2019. — 554 stran ; 21 cm

Friedrich Schlegel-Handbuch : Leben – Werk – Wirkung / Johannes Endres (Hg.). — Stuttgart : J.B. Metzler Verlag, [2017]. — ©2017. — X, 377 stran ; 25 cm
Germanische Kultorte : Vergleichende, historische und rezeptionsgeschichtliche Zugänge / Matthias Egeler (Hg.). — München : Herbert Utz Verlag, [2016]. — ©2016. — 367 stran : ilustrace ; 20,5 cm. — (Münchner Nordistische Studien ; Band 24)

Glei, Reinhold, 1959-

Ludovico Marracci at work : the evolution of his Latin translation of the Qurʾān in the light of his newly discovered manuscripts : with an edition and a comparative linguistic analysis of Sura 18 / Reinhold F. Glei and Roberto Tottoli. — Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2016. — 188 stran : 16 barevných faksimilií ; 25 cm. — (Corpus Islamo-Christianum. Series Arabica-Latina, ISSN 2366-3871 ; Band 7)

Global Ethics and Moral Responsibility : Hans Jonas and his Critics / Edited by John-Stewart Gordon and Holger Burckhart. — Farnham ; Burlington : Ashgate, [2014]. — ©2014. — xi, 224 stran

Haflidson, Ron,

On Solitude, Conscience, Love and Our Inner and Outer Lives / Ron Haflidson. — London ; New York : T&T Clark, 2019. — ix, 145 stran. — (Reading Augustine)

Hamann, Johann Georg, 1730-1788

Hamann’s Schriften. Teil 1, Beylage zu Dangeuil. Biblische Betrachtungen. Brocken. Gedanken über meinen Lebenslauf. Briefe / Johann Georg Hamann ; Friedrich Roth (Ed.). — Reprint. — Berlin : De Gruyter, 2013. — XVIII, 518 stran ; 20 cm. — (Hamann’s Schriften / Johann Georg Hamann)

Hamann, Johann Georg, 1730-1788

Hamann’s Schriften. Teil 2, Sokratische Denkwürdigkeiten. Wolken. Kreuzzüge des Philologen. Essais á la Mosaique. Schriftsteller und Kunstrichter. Fünf Hirtenbriefe über das Schuldrama. Hamburgische Nachrichten / Johann Georg Hamann ; Friedrich Roth (Ed.). — Reprint. — Berlin : De Gruyter, 2013. — VIII, 519 stran ; 20 cm. — (Hamann’s Schriften / Johann Georg Hamann)

Hamann, Johann Georg, 1730-1788

Hamann’s Schriften. Teil 3, Briefe bis 1764. Kleine Aufsätze von 1764. Briefe bis 1769. Kleine Aufsätze bis 1769 / Johann Georg Hamann ; Friedrich Roth (Ed.). — Reprint. — Berlin : De Gruyter, 2013. — XII, 436 stran ; 20 cm. — (Hamann’s Schriften / Johann Georg Hamann)

Hamann, Johann Georg, 1730-1788

Hamann’s Schriften. Teil 4, Zwo Recensionen betr. den Ursprung der Sprache. Des Ritters von Rosencreuz letzte Willensmeynung… / Johann Georg Hamann ; Friedrich Roth (Ed.). — Reprint. — Berlin : De Gruyter, 2013. — VIII, 472 stran ; 20 cm. — (Hamann’s Schriften / Johann Georg Hamann)

Hamann, Johann Georg, 1730-1788

Hamann’s Schriften. Teil 5, Briefe von 1770 bis 1778 / Johann Georg Hamann ; Friedrich Roth (Ed.). — Reprint. — Berlin : De Gruyter, 2013. — VIII, 294 stran ; 20 cm. — (Hamann’s Schriften / Johann Georg Hamann)

Hamann, Johann Georg, 1730-1788

Hamann’s Schriften. Teil 6, Kogzompaz. Fragmente über Apokalyptische Geheimnisse. Zwey Scherflein zur Neuested Deutschen Litteratur… / Johann Georg Hamann ; Friedrich Roth (Ed.). — Reprint. — Berlin : De Gruyter, 2013. — VIII, 376 stran ; 20 cm. — (Hamann’s Schriften / Johann Georg Hamann)

Handbuch Erkenntnistheorie / Martin Grajner, Guido Melchior (Hg.). — Stuttgart : J.B. Metzler Verlag, [2019]. — ©2019. — VI, 448 stran ; 25 cm
Handbuch Kriminalliteratur : Theorien – Geschichte – Medien / Susanne Düwell, Andrea Bartl, Christof Hamann, Oliver Ruf (Hg.). — Stuttgart : J.B. Metzler, [2018]. — ©2018. — VIII, 422 stran ; 25 cm
Handbuch Metaphysik / Markus Schrenk (Hg.). — Stuttgart : J.B. Metzler Verlag, [2017]. — ©2017. — VIII, 449 stran ; 25 cm
Handbuch Philosophie der Kindheit / Johannes Drerup, Gottfired Schweiger (Hg.). — Berlin : J. B. Metzler Verlag, [2019]. — ©2019. — VI, 464 stran ; 25 cm
Handbuch Politische Ideengeschichte : Zugänge – Methoden – Strömungen / Samuel Salzborn (Hg.). — Stuttgart : J.B. Metzler Verlag, [2018]. — ©2018. — IX, 282 stran ; 25 cm
Handbuch Pragmatik / Frank Liedtke, Astrid Tuchen (Hg.). — Stuttgart : J. B. Metzler, [2018]. — ©2018. — VIII, 474 stran ; 25cm
Handbuch Pragmatismus / Michael G. Festl (Hg.). — Stuttgart : J.B. Metzler Verlag, [2018]. — ©2018. — XI, 390 stran ; 25 cm

Harris, John, 1945-

How to be Good : The Possibility of Moral Enhancement / John Harris. — First edition published in 2016. — New York : Oxford University Press, 2016. — xiii, 195 stran

Harrison, Victoria, 1980-

Designem ke štěstí : jak si vytvořit domov, který posílí vaše zdraví a zvýší pocit štěstí / Victoria Harrisonová ; z anglického originálu Happy by Design … přeložila Denisa Štrbová. — Vydání první. — Praha : Alpha Book, 2019. — 160 stran : barevné ilustrace ; 21 cm. — (Dobrý život ; svazek 4)

Havelka, Ondřej, 1980-

Starý zákon pohledem cestovatele : Bible jako nejstarší cestopis odhalující smysl cesty : filozofie cestování na pozadí starozákonních textů / Ondřej Havelka. — První vydání. — Praha : Nakldatelství Akbar, 2019. — 143 stran ; 18 cm

Having It Both Ways : Hybrid Theories and Modern Metaethics / Edited by Guy Fletcher and Michael Ridge. — New York : Oxford University Press, [2014]. — ©2014. — xvi, 302 stran. — (Oxford Moral Theory)

Hedden, Brian

Reasons without persons : rationality, identity, and time / Brian Hedden. — First edition. — Oxford : Oxford University Press, 2015. — viii, 210 stran

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 1770-1831

Fenomenologie ducha / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; přeložili Jan Kuneš a Milan Sobotka s počátečním východiskem v překladu Jana Patočky. — Vydání první. — Praha : Filosofia, 2019. — ©1980. — 590 stran ; 20 cm. — (Základní filosofické texty ; 15. svazek)

Hegels anthropologie / Herausgegeben von Andreas Arndt und Jure Zovko. — Berlin : De Gruyter, [2017]. — ©2017. — viii, 198 stran ; 24 cm. — (Hegel-Jahrbuch Sonderband, ISSN 2199-8167 ; Band 9)

Heller, Marvin J., 1940-

Printing the Talmud : complete editions, tractates, and other works and the associated presses from the mid-17th century through the 18th century / by Marvin J. Heller. — Leiden ; Boston : Brill, [2019]. — ©2019. — viii, 364 stran : ilustrace ; 30 cm. — (Brill’s series in Jewish studies, ISSN 0926-2261 ; volume 62)

Henry, Michel, 1922-2002

Fenomenologie života. Díl I., O fenomenologii / Michel Henry ; přeložil Martin Jiskra. — Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2019. — 222 stran ; 22 cm

Hinduismus / vybral Dušan Zbavitel ; ze sanskrtských originálů přeložili Jan Filipský, Oldřich Friš, Vladimír Miltner, Jaroslav Vacek a Dušan Zbavitel. — Vydání druhé – revidované. — Praha : Argo, 2020. — 175 stran ; 21 cm

Hinüber, Haiyan Hu, von

Sambhoga : die Zugehörigkeit zur Ordensgemeinchaft im führen Jainismus und Buddhismus / von Haiyan Hu-von Hinüber. — Tokyio : International Institute for Buddhist Studies, 2016. — 158 stran

Honzák, Radkin, 1939-

Doba koronavirová / Miroslav Bobek, Václav Cílek, Karel Drbal, Jan Gojda, Martin Hála, Anna Hogenová, Petr Holub, Radkin Honzák, Zdeněk Hostomský, Tereza Hronová, Stanislav Komárek, Jan Konvalinka, Martina Viktorie Kopecká, Martina Leierová, Jan Lipold, Ladislav Machala, Danuše Nerudová, Marek Vácha. — Vydání první. — Praha : Zeď 2020. — 305 stran ; 20 cm

Hurka, Thomas, 1952-

British Ethical Theorists from Sigwick to Ewing / Thomas Hurka. — First Edition published in 2014. — New York : Oxford University Press, 2014. — xiv, 310 stran. — (The Oxford History of Philosophy)

Husserl-Handbuch : Leben – Werk – Wirkung / Sebastian Luft, Maren Wehrle (Hg.). — Stuttgart : J.B. Metzler, [2017]. — ©2017. — vi, 374 stran ; 25 cm

Chambers, David W.,

Building the Moral Community : Radical Naturalism and Emergence / David W. Chambers. — Lanham ; London : Lexington Books, [2016]. — ©2016. — xii, 350 stran

Islam in Southeast Asia : negotiating modernity / edited by Norshahril Saat. — First published. — Singapore : ISEAS – Yusof Ishak Institute, 2018. — xii, 252 stran

Jacobi, Friedrich Heinrich, 1743-1819

Brief über den Nihilismus / Friedrich Heinrich Jacobi ; eingeleitet und mit Anmerkungen versehen von Ives Radrizzani ; mit einer Überstzung aus dem Französischen von Perihan Göcergi. — Stuttgart : Frommann-Holzboog, [2018]. — ©2018. — XLIV, 221 stran ilustrace. — (Frommann-Holzboog Studientexte; 9)

Jandejsek, Petr, 1975-

Christologie z pomezí: Jacques Dupuis, Roger Haight a Jon Sobrino / Petr Jandejsek. — První vydání. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. — 228 stran ; 21 cm. — (Teologie)

Just, Jiří, 1973-

Biblický humanismus Jana Blahoslava : překlad Nového zákona z roku 1564/1568 a jeho kontext / Jiří Just. — Praha : Historický ústav, 2019. — 317 stran : faksimile. — (Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i.. Řada A, Monographia = Opera Instituti Historici Pragae. Series A, Monographia ; svazek 91) (Strategie AV21. Špičkový výzkum ve veřejném zájmu)

Kapp, Ernst

Grundlinien einer Philosophie der Technik : zur Entstehungsgeschichte der Kultur aus neuen Gesichtspunkten / Ernst Kapp ; mit einer Einleitung herausgegeben von Harun Maye und Leander Scholz. — Hamburg : Felix Meiner, [2015]. — ©2015. — L, 318 stran : ilustrace ; 19 cm. — (Philosophische Bibliothek ; Band 675) (Schriften des Internationalen Kollegs für Kulturtechnikforschung und Medienphilosophie / Felix Meiner ; Band 26)

Kemmerer, Lisa,

Eating Earth : Environmental Ethics & Dietary Choice / Lisa Kemmerer. — New York : Oxford University Press, [2015]. — ©2015. — xi, 147 stran

Kirchin, Simon

Thick evaluation / Simon Kirchin. — First edition. — New York : Oxford University Press, 2017. — xi, 198 stran

Kogman-Appel, Katrin, 1958-

A mahzor from Worms : art and religion in a medieval Jewish community / Katrin Kogman-Appel. — Cambridge, Massachusetts ; London : Harvard University Press, 2012. — x, 295 stran, 16 nečíslovaných obrazových příloh : ilustrace, 1 mapa, faksimile ; 25 cm

Kommentar zu den Liedern der Edda. Band 1, Götterlieder / Klaus von See, Beatrice La Farge, Katja Schulz ; unter Mitwirkung von Simone Horst und Eve Picard. — Heidelberg : Universitätsverlag Winter, 2019. — 2 svazky (1724 stran)
Kommentar zu den Liedern der Edda. Bd. 7., Heldenlieder (Atlakviða in grœnlenzka, Atlamál in grœnlenzko, Frá Guðrúno, Guðrúnarhvöt, Hamðismál) / Klaus von See, Beatrice La Farge, Simone Horst, Katja Schulz. — Heidelberg : Winter, 2012. — 1002 stran ; 25 cm
Kommunikation zwischen Kloster und Welt in Spätmittelalter und Früher Neuzeit : Referate der gleichnamigen Tagung im Stift Melk vom 21. bis 23. September 2016 / Tomáš Černušák, Karl Kollermann, Irene Rabl (Hgg.). — Praha : Historický ústav AV ČR, v.v.i. ; St. Pölten : Diözesanarchiv St. Pölten, 2018. — 475 stran : ilustrace (některé barevné), faksimile ; 21 cm. — (Monastica historia ; band 3)

Kosík, Karel, 1926-2003

Dialektika, kultura a politika : eseje a články z let 1955-1969 / Karel Kosík ; Jan Mervart (ed.). — Vydání první. — Praha : Filosofia, 2019. — 289 stran ; 21 cm. — (Sebrané spisy Karla Kosíka ; 4)

Koubová, Alice, 1974-

Myslet z druhého místa : k otázce performativní filosofie / Alice Koubová. — Praha : Akademie múzických umění v Praze v Nakladatelství AMU, [2019]. — ©2019. — 167 stran

Kunce, Aleksandra, 1971-

Being at home in a place : the philosophy of localness / Aleksandra Kunce. — Warszawa : Elipsa, 2019. — 207 stran : ilustrace

Kupferschmied, Irene R.

Die altisländischen und altnorwegischen Marienmirakel / Irene R. Kupferschmied. — München : Herbert Utz Verlag, [2017]. — ©2017. — 2 svazky ; 21 cm. — (Münchner nordistische Studien ; Band 17)

La Caze, Marguerite

Ethical restoration after communal violence : the grieving and the unrepentant / Marguerite La Caze. — Lanham : Lexington Books, 2018. — xx, 203 stran ; 24 cm

Lambek, Michael

The Ethical Condition : Essays on action, person & value / Michael Lambek. — Chicago ; London : The University of Chicago Press, 2015. — xxv, 361 stran ; 23 cm

Landa, Ivan

Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu / Ivan Landa, Jan Mervart a kol.. — Vydání první. — Praha : Filosofia – nakl. Filosofického ústavu AV ČR, 2017. — 491 stran ; 21 cm. — (Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích ; svazek 14)

Lazarus-Yafeh, Hava

Intertwined worlds : medieval Islam and Bible criticism / Hava Lazarus-Yafeh. — Princeton, New Jersey : Princeton University Press, [2014]. — ©1992. — xiii, 178 stran ; 24 cm. — (Princeton legacy library)

Leibniz, Gottfried Wilhelm, 1646-1716

Pacidius Philalethi : Prima de motu philosophia = Pacidius Philalethovi : O první filosofii pohybu : latinsko-české vydání / Gottfried Wilhelm Leibniz ; přeložil, komentářem a doprovodnou studií s názvem Pacidius v labyrintu kontinua opatřil Jan Makovský. — První vydání. — Praha : OIKOYMENH, 2019. — 341 stran ; 22 cm. — (Knihovna novověké tradice a současnosti ; svazek 98)

Lentzsch, John

Beharrungsvermögen und Verdrängung : Polytheisten und Christen in Den Angelsächsischen Reichen des 7. Jahrhunderts / John Lentzsch. — Berlin ; Boston : De Gruyter, [2018]. — ©2018. — IX, 277 stran : ilustrace ; 25 cm. — (Ergänzungsbände zum Reallexikon der germanischen Altertumskunde, ISSN 1866-7678 ; Band 105)

Lockie, Robert

Free Will and Epistemology : A Defence of the Transcendental Argument for Freedom / Robert Lockie. — First published 2018. — New York : Bloomsbury Academic, 2018. — xiii, 303 stran ; 25 cm

Lomasky, Loren E.,

Rights Angles / Loren E. Lomasky. — New York : Oxford University Press, [2016]. — ©2016. — xiv, 387 stran

Mac Cana, Proinsias, 1926-2004

The cult of the sacred centre : essays on Celtic ideology / by Proinsias Mac Cana. — [Dublin] : School of Celtic Studies, Dublin Institute for Advanced Studies, 2011. — viii, 344 stran ; 23 cm

Magyarország szubjektív atlasza Subjective atlas of Hungary / szerkesztete, edited by: Annelys de Vet & Bujdosó Attila ; [bevezető, introduction: Parti Nagy Lajos]. — Budapest : Kitchen Budapest, HVG Kv., 2011. — 192 stran ; 22 cm

Mahon, Peter, 1971-

Posthumanism : A Guide for the Perplexed / Peter Mahon. — First published. — London ; New York : Bloomsbury Academic, 2017. — vi, 346 stran ; 22 cm. — (Guides for the perplexed)

Machovec, Milan, 1925-2003

František Palacký a česká filosofie / Milan Machovec. — Vydání druhé (1. v nakladatelství Akropolis). — Praha : Akropolis, 2019. — 165 stran : ilustrace ; 19 cm

Malá, Zuzana, 1980-

Religious practices in the Japanese mountains : from fleeing the hells towards the healthy, sustainable and spiritual practices of the consumer society / Zuzana Malá. — Vydání první. — Brno : Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2019. — 170 stran : fotografie (převážně barevné), faksimile ; 22 cm. — (Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ISSN 1211-3034 ; 486)

Malaspina, Cecile

An Epistemology of Noise / Cecile Malaspina ; Foreword by Ray Brassier. — First published in Great Britain 2018. — London ; New York ; Oxford ; New Delhi ; Syndney : Bloomsbury academic, [2018]. — ©2018. — xv, 234 stran

Mālik ibn Anas, -795

Al-Muwaṭṭaʾ / by Mālik b. Anas (d. 179/795) ; the recension of Yaḥyā b. Yaḥyā al-Laythī (d. 234/848) ; edited and translated by Mohammad Fadel & Connell Monette. — Cambridge, Massachusetts : Program in Islamic Law, Harvard Law School : Harvard University Press, 2019. — viii, 844 stran, 3 nečíslované strany obrazových příloh : ilustrace ; 25 cm. — (Harvard Series in Islamic Law ; 8)

Malý, Tomáš, 1978-

Obrazy a rituál : římské korunovace divotvorných Madon a koncept barokní kultury / Tomáš Malý. — Vydání první. — Praha : NLN – Nakladatelství Lidové noviny, 2019. — 324 stran : ilustrace, plány, faksimile ; 24 cm. — (Obraz, komunikace, jednání)

Mander, W.J.

Idealist ethics / W.J. Mander. — First edition published in 2016. — New York : Oxford University Press, 2016. — 276 stran ; 24 cm

Manoussakis, John Panteleimon

The Ethics of Time : A Phenomenology and Hermeneutics of Change / John Panteleimon Manoussakis. — First published 2017. — London : Bloomsbury, 2017. — xiv, 209 stran ; 25 cm. — (Bloomsbury studies in continental philosophy)

Maritain, Jacques, 1882-1973

Devět lekcí o základních pojmech filosofické etiky / Jacques Maritain ; z francouzského vydání Neuf leçons sur les notions premieres de la philosophie morale … přeložil a doslov napsal Karel Šprunk. — Vydání první. — Praha : Triáda, 2019. — 188 stran : ilustrace ; 19 cm. — (Delfín ; svazek 209)

Marx, Karl, 1818-1883

Hledání ztraceného smyslu práce : výbor textů o člověku a práci / napsal Karl Marx ; vybral a k vydání připravil Radek Holodňák ; překlad Jakub Chavalka, Bernard Soška. — 1. vydání. — Praha : Koridor, 2019. — 132 stran ; 21 cm

Matravers, Derek, 1965-

Empathy / Derek Matravers. — First published in 2017 by Polity Press. — Cambridge ; Malden : Polity Press, 2017. — ix, 166 stran

Medieval Latin lives of Muhammad / edited and translated by Julian Yolles and Jessica Weiss. — Cambridge, Massachusetts Harvard University Press 2018. — xli, 664 stran. — (Dumbarton Oaks medieval library ; 51)

Meister, Chad V., 1965-

Evil : A Guide for the Perplexed / Chad V. Meister. — Second edition. — New York ; London : Bloomsbury Academic, 2018. — x, 213 stran. — (Philosophy / Religion)

Ménage, Gilles, 1613-1692

Geschichte der Philosophinnen : Lateinisch-Deutsch / Gilles Ménage ; übersetzt und mit Anmerkungen herausgegeben von Christian Kaiser ; mit einer Einleitung von Sandra Plastina Ricklin. — Hamburg : Felix Meiner Verlag, [2019]. — ©2019. — xlix, 163 stran ; 20 cm. — (Philosophische Bibliothek ; Band 716)

Meyers, Chris,

The Moral Defense of Homosexuality : Why Every Argument Against Gay Rights Fails / Chris Meyers. — Lanham ; London : Rowman & Littlefield, [2015]. — ©2015. — x, 245 stran

Miano, Daniele

Fortuna : Deity and concept in Archaic and Republican Italy / Daniele Miano. — First edition. — Oxford : Oxford University Press, 2018. — xiv, 242 stran : černobílé ilustrace, mapy

Milligan, Tony, 1966-

Pravda v době populismu / Tony Milligan ; z anglického originálu Truth in a time of populism přeložila Alžběta Vargová. — Vydání první. — Praha : Filosofia, 2019. — 248 stran ; 20 cm. — (Dnešní svět ; svazek 6)

Miravalle, John-Mark L.,

God, Existence, and Fictional Objects : The Case for Meinongian Theism / John-Mark L. Miravalle. — First published in Great Britain 2019. — London ; New York : Bloomsbury Academic, 2019. — [vi], 186 stran. — (Philosophy)

Moderne Philosophiedidaktik : Basistexte / Martina Peters, Jörg Peters (Hg.). — Hamburg : Meiner, [2019]. — ©2019. — 280 stran

Morgan, Michael L., 1944-

Lévinas’s ethical politics / Michael L. Morgan. — Bloomington ; Indianapolis : Indiana University Press, [2016]. — ©2016. — xix, 410 stran. — (The Helen and Martin Schwartz lectures in Jewish studies)

Motivational Internalism / Edited by Gunnar Björnsson, Caj Strandberg, Ragnar Francén Olinder, John Eriksson and Fredrik Björklund. — New York : Oxford University Press, [2015]. — ©2015. — ix, 306 stran. — (Oxford Moral Theory)

Nadkarni, M. V.,

Ethics for Our Times : Essays in Ghandian Perspective / M. V. Nadkarni. — Second edition published in 2014. — New Delhi : Oxford University Press, 2014. — xx, 331 stran

Nancy, Jean-Luc, 1940-

Nečinné společenství / Jean-Luc Nancy ; z francouzského originálu Le communauté désæuvrée … přeložil Čestmír Pelikán. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. — 158 stran ; 21 cm. — (LIMES)

Nancy Now / Edited by Verena Andermatt Conley and Irving Goh. — First published in 2014 by Polity Press. — Cambridge ; Malden : Polity press, 2014. — xii, 215 stran. — (Theory Now Series)
Na rozhraní času : litoměřický biskup Emanuel Arnošt z Valdštejna (1716-1789) a jeho svět / Vít Vlnas (ed.) ; Autoři textů: Martin Barus, Jiří Hrbek, Jana Chadimová, Tomáš Bárta Pražák,v Stanislav Přibyl, Adam Šrejber, Vít Vlnas ; Grafické řešení knihy a výstavy: Daniel Šorm ; Reprodukce: Daniel Šorm a Jan Skružný. — V Litoměřicích : Severočeská galerie výtvarného umění ; Praha : Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v NLN, s.r.o., 2019. — 293 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile, erby ; 28 cm
Natural and Artifactual Objects in Contemporary Metaphysics : Exercises in Analytic Ontology / Edited by Richard Davies. — First published in Great Britain 2019. — London ; New York : Bloomsbury Academic, 2019. — 237 stran

Nayak, Meena Arora

Evil in the Mahābhārata / Meena Arora Nayak. — First edition. — New Delhi : Oxford University Press, 2018. — xix, 354 stran

Němec, Jiří, 1932-2001

Zápisníky / Jiří Němec ; k vydání připravil a komentář napsal a sestavil Robert Krumphanzl. — Vydání první. — Praha : Triáda, 2018-. — svazky : ilustrace (černobílé) ; 19 cm. — (Delfín ; 200., 201. svazek) (Spisy Jiřího Němce. Řada A ; 4, 5)

Nichols, Shaun

Bound : Essays on Free Will and Responsibility / Shaun Nichols. — First Edition published in 2015. — New York : Oxford University Press, 2015. — viii, 188 stran

Nine nights of the Goddess : the Navarātri festival in South Asia / edited by Caleb Simmons, Moumita Sen, and Hillary Rodrigues. — Albany : SUNY Press, [2018]. — ©2018. — xiii, 359 stran : černobílé ilustrace. — (SUNY series in Hindu studies)
Orden und Stadt, Orden und ihre Wohltäter : Referate der gleichnamigen Tagung in Telč vom 24. bis 26. September 2018 / Jiří M. Havlík, Jarmila Hlaváčková, Karl Kollermann (Hgg.). — St. Pölten : Diözesanarchiv St. Pölten ; Praha : Historický ústav AV ČR, v.v.i., 2019. — 491 stran : ilustrace, grafická znázornění ; 21 cm. — (Monastica historia ; Band 4)
Oxford Studies in Normative Ethics. Volume 4 / Edited by Mark Timmons. — First Edition published in 2014. — New York : Oxford University Press, 2014. — vi, 295 stran : ilustrace

Pangle, Thomas L., 1944-

The Socratic way of life : Xenophon’s Memorabilia / Thomas L. Pangle. — Chicago ; London : The University of Chicago Press, 2018. — xi, 288 stran ; 22 cm

Papsturkunden in Spanien : vorarbeiten zur Hispania (Iberia) Pontificia. III, Kastilien / herausgegeben von Daniel Berger, Klaus Herbers und Thorsten Schlauwitz ; unter Nutzung von Abschriften des Göttinger Papsturkundenwerks ; unter Mitarbeit von Jessica Breunig. — Berlin ; Boston : De Gruyter Akademie Forschung, [2020]. — 552 stran : ilustrace, mapy ; 25 cm. — (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, ISSN 0179-0986 ; 50)
Partings : how Judaism and Christianity became two / edited by Hershel Shanks. — Washington, DC : Biblical Archaeology Society, [2013]. — ©2013. — xxii, 390 stran : ilustrace ; 24 cm
Passions and projections : Themes from the Philosophy of Simon Blackburn / Edited by Robert N. Johnson and Michael Smith. — First edition published in 2015. — New York : Oxford University Press, 2015. — xix, 276 stran

Patočka, Jan, 1907-1977

Living in Problematicity / Jan Patočka ; edited and translated by Eric Manton. — New edition. — Praha : OIKOYMENH, 2020. — 83 stran ; 21 cm. — (Edice Oikúmené Svazek 141)

Patočkovo myšlení a dnešní svět / Miloslav Bednář (ed.). — Vydání první. — Praha : Academia, 2020. — 113 stran. — (Společnost ; sv. 38)

Perrett, Roy W., 1951-

An introduction to Indian philosophy / Roy W. Perrett. — First published. — Cambridge : Cambridge University Press, 2016. — xv, 249 stran ; 25 cm. — (Cambridge introductions to philosophy)

Petříček, Miroslav, 1951-

Philosophy en noir : Rethinking Philosophy after the Holocaust / Miroslav Petříček. — First English Edition. — Praha : Karolinum Press, [2019]. — © 2019. — 380 stran. — (Václav Havel Series)

Pfaller, Robert

On the pleasure principle in culture : illusions without owners / Robert Pfaller ; translated by Lisa Rosenblatt, with Charlotte Eckler and Camilla Nielsen. — First published. — London ; New York : Verso, 2014. — 295 stran ; 24 cm

Platón, 427 př. Kr.-347 př. Kr.

Plato’s Phaedo : Greek text with facing vocabulary and commentary / Geoffrey Steadman. — First edition. — Great Britain : Amazon, [2015]. — ©2015. — 238 stran

Platónův dialog Euthyfrón / uspořádali a k vydání připravili Jakub Jinek a Jakub Jirsa. — Vydání první. — Praha : OIKOYMENH, 2019. — 147 stran ; 20 cm. — (Mathésis ; svazek 14)
Pohané a křesťané : christianizace českých zemí ve středověku / editoři Martin Nodl, František Šmahel ; autoři Pavlína Cermanová, Ivan Hlaváček, Petr Charvát, Kateřina Charvátová, Libor Jan, Jiří Kuthan, Martin Nodl, Robert Novotný, Jana Pleskalová, Pavel Soukup, František Šmahel, Josef Žemlička, Václav Žůrek. — Vydání první. — Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2019. — 244 stran : ilustrace (černobílé) ; 21 cm
Portrait of Wittgenstein / Edited by F. A. Flowers III and Ian Ground. — First published 1999 ; This paperback edition first published 2018. — London : Bloomsbury Academic, 2018. — xiii, 489 stran. — (Philosophy)
Posthuman Glossary / edited by Rosi Braidotti and Maria Hlavajova. — First published. — London ; New York : Bloomsbury Academic, 2018. — xxxii, 538 stran : ilustrace ; 23 cm
Pragmatism and Justice / Edited by Susan Dieleman, David Rondel, Christopher J. Voparil. — New York : Oxford University Press, [2017]. — ©2017. — xvii, 344 stran
Propriétés rurales et urbaines à Damas au Moyen Âge : un corpus de 73 documents juridiques entre 310/922 et 669/1271 / publiés et présentés par Jean-Michel Mouton, Dominique Sourdel, Janine Sourdel-Thomine. — Paris : Académie des inscriptions et belles-lettres, 2018. — 559 stran : fascimile ; 25 cm. — (Documents relatifs à l’histoire des Croisades ; XXIII)

Raclavský, Jiří, 1974-

Základy logiky přesvědčení / Jiří Raclavský. — Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2019. — 195 stran ; 25 cm

Ramesside inscriptions : translated and annotated. Translations. Volume VI, Ramesses IV to XI, & Contemporaries / [translated by] K. A. Kitchen. — This edition first published. — Chichester : Wiley-Blackwell 2012. — xl, 600 stran ; 31 cm. — (Ramesside Inscriptions ; Volume VI)
Ramon Martí’s Pugio Fidei : studies and texts / edited by Görge K. Hasselhoff, Alexander Fidora. — Primera edició. — Santa Coloma de Queralt : Obrador Edèndum, 2017. — 268 stran : ilustrace, faksimile. — (Exemplaria scholastica ; v. 8)
Recenze, kritika, ironie / Jindřich Karásek, Lukáš Kollert (Eds.) ; přeložili Jindřich Karásek, Lukáš Kollert, Tereza Matějčková. — Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2019. — 200 stran ; 21 cm
Reformation : historisch-kulturwissenschaftliches Handbuch / Helga Schnabel-Schüle (Hg.). — Stuttgart : J. B. Metzler Verlag, [2017]. — ©2017. — x, 378 stran ; 25 cm

Reinhardt, Volker, 1954-

Pontifex : die Geschichte der Päpste : von Petrus bis Franzikus / Volker Reinhardt. — 2., durchgesehene Auflage. — München : C.H. Beck, 2018. — ©2017. — 928 stran : 109 ilustrací, 4 mapy ; 25 cm

Religion and modernity in India / edited by Sekhar Bandyopadhyay, Aloka Parasher Sen. — First edition. — New Delhi : Oxford University Press, 2017. — vi, 323 stran ; 23 cm

Ricoldo, da Montecroce, asi 1243-1320

Tractatus seu disputatio contra Saracenos et Alchoranum / Ricoldus de Montecrucis ; Edition, Übersetzung und Kommentar von Daniel Pachurka. — Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2016. — I, 198 stran ; 25 cm. — (Corpus Islamo-Christianum. Series Latina, ISSN 2194-2986 ; Band 9)

Ritual Innovation : Strategic Interventions in South Asian Religion / Edited by Brian K. Pennington and Amy L. Allocco. — Albany : SUNY Press, [2018]. — ©2018. — xiv, 294 stran : ilustrace ; 23 cm

Roitman, Jessica Vance

The same but different? : inter-cultural trade and the Sephardim, 1595-1640 / by Jessica Vance Roitman. — Leiden ; Boston : Brill, [2011]. — ©2011. — xi, 328 stran ; 24,5 cm. — (Brill’s series in Jewish studies, ISSN 0926-2261 ; volume 42)

Roth, John K., 1940-

The Failures of Ethics : Confronting the Holocaust, Genocide, & Other Mass Atrocities / John K. Roth. — First edition published in 2015. — Oxford : Oxford University Press, 2015. — 277 stran ; 22 cm

Sartorio, Carolina

Causation and Free Will / Carolina Sartorio. — First edition. — New York: Oxford University Press, 2016. — viii, 188 stran

Segovia, Juan de, 1393-1458

De gladio divini spiritus in corda mittendo Sarracenorum / Johannes von Segovia ; Edition und deutsche Übersetzung mit Einleitung und Erläuterungen von Ulli Roth. — Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2012. — 2 svazky (ciii, 945 stran) ; 25 cm. — (Corpus Islamo-Christianum. Series Latina, ISSN 2194-2986 ; Band 7)

Segré, Ivan, 1973-

Spinoza : The Ethics of an Outlaw / Ivan Segré ; Translated by David Broder. — London ; New York : Bloomsbury Academic, [2017]. — ©2017. — xi, 186 stran

Shalom, Naama, 1974-

Re-ending the Mahabharata : the rejection of Dharma in the Sanskrit epic / Naama Shalom. — Albany : SUNY Press, [2017]. — ©2017. — xvii, 248 stran ; 24 cm. — (SUNY series in Hindu studies)

Shoemaker, David, 1964-

Responsibility from the margins / David Shoemaker. — First edition published in 2015. — Oxford : Oxford University Press, 2015. — xv, 262 stran

Schroeder, Mark Andrew, 1977-

Expressing Our Attitudes : Explanation and Expression in Ethics. Volume 2 / Mark Schroeder. — First edition. — New York ; Oxford : Oxford University Press, 2015. — ix, 266 stran : ilustrace

Simonsohn, Shlomo, 1923-

The Jews of Italy : antiquity / Shlomo Simonsohn. — Leiden ; Boston : Brill, [2014]. — ©2014. — IX, 485 stran : ilustrace, mapy, fotografie ; 24 cm. — (Brill’s Series in Jewish Studies, ISSN 0926-2261 ; Volume 52)

Sirovátka, Jakub, 1971-

Ethik und Religion bei Immanuel Kant : Versuch einer Verhältnisbestimmung / Jakub Sirovátka. — Freiburg ; München : Verlag Karl Alber Freiburg, 2019. — 120 stran ; 22 cm. — (Alber Philosophie)

Sixtová, Olga, 1968-

Kniha představených kolínské synagogy 1730-1783 : překlad a regesta s úvodní analýzou pramene / Olga Sixtová. — Vydání první. — Praha : Academia, 2018. — ©2018. — 450 stran ; 25 cm. — (Judaica ; sv. 22)

Sládek, Miloš, 1964-

Bůh mně ústa má otevříti může : výbor z českých nedělních postil prvních dvou třetin 18. století / text k vydání připravili a vysvětlivky sestavili Miloš Sládek a Anna Kopová. — V České knižnici vydání první. — Praha ; Brno : Host ; Nadační fond Česká knižnice ; Ústav pro českou literaturu AV ČR ; 2019. — 419 stran ; 21 cm. — (Česká knižnice ; svazek 104)

Sládek, Pavel, 1976-

Jehuda Leva ben Beṣalʾel – Maharal : obrana uzavřeného světa v židovském myšlení raného novověku / Pavel Sládek. — Vydání první. — Praha : Academia, 2020. — 496 stran : ilustrace (barevné fotografie), tabulky, chémata. — (Judaica (Academia) ; sv. 24)

Slezák, Thomas Alexander, 1940-

Aufsätze zur griechischen Literatur und Philosophie / Thomas A. Slezák. — 1. Auflage. — Baden-Baden : Academia, 2019. — 777 stran ; 24 cm. — (International Plato Studies Volume 39)

Sloterdijk, Peter, 1947-

In the shadow of Mount Sinai : a footnote on the origins and changing forms of total membership / Peter Sloterdijk ; Translated by Wieland Hoban. — Cambridge ; Malden : Polity, [2016]. — ©2016. — v, 71 stran ; 20 stran

Sloterdijk, Peter, 1947-

Not saved : Essays after Heidegger / Peter Sloterdijk ; translated by Ian Alexander Moore and Christopher Turner. — English edition. — Cambridge ; Malden : Polity, [2017]. — ©2017. — xiii, 288 stran ; 24 cm

Sloterdijk, Peter, 1947-

Stress and Freedom / Peter Sloterdijk ; Translated by Wieland Hoban. — Cambridge ; Malden : polity [2016]. — ©2016. — vi, 60 stran

Solidarity : Theory and Practice / Edited by Arto Laitinen and Anne Birgitta Pessi. — Lanham : Lexington Books, 2015. — xi, 363 stran

Spaemann, Robert, 1927-

A Robert Spaemann Reader : Philosophical Essays on Nature, God, and the Human Person / Edited and translated by D. C. Schindler and Jeanne Heffernan Schindler. — First edition. — New York : Oxford University Press, 2015. — 241 stran ; 24 cm

Stein, Edith, 1891-1942

„Freiheit und Gnade“ und weitere Beiträge zu Phänomenologie und Ontologie (1917 bis 1937) / bearbeitet und eingeführt von Beate Beckmann-Zöller und Hans Rainer Sepp. — Freiburg ; Basel ; Wien : Herder, [2014]. — ©2014. — cxxix, 380 stran ; 22 cm. — (Edith Stein Gesamtausgabe ; 9)

Stichter, Matt, 1974-

The skillfulness of virtue : improving our moral and epistemic lives / Matt Stichter. — First published. — Cambridge : Cambridge University Press, 2018. — vii, 201 stran ; 24 cm

Sto písní o Marii : Toledský kodex Cantigas de Santa Maria krále Alfonse X. Učeného / překlad, úvodní studie a komentář Matouš Jaluška. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, [2019]. — ©2019. — 305 stran ; 21 cm. — (Medium ; 3. svazek)

Stroumsa, Sarah, 1950-

Freethinkers of medieval Islam : Ibn al-Rāwandī, Abū Bakr al-Rāzī, and their impact on Islamic thought / Sarah Stroumsa. — Leiden ; Boston : Brill, [2016]. — ©1999. — xiv, 261 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Islamic philosophy and theology. Texts and studies, ISSN 0169-8729 ; volume 35)

Sze, Jennifer Mei Ang

The Philosophy of Forgiveness : Explorations of Forgiveness: Personal, Relational, and Religious. Volume I / Edited by Court D. Lewis ; Authors: Jennifer Mei Sze Ang, Raja Bahlul, Margaret Betz, Gregory L. Bock, Christopher Cowley, Rebecca Dew, Alexis Elder, William C. Gay, Christopher Ketcham, Man-to Tang. — Wilmington ; Malaga : Vernon Press, [2016]. — ©2016. — xv, 284 stran

Širka, Zdenko, 1980-

Transcendence and understanding : Gadamer and Modern Orthodox Hermeneutics in dialogue / Zdenko Š. Širka ; foreword by Assaad Elias Kattan. — Eugene : Pickwick Publications, 2020. — xxii, 214 stran

Škarpová, Marie, 1977-

Patron saints and saintly patronage in early modern Central Europe / Marie Škarpová et al.. — First edition. — Praha : Faculty of Arts, Charles University, 2019. — 369 stran : ilustrace ; 19 cm. — (Trivium ; 18th volume)

Šmied, Miroslav, 1978-

Praga sacra : k vizi posvátné Prahy císaře Karla IV. a jejím duchovním kořenům / Miroslav Šmied. — Vydání první. — Praha : Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2018. — 340 stran : ilustrace, mapy ; 25 cm. — (Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium ; vol. XXXI)

T&T Clark Companion to the Dead Sea Scrolls / edited by George J. Brooke and Charlottte Hempel ; with the Assistance of Michael DeVries and Drew Longacre. — First published in Great Britain 2019. — London : T&T Clark, [2019]. — ©2019. — xii, 657 stran : ilustrace

Taraborrelli, Angela,

Contemporary Cosmopolitanism / Angela Taraborrelli ; translated by Ian MxGilvray. — London ; New York : Bloomsbury Academic, [2015]. — ©2015. — xv, 142 stran. — (Bloomsbury Political Philosophy)

Tessman, Lisa, 1966-

Moral failure : on the impossible demands of morality / Lisa Tessman. — Oxford ; New York : Oxford University Press, [2015]. — ©2015. — x, 281 stran

Textiles in ritual and cultic practices in the ancient Near East from the third to the first millennium BC : Proceedings of an international workshop in Copenhagen (6th to 7th October 2015) / Salvatore Gaspa & Matteo Vigo (Hrsg.). — Münster : Ugarit-Verlag, 2019. — viii, 268 stran : ilustrace ; 25 cm. — (Alter Orient und Altes Testament, ISSN 0931-4296 ; Band 431)

Tharoor, Shashi, 1956-

Why I am a Hindu / Shashi Tharoor. — Melbourne Scribe [2018]. — ©2018. — xv, 295 stran ; 24 cm

The Aesthetics and Ethics of Copying / Edited by Darren Hudson Hick and Reinold Schmücker. — First published. — London ; New York : Bloomsbury Academic, 2016. — xx, 408 stran : ilustrace
The Bloomsbury Research Handbook of Indian Ethics / Edited by Shyam Ranganathan. — First published 2017. — London ; New York : Bloomsbury Academic, 2017. — viii, 409 stran. — (Bloomsbury Research Handbooks in Asian Philosophy)
The Ethics of Technology : Methods and Approaches / Edited by Sven Ove Hansson. — London ; New York : Rowman & Littlefield International, [2017]. — ©2017. — xiii, 263 stran ; 23 cm. — (Philosophy, Technology and Society)
The Jews of Europe around 1400 : disruption, crisis, and resilience / edited by Lukas Clemens and Christoph Cluse. — Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2018. — viii, 287 stran : ilustrace. — (Forschungen zur Geschichte der Juden. Abteilung A, Abhandlungen, ISSN 2510-2052 ; Band 27)
The Meat Crisis : Developing More Sustainable Production and Consumption / Edited by Joyce D’Silva and John Webster. — First published in 2010 by Earthscan. — London : Earthscan, 2010. — xxi, 305 stran : ilustrace
The Nature of Desire / Edited by Federico Lauria and Julien A. Deonna. — New York : Oxford University Press, [2017]. — ©2017. — xi, 346 stran
The Palgrave Handbook of Practiacal Animal Ethics / Editors Andrew Linzey, Clair Linzey ; Section Editors Lisa Johnson, Thomas I. White, Mark H. Bernstein, Kay Peggs. — London : Palgrave Macmillan, [2018]. — ©2018. — xxv, 598 stran ; 24 cm. — (Palgrave Macmillan Animal Ethics Series)
The Wiley Blackwell companion to Zoroastrianism / edited by Michael Stausberg and Yuhan Sohrab-Dinshaw Vevaina with the assistance of Anna Tessmann. — Hoboken : John Wiley & Sons Inc., 2015. — xxvii, 668 stran. — (The Wiley Blackwell Companions to Religion)

Tieszen, Charles Lowell, 1978-

Cross veneration in the medieval Islamic world / Charles Tieszen. — London : I. B. Tauris, 2017. — x, 229 stran

Tov, Emanuel

Textual criticism of the Hebrew Bible / Emanuel Tov. — Third edition, revised and expanded. — Minneapolis : Fortress Press, [2012]. — ©2012. — lviii, 481 stran : ilustrace

Translating the Relics of St James : from Jerusalem to Compostela / edited by Antón M. Pazos. — London ; New York : Routledge, 2017. — x, 241 stran černobílé ilustrace. — (Compostela international studies in pilgrimage history and culture)
Traum und Schlaf : Ein interdisziplinäres Handbuch : Mit neun Abbildungen / Alfred Krovoza, Christine Walde (Hg.). — Stuttgart : J.B. Metzler Verlag, [2018]. — ©2018. — IX, 378 stran : ilustrace ; 25 cm
Understanding monastic practices of oral communication : (Western Europe, tenth-thirteenth centuries) / edited by Steven Vanderputten. — Turnhout : Brepols, [2011]. — ©2011. — x, 390 stran : ilustrace ; 25 cm. — (Utrecht studies in medieval literacy ; 21)

Valentová, Kateřina, 1971-

Historiam scribere : řádová historiografie raného novověku. II., Biografický slovník / kolektiv autorů pod vedením Kateřiny Bobkové-Valentové a Jarmily Kašpárkové. — Vydání první. — Praha : Historický ústav AV ČR ; Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. — 881 stran ; 24 cm. — (Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i.. Řada Encyclopaedica = Opera Instituti historici Pragae. Series Encyclopaedica ; svazek 6)

Vandrovcová, Tereza, 1984-

Zvíře jako pokusný objekt : sociologická reflexe / Tereza Vandrovcová ; [předmluva Stanislav Komárek ; ilustrace Oleg Suša]. — Vydání 1.. — Praha : Triton, 2011. — 138 stran : ilustrace ; 20 cm

Vařeka, Marek, 1980-

Rytířské řády : historie a současnost / Marek Vařeka. — Vydání 1.. — V Hodoníně : Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2013. — 48 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile, erby ; 21 cm

Walker, Michelle Boulous,

Slow Philosophy : Reading against the Institution / Michelle Boulous Walker. — First published. — London ; Oxford ; New York ; New Delhi ; Sydney : Bloomsbury Academic, 2017. — xxiv, 305 stran. — (Philosophy)

Wehrey, Frederic M., 1972-

Salafism in the Maghreb : politics, piety, and militancy / Frederic Wehrey & Anouar Boukhars. — New York : Oxford University Press, [2019]. — ©2019. — viii, 227 stran

Weiskopf, Daniel A.,

An Introduction to the Philosophy of Psychology / Daniel A. Weiskopf and Fred Adams. — First published 2015 ; Reprinted 2016. — Cambridge : Cambridge University Press, 2016. — xiv, 316 stran. — (Cambridge Introductions to Philosophy)

Weiss, Petr, 1954-

Etické otázky v psychologii / Petr Weiss a kol.. — Vydání 1.. — Praha : Portál, 2011. — 349 stran ; 24 cm

Welch, Shay,

Existential Eroticism : A Feminist Approach to Understanding Women’s Oppression-Perpetuating Choices / Shay Welch. — Lanham ; London : Lexington Books, [2015]. — ©2015. — 227 stran

Widmer, Corinne, 1974-

Der Buddha und der ‚Andere‘ : zur religiösen Differenzreflexion und narrativen Darstellung des ‚Anderen‘ im Majjhima-Nikāya / Caroline Widmer. — Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, [2015]. — ©2015. — 434 stran ; 24 cm. — (Critical studies in religion, Religionswissenschaft Band 9)

Wilmers, Damaris

Beyond schools : Muḥammad b. Ibrāhīm al-Wazīr’s (d. 840/1436) Epistemology of Ambiguity / by Damaris Wilmers. — Leiden ; Boston : Brill, [2018]. — ©2018. — x, 396 stran : ilustrace ; 25 cm. — (Islamic history and civilization, ISSN 0929-2403 ; volume 154)

Winckelmann-Handbuch : Leben – Werk – Wirkung : Mit 39 Abbildungen / Martin Disselkamp, Fausto Testa (Hg.). — Stuttgart : J.B. Metzler Verlag, [2017]. — ©2017. — VIII, 374 stran : ilustrace ; 25cm

Winkler, Rafael,

Philosophy of Finitude : Heidegger, Levinas, and Nietzsche / Rafael Winkler. — First published in Great Britain 2018. — London ; New York : Bloomsbury Academic, 2018. — xvii, 151 stran

Wittgenstein, Ludwig, 1889-1951

Filosofická zkoumání / Ludwig Wittgenstein ; z německého originálu Philosophische Untersuchungen … přeložil Jiří Pechar. — Druhé vydání. — Praha : Filosofia, 2019. — 280 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Základní filosofické texty ; 16. svazek)

Wittgenstein, Religion and Ethics : New Perspectives from Philosophy and Theology / Edited by Mikel Burley. — First published in Great Britain 2018. — London ; New York : Bloomsbury Academic, 2018. — xv, 266 stran
Wittgenstein’s Family Letters : Corresponding with Ludwig / Edited with an Introduction by Brian McGuinness ; Translated by Peter Winslow. — First published in Great Britain 2019. — London : Bloomsbury Academic, 2019. — xliv, 295 stran

Wolff, Jonathan, 1959-

An introduction to moral philosophy / Jonathan Wolff. — First Edition. — New York ; London : W.W. Norton & Company, c[2018]. — ©2018. — xvi, 261, K-6, G-7, I-12 stran ; 21 cm

Wolff, Jonathan, 1959-

Readings in moral philosophy / Jonathan Wolff. — First edition. — New York ; London : W.W. Norton & Company, [2018]. — ©2018. — xviii, 638 stran, 27 stran příloh ; 21 cm

Wright, H. G.,

Ontic Ethics : Exploring the Influence of Caring on Being / H. G. Wright. — Lanham ; London : Lexington Books, [2016]. — ©2016. — xv, 276 stran

Yanagihashi, Hiroyuki

Studies in legal hadith / by Hiroyuki Yanagihashi. — Leiden ; Boston : Brill, [2019]. — ©2019. — xvi, 612 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Studies in islamic law and society, ISSN 1384-1130 ; volume 47)

Zbíral, David, 1980-

Pokřtěni ohněm : katarské křesťanství ve světle dobových pramenů (12.-14. století) / David Zbíral. — Vydání první. — Praha : Argo, 2019. — 497 stran

Země a svět v uměleckém díle : k Heideggerovu pojednání Der Ursprung des Kunstwerkes / Jaroslav Novotný (ed.). — Vydání první. — Praha : Togga, 2019. — 293 stran ; 19 cm. — (Scholia ; 26. svazek)

Zinser, Hartmut

Religion und Krieg / Hartmut Zinser. — Paderborn : Wilhelm Fink, [2015]. — ©2015. — 200 stran

Zupančič, Alenka

Ethics of the real : Kant, Lacan / Alenka Zupančič. — London ; New York : Verso, [2011]. — ©2011. — xiii, 266 stran. — (Radical thinkers)

Žižek, Slavoj, 1949-

Absolute recoil : towards a new foundation of dialectical materialism / Slavoj Žižek. — First published in paperbackby Verso. — London ; New York : Verso, 2015. — viii, 436 stran

6 – Fyzika a příbuzné vědy (4)

Zpět
Alexander von Humboldt-Handbuch : Leben – Werk – Wirkung / Ottmar Ette (Hg.). — Stuttgart : J.B. Metzler, [2018]. — ©2018. — viii, 331 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 25 cm

Carlebach, Elisheva

Palaces of time : Jewish calendar and culture in early modern Europe / Elisheva Carlebach. — Cambridge, Massachusetts : The Belknap Press of Harvard University Press, 2011. — xi, 292 stran : ilustrace, faksimile

Feynman, Richard Phillips, 1918-1988

Feynmanovy přednášky z fyziky : revidované vydání s řešenými příklady / Feynman, Leighton, Sands ; z anglického originálu Lectures on physics přeložil Ivan Štoll. — 2. vydání. — Praha : Fragment, 2013. — 3 svazky (xii, 732, 806, 435 stran) : ilustrace ; 25 cm

Tegmark, Max, 1967-

Our mathematical universe : my quest for the ultimate nature of reality / Max Tegmark. — First published. — [London] : Penguin Books, 2015. — ©2014. — 421 stran : černobílé ilustrace, grafy ; 20 cm. — (Penguin popular science)

7 – Geografie. Geologie. Vědy o Zemi (15)

Zpět

Anghiera, Pietro Martire d´, asi 1457-1526

Legatio Babylonica : Die Gesandtschaft nach Babylon / Petrus Martyr Anglerius ; Edition, Übersetzung und Kommentar von Hans Heinrich Todt. — Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2015. — ix, 450 stran : ilustrace ; 25 cm. — (Corpus Islamo-Christianum. Series Latina, ISSN 2194-2986 ; Band 8)

Bán, Andrej, 1964-

Slon na Zemplíně : příběhy Slovenska / Andrej Bán ; přeložil Miroslav Zelinský. — Žilina : Absynt, 2019. — 235 stran : ilustrace, mapa, portréty ; 19 cm. — (Prokletí reportéři)

European regions and boundaries : a conceptual history / edited by Diana Mishkova and Balázs Trencsényi. — New York ; Oxford : Berghahn, [2017]. — ©2017. — vi, 401 stran : ilustrace, mapy ; 24 cm. — (European conceptual history)

Holding, Deirdre

Arménie a Náhorní Karabach / Deirdre Holdingová, Tom Allen ; z anglického originálu Armenia: the Bradt travel guide … přeložil Jakub Futera. — První vydání. — Brno : Jota, s.r.o., 2019. — 415 stran, 12 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), mapy, plány ; 20 cm. — (Průvodce ; svazek 200)

Hranice v krajinách / Eva Semotanová (ed.). — Vydání první. — Praha : Academia ; Historický ústav, 2020. — 475 stran : barevné ilustrace, mapy, faksimile ; 24 cm. — (Historie)

Lerner, Marion 1968-

Von der ödesten und traurigsten Gegend zur Insel der Träume : Islandreisebücher im touristischen Kontext / Marion Lerner. — München : Herbert Utz Verlag [2015]. — ©2015. — 325 stran : ilustrace ; 20,5 cm. — (Münchner Nordistische Studien ; Band 22)

Matoušek, Václav, 1954-

The landscape of the Czech lands in the era of the Thirty Years‘ War in the work of Matthäus Merian senior = Krajina českých zemí v době třicetileté války v díle Matthäuse Meriana staršího / Václav Matoušek, Tomáš Janata, Růžena Zimová, Jan Chlíbec ; translation: Skyland Václav Kobylak. — 1st issue. — Prague : Togga, spol. s.r.o. in cooperation Charles University, Faculty of Humanities, 2018. — 297 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, plány, faksimile ; 29 cm

Maurer, Konrad von, 1823-1902

Konrad Maurer, Reise nach Island (im Sommer 1858) : kommentierte Ausgabe / Alessia Bauer, Kurt Schier (Hgg.) ; mit einem Nachtrag von Peter Landau. — München : Herbert Utz Verlag, [2017]. — ©2017. — 2 svazky : ilustrace, mapy ; 20,5 cm. — (Münchner Nordistische Studien ; Band 31)

Monmonier, Mark S., 1943-

How to lie with maps / Mark Monmonier. — Third edition. — Chicago ; London : The University of Chicago Press, [2018]. — ix, 231 stran, 8 nečíslovaných stran barevných obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), mapy ; 22 cm

Polička / vědecký redaktor Robert Šimůnek. — Měřítka různá. — Praha : Historický ústav Akademie věd ČR, 2019. — 1 atlas (26, xv stran, 37 mapových listů) : ilustrace, mapy, plány ; 42 cm. — (Historický atlas měst České republiky ; svazek č. 30)
Routledge handbook of environmental displacement and migration / edited by Robert McLeman and François Gemenne. — First published. — London ; New York, NY : Routledge, [2018]. — ©2018. — xxiii, 438 stran ; 25 cm

Smith, Richard J. (Richard Joseph), 1944-

Mapping China and managing the world : culture, cartography and cosmology in late imperial times / Richard J. Smith. — First published. — London ; New York : Routledge, [2013]. — ©2013. — xvi, 270 stran : ilustrace. — (Asia’s transformations. Critical Asian scholarship ; 9)

Tocqueville, Aude de, 1959-

Atlas ztracených měst / Aude de Tocqueville ; ilustrace Karin Doering-Froger ; překlad Barbora Šůchová. — První vydání. — Praha : 65. pole, 2020. — 142 stran : barevné ilustrace, mapy ; 27 cm. — (Za obzor ; svazek 12)

Tourismus als literarische und kulturelle Praxis : skandinavistische Fallstudien / Annegret Heitmann, Stephan Michael Schröder (Hgg.). — München : Herbert Utz Verlag [2013]. — ©2013. — 312 stran : ilustrace ; 20,5 cm. — (Münchner Nordistische Studien ; Band 16)

Zadeh, Travis E.,

Mapping frontiers across medieval Islam : geography, translation, and the ‚Abbāsid Empire / Travis Zadeh. — London : I.B. Tauris, 2017. — ©2011. — xiii, 315 stran, 12 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, mapy; 22 cm

8 – Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie (246)

Zpět
Pričernomor’e v antičnoe i rannesrednevekovoe vremja : Sbornik aučnych trudov, posvjaščennyj 65-letju professora V.B. Kopylova = Black Sea Region in Antiquity and Early Middle-Ages : Papers Presented to V.P. Kopylov on the Occasion of his 65th Birthday. — Rostov-na-Donu : Naučno-metodičeskij centr archeologii, 2013. — 433 stran : černobílé ilustrace ; 31 cm
17 fakult 17. listopadu : soubor unikátních rozhovorů věnovaný 30. výročí sametové revoluce / Michal Zima (ed.). — První vydání. — Praha : Karolinum, 2019. — 224 stran : portréty, fotografie ; 20,5 cm
1945 : konec války a obnova Československa / Jan Kalous, Pavel Zeman (eds.). — Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018. — 318 stran : mapy, faksimile, tabulky
23. Tagung des Arbeitskreises Archivierung von Unterlagen aus digitalen Systemen am 12. und 13. März 2019 in Prag / editor: Karolína Šimůnková, Milan Vojáček ; překlad:Stefan Scholz (čl. Indexace audiovizuálních archivů s využitím metod automatického rozpoznávání řeči a obrazu). — Vydání: první. — Praha : Národní archiv, [2020]. — ©2020. — 254 stran : ilustrace, mapy ; 25 cm

Abisaab, Rula Jurdi

Converting Persia : religion and power in the Safavid Empire / Rula Jurdi Abisaab. — London : I.B. Tauris, 2015. — xvii, 243 stran : mapy ; 22 cm

A companion to Jan Hus / edited by František Šmahel, in cooperation with Ota Pavlíček. — Leiden ; Boston : Brill, [2015]. — ©2015. — x, 447 stran : ilustrace (některé barevné) ; 24 cm. — (Brill’s companions to the Christian tradition : a series of handbooks and reference works on the intellectual and religious life of Europe, 500-1800, ISSN 1871-6377 ; volume 54)
Altino antica : dai Veneti a Venezia / a cura di Margherita Tirelli. — 1a ed.. — Venezia : Marsilio, 2011. — 229 stran : černobílé a barevné ilustrace a fotografie, mapy, plány, tabulky ; 29 cm

Andresen, Suse

In fürstlichem Auftrag : die gelehrten Räte der Kurfürsten von Brandenburg aus dem Hause Hohenzollern im 15. Jahrhundert / Suse Andresen. — Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, [2017]. — ©2017. — 655 stran : 12 ilustrace, mapy ; 24 cm. — (Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, ISSN 0568-4323 ; Band 97) (V&R academic)

Archaeological spatial analysis : a methodological guide / edited by Mark Gillings, Piraye Hacguzeller and Gary Lock. — Abingdon, Oxon : New York : Routledge, 2020. — xxvii, 484 stran
Archaeology, history and biosciences : interdisciplinary perspectives / edited by Susanne Brather-Walter. — Berlin ; Boston : De Gruyter, [2019]. — ©2019. — VIII, 210 stran : ilustrace ; 25 cm. — (Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, ISSN 1866-7678 ; Band 107)
Archeologičeskoje issledovannije Džandavlattepa i Šerabadskogo rajona : 10 let Češsko-Uzbeckoj archeologičeskoj ekspediciji / Kazim Abdullajev … [et al.] ; [perevod Georgij Chačijev]. — 1. izd.. — Praga : Filosofskij fakul’tet Karlova universiteta, 2013. — 91 s. : čb i barev. foto, mapy ; 21 cm
Atti della XII Giornata archeologica Francavillese : collettanea in onore di Marianne Kleibrink / a cura di Pino Altieri. — Francavilla Marittima : Lagaria, 2016. — 238 stran : ilustrace ; 24 cm

Augenti, Andrea

Archeologia dell’Italia medievale / Andrea Augenti. — Prima edizione 2016. — Roma : GLF Editori Laterza, 2016. — vi, 332 stran : černobílé ilustrace a fotografie, mapy, plány. — (Grandi opere)

Augenti, Andrea

Atlante dei beni archeologici della provincia di Ravenna. 1, Il paesaggio monumentale del medioevo / Andrea Augenti, Marilisa Ficara, Enrico Ravaioli. — Bologna : Ante Quem, 2012. — 299 stran : černobílé ilustrace a fotografie, mapy, plány, grafy + 3 volně vložené plány. — (Studi e scavi. Nuova serie ; 35)

Avaldsnes : a sea-kings‘ manor in first-millennium Western Scandinavia / edited by Dagfinn Skre. — Berlin ; Boston : De Gruyter, [2018]. — ©2018. — 897 stran: ilustrace, mapy, fotografie. — (Reallexikon der germanischen Altertumskunde – Ergänzungsbände, ISSN 1866-7678 ; Band 104)

Baer, Josette, 1966-

„Spirits that I’ve cited …?“ : Vladimír Clementis (1902-1952): the political biography of a czechoslovak communist / Josette Baer ; with foreword by Vlasta Jaksicsová. — Stuttgart : Ibidem, 2017. — xxxi, 380 stran : černobílé ilustrace, portréty, faksimile ; 21 cm

Bakešová, Ivana, 1939-

Dějiny Čínské lidové republiky : (1949-2018) / Ivana Bakešová, Ondřej Kučera, Martin Lavička. — Vydání první. — Praha : NLN, 2019. — 444 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 21 cm

Banerjee, Samir

Tracing Gandhi : satyarthi to satyagrahi / Samir Banerjee. — London ; New York : Routledge, 2020. — ix, 205 stran

Banerjee-Dube, Ishita

A history of modern India / Ishita Banerjee-Dube. — First published. — Daryaganj : Cambridge University Press, 2015. — xvi, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh, 486 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, faksimile

Barbezat, Suzanne

Frida Kahlo doma / Suzanne Barbezatová ; z anglického originálu Frida Kahlo at home … přeložila Marie Jungmannová. — Vydání první. — Praha : Euromedia Group, 2019. — 173 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 27 cm. — (Universum)

Barefoot across the nation : Maqbool Fida Husain and the idea of India / editor, Sumathi Ramaswamy. — First published. — New York : Routledge, 2011. — 283 stran. — (Visual and media histories)

Bartík, Juraj, 1960-

Praveké sídlisko v Lozorne-Širokých dieloch (západné Slovensko) : výskumy v rokoch 1999-2009 = Die urgeschichtliche Siedlung in Lozorno-Široké diely (Westslowakei) : Grabungen in den Jahren 1999-2009 / Juraj Bartík, Kristián Elschek, Vladimír Varsík. — Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2013. — 128 s. : il.. — (Zborník Slovenského národného múzea. Archeológia. Supplementum ; 7)

Bauer, Rolf, 1984-

The peasant production of opium in nineteenth-century India / by Rolf Bauer. — Leiden ; Boston : Brill, [2019]. — XIII, 220 stran. — (Library of economic history ; volume 12)

Beaujard, Philippe, 1946-

The worlds of the Indian Ocean : a global history. Volume I, From the fourth millenium BCE to the sixth century CE / written and translated by Philippe Beaujard ; a revised and updated translation: translation edited by Tamara Loring, Frances Meadows and Andromeda Tait. — Cambridge : Cambridge University Press, [2019]. — ©2019. — 845 stran ilustrace

Beaujard, Philippe, 1946-

The worlds of the Indian Ocean : a global history. Volume II, From the seventh century to the fifteenth centruy CE / written and translated by Philippe Beaujard ; a revised and updated translation: translation edited by Tamara Loring, Frances Meadows and Andromeda Tait. — Cambridge : Cambridge University Press, [2019]. — ©2019. — 855 stran ilustrace

Beck, Michal, 1993-

Ten den 17. listopad 1989 / Michal Beck, Matouš Hartman, Alžběta Ambrožová, Anna Palánová ; Aleš Palán (ed.). — První vydání. — Praha : Kalich, 2019. — 279 stran : ilustrace, faksimile ; 23 cm

Bedřich Hrozný a 100 let chetitologie = Bedřich Hrozný and 100 Years of Hittitology / Šárka Velhartická (ed.) ; autoři textů: Šárka Velhartická, Jörg Klinger, Jana Siegelová, Heiner Eichner, Silvia Alaura, Michal Svatoš, Petr Charvát, Felicia Meynersen, Nea Nováková, Fikri Kulakoğlu, Guido Kryszat, Annick Payne, Ondřej Rašín ; překlad: Vladimír Čadský, Joanne P.C. Domin, Ky Krauthamer, Daniel Morgan, Martina Neradová, Jürgen Ostmeyer, Felix O. Weigel. — V Praze : Národní galerie, 2015. — 252 stran : ilustrace, portréty, faksimile, mapy ; 33 cm

Blažíčková-Horová, Naděžda, 1942-

Oldřich Blažíček (1887-1953) / Naděžda Blažíčková-Horová, Eliška Havlová. — Vydání první. — Praha : Academia : Galerie Kodl, 2019. — 2 svazky (315; 508 stran) : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 26 cm

Bondy, Egon, 1930-2007

Buddha / Egon Bondy. — Čtvrté vydání. — Praha : DharmaGaia, 2020. — 255 stran : ilustrace ; 21 cm

Brownell, Will

První nacista : Erich Ludendorff – generál, který umožnil Hitlerův nástup k moci / Will Brownell, Denise Drace-Brownell ; s přispěním Alexandera Rovta ; z anglického originálu „The first Nazi – Erich Ludendorff, the man who made Hitler possible“ … přeložila Petra Johana Poncarová. — Vydání první. — Praha : Academia, 2020. — 256 stran ; 20 cm. — (Historie)

Burkhardt, Nadin

Apulien : der archäologische Führer / Nadin Burkhardt. — Darmstadt ; Mainz : Philipp von Zabern, 2012. — 167 stran : ilustrace ; 21 cm

Císařovna Marie Terezie a střední Evropa : 300 let od narození reformátorky / Marek Vařeka, Aleš Zářický (edd.). — Hodonín : město Hodonín : Masarykovo muzeum v Hodoníně ; [Ostrava] : Centrum pro hospodářské a sociální dějiny při Filozofické fakultě Ostravské univerzity ; [Brno] : Katedra historie, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity ; [Praha] : Real Academia Sancti Ambrosii Martyris, 2019. — 338 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, plány, faksimile ; 25 cm
Colloque La Grèce dans les profondeurs de l’Asie : organisé avec le soutien de la Fondation Khôra (Institut de France) et de la Fondation Stavros Niarchos : actes / Jacques Jouanna, Véronique Schiltz et Michel Zink éd.. — Paris : Diffusion de Boccard, 2016. — iv, 441 stran : ilustrace (některé barevné), fotografie, mapy, faksimile ; 24 cm. — (Cahiers de la villa „Kérylos“ : Beaulieu-sur-Mer (Alpes-Maritimes), ISSN 1275-6629 ; n⁰ 27)
Congressus Vicesimus Nonus Rei Cretariae Romanae Fautorum Coloniae Ulpiae Traianae Habitus MMXIV / general editor Susanne Biegert. — Bonn : Rei Cretariae Romanae Fautores, 2016. — X, 757 stran : černobílé ilustrace a fotografie, mapy, plány, grafy, tabulky. — (Rei Cretariae Romanae Fautorum acta, ISSN 0484-3401 ; 44)
Congressus Vicesimus Octavus Rei Cretariae Romanae Fautorum Catinae Habitus MMXII / general editor Susanne Biegert. — Bonn : Rei Cretariae Romanae Fautores, 2014. — XVII, 826 stran, 6 stran barevné obrazové přílohy : černobílé ilustrace a fotografie, mapy, plány, grafy, tabulky. — (Rei Cretariae Romanae Fautorum acta, ISSN 0484-3401 ; 43)
Congressus Vicesimus Septimus Rei Cretariae Romanae Fautorum Singiduni Habitus MMX / general editor Susanne Biegert. — Bonn : Rei Cretariae Romanae Fautores, 2012. — VIII, 426 stran : černobílé ilustrace a fotografie, mapy, plány, grafy, tabulky. — (Rei Cretariae Romanae Fautorum acta, ISSN 0484-3401 ; 42)
Congressus Vicesimus Sextus Rei Cretariae Romanae Fautorum Gadibus Habitus MMVIII / general editor Susanne Biegert. — Bonn : Rei Cretariae Romanae Fautores, 2010. — XIV, 622 stran : černobílé ilustrace a fotografie, mapy, plány, grafy, tabulky. — (Rei Cretariae Romanae Fautorum acta, ISSN 0484-3401 ; 41)

Čechák, Petr

Starší doba kamenná ve východních Čechách : starý, střední a mladý paleolit / Petr Čechák. — První vydání. — Hradec Králové : Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2019. — 244 stran : ilustrace (některé barevné), mapy ; 30 cm. — (Archeologie východních Čech. Supplementum ; 3)

Čechura, Jaroslav, 1952-

Jakub Krčín z Jelčan : architekt jihočeských rybníků / Jaroslav Čechura. — Vydání první. — Praha : Vyšehrad, 2020. — 277 stran, [8] stran obrazových příloh : mapy, faksimile. — (Velké postavy českých dějin ; svazek 28)

Čechurová, Jana, 1969-

Souboj mečů, idejí a charakterů : k životnímu jubileu prof. Ivana Šedivého / Jana Čechurová, Josef Žemlička a kol.. — Vydání první. — Praha : NLN, 2019. — 414 stran : portréty, fotografie. — (České dějiny ; svazek 12)

De Burca, Jackie, 1968-

Salvador Dalí doma / Jacke de Burcaová ; z anglického originálu Salvador Dalí at home … přeložila Kateřina Valentová. — Vydání první. — Praha : Euromedia Group, 2019. — 175 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 27 cm. — (Universum)

Dějiny Ruska 20. století / Andrej Zubov (ed.) ; z ruského originálu Istorija Rossii, XX věk … přeložili Libor Dvořák, Iva Dvořáková, Zuzana Soukupová, Josef Vološin a Martin Vrba. — Vydání první. — Praha : Argo, 2014-2015. — 2 svazky (xiii, 949; xiv, 769 stran) : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, faksimile ; 24 cm
Deliciae Fictiles V : network and workshops architectural terracottas and decorative roof systems in Italy and beyond : proceedings of Fifth internationa conference held at the University of Campania „Luigi Vanvitelli“ and the National archaeological museum in Naples / edited by Patricia Lulof, Ilaria Manzini and Carlo Rescigno. — Oxford : Oxbow books, 2019. — xix, 571 stran, 16 stran obrazové přílohy : ilustrace ; 29 cm
Der Rhein als europaische Verkehrsachse III / Herausgegeben von Manuela Mirschenz, Renate Gerlach und JanBemmann. — Bonn : Vor- und Frühgeschichte Archäologie, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, 2019. — 466 stran : barevné ilustrace, plány, grafy. — (Bonner Beiträge zur vor- und frühgeschichtlichen Archäologie ; Band 22)
Die Faszination des Verborgenen und seine Entschlüsselung – Rāði sār kunni : Beiträge zur Runologie, skandinavistischen Mediävistik und germanischen Sprachwissenschaft / herausgeben von Jana Krüger, Vivian Busch, Katharina Seidel, Christiane Zimmermann, Ute Zimmermann. — Berlin ; Boston, [Massachusetts] : De Gruyter, [2017]. — ©2017. — XIII, 469 stran : ilustrace. — (Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde ; Band 101)

Dvořák, Jan, 1982-

Čechoslováci v Gulagu. III., Příběhy krajanů popravených či vězněných v Sovětském svazu / Jan Dvořák, Jaroslav Formánek, Adam Hradilek. — Vydání první. — Praha : Česká televize : Ústav pro studium totalitních režimů, [2019]. — ©2019. — 221 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, faksimile, fotografie ; 21 cm. — (Edice ČT)

Dvořáková, Daniela, 1965-

Čierna kráľovná Barbora Celjská, 1392 – 1451 : životný príbeh uhorskej, rímsko-nemeckej a českej kráľovnej / Daniela Dvořáková. — 2. doplnené vydanie. — Budmerice : Vydavateľstvo Rak, 2017. — 303 stran : ilustrace, portréty, genealogická tabulka, fotografie ; 25 cm

Eckert, Georg, 1983-

Historisch Arbeiten : Handreichung zum Geschichtsstudium / Georg Eckert, Thorsten Beigel. — Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, [2019]. — ©2019. — 262 stran : ilustrace ; 19 cm. — (UTB. Geschichte, Studienratgeber ; 5039)

Elbel, Petr, 1977-

Z počátků husitské revoluce : k výročí svěcení husitských kněží na Lipnici v roce 1417 / Petr Elbel, Libor Jan, Jiří Jurok a kolektiv. — 1. vydání. — Brno : Matice moravská, 2019. — 380 stran : ilustrace (některé barevné), plány, faksimile, genealogické tabulky ; 24 cm. — (Knižnice Matice moravské ; svazek 47)

El comtat de Barcelona / a cura de Ignasi J. Baiges i Jardí, Pere Puig i Ustrell. — Primera edició. — Barcelona : Institut d’Estudis Catalans, 2019. — ©2019. — 3 svazky. — (Catalunya carolíngia ; VOLUM VII) (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica ; 110)

Eribon, Didier, 1953-

Návrat do Remeše / Didier Eribon ; přeložil Dušan Špitálský. — Vydání první. — Praha : tranzit.cz, 2019. — 172 stran ; 21 cm. — (Navigace ; svazek 21)

Faltýnek, Karel, 1964-

Výpravy za litovelskou archeologií / Karel Faltýnek, Martin Golec, Miloš Hlava, Lukáš Hlubek, Pavlína Kalábková, Zuzana Mírová, Pavel Šlézar, Radovan Urválek. — 1. vydání. — Litovel : Muzejní společnost Litovelska, z.s., 2019. — 220 stran : ilustrace (převážně barevné), 1 mapa, portréty, plány, faksimile ; 31 cm

Faryová, Ivana

Tajemství ukrytá v písku : 100 let české egyptologie / Ivana Faryová. — Vydání první. — Praha : Euromedia Group, 2019. — 205 stran : barevné ilustrace, portréty ; 24 cm. — (Universum)

Ferdi, Sabah, 1954-

L’affirmation de l’identité dans l’Algérie antique et médiévale : combats & résistances / textes réunis et coordonnés per Sabah Ferdi. — [Blida] : CNRA, 2014. — 157 stran : barevné ilustrace ; 21 cm

Ferro, Marc, 1924-

Jak se vyprávějí dějiny dětem po celém světě / Marc Ferro ; z francouzského originálu Comment on raconte l’histoire aux enfants à travers le monde … přeložila Doubravka Olšáková. — První vydání. — Praha : Academia, 2019. — 423 stran : ilustrace ; 20,5 cm

Foltz, Richard, 1961-

A history of the Tajiks : Iranians of the East Richard Foltz. — London : I.B. Tauris, 2019. — xvi, 231 stran : ilustrace, mapa ; 24 cm. — (Library of Middle East history)

Formy a proměny diplomatické produkce v novověku III. Diplomatika a proměny kulturní krajiny v novověku (1500-1945) / k vydání připravila Ivana Ebelová. — Vydání první. — Praha : Národní archiv ; Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2019. — 271 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, plány, faksimile ; 21 cm

Forney, Ellen, 1968-

Zbláznění : mánie, deprese, Michelangelo a já / komiksové paměti od Ellen Forney ; z anglického originálu Marbles: mania, depression, Michalengelo, and me přeložila Linda Bartošková. — Vydání první. — Praha : Portál, 2020. — 247 stran : ilustrace ; 23 cm

Fredegarius, činný 7. století

Fredegarovy kroniky : čtvrtá kniha a Pokračování / přeložila Magdalena Moravová. — Vydání první. — Praha: Argo, 2020. — 147 stran : ilustrace, mapy, faksimile, genealogické tabulky ; 21 cm. — (Memoria medii aevi ; svazek 29)

Freeman, Joshua Benjamin, 1949-

Behemot : dějiny továrny a utváření moderního světa / Joshua B. Freeman ; z anglického originálu Behemoth … přeložil Daniel Řezníček. — První vydání. — Brno : Host, 2019. — 420 stran ; 23 cm

Ghouirgate, Mehdi, 1978-

L’ordre almohade (1120-1269) : une nouvelle lecture anthropologique / Mehdi Ghouirgate. — Toulouse : Presses universitaires du Mirail, [2014]. — ©2014. — 509 stran : ilustrace. — (Tempus medievale, ISSN 1248-895X ; 50)

Gold foil figures in focus : a Scandinavian find group and related objects and images from ancient and medieval Europe : papers from an international and interdisciplinary workshop organized by the Centre for Baltic and Scandianvian Archaeology (ZBSA) in Schleswig, Schloss Gottorf, October 23rd-25th 2017 / edited by Alexandra Pesch and Michaela Helmbrecht. — Munchen : Verlag Dr. Friedrich Pfeil, 2019. — 452 stran : ilustrace (převážně barevné). — (Schriften des Museums fur Archaologie Schloss Gottorf. Erganzungsreihe, ISSN 2364-4680 ; Band 14)

Goldstein, Melvyn C.

A history of modern Tibet. Volume 4, In the eye of the storm, 1957-1959 / Melvyn C. Goldstein. — Oakland : University of California Press, [2019]. — ©2019. — xxxiv, 571 stran

Golec, Martin, 1975-

The phenomenon of Býčí Skála Cave : landscape, cave and mankind / Martin Golec. — 1st edition. — Olomouc : Palacký University Olomouc, Faculty of Arts, 2017. — 1 DVD-ROM (171 stran) : ilustrace (převážně barevné), mapy, plány ; 12 cm. — (Archaeologica Olomucensia ; Tomus I)

Górski, Jacek, 1962-

Fenomen miejsca : nekropola kurhanowa z neolitu, epoki brązu i wczesnego średniowiecza w Guciowie, pow. Zamojski / Jacek Górski, Anna Tyniec ; z udziałem Janusza Budziszewskiego, Mateusza Iwańskiego, Pawła Jarosza, Marii Lityńskiej-Zając, Mikołaja Orzechowskiego, Anny Rauby-Bukowskiej, Anity Szczepanek. — Kraków : Muzeum archeologiczne w Krakowie, 2018. — 313 stran : ilustrace (převážně černobílé) + 1 CD. — (Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie ; Tom VI)

Grolleau, Fabien, 1972-

Darwin : plavba na lodi Beagle / Fabien Grolleau & Jérémie Royer ; z francouzského originálu HMS Beagle, aux origines de Darwin … přeložila Markéta Krušinová. — Vydání první. — Praha : Argo, 2019. — 172 stran : barevné ilustrace ; 27 cm

Grygiel, Michał, 1976-

Gola pod Jaraczewem w Pradziejach = The prehistoric background of the village of Gola near Jaraczewo / Michał Grygiel, Ryszard Grygiel, Waldemar Stasiak ; z opracowaniami Jacek Forysiak, Tomasz Jurek. — Łódź : Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi : Muzeum Regionalne w Jarocinie, 2019. — 499 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, faksimile, grafy ; 31 cm. — (Biblioteka Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi ; nr 40)

Gualdoni, Flaminio

Piero Manzoni : an artist’s life / Flaminio Gualdoni ; translated by Marguerite Shore and Peter Benson Miller. — New York, NY : Gagosian, [2019]. — ©2019. — 299 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 21 cm

Hála, Bohuslav, 1894-1970

Dvě ofensivy : paměti z bojů v jižním Tyrolsku a na Soči (1916-1917) / Bohuslav Hála ; Barbora Nováková, Pavel Heřmánek (eds.). — První vydání. — Praha : Nakladatelství Epocha, [2018]. — ©2018. — 340 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, portréty, faksimile ; 22 cm. — (Traumata války ; svazek 8)

Hamon, Patrice

Corpus des inscriptions de Thasos : documents publics du quatrieme siecle et de l’époque hellénistique. III / par Patrice Hamon. — Athenes : École francaise d’Athenes, 2019. — 529 stran : ilustrace ; 30 cm. — (Études Thasiennes ; XXVI)

Hanč, Jan, 1916-1963

Zanechané listy / Jan Hanč. — Vydání první. — Praha : Torst, 2019. — 487 stran : ilustrace (částečně barevné), portréty, faksimile, fotografie ; 21 cm

Handbuch Literatur & Materielle Kultur / herausgegeben von Susanne Scholz und Ulrike Vedder. — 1. Auflage. — Berlin : De Gruyter, [2019]. — ©2019. — VIII, 499 stran : ilustrace ; 23 cm x 15.5 cm. — (Handbücher zur kulturwissenschaftlichen Philologie, ISSN 2197-1692 ; Band 6)

Harari, Yuval N., 1976-

Homo deus : stručné dějiny zítřka / Yuval Noah Harari ; z anglického originálu Homo deus. A brief history of tomorrow přeložili Alexandr Tomský a Anna Pilátová. — V nakladatelství LEDA vydání první. — Voznice : LEDA, 2017. — 431 stran, 12 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 24 cm

Harari, Yuval N., 1976-

Sapiens : stručné dějiny lidstva / Yuval Noah Harari ; z anglického originálu Sapiens. A brief history of humankind přeložila Anna Pilátová. — V nakladatelství Leda vydání třetí. — Voznice : LEDA, 2018. — ©2012. — 518 stran, 12 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné), mapy ; 24 cm

Hirschler, Konrad, 1971-

A monument to medieval Syrian book culture : the library of Ibn ʿAbd Al-Hādī / Konrad Hirschler. — Edinburgh : Edinburgh University Press, [2020]. — ©2020. — x, 612 stran : ilustrace (barevné fotografie). — (Edinburgh studies in classical Islamic history and culture)

Historie zrozená z rozhovoru : interview ve výzkumu soudobých dějin / Barbora Pecková, Lucie Rajlová a Jiří Pešek (eds.). — Vydání I.. — Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2018. — 233 stran : ilustrace (některé barevné), portréty ; 19 cm

Hlava, Miloš, 1972-

Zlatý věk uničovské archeologie : Mizzi Manethová a muzeum v Uničově / Miloš Hlava. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2019. — 218 stran : ilustrace (převážně barevné), faksimilie, plány. — (Archaeologica Olomucensia ; Tomus IV)

Hlavačka, Milan, 1955-

Symboly doby : historické eseje / Milan Hlavačka – Jakub Raška a kol.. — Vydání první. — Praha : Historický ústav, 2019. — 439 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 22 cm. — (Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i.. Řada A, Monographia = Opera Instituti Historici Pragae. Series A, Monographia ; svazek 89)

Holeščák, Michal

Medieval archery equipment from the territory of Slovakia / Michal Holeščák. — Nitra : Institute of Archaeology SAS : VEDA, Publishing House of the SAS, 2019. — 124 stran : černobílé ilustrace, mapy. — (Archaeologica Slovaca. Monographiae. Studia Instituti archaeologici Nitriensis Academiae scientiarum Slovacae ; Tomus XXXI)

Holztragwerke der Antike : Internationale Konferenz, 30. März – 1. April 2007 in München / herausgegeben von Alexander von Kienlin. — [Istanbul] : Yayinlari, [2011]. — ©2011. — xvii, 322 stran : černobílé ilustrace. — (Byzas ; 11)

Homoľa, Tomáš, 1986-

Na vzostupe moci : zaharaničná politika Mateja Korvína v stredoeurópskom priestore v rokoch 1458-1471 / Tomáš Homoľa. — Vydanie prvé. — Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, vydaveľstvo Slovenskej akadémie vied, Centrum spoločných činností SAV, 2019. — ©2019. — 192 stran : ilustrace, faksimile ; 24 cm

Horáková, Daňa, 1947-

O Pavlovi / Daňa Horáková. — Vydání první. — Praha : Torst, 2020. — 488 stran : ilustrace, portréty ; 24 cm

Hroch, Miroslav, 1932-

Studying nationalism under changing conditions and regimes : an intellectual autobiography / Miroslav Hroch ; Luc Boeva & Ann Van Gastel ; translation Joep Leerssen. — Antwerpen : Peristyle, 2018. — 94 stran : ilustrace ; 21 cm. — (NISE essays ; 3)

Husitské re-formace : proměna kulturního kódu v 15. století / Pavlína Cermanová a Pavel Soukup (edd.). — Vydání první. — Praha : NLN, [2019]. — ©2019. — 378 stran : ilustrace, faksimile ; 24 cm. — (Středověk ; sv. 4)
Husserl-Handbuch : Leben – Werk – Wirkung / Sebastian Luft, Maren Wehrle (Hg.). — Stuttgart : J.B. Metzler, [2017]. — ©2017. — vi, 374 stran ; 25 cm
Hvanndalir – Beiträge zur europäischen Altertumskunde und mediävistischen Literaturwissenschaft : Festschrift für Wilhelm Heizmann / herausgegeben von Alessia Bauer und Alexandra Pesch. — Berlin De Gruyter [2018]. — ©2018. — XIV, 627 stran, 15 stran obrazových příloh : ilustrace. — (Reallexikon der Germanischen Altertumskunde – Ergänzungsbände ; Band 106)

Chang, Kang-i Sun, 1944-

Zouchu baise kongbu / Sun Kangyi zhu. — Zengding ban [= Rozšířené vydání]. — Beijing : San lian shudian, 2012. — 11, 229 stran : fotografie, portréty ; 21 cm

Chen, Huaicheng, 1877-1940

The diary of Chen Huai-cheng. Vol. 4, 1920 / by Chen Huai-cheng / edited by Hsu Hsueh-chi. — Taibei : Zhongyan yuan Taishi suo ; Tainan : Taiwan shi boguan, 2019. — xxx, 366 stran, [20] stran nečíslovaných obrazových příloh : fotografie ; 21 cm

Chronicon Aulae regiae = Die Königsaaler Chronik : eine Bestandsaufnahme / Stefan Albrecht (Hrsg.). — Frankfurt am Main : Peter Lang, [2013]. — ©2013. — 246 stran : ilustrace, 1 mapa, plány, faksimile ; 22 cm. — (Forschungen zu Geschichte und Kultur der Böhmischen Länder, ISSN 2197-2885 ; Bd. 1)
Insights into Hittite history and archaeology / edited by Hermann Genz and Dirk Paul Mielke. — Leuven ; Walpole : Peeters, 2011. — xxi, 340 s. : obr. ; 25 cm. — (Colloquia Antiqua ; 2)

Ivanič, Peter, 1979-

Západní Slovania v ranom stredoveku : história – kultúra – hospodárstvo – náboženstvo / Peter Ivanič. — Vydanie: prvé. — Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2011. — 195 stran : černobílé fotografie ; 25 cm

Jäger, David

Plündern in Gallien 451-592 : Eine Studie zu der Relevanz einer Praktik fur das Organisieren von Folgeleistungen / David Jager. — Berlin, [Germany] : De Gruyter, [2017]. — ©2017. — XIII, 628 stran. — (Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, ISSN 1866-7678 ; Band 103)

Jandavlattepa : Results of excavations conducted by Charles University in Prague and Institute of Archaeology, Academy of Sciences of Uzbekistan in Samarqand / editors Kazim Abdullaev, Ladislav Stančo. — First edition. — Praha : Karolinum, 2011-. — sv. 1: černobílé ilustrace, fotografie, plány ; 30 cm. — (Reports of Czech-Uzbekistani archaeological mission in southern Uzbekistan ; vol. 1)

Kábová, Hana, 1977-

Josef Dobiáš (1888-1972) : život a dílo / Hana Kábová, Ivana Koucká a kol.. — Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR ; Pelhřimov : Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p.o. ve spolupráci s Novou tiskárnou Pelhřimov, spol. s.r.o., 2019. — 253 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 24 cm

Karolínska kultúra a Slovensko : štúdie = Karolingische Kultur und die Slowakie : Studien / vedecký redaktor J. Bartík ; zostavovatel‘ Vladimír Turčan. — Bratislava : Slovenské národné múzeum – Archeologické múzeum, 2011. — 161 s. : il.. — (Zborník Slovenského národného múzea. Archeológia. Supplementum ; 4)

Kilián, Jan, 1976-

Niklasberg 1618-1648 : život a lidé v krušnohorském městě za třicetileté války / Jan Kilián. — Vydání první. — Praha : NLN, [2019]. — ©2019. — 314 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), faksimile ; 20 cm

Kleemann, Jörg, 1962-

Die Ausgrabungen des Städtischen Museums Marienburg im Gräberfeld Malbork-Wielbark : Fundstelle 1 in den Jahren 1927-1932, 1934 und 1936 / Jörg Kleemann. — Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. — 429 stran : ilustrace (některé barevné)

Klíma, Jan, 1943-

Dějiny Latinské Ameriky : vývoj oblasti, regionů a států / Jan Klíma. — Vydání první. — Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015. — 584 stran : ilustrace, mapy

Kliment, Josef, 1901-1978

U obětovaného prezidenta : hořké paměti Háchova tajemníka / Josef Kliment ; Václav Velčovský (ed.). — Vydání první. — Praha : Academia, 2019. — 770 stran ; 20,5 cm. — (Edice paměť ; sv. 109)

Knowledge, analysis and innovative methods for the study and the dissemination of ancient urban areas : Proceedings of the KAINUA 2017 international conference in honour of professor Guiseppe Sassatelli’s 70th birthday (Bologna, 18-21 april 2017) / edited by Simone Garagnani, Andrea Gauci. — Firenze : All’Insegna del Giglio, 2017. — 615 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Archeologia e calcolatori ; 28.2)

Kocáb, Michael, 1954-

Vabank : 1989-1991 : sametová revoluce, odsun sovětských vojsk / Michael Kocáb. — Vydání první. — Praha : Euromedia Group, 2019. — 591 stran : ilustrace (částečně barevné), portréty, faksimile ; 24 cm. — (Universum)

Kokotów, Stanowisko 19, Gm. Wieliczka. Od wcezsnej epoki brązu po schyłek okresu rzymskiego / red. Jacek Górski, Andrzej Matoga.. — Kraków : Krakowski Zespół do Badań Autostrad, 2017.. — 207 stran : barevné a černobílé ilustrace, tabulky + 1 volná mapa. — (Via archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce)

Komoróczy, Balázs, 1970-

Příběhy civilizace a barbarství – pod nadvládou Říma / Balázs Komoróczy, Marek Vlach. — 2. upravené vydání. — Brno : Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2019. — 295 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, plány, faksimile ; 25 cm

Koura, Jan, 1984-

Rozdělený ostrov : studená válka a kyperská otázka v letech 1960-1974 / Jan Koura. — První vydání. — Praha : Nakladatelství Epocha, [2019]. — ©2019. — 324 stran : ilustrace, portréty ; 22 cm. — (Studená válka – nové dějiny ; sv. 1)

Kovár, Branislav, 1977-

Kolpas očami archeológie / Branislav Kovár, Matej Ruttkay (editori). — Nitra : Archeologický ústav SAV : VEDA, vydavatel’stvo SAV, 2019. — 203 stran : ilustrace, mapy, reprodukce. — (Archaeologica Slovaca. Monographiae. Communicationes Instituti archaeologici Nitriensis Academiae scientiarum Slovacae ; Tomus XXII)

Kołodziej, Robert

„Ostatni wolności naszej klejnot“ : Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego / Robert Kołodziej. — Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2014. — 713 stran ; 24 cm

Kramerová, Daniela, 1971-

Šlitr Šlitr Šlitr / Daniela Kramerová. — [Praha] : Taktum ve spolupráci se spolkem Porte, 2020.. — 167 stran : ilustrace, portréty, faksimile

Kratochvíl, Viliam, 1954-

Metafora stromu ako model didaktiky dejepisu : k predpokladom výučby / Viliam Kratochvíl. — Vydanie prvé. — Bratislava : Raabe, 2019. — ©2019. — 270 stran : ilustrace (některé barevné), grafická znázornění, plány 24 cm

Krejčí, Ludvík, 1890-1972

Já se generálem nenarodil : z písemností hlavního velitele čs. armády nejen o roce 1938 / Ludvík Krejčí. — Praha : Codyprint, [2018]. — ©2018. — 289 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 22 cm

Kroupa, Daniel, 1949-

Sametová revoluce po 30 letech / Daniel Kroupa, Monika Pajerová, Jolyon Naegele, Jan Sokol, Olga Sommerová. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2019. — 133 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 26 cm

Kulikowski, Michael, 1970-

The triumph of empire : the Roman world from Hadrian to Constantine / Michael Kulikowski. — First Harvard University Press edition. — Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press, 2016. — xxv, 360 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné), mapy ; 25 cm

Kulturelle Integration und Personennamen im Mittelalter / herausgegeben von Wolfgang Haubrichs und Christa Jochum-Godglück. — Berlin ; Boston : De Gruyter, [2019]. — ©2019. — x, 314 stran : ilustrace, mapy ; 25 cm. — (Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, ISSN 1866-7678 ; Band 108)

Kuna, Martin, 1954-

Sto let v archeologii : objevy, nálezy a expedice Archeologického ústavu v Praze 1919-2019 / Martin Kuna, Marcela Starcová, Jana Maříková-Kubková a další členové autorského kolektivu: Gabriela Blažková, Ivana Boháčová, Helena Březinová, Daniel Bursák, Viktor Černý, Alžběta Danielisová, Miroslav Dobeš, Dagmar Dreslerová, Martin Gojda, Jan Hasil, Josef Hložek, Jiří Hošek, Miloslav Chytráček, Martin Ježek, Luboš Jiráň, Katarína Kapustka, Jan Klápště, Radka Kozáková, Roman Křivánek, Petr Květina, René Kyselý, Petr Limburský, Dagmar Malyková, Jan Mařík, Jaroslav Řídký, Vladimír Salač, Petr Sommer, Lucie Šmahelová, Radka Šumberová, Pavla Tomanová, Kateřina Tomková, Jan Turek, Slavomil Vencl, Natalie Venclová, Marie Zápotocká, Milan Zápotocký. — První vydání. — Praha : Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. : Academia, 2019. — 295 stran

Kutnar, František, 1903-1983

O dějinách, lidu a lidech / František Kutnar. — Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2019. — 396 stran

La città etrusca e il sacro : santuari e istituzioni politiche : atti del convegno, Bologna 21-23 gennaio 2016 / a cura di Elisabetta Govi. — Prima edizione. — Bologna : Bononia University Press, 2017. — viii, 492 stran : ilustrace, mapy, plány ; 30 cm. — (DISCI, Dipartimento storia culture civiltà. Archeologia, ISSN 2284-3523 ; 15)

Lavie, Limor

The Battle over a Civil State : Egypt’s road to june 30, 2013 / Limor Lavie. — Albany : SUNY Press, [2018]. — XX, 231 stran

Les Gaulois au fil de l’eau : actes du 37e colloque international de l’AFEAF (Montpellier, 8-11 mai 2013). Volume 1, Communications / édités par Fabienne Olmer et Réjane Roure. — Bordeaux : Ausonius éditions, 2015. — 774 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 29 cm. — (Mémoires, ISSN 1283-2995 ; 39)
Libri di scuola e pratiche didattiche : dall‘ Antichità al Rinascimento : atti del Convegno internazionale di studi Cassino, 7-10 maggio 2008 / con la collaborazione di CUSL – Consulta universitaria di studi latin, Consorzio europeo di alta formazione e ricerca (Università di Budapest, Cassino, Ioannina, EHESS Paris, Salamanca) ; a cura di Lucio Del Corso e Oronzo Pesere. — Cassino : Università di Cassino, 2010. — 2 svazky. — (Collana scientifica : studi archeologici, artistici, filologici, letterari e storici ; 26)

Lička, Milan, 1939-

Osídlení z mladší etapy vývoje kultury s vypíchanou keramikou ve Mšeně = Besiedlung der jüngeren Entwicklungsetappe der Kultur mit Stichbandkeramik in Mšeno / Milan Lička; s příspěvky J. Beneše, V. Čulíkové, R. Kyselého a E. Opravila. — Praha : Národni muzeum, 2019. — 343 stran : ilustrace (některé barevné). — (Fontes archaeologici Pragenses, ISSN 0015-6183 ; volumen 46)

Lityńska-Zając, Maria, 1956-

Gospodarka rolno-hodowlana ludności kultury trzcinieckiej na podstawie źródeł przyrodniczych ze stanowiska G w Słonowicach, gm. Kazimierza Wielka = Agriculture and animal husbandry economy of the Trzciniec culture population based on natural sources from site G in Słonowice / Maria Lityńska-Zając, Danuta Makowicz-Poliszot. — Kraków : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2019. — 230 stran : ilustrace + 1 CD

Liwoch, Radosław

Zabytki z wykopalisk Teodora Nieczuja-Ziemięckiego w latopisowym Pleśnisku (Podhorce na Ukrainie) = Artefacts from excavations by Teodor Nieczuja-Ziemięcki in mediaeval Plìsnes’k (Pìdgìrcì in Ukraine) / Radosław Liwoch ; tlumaczenie na język angielski Violetta Marzec. — Kraków : Muzeum archeologiczne w Krakowie, 2018. — 168 stran : ilustrace (některé barevné), mapy. — (Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie ; Tom VII)

Lomas, Kathryn, 1960-

The rise of Rome : from the Iron Age to the Punic Wars / Kathryn Lomas. — First Harvard University Press edition. — Cambridge, Massachusetts : The Belknap Press of Harvard University Press, 2018. — ©2017. — xxii, 405 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy ; 25 cm

Ľudia a hory – archeologická perspektíva : Interakcie ľudských spoločenstiev horských a podhorských oblastí západného Slovenska / Igor Bazovský a Gertrúda Březinová. — Bratislava – Nitra : Slovenské národné múzeum – Archeologické múzeum, Archeologický ústav Slovenskej akademie vied, 2019. — 241 stran : ilustrace, grafy. — (Zborník Slovenského národného múzea. Archeológia. Supplementum, ISSN 1336-6637 ; 12)

Lutovský, Michal, 1961-

Raně středověké pohřebiště v Zelenči / Michal Lutovský, Jaroslav Špaček ; s příspěvky Milana Stloukala, Jiřího Hoška, Kateřina Tomkové, Šárky Křížové a Tomáše Vaculoviče. — Vydání první. — Praha : Ústav archeologické památkové péče středních Čech, 2020. — 215 stran : ilustrace (některé barevné), plány. — (Archeologie ve středních Čechách. Supplementum ; 1)

Machálek, Vít, 1969-

Prezident lidskosti : životní příběh Emila Háchy / Vít Machálek. — Vydání první. — Praha : Academia, 2020. — 863 stran, 36 nečíslovaných stran obrazové přílohy. — (Historie)

Machovec, Milan, 1925-2003

František Palacký a česká filosofie / Milan Machovec. — Vydání druhé (1. v nakladatelství Akropolis). — Praha : Akropolis, 2019. — 165 stran : ilustrace ; 19 cm

Malá, Michaela, 1976-

Homo psychoticus III, aneb, Návrat do práce / Michaela Malá ; s předmluvou Františka Koukolíka. — Vydání 1.. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2020. — 162 stran ; 20 cm. — (13. komnata duše ; svazek č. 22)

Malikov, Yuriy

Modern Central Asia : a primary source reader / Yuriy Malikov. — Lanham : Lexington Books, [2020]. — ©2020. — xv, 361 stran : ilustrace, mapy ; 24 cm. — (Contemporary Central Asia: societies, politics, and cultures)

Mandelová, Helena, 1936-

Můj táta Josef Kafka : litograf, fotograf, neznámý hrdina a Obrana národa / Helena Mandelová. — Vydání první. — V Praze : Helena Mandelová, [2018]. — ©2018. — 170 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 24 cm

Mapping India : transitions and transformations, 18th-19th century / edited by Sutapa Dutta and Nilanjana Mukherjee. — First published. — London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2020. — xiii, 280 stran : černobílé ilustrace

Marín Martínez, Tomás

Paleografía y diplomática / Tomás Marín Martínez. — Madrid : UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia), 2018. — 750 stran

Masaryk, Tomáš Garrigue, 1850-1937

Korespondence T.G. Masaryk – slovenští veřejní činitelé (1918-1937) / editoři Jan Rychlík, Richard Vašek, Miroslav Lacko,. — První vydání. — Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., ; Ústav T. G. Masaryka, o.p.s., 2019. — 489 stran : obrazová příloha ; 22 cm

Matula, Antonín, 1885-1953

Věčný oheň / Antonín Matula ; Lukáš Holeček (ed.). — Vydání první. — Praha : MÚA, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. : NLN, 2019. — 318 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 25 cm. — (Strategie AV21. Špičkový výzkum ve veřejném zájmu) (Ego : paměti, deníky, korespondence ; svazek 20)

Mayer, Bedřich, 1888-1972

Český voják na Balkáně : první světová válka a společnost ba Balkáně v pamětech českého důstojníka armády Rakousko-Uherska 1914-1918 / Bedřich Mayer ; editor a úvodbní studie: Petr Prokš. — Praha : Historický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i.; Národní archiv, 2019. — 358 stran : ilustrace, portréty, mapa ; 26 cm

Medieval legal process : physical, spoken and written performance in the middle ages / edited by Marco Mostert and P.S. Barnwell. — Turnhout : Brepols, 2011. — viii, 299 stran : ilustrace, mapy. — (Utrecht studies in Medieval Literacy ; 22)
Medieval textual cultures : agents of transmission, translation and transformation / edited by Faith Wallis and Robert Wisnovsky. — Berlin ; Boston : De Gruyter, [2016]. — ©2016. — 224 stran : ilustrace ; 23,5 cm. — (Judaism, Christianity, and Islam -Tension, Transmission, Transformation, ISSN 2196-405X ; Volume 6)

Meduna, Petr, 1963-

Kostel Povýšení svatého Kříže v Radonicích nad Ohří / Petr Meduna, Jan Pařez, Jaromír Tlustý. — 1. vydání. — Praha : Archeologický ústav AV ČR, 2011. — 102 stran : ilustrace, mapy, portréty, plány, faksimilie ; 24 cm

Meid, Wolfgang, 1929-

The Celts / Wolfgang Meid. — Innsbruck : Institut für Sprachen und Literaturen der Universität Innsbruck, 2010. — 184 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft. Neue Folge ; 2)

Melanová, Miloslava, 1947-

Vznik Československa : Deutschböhmen a Liberec v letech 1918-1919 / Miloslava Melanová. — Vydání první. — Liberec : Česká beseda ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, 2019. — 80 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, mapy, faksimile ; 26 cm. — (107. číslo Zpráv České besedy)

Melichar, Petra, 1979-

Empresses of late Byzantium : foreign brides, mediators and pious women / Petra Melichar. — Berlin : Peter Lang, [2019]. — ©2019. — 497 stran : barevné ilustrace, mapy, portréty, genealogické tabulky ; 22 cm

Memoria et damnatio memoriae ve středověku / k vydání připravili Martin Nodl a Piotr Węcowski. — Vydání první. — Praha : Filosofia, 2014. — 178 stran ; 24 cm. — (Colloquia mediaevalia Pragensia ; 15)

Michl, Eike Henning

Ausgrabungen in der Wüstung Lindelach : ein archäologischer Beitrag zur Siedlungsforschung und Sachkultur des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit / Eike Henning Michl. — Bonn : Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2017. — xiii, 513 stran : ilustrace, mapy ; 31 cm + 1 DVD. — (Bamberger Schriften zur Archaologie des Mittelalters und der Neuzeit ; Band 6)

Mikulovské kolejní kabinety pomocných věd historických II. : sborník z mezinárodní konference Ztráty a nálezy v pomocných vědách historických konané 18. a 19. října 2017 v Mikulově / Karel Maráz (ed.). — Vydání první. — Brno : Nakladatelství PhDr. Ivo Sperát, 2019. — 193 stran : ilustrace, faksimile ; 25 cm

Minardi, Michele

Ancient Chorasmia : A polity between the semi-nomadic and sedentary cultural areas of Central Asia : cultural interactions and local developments from the sixth century BC to the first century AD / Michele Minardi. — Leuven : Peeters, 2015. — ©2015. — xiv, 199 stran : černobílé a barevné ilustrace a fotografie, mapy, plány, genalogické tabulky ; 32 cm. — (Acta Iranica ; 56)

Mirnik, Ivan, 1942-

Sylloge nummorum graecorum Croatia. Volume VIII, Aegyptus : Ptolemaei – Roman provincial coinage / Ivan Mirnik. — Zagreb : The Archeological museum, 2016. — 366 stran : ilustrace. — (Musei Archaeologici Zagrabiensis catalogi et monographiae ; volume XV)

Mitana, Dušan, 1946-2019

Nezvestný / Dušan Mitana. — Vydanie prvé. — Levice : KK Bagala, [2019]. — ©2019. — 387 stran : portréty ; 19 cm

Moravcová, Iva, 1967-

Zářit a nevyhořet : syndrom vyhoření a 11 silných příběhů úspěšných lidí / Iva Moravcová. — Vydání první. — Praha : Euromedia Group, 2019. — 253 stran : ilustrace, portréty ; 19 cm

Morgan, David, 1945-

Medieval Persia 1040-1797 / David Morgan. — Second edition. — London : Routledge/Taylor & Francis Group, 2016. — xvii, 198 stran : ilustrace, mapy ; 23 cm

Nagy, Peter

Register tehliarskych značiek na Slovensku / autori Peter Nagy a Daniela Nagyová. — Bratislava : Slovenské národné múzeum – Archeologické múzeum, 2015. — 248 stran : ilustrace. — (Zborník Slovenského národného múzea. Archeológia. Supplementum ; 10)

Němec, Jan, 1981-

Dějiny světla : román o fotografovi Františku Drtikolovi / Jan Němec. — Druhé vydání. — Brno : Host, [2014]. — 465 stran ; 21 cm. — (Román)

New perspectives in Seleucid history, archaeology and numismatics : studies in honor of Getzel M. Cohen / edited by Roland Oetjen. — Berlin : Walter de Guyter, [2020]. — ©2020. — xvii, 814 stran : ilustrace, mapy ; 24 cm. — (Beiträge zur Altertumskunde, ISSN 1616-0452 ; 355)

Niezabitowska-Wiśniewska, Barbara

Puławy-Włostowice : wielokulturowe stanowisko z zachodniej Lubelszczyzny / Barbara Niezabitowska-Wiśniewska ; z autorskim udziałem: Monica Abreu-Głowackiej, Dariusza Gałązki, Mariusza Glapińskiego, Zdzisława Hensla, Anny Hyrchały, Michała Jakubczaka, Wojciecha Kociemby, Andrzeja Kokowskiego, Aldony Kurzawskiej, Pawła Lisa, Marii Lityńskiej-Zając, Doroty Lorkiewicz-Muszyńskiej, Piotra Mączyńskiego, Elizy Michalak, Magdaleny Moskal-del Hoyo, Jerzego Nitychoruka, Jana Redera, Michała Rychlika, Jacka Szczurowskiego, Marcina Szeligi, Krystyny Wasylikowej, Krzysztofa Wertz, Jarosława Wilczyńskiego, Tadeusza Wiśniewskiego.. — Lublin : Drukarnia Akapit Sp. z o.o., 2018. — 769 stran : ilustrace (některé barevné), tabulky

Nováková, Lucia

Greeks who dwelt beyond the sea : people, places, monuments / von Lucia Nováková. — Bonn : Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2019. — 375 stran : ilustrace ; 30 cm. — (Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie ; Band 333)

Novotný, Gustav, 1959-

Ve službách zemědělského školství a zákonodárství na Moravě : osobnost a dílo Františka Bilovského (1876-1956) / Gustav Novotný. — Praha : Historický ústav, 2019. — 492 stran, 24 stran obrazových příloh ; 23,5 cm. — (Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i.. Řada A, Monographia = Opera Instituti Historici Pragae. Series A, Monographia ; svazek 92)

Ondřej, z Řezna, 1380-1438

Husitská kronika ; Dialog o českém kacířství / Ondřej z Řezna ; přeložily Jana Zachová a Soňa Černá ; úvod napsal a poznámkami opatřil Pavel Soukup. — Vydání první. — Praha : Argo, 2020. — 341 stran : 1 mapa ; 21 cm. — (Memoria medii aevi ; svazek 27)

Osborne, Robin, 1957-

Dějiny klasického Řecka / Robin Osborne ; [přeložil Jan Kordač]. — 1. vyd.. — Praha : Grada, 2010. — 239 s. : il., mapy ; 25 cm

Osoha, Karel, 1991-

Návrat Krále Šumavy. Agent-chodec / Karel Osoha, Ondřej Kavalír, Vojtěch Mašek. — 1. vydání. — V Praze : Labyrint : Euromedia, 2019. — 216 nečíslovaných stran : ilustrace ; 25 cm. — (Labyrint komiks ; 18. svazek)

Osoha, Karel, 1991-

Návrat Krále Šumavy. Na čáře / Karel Osoha, Ondřej Kavalír, Vojtěch Mašek. — 1. vydání. — V Praze : Labyrint : Euromedia Group, a.s., 2018. — 156 nečíslovaných stran : ilustrace ; 25 cm. — (Labyrint komiks ; 15. svazek)

Palán, Aleš, 1965-

Návrat do divočiny / Aleš Palán ; foto Jan Šibík. — Vydání první. — Praha : Prostor, 2019. — 267 stran : ilustrace, portréty ; 24 cm

Pánek, Jaroslav, 1947-

Josef Janáček / Jaroslav Pánek.. — Vydání 1.. — [Praha] : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., 2020.. — 23 stran : ilustrace (převážně barevné), potréty, faksimile ; 21 cm.. — (Věda kolem nás. Osobnosti, ISSN 2464-6245 ; 103) (Věda kolem nás. Prostory společné paměti)

Parker, Stephen (Stephen R.), 1955-

Bertolt Brecht / Stephen Parker. — V Praze : NAMU, nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2019. — 714 stran, 14 nečíslovaných stran obrazových příloh : portréty

Paulus, Filip, 1973-

Krajina a urbanismus na rukopisných plánech z 18. století : translokační plány židovských obydlí v zemích Koruny české v letech 1727-1728 = Landscape and urbanism in manuscript plans from the 18th century : translocation plans of Jewish Settlements in the Lands of the Bohemian Crown from the period of 1727-1728 / Filip Paulus, Šárka Steinová a kol. ; překlad: Jeremy Druker, Langeo s.r.o.. — Vydání první. — Praha : Národní archiv, 2020. — 446 stran : ilustrace (převážně barevné), plány, faksimile ; 29 cm + 1 list (28 cm)

Pipes, Marie-Lorraine

Textile production and the social importance of women in the Neolithic / Marie-Lorraine Pipes, Janusz Kruk, Sarunas Milisauskas. — Kraków : Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences, 2019. — 223 stran : ilustrace (některé barevné)

Place and space in the medieval world / edited by Meg Boulton, Jane Hawkes, Heidi Stoner. — First published. — New York ; London : Routledge, [2018]. — ©2018. — xxv, 265 stran : ilustrace ; 25 cm. — (Routledge research in art history)

Plháková, Alena, 1954-

Život a dílo Vladimíra Tardyho / Alena Plháková, Olga Pechová. — Vydání 1.. — Praha : Academia, 2012. — 468 stran, [24] stran obrazovýchpříloh : ilustrace, portréty, faksimilie ; 21 cm. — (Paměť ; sv. 42)

Polička / vědecký redaktor Robert Šimůnek. — Měřítka různá. — Praha : Historický ústav Akademie věd ČR, 2019. — 1 atlas (26, xv stran, 37 mapových listů) : ilustrace, mapy, plány ; 42 cm. — (Historický atlas měst České republiky ; svazek č. 30)

Posern-Zieliński, Aleksander, 1943-

Archeologia jako humanistyczna interpretacja przeszłości : studia dedykowane Profesorovi Henrykovi Mamzerowi / redakcja Aleksander Posern-Zieliński, Joanna Sawicka, Jacek Kabaciński, Michal Kara, Kinga Zamelska-Monczak. — Poznań : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk : Ośrodek Studiów Pradziejowych i Šredniowiecznych w Poznaniu, 2018. — 353 stran : ilsutrace (převážně barevné)

Production et proto-industrialisation aux Âges du fer : perspectives sociales et environnementales : actes du 39e colloque international de l’AFEAF (Nancy, 14-17 mai 2015) / sous la direction de Stéphane Marion, Sylvie Deffressigne, Jenny Kaurin, Gérard Bataille. — Bordeaux : Ausonius éditions, 2017. — 728 stran, 2 strany obrazových příloh : ilustrace (některé barevné) ; 29 cm. — (Mémoires, ISSN 1283-2995 ; 47)

Prokosch, Michael, 1980-

Das älteste Bürgerbuch der Stadt Linz (1658-1707) : Edition und Auswertung / Michael Prokosch. — Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau Verlag, 2019. — 308 stran : ilustrace, faksimile ; 24 cm. — (Quelleneditionen des Instituts fur Österreichische Geschichtsforschung ; Band 18)

Přichystalová, Renáta, 1973-

Břeclav – Pohansko IX. : pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie) / Renáta Přichystalová – Kateřina Kalová – Kateřina Boberová ; s kapitolou od Jana Nováčka Mikoskopická analýza patologicky změněných kostí z Pohanska – Jižního předhradí. — Vydání první. — Brno : Masarykova univerzita, 2019. — 657 stran, 5 nečíslovaných listů obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), faksimile, plány, mapy

Rampolla, Mary Lynn

A pocket guide to writing in history / Mary Lynn Rampolla, Trinity Washington University.. — Ninth edition. — Boston : Bedford/St Martin’s, Macmillan Learning, [2018]. — ©2018. — viii, 163 stran : ilustrace ; 22 cm

Razim, Jakub, 1982-

Věrní Přemyslovci a barbarští Čechové : česko-říšské vztahy v raném a vrcholném středověku / Jakub Razim. — Vydání první. — Praha : Leges, 2017. — 416 stran ; 21 cm. — (Teoretik)

Regesta Bohemiae et Moraviae : diplomatica nec non epistolaria. Pars VIII, 1364-1369. Fasciculus III, Indices / edidit Lenka Blechová. — Praha : Sumptibus Instituti historici Academiae scientiarum Rei publicae Bohemicae, 2019. — 135 stran ; 30 cm

Reilly, James A.

Fragile nation, shattered land : the modern history of Syria / James A. Reilly. — London ; New York : I.B. Tauris, 2019. — xvi, 258 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, mapy ; 24 cm

Res, Daniel, 1992-

Wellington : vítěz od Waterloo : 1769-1815 / Daniel Res. — Vydání první. — Praha : Amerigo s.r.o., 2018. — 455 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, plány, faksimile ; 25 cm. — (Citadelle)

Rethinking the concept of ‘healing settlements’ : water, cults, constructions and contexts in the ancient world : Roman archaeology conference 2016 : proceedings of the session of study (nr. 27), Sapienza University, Aula ‘Partenone’, 17th March 2016 / edited by Maddalena Bassani, Marion Bolder-Boos, Ugo Fusco. — Oxford : Archeopress, 2019. — 175 stran : ilustrace ; 29 cm. — (Archeopress Roman Archaeology ; 52)

Rosselli, Lisa

La necropoli delle Ripaie di Volterra : le tombe di età ellenistica e romana / Lisa Rosselli. — Pisa : Pisa University Press, 2018. — 310 stran : ilustrace, mapy, plány, tabulky ; 30 cm

Routes du monde et passages obligés de la Protohistoire au haut Moyen Âge : actes du colloque international d’Ouessant, 27-28 septembre 2007 / sous la direction de Jean-Paul Le Bihan et Jean-Paul Guillaumet. — Quimper : Centre de recherche archéologique du Finistère, 2010. — 350 stran : ilustrace, mapy ; 28 cm

Rünger, Torsten

Gesellschaft und Gewerbe im ländlichen Raum des 12. Jahrhunderts : die Siedlung am Rand von Pier, Gemeinde Inden, Rheinland / Torsten Rünger. — Bonn : Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie, Rheinische Friedrich-Wilhems-Universität, 2019. — 443 stran, 74 nečíslovnaých stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné), grafy, mapy, plány. — (Bonner Beiträge zur vor- und frühgeschichtlichen Archäologie ; Band 21)

Rychlík, Jan, 1954-

Mezi Terstem a Istanbulem : balkánské národy ve 20. století / Jan Rychlík, Boris Mosković, Jan Pelikán, Ladislav Hladký, Miroslav Kouba, František Šístek, Marijana Stamova, Bobi Bobev, Aneta Mihaylova, Roumiana Preshlenova, Yura Konstantinova, Kalina Peeva ; bulharské texty přeložily Jana Georgievová, Jana Klimešová a Milena Přikrylová. — Vydání první. — V Praze : Vyšehrad, 2020. — 401 stran : mapy ; 25 cm

Rychnová, Lucie, 1984-

František Josef Šlik a česká barokní krajina : život šlechtice na východočeském venkově / Lucie Rychnová. — Vydání první. — V Praze : Scriptorium, 2020. — 298 stran

Saya, Makito, 1962-

The Sino-Japanese War and the birth of Japanese nationalism / Saya Makito ; translated by David Noble ; with a foreword by Mitani Hiroshi. — 1st English edition. — Tokyo : International House of Japan, 2011. — xxv, 184 stran : černobílé reprodukce, černobílé fotografie, mapa ; 24 cm. — (LTCB International Library Selection ; no. 28)

Sedem decénií Petra Romsauera / výkonní redaktori Noémi Beljak Pažinová, Zuzana Borzová. — Nitra : Univerzita Konštantína Filosofa v Nitre, 2017. — 514 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, plány

Semotanová, Eva, 1952-

Český historický atlas : kapitoly z dějin 20. století / Eva Semotanová, Zlatica Zudová-Lešková, Jitka Močičková, Jiří Cajthaml, Pavel Seemann, Jan D. Bláha a kol.. — Praha : Historický ústav, 2019. — 297 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile ; 33 cm. — (Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i.. Řada A, Monographia = Opera Instituti Historici Pragae. Series A, Monographia ; svazek 94)

Sharma, Parvati, 1977-

Jahangir : an intimate portrait of a great Mughal / Parvati Sharma. — New Delhi : Juggernaut, 2018. — ix, 319 stran, 8 nečíslovaných stran příloh barevné ilustrace, 1 mapa ; 23 cm

Schleuning, Peter, 1941-

So könnte es gewesen sein : Musikergeschichten : Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, Wolfgang Amadé Mozart, Ludwig van Beethoven, Fanny Hensel / Peter Schleuning. — Hildesheim ; Zürich ; New York : Georg Olms Verlag, 2017. — 176 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, noty ; 24 cm

Schwartz, Adam Craig

The Huayuanzhuang East oracle bone inscriptions : a study and complete translation / Adam Craig Schwartz. — 1st edition. — Boston : De Gruyter Mouton, 2019. — 477 stran : grafická znázornění, ilustrace ; 24 cm. — (Library of sinology ; 3)

Skřivan, Aleš, 1944-

Rudí barbaři před branami : první opiová válka 1839-1842 / Aleš Skřivan st., Aleš Skřivan ml.. — První vydání. — Praha : Epocha, 2019. — 280 stran : ilustrace, mapy, portréty ; 22 cm. — (Polozapomenuté války ; svazek 45.)

Slovník disidentů : přední osobnosti opozičních hnutí v komunistických zemích v letech 1956-1989 / [koordinátoři] Alexandr Daniel, Zbigniew Gluza ; překlad Petruška Šustrová. — Vydání první. — Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2019. — 2 svazky : mapy ; 27 cm
Social mobility in Medieval Italy (1100-1500) / edited by Sandro Carocci and Isabella Lazzarini. — First edition. — Roma : Viella, [2018]. — ©2018. — 426 stran. — (Viella historical research ; 8)
Soupis sekundárních pramenů k epigrafickým a sepulkrálním památkám, uložených v archivech České republiky / záznamy pořídili archivářky a archiváři českých archivů ; k vydání připravili Jiří Roháček, Vladimír Růžek ; rejstřík osobní zpracovala Eva Jarošová ; rejstřík místní zpracoval Vladimír Růžek. — Vydání první. — Praha : Odbor archivní správy a spisové služby MV ČR ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR, v.v.i., 2019. — 1044 stran : ilustrace, faksimile ; 23 cm
Sousedé : česko-rakouské dějiny / Václav Šmidrkal, Ota Konrád, Hildegard Schmoller, Niklas Perzi (eds.) ; přeložili Zuzana Schwarzová, Petr Dvořáček a Petr Koura. — Vydání první. — Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. ; NLN, s.r.o., [2019]. — ©2019. — 406 stran : ilustrace, portréty, mapy, faksimile ; 28 cm. — (Publikace Stálé konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví ; svazek 1)
Stanisławice, stan. 9 i 10, Pow. Bocheński / Osady z okresu wpływów rzymskich i czasów nowożytnych red. Justyna Rodak. — Kraków : Krakowski Zespół do Badań Autostrad, 2018.. — 316 stran : barevné a černobílé ilustrace. — (Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce)

Stehlík, Michal, 1976-

Století : obrazy dvacátého věku / Michal Stehlík. — Vydání první. — Praha : Togga, 2011. — 81 stran : ilustrace, portréty ; 20 x 22 cm

Stehlíková, Veronika, 1991-

Tenkrát v listopadu : vzpomínky na Matfyz v čase zlomu / Veronika Stehlíková, Martin Vlach, Luboš Veverka. — 1. vydání. — Praha : MatfyzPress, 2019. — 229 stran : faksimile, fotografie ; 24,5 cm. — (Edice popularizace)

Stempin, Agnieszka

Geniusz Europy : cykl poświęcony cywilizacji europejskiej / Agnieszka Stempin. — Poznań : Muzeum archeologiczne w Poznaniu, 2019. — 148 stran : barevné ilustrace

Strauch, Dieter, 1933-

Mittelalterliches nordisches Recht : Eine Quellenkunde / Dieter Strauch. — 2., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. — Berlin ; Boston : De Gruyter, [2016]. — ©2016. — XXXIX, 912 stran. — (Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, ISSN 1866-7678 ; Band 97)

Stróżyk, Mateusz

Pejzaż z kurhanami : krajobraz funeralny społeczności kręgu kultur mogiłowych na pograniczu śląsko-wielkopolskim = View with the barrows : funerary landscape of Tumulus Culture community from Silesia and Wielkopolska borderland / Mateusz Stróżyk. — Poznań : Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, 2019. — 196 stran : mapy, grafy, ilustrace (převážně černobílé). — (Bibliotheca Fontes archaeologici posnanienses, ISSN 0208-4988 ; Volumen 23)

Studia Barbarica : profesorowi Andrzejowi Kokowskiemu w 65. rocznicę urodzin. Tom I / redakcja Barbara Niezabitowska-Wiśniewska, Piotr Łuczkiewicz, Sylwester Sadowski, Marta Stasiak-Cyran, Michael Erdrich ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. — Lublin : UMCS wydawnictwo, 2018. — 683 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty
Studia Barbarica : profesorowi Andrzejowi Kokowskiemu w 65. rocznicę urodzin. Tom II / redakcja Barbara Niezabiatowska-Wiśniewska, Piotr Łuczkiewicz, Sylwester Sadowski, Marta Stasiak-Cyran, Michael Erdrich ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. — Lublin : UMCS wydawnictwo, 2018. — 594 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, faksimile
Stvořené pro věčnost : největší objevy české egyptologie / Miroslav Bárta, Ladislav Bareš, Jaromír Krejčí, Mohamed Megahed, Lenka Varadzinová (editoři) ; předmluva Tomáš Zima. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018. — 387 stran : barevné ilustrace, 1 mapa ; 28 cm

Šárka, Josef, 1918-2008

Studentské hnutí odporu / Josef Šárka. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2019. — 215 stran : ilustrace, fotografie ; 23 cm

Šustek, Vojtěch, 1968-

Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava : edice historických dokumentů / Vojtěch Šustek. — Vydání první. — Praha : Archiv hl. m. Prahy : Scriptorium, 2012-2019. — 3 svazky : ilustrace, mapy, portréty ; 25 cm. — (Documenta Pragensia. Monographia ; volumen 26/1-26/3)

Švehla, Marek, 1966-

Magor a jeho doba : život Ivana M. Jirouse / Marek Švehla ; obrazovou přílohu uspořádal Viktor Stoilov. — Vydání první (druhý opravený dotisk). — Praha : Torst, 2017. — 574 stran, 96 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilustrace, fotografie, portréty, faksimilie ; 24 cm

Tackett, Nicolas, 1975-

The origins of the Chinese nation : Song China and the forging of an East Asian world order / Nicolas Tackett. — Cambridge : Cambridge University Press, [2017]. — ©2017. — xix, 328 stran : ilustrace, mapy ; 24 cm

Tajná kronika Mongolů / přeložil Pavel Poucha. — Vydání druhé, v NLN s.r.o. první. — Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2011. — 228 stran : ilustrace. — (Mythologie)

Tannhäuser, Christian

Die Wysburg bei Weisbach im Thüringer Schiefergebirge = Wysburg castle near Weisbach in the Thuringian Slate Mountains / Christian Tannhäuser, Hubert Roßbach. — 1. Auflage 2018. — Langenweißbach : Beier & Beran, Archäologische Fachliteratur, 2018. — 119 stran : ilustrace (převážně barevné). — (Archäologische Denkmale in Thüringen ; Band 4)

Thaler, Ulrich

me-ka-ro-de : Mykenische Paläste als Dokument und Gestaltungsrahmen frühgeschichtlicher Sozialordnung / von Ulrich Thaler. — Bonn : Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2018. — XVI, 332 stran, 37 stran obrazových příloh : barevné a černobílé ilustrace, mapy, plány, tabulky ; 30 cm. — (Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie ; Band 320)

The disentanglement of populations : migration, expulsion and displacement in Post-War Europe, 1944-9 / edited by Jessica Reinisch, Elizabeth White. — First published. — London : Palgrave Macmillan UK : Imprint: Palgrave Macmillan, 2011. — 380 stran
The Pylos regional archaeological project : a retrospective / edited by Jack L. Davis and John Bennet. — Princeton : American School of Classical Studies at Athens, [2017]. — ©2017. — ix, 563 stran : ilustrace, mapy, grafy

Thibault, Hélène

Transforming Tajikistan : state-building and Islam in post-Soviet Central Asia / Hélène Thibault. — London : I.B. Tauris, 2019. — ©2018. — xv, 267 stran : ilusrace (černobílé) ; 22 cm. — (International Library of Central Asian Studies)

Thompson, Jason, 1950-

A history of Egypt : from earliest times to the present / Jason Thompson. — Cairo : The America University in Cairo Press, 2019. — xvii, 440 stran

Tisucká, Marika, 1982-

Luxus ze vzdálených zemí : jantar doby bronzové ze sbírky Národního muzea / Marika Tisucká, Martina Ohlídalová. — 1. vyd.. — Praha : Národní muzeum, 2013. — 172 s. : il. (některé barev.), mapy ; 30 cm. — (Editio Monographica Musei Nationalis Pragae ; num. 18)

Tošnerová, Marie, 1956-

Paměť měst : narativní prameny k dějinám Prahy, Českých Budějovic a Litoměřic do roku 1800 / Marie Tošnerová, Miroslava Květová. — Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, v.v.i., 2019. — 430 stran ; 22 cm. — (Studie o rukopisech. Monographia, ISSN 1804-0101 ; svazek XXII.)

Troy excavation project final reports : the west sanctuary / C. Brian Rose, Kathleen Lynch, and Getzel Cohen (eds.)¨. — Bonn : Dr. Rudolf Habelt GmbH, [2019]. — ©2019. — 571 stran ilustrace (některé barevné), mapy, plány ; 31 cm. — (Studia Troica Monograph ; 10)
Ursprung der keltischen Archäologie : die Brücke von La Tène : ein Schauplatz grausamer Menschenopfer / Wolfgang David. — Manching : Kelten Römer Museum Manching, 2010. — 50 stran : barevné fotografie, ilustrace ; 26 cm. — (Schriften des kelten römer museums manching ; 3)
Úřední písemná kultura v českých a moravských městech ve středověku a raném novověku = Die amtliche Schiftkultur in böhmischen und mährischen Städten in Mittelalter und Früher Neuzeit = Official Written Culture in Bohemian and Moravian Towns in the Middle Ages and Early Modern Era / Sestavili Jan Hrdina a Kateřina Jíšová. — Vydání první. — Praha : Archiv hlavního města Prahy ; Dolní Břežany : Scriptorium, 2018. — 396 stran : ilustrace, 1 mapa, faksimile ; 21 cm. — (Documenta Pragensia. Supplementa, ISSN 2570-9895 ; 9)

Valentová, Kateřina, 1971-

Historiam scribere : řádová historiografie raného novověku. II., Biografický slovník / kolektiv autorů pod vedením Kateřiny Bobkové-Valentové a Jarmily Kašpárkové. — Vydání první. — Praha : Historický ústav AV ČR ; Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. — 881 stran ; 24 cm. — (Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i.. Řada Encyclopaedica = Opera Instituti historici Pragae. Series Encyclopaedica ; svazek 6)

Velhartická, Šárka, 1975-

Justin Václav Prášek a Bedřich Hrozný : počátky české staroorientalistiky a klínopisného bádání / Šárka Velhartická. — Vydání první. — Praha : Academia ; Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2019. — 462 stran

Věrnost a zrada v ohroženém městě : prameny k politické komunikaci Českých Budějovic na počátku stavovského povstání (1618) / Tomáš Sterneck (ed.). — Praha : Historický ústav, 2019. — 341 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 24 cm. — (Prameny k českým dějinám 16.-18. století. Řada A = Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI.-XVIII. illustrantia. Series A ; svazek II-3)

Vladkova, Pavlina

Novae : izdelija︡ ot kost i rog = Novae : bone, horn and antler objects / Pavlina Vladkova. — Părvo izdanie. — Veliko Tărnovo : Dar-RKh, 2018. — 200 stran : ilustrace (některé barevné) ; 30 cm

Vznik Československa a provincie Deutschböhmen / k vydání připravili Pavel Jakubec a Jaroslav Pažout. — Vydání první. — Litoměříce : Státní oblastní archiv v Litoměřicích ; Liberec : Technická univerzita v Liberci ; Praha : Scriptorium, 2019. — 284 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, faksimile

Warren, Edward Perry, 1860-1928

The collected works & commissioned biography of Edward Perry Warren / edited with an introduction and notes by Michael Matthew Kaylor ; with translations from the Greek and Latin by Mark Robert Miner. — 1st Masaryk University Press ed.. — Brno : Masaryk University, 2013. — 2 svazky (cxli, 579, [17] s. obr. příl.; 732, [26] s.) : ilustrace, portréty, faksimile ; 23 cm

Water histories of South Asia : the materiality of liquescence / edited by Sugata Ray and Venugopal Maddipati. — First published. — London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2020. — xv, 315 stran, 8 nečíslovaných stran příloh barevné ilustrace. — (Visual and media histories)

Wedeen, Lisa

Authoritarian apprehensions : ideology, judgment, and mourning in Syria / Lisa Wedeen. — Chicago ; London : The University of Chicago Press, c[2019]. — ©2019. — xv, 257 stran : ilustrace. — (Chicago studies in practices of meaning)

Wildt, Michael, 1954-

Generace nekompromisních : vedoucí pracovníci Hlavního říšského bezpečnostního úřadu / Michael Wildt ; z německého originálu Generation des Unbedingten: das Führungskorps des Reichssicherheitshauptamtes … přeložil Vlastimil Drbal. — Vydání první. — Praha : Academia, 2019. — 935 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Historie)

Yang, Jiang, 1911-2016

Šest historií venkovského života / Jang Ťiang ; přeložila Hana Bašová. — Praha : Verzone, 2017. — 85 stran : 1 portrét ; 20 cm. — (Xin ; svazek 12)

Začetek in konec raziskovanj grobišča pri Župni cerkvi v Kranju (1953 in 2011-2013) = Beginnning and end of exploration at the Župna cerkev cemetery in Kranj (1953 and 2011-2013) / Andrej Pleterski (urednik) ; Benjamin Štular, Mateka Belak, Helena Bešter (področni uredniki). — Ljubljana : Založba ZRC, 2019. — 408 stran : ilustrace (některé barevné), plány. — (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, ISSN 1408-5208 ; 38) (Grobišče Župna cerkev v Kranju ; 3)

Zakościelna, Anna

Kosin 10, Kopiec 4 i 8 – stanowiska osadniczno-pracowniane tarnobrzeskiej kultury łużyckiej na terenie wychodni kremieni świeciechowskiego oraz gościeradowskiego / pod redakcją Anny Zakościelnej. — Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019. — 461 stran : barevné a černobílé ilustrace, tabulky, grafy, mapy

Zeman, Tomáš, 1974-

Střední Pomoraví v době římské : svědectví povrchové prospekce / Tomáš Zeman ; s příspěvky Jakuba Halamy, Dagmar Kašparové, Evy Kolníkové, Zuzany Lenďákové, Jiřího Militkého, Petera Mila, Martina Moníka, Jany Šínové a Tomáše Tencera a s využitím odborných analýz římských mincí Dagmar Kašparové, Evy Kolníkové, Jiřího Militkého a Jana Šmerdy. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2017. — 536 stran : ilustrace (některé barevné) ; 30 cm. — (Archaeologica Olomucensia ; Tomus II)

Zemědělsko-lesnický archivář – špičkový historik lesa : na paměť PhDr. Josefa Nožičky / k vydání připravili Jiřina Juněcová, Jiří Šouša, Vladimír Waage. — Vydání: první. — Praha : Národní archiv, 2019. — 484 stran : ilustrace ; 21 cm

Zerjadtke, Michael, 1983-

Das Amt ›Dux‹ in Spätantike und frühem Mittelalter : der ›ducatus‹ im Spannungsfeld zwischen römischem Einfluss und eigener Entwicklung / Michael Zerjadtke. — Berlin ; Boston : De Gruyter, [2019]. — ©2019. — IX, 421 stran : ilustrace, mapy. — (Ergänzungsbände zum Reallexikon der germanischen Altertumskunde, ISSN 1866-7678 ; Band 110)

Zimmermann, Tanja, 1967-

Der Balkan zwischen Ost und West : mediale Bilder und kulturpolitische Prägungen / Tanja Zimmermann. — Köln ; Weimar ; Wien : Böhlau, 2014. — 504 stran : 120 illustrace ; 24 cm. — (Osteuropa medial ; Bd. 6)

Županič, Jan, 1972-

Nobilitas Iudaeorum : židovská šlechta střední Evropy v komparativní perspektivě / Jan Županič, Michal Fiala. — Praha : Agentura Pankrác ; Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017. — 783 stran ; 23,5 cm

9 – Hudba (55)

Zpět

Akkermann, Miriam

Zwischen Imrpovisation und Algorithmus. David Wessel, Karlheinz Essl und Georg Hajdu / Miriam Akkermann. — Schliengen : Edition Argus, 2017. — ©2017. — 409 stran

Ambrosi, Eugenio

Da Lenin a Lennon : come jazz, rock, beat & pop contribuirono alla caduta della Cortina di Ferro / Eugenio Ambrosi. — Trieste : EUT – Edizioni Università di Trieste, [2017]. — ©2017. — 326 stran : ilustrace, faksimile, fotografie ; 24 cm. — (Collana in/Tigor ; 15)

Angewandtes musikalisches Denken : Jürgen Uhde zum 100. Geburtstag / Herausgegeben von Thomas Seedorf. — Sinzig : Studio Verlag, 2017. — 213 stran : fotografie. — (Klang – Wort – Ereignis ; Band 3)
Arbeit an Musik : Reinhard Kapp zum 70. Geburtstag / herausgegeben von Markus Grassl, Stefan Jena, Andreas Vejvar. — Wien : Praesens Verlag, 2017. — ©2017. — 725 stran : ilustrace, noty faksimile

Baťová, Eliška, 1982-

Písně bratra Jana Augusty : druhá tvář bratrské hymnografie / Eliška Baťová. — 1. vydání. — Praha : KLP, 2018. — 279 stran : ilustrace, noty, faksimile ; 25 cm. — (Clavis monumentorum musicorum Regni Bohemiae. Series S (Subsidia) ; VII)

Bayreuther, Rainer

„Für Wirtemberger und andere biedere Schwaben“ : Johann Friedrich Christmanns Vaterlandslieder (1795) in ihrer Zeit. Mit einer Faksimile-Edition / Rainer Bayreuther ; Joachim Kremer. — Neumünster : von Bockel, 2017. — 159 stran : faksimile. — (Musik der frühen Neuzeit : Studien und Quellen zur Musikgeschichte des 16.-18. Jahrhunderts; 3)

Beimdieke, Sara

„Der große Reiz des Kamera-Mediums“ : Ernst Kreneks Fernsehoper Ausgerechnet und verspielt / Sara Beimdieke. — Siegen : universi – Universitätsverlag Siegen, 2017. — 399 stran : noty ; 22 cm. — (Kollektion Musikwissenschaft / herausgegeben von Matthias Henke; Band 2)

Bernardy, Ralph

Kadenz und Gegenwart : Satztechnik und Zeitgestaltung in den Allemanden J. J. Frobergers / Ralph Bernardy. — [Hofheim am Taunus] : Wolke Verlag Hofheim, 2017. — 93 stran : noty ; 24 cm. — (sinefonia / herausgegeben von Claus-Steffen Mahnkopf und Johannes Menke; Band 25)

Bielińska-Galas, Ewa

Introity o świętych w polskiej tradycji średniowiecznej / Ewa Bielińska-Galas. — Lublin : Norbertinum, 2017. — ©2017. — 559 stran : faksimile, noty

Brahm-Studien : Im Auftrag der Johannes-Brahms-Gesellschaft Hamburg Internationale Vereinigung e. V. / Herausgegeben von Beatrix Borchard und Kerstin Schüssler-Bach. — Hildensheim : Georg Olms Verlag, 2017. — ©2017. — 364 stran : faksimile, fotografie, noty. — (Brahms-Studien ; Band 18)

Braun, Michael

Béla Bartóks Vokalmusik : Stil, KOntext und Interrelation der originalen Vokalkomponisten / Michael Braun. — Regensburg : ConBrio Verlagsgesellschaft, 2017. — ©2017. — 362 stran : noty

C. P. E. Bach und Hamburg : Genertationenfolgen in der Musik / Tobias Janz, Kathrin Kirsch, Ivana Rentsch (Hg.). — Hildenscheim : Georg Olms Verlag, 2017. — ©2017. — 271 stran : noty, faksimile

Cusack, Peter, 1948-

Berlin sonic places : a brief guide / Peter Cusack. — Berlin : Wolke, 2017. — 94 stran : ilustrace

Czapraga, Bernadeta

Wolfgang Amadé Mozarts Violinkonzert A-Dur KV 219 in ausgewählten interpretationen / Bernadeta Czapraga. — Kassel ; Basel ; London ; New York ; Praha : Bärenreiter, 2017. — 395 stran : ilustrace, noty, tabulky. — (Schriftenreihe der Internationalen Stiftung Mozarteum Salzburg; 15)

Döge, Klaus, 1951-2011

Výraz nepopsatelné hrůzy : Poznámky k Martinů dílu Pamatník Lidicům / Klaus Döge. — Praha : Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., 2012. — 14 stran (5-18) : noty

Erich Wolfgang Korngold, „der kleine Mozart“ : Das Frühwerk eines Genies zwischen Tradition und Fortschritt / Herausgegeben von Ute Jung-Kaiser und Annette Simonis. — Hildesheim ; Zürich ; New York : Georg Olms, 2017. — XIII + 211 stran : ilustrace, noty, tabulky. — (Wegzeichen Musik / Ute Jung-Kaiser, Annette Simonis (Hrsb.); 12)

Fischer, Barbara

Hans Chemin-Petit : Ein Künstler im Spannungsfeld der Politik / von Barbara Fischer. — Köln : Dohr, 2017. — 704 stran : ilustrace

Gabrielová, Jarmila, 1948-

Die Musik in der Tschechoslowakischen Republik zwischen 1918-1933 / Jarmila Gabrielová. — Berlin : Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaft, 2011. — 14 stran

Gabrielová, Jarmila, 1948-

K možným předlohám libreta Dvořákovy opery Vanda a k jeho dramatické výstavbě / Jarmila Gabrielová. — Praha : Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., 2012. — 14 stran (233-246) : ilustrace

Geck, Martin

Luthers Lieder : Leuchttürme der Reformation / Martin Geck. — Hildesheim ; Zürich ; New York : Georg Olms, 2017. — 143 stran : faksimile, ilustrace, noty

Göttinger Händel-Beiträge / begründet von Hans Joachim Marx und im Auftrag der Göttinger Händel-Gesselschaft herausgegeben von LAurenz Lütteken und Wolfgang Sandberger. — Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co., 2017. — ©2017. — 169 stran : ilustrace, fotografie

Häussler, Stefan

Die Kyrieorgana von Winchester : Analysen, Hypothesen und neu bezeichnete Klangfolgen zur Mehrstimmigkeit des 11. Jahrhunderts / Stefan Häussler. — [Hofheim am Taunus] : Wolke Verlag Hofheim, 2017. — 173 stran : noty ; 24 cm. — (sinefonia / herausgegeben von Claus-Steffen Mahnkopf und Johannes Menke; Band 26)

Henke, Matthias, 1953-

Die Sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze von Joseph Haydn / Matthias Henke ; Hans-Ulrich Weide ; unter Mitarbeit von Alexander Sieler. — Stuttgart : Katolisches Bibelwerk, 2016. — 269 stran : ilustrace, noty, tabulky. — (Bibel & Musik)

Cherubiniana / Pauser, Michael (ed.). — Sinzig : Studio Punkt Verlag, 2017. — 86 stran

Ibañez, Ivar

Klassische Gitarre und körpergerechte Haltung? : Voraussetzungen und Konsequenzen / Ivar Ibañez. — Augsburg : Wißner, 2018. — 137 stran : ilustrace. — (Forum Musikpädagogik, ISSN 0946-543X; 130)

Jahrbuch Musik und Gender : Band 9 : 1914: Krieg.Mann.Musik / Herausgegeben von Susanne Rode-Breymann. — Hildesheim : Olms, 2017. — 203 stran : ilustrace. — (Jahrbuch Musik und Gender ; Band 9)
Just in Tone and Time / herausgegeben von Benjamin Helmer ung Georg Hajdu. — Neumünster : Bockel Verlag, 2017. — 329 stran : tabulky, noty, faksimile
Kontinuitäten? : Sympsoium Joseph Haydn im Wandel der Interpretationen, Ausstellung Joseph Haydn und Johannes Brahms / Wolfgang Sandberger (Hg.). — Lübeck : Brahms-Institut an der Musikhoschschule, 2017. — 123 stran : fotografie, noty
Le Basson Savar : Bericht des Symposium Exakte Kopie in Bern 2012 / herausgegeben von Sebastian Werr und Lyndon Watts unter reaktioneller Mitarbeit von Daniel Allenbach. — Schliengen : Edition Argus, 2017. — 173 stran : fotografie, grafy. — (Musikforschung der Hochschule der Künste Bern ; Band 8)

Lotzow, Alexander

Das Sinfonische Chorstück im 19. Jahrhundert : Studien zu einsätzigen weltlichen Chorwerken mit Orchester von Beethoven bis Brahms / Alexander Lotzow. — Kassel ; Basel ; London ; New York ; Praha : Bärenreiter, 2017. — 483 stran : noty, tabulka. — (Kieler Schriften zur Musikwissenschaft / Herausgegeben von Tobias Janz und Siegfried Oechsle; LV)

Maier, Raika Simone

Lernen, Singen und Lehren : Lula Mysz-Gmeiner (1876-1948), Mezzosopranistin und Gesangpädagogin / Raika Simone Maier. — Neumünster : Bockel Verlag, 2017. — ©2017. — 475 stran : fotografie, tabulky

Matej, Daniel, 1963-

Variácie I. : zborník príspevkov / Daniel Matej, Július Fujak, Daniela Šterbáková, Elia Moretti. — Prvé slovenské vydanie. — Prešov : Vortext, 2019. — 107 stran : černobílé ilustrace ; 21 cm

Mogl, Verena

Juden, die ins Lied sich retten : der Komponist Mieczysław Weinberg (1919-1996) in der Sowjetunion / Verena Mogl. — Německo : Waxmann Verlag GmbH, 2017. — 444 stran : noty, fotografie, faksimile. — (Musik und Diktatur ; Band 1)

Ortiz, Janine

„Nun ist alles beim Teufel“ : Franz Schrekers späte Opern / Janine Ortiz. — München : Richard Boorberg, 2017. — 388 stran : ilustrace, noty, tabulky

Petersdorff, Dirk von, 1966-

In der Bar zum Krokodil : Lieder und Songs als Gedichte / Dirk von Petersdorff. — Göttingen : Wallstein, 2017. — 113 stran : ilustrace

Písně pro Jana a Prahu: za Evropu! : od italské radikální pravice… / redakce a překlad Karel V. + Federico F.. — Praha : Délský potápěč, 2018. — 1 CD-ROM : zvuk ; 12 cm + 1 brožura (42 stran : ilustrace, portréty ; 16 cm)
Romano drom / Česká filharmonie. — Praha Česká filharmonie, [2019]. — ©2019. — 206 stran : barevné ilustrace

Ross, Alex, 1968-

Listen to this / Alex Ross. — First published. — London : Fourth Estate, [2011]. — ©2010. — xv, 380 stran : noty ; 20 cm

Ross, Alex, 1968-

The rest is noise : listening to the twentieth century / Alex Ross. — London : Fourth Estate, 2012. — xviii, 695 stran, [8] stran obrazových příloh ; 24 cm

Roth, Olaf Matthias

Claudio Monteverdi : Marienvesper / Olaf Matthias Roth. — Kassel ; Basel ; London ; New York ; Praha : Bärenreiter, 2017. — 115 stran : ilustrace, noty, tabulky

Seibold, Wolfgang

Liszts Konzertreise durch Spanien 1844/45 / von Wolfgang Seibold ; mit einem Geleitwort von Alfred Brendell ; mit einem Beitrag von Adrienne Kaczmarczyk zu Manuskripten mit spanischen Motiven im Goethe und Schiller-Archiv Weimar ; unter Mitarbeit von Rudolf Dorn (spanische Texte) und Heiner Must (französische Briefe Liszts). — Laaber : Laaber-Verlag, 2017. — © 2017. — 396 stran : ilustrace, portréty, noty, faksimile, plány, mapy ; 25 cm. — (Weimarer Liszt-Studien / im Auftrag der Deutschen Liszt-Gesellschaft herausgegeben von Detlef Altenburg; Band 7)

Schleuning, Peter, 1941-

So könnte es gewesen sein : Musikergeschichten : Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, Wolfgang Amadé Mozart, Ludwig van Beethoven, Fanny Hensel / Peter Schleuning. — Hildesheim ; Zürich ; New York : Georg Olms Verlag, 2017. — 176 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, noty ; 24 cm

Schulze, Hans-Joachim, 1934-

Bach-Facetten : Essays – Studien- Miszellen / Hans-joachim Schulze. — Lipsko : Evangelisches Verlaganstalt, 2017. — ©2017. — 817 stran

Schütz-Jahrbuch : Im Auftrag der Internationalen Heinrich-Schütz-Gesellschaft e.V. / herausgegeben von Jürgen Heidrich. — Kassel : Bärenreiter, 2017. — ©2017. — 127 stran : faksimile, fotografie, noty

Sora, Tom

Untersuchung des Begriffes „Klangfläche“ dargestellt am Orchesterstück Atmosphères von György Ligeti / Tom Sora. — Hofheim : Wolke, 2017. — 87 stran : noty. — (sinfonia; 24)

Sowohl Mozart als auch… : Salzburger Jubiläumstatung zur Rezeptions- und Interpretationsforschung (2016) / Joachim Brügge (Hg.). — Freiburg : Rombach Verlag KG, 2017. — ©2017. — 313 stran : noty, grafy

Spaltenstein, Laure

Berlin 1830, Wien 1870, München 1910 : eine Begriffsgeschichte musiklaischer Aufführung im 19. Jahrhundert / Laure Spaltenstein. — Mainz : Schott Music GmbH & Co. KG, 2017. — ©2017. — 274 stran

Staššíková-Štukovská, Danica

Signálne a hudobné nástroje … slovom, obrazom, zvukom a hudbou / Danica Staššíková-Štukovská, Michal Smetanka. — Hanušovce nad Topľou : Vlastivedné múzeum, 2015. — 18 stran : barevné ilustrace + 1 CD-ROM

Steiner, Johanna

Sammlung von Musik-Stücken alter und neuer Zeit : Geschichte und Ästhetikder Musikbeilagen zur Neuen Zeitschrift für Musik unter Robert Schumanns Redaktion 1838 bis 1841 / Johanna Steiner. — Sinzig : Studio Punkt Verlag, 2017. — 394 stran : faksimile

Štefancová, Dagmar, 1957-

Tisky do roku 1700 v Národním muzeu – Českém muzeu hudby / Dagmar Štefancová. — Praha : Národní muzeum, 2019. — ©2019. — 233 stran

Woyke, Saskia Maria, 1971-

Stimme, Ästhetik und Geschlecht in Italien 1600-1750 / Saskia Maria Woyke. — Würzburg : Verlag königshausen & Neumann GmbH, 2017. — ©2017. — 528 stran. — (Thurnauer Schriften zum Muskiktheater ; Band 33)

Wycik, Ekhart

Zauberflöte : … die unbekannte Bekannte – Freimaurerische Symbole, Strukturen und Musik in Mozerta letzter Oper / Ekhart Wycik. — Leipzig : Salier Verlag, 2017. — ©2017. — 179 stran : fotografie, grafy, noty

„ohne Widerrede unser größter Kirchenkomponist“ : Annäherungen an Gottfried August Homilius / Herausgegeben von Gerhard Poppe und Uwe Wolf. — Beeskow : Ortus, 2017. — VI + 287 stran : faksimile, noty. — (Forum Mitteldeutsche Barockmusik / Herausgegeben von Wolfgang Hirschmann, Gerhard Poppe, Bernhard Schrammek und Peter Wollny; 7)
11 – Jazyk, lingvistika a literatura (264)

Zpět
Diachronic Perspectives on Suppletion. — Zahna-Elster : Baar-Verlag, 2019. — 288 stran. — (Studien zur historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft ; 13)
Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (5) : pragmatika – syntax – sémantika : sborník příspěvků z kolokvia Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky VI: pragmatika – syntax – sémantika, konané v Brně 10. května 2019. — 1. vydání. — Brno : vychází péčí České asociace slavistů ve spolupráci s Ústavem slavistiky a Středoevropským centrem slovanských studií, 2020. — 127 stran : ilustrace ; 21 cm

Adonis, 1930-

Zai yiyi tianji de xiezuo / Aduonisi zhu ; Xue Qingguo, You Mei yi. — Di 1 ban. — Beijing : Waiyu jiaoxue yu yanjiu chubanshe, 2012. — 14, ii, 252 stran : fotografie, ilustrace, portréty ; 22 stran

A history of Indian poetry in English / edited by Rosinka Chaudhuri. — Cambridge : Cambridge University Press, 2016. — xvii, 468 stran
A history of the Indian novel in English / edited by Ulka Anjaria. — Camrbidge : Cambridge University Press, 2015. — xvii, 430 stran

Aksan, Yeşim

A frequency dictionary of Turkish : core vocabulary for learners / Yeşim Aksan, Mustafa Aksan, Ümit Mersinli and Umut Ufuk Demirhan. — First published. — London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. — xi, 349 stran ; 25 cm. — (Routledge frequency dictionaries)

Anderwald, Lieselotte, 1969-

Language between description and prescription : verbs and verb categories in nineteenth-century grammars of English / Lieselotte Anderwald. — New York, NY : Oxford University Press, [2016]. — x, 335 stran : ilustrace ; 25 cm. — (Oxford studies in the history of English)

António Lobo Antunes / Fundação Calouste Gulbenkian. — Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian, 2019. — 288 stran : ilustrace. — (Colóquio Letras ; 201)
Approches linguistiques de la médiation / sous la direction de Michele De Gioia et Mario Marcon. — Limoges : Lambert-Lucas, [2016]. — ©2016. — 157 stran : ilustrace ; 24 cm. — (La Lexicothèque, ISSN 1958-0738)

Ardatova, E. V.

Zaščiščaem magisterskuju dissertaciju : posobie po russkomu jazyka dlja inostrannych studentov / E. V. Ardatova; V. I. Fokin. — Sankt- Peterburg : Zlatoust, 2012. — 114 stran

A reference grammar of Chinese / edited by Chu-Ren Huang, Dingxu Shi. — First published. — Cambridge : Cambridge University Press, [2016]. — ©2016. — xxix, 598 stran ; 26 cm
Ausone en 2015 : bilan et nouvelles perspectives / textes réunis et édités par Étienne Wolff. — Paris : Institut d’Études Augustiniennes, 2018. — 404 stran : černobílé ilustrace. — (Collection des études augustiniennes. Série Antiquité ; 204)

Bartoň, Josef, 1966-

Klasická staroslověnština : (učebnice s čítankou) / Josef Bartoň. — Druhé, upravené vydání. — Praha : KLP, 2019. — vii, 83 stran ; 24 cm

Becker, Misha Karen, 1973-

Language acquisition and development : a generative introduction / Misha Becker and Kamil Ud Deen. — Cambridge ; London : MIT Press, [2020]. — ©2020. — xii, 319 stran : ilustrace, grafy

Bedřich Hrozný a 100 let chetitologie = Bedřich Hrozný and 100 Years of Hittitology / Šárka Velhartická (ed.) ; autoři textů: Šárka Velhartická, Jörg Klinger, Jana Siegelová, Heiner Eichner, Silvia Alaura, Michal Svatoš, Petr Charvát, Felicia Meynersen, Nea Nováková, Fikri Kulakoğlu, Guido Kryszat, Annick Payne, Ondřej Rašín ; překlad: Vladimír Čadský, Joanne P.C. Domin, Ky Krauthamer, Daniel Morgan, Martina Neradová, Jürgen Ostmeyer, Felix O. Weigel. — V Praze : Národní galerie, 2015. — 252 stran : ilustrace, portréty, faksimile, mapy ; 33 cm

Bicanová, Klára, 1977-

From rhetoric to aesthetics : wit and esprit in the English and French theoretical writings of the late seventeenth and early eighteenth centuries / Klára Bicanová. — Vydání 1.. — Brno : Masarykova univerzita, 2013. — 152 stran ; 24 cm. — (Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas philosophica = Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta, ISSN 1211-3034 ; č. 421)

Blažek, Václav, 1959-

Altaic languages : history of research, survey, classification and a sketch of comparative grammar / Václav Blažek ; in collaboration with Michal Schwarz and Ondřej Srba. — First edition. — Brno : Masaryk University Press, 2019. — 358 stran : ilustrace

Bloom, Harold, 1930-2019

Úzkost z ovlivnění : teorie poezie / Harold Bloom ; přeložil Martin Pokorný. — První vydání. — Praha : Argo, 2015. — 229 stran ; 20 cm. — (Specula ; 1. svazek)

Blum, Susan Debra, 1957-

Making sense of language : readings in culture and communication / Susan D. Blum. — Third edition. — New York ; Oxford : Oxford University Press, [2016]. — ©2017. — x, 641 stran ; 25 cm

Bodelet, Gaëlle

Écrire sans fautes pour les nuls : [Grammaire] / Gaëlle Bodelet. — Paris : Éditions First, [2016]. — XVI, 220 stran ; 17 cm. — (Pour les nuls)

Boldan, Kamil, 1966-

Bohemia and Moravia. Volume I, The reception of antiquity in Bohemian book culture from the beginning of printing until 1547 / Kamil Boldan, Borek Neskudla, Petr Voit. — First published. — Turnhout : Brepols, 2014. — ©2014. — 288 stran : faksimile ; 24 cm. — (Europa humanistica ; 12)

Bosi, Alfredo, 1936-

Entre a literatura e a história / Alfredo Bosi. — 2a edição. — São Paulo, SP, Brasil : Editora 34, [2015]. — ©2013. — 475 stran : ilustrace ; 23 cm

Bosi, Alfredo, 1936-

Três leituras : Machado, Drummond, Carpeaux / Alfredo Bosi. — 1ª edição. — São Paulo, SP, Brasil : Editora 34, 2017. — 87 stran

Bradu, Fabienne, 1954-

Gonzalo Rojas : iconografía / textos de Fabienne Bradu ; selección de imágenes Rodrigo T. Rojas MacKenzie. — Primera edición. — México : Fondo de Cultura Económica, 2017. — 158 stran : fotografie ; 27 cm. — (Tezontle)

Brankačkec, Katja, 1978-

Lehnprägungen im Tschechischen und Sorbischen : eine diachrone, korpusbasierte Analyse ausgewählter Lexeme und Präfixe / Katja Brankačkec, František Martínek, Anna Paap. — Berlin : Peter Lang, [2019]. — ©2019. — 312 stran : barevné ilustrace ; 22 cm. — (Sprach- und Kulturkontakte in Europas Mitte : Studien zur Slawistik und Germanistik, ISSN 2192-7170 ; Band 11)

Brix, Kerstin

Sueton in Straßburg : die Übersetzung der Kaiserviten durch Jakob Vielfeld (1536) / Kerstin Brix. — Hildesheim : Weidmann, 2017. — 567 stran ; 24 cm. — (Spolia Berolinensia ; Band 36)

Brückmann, Georg C.

Altwestnordische Farbsemantik / Georg C. Brückmann. — München : Herbert Utz Verlag, [2012]. — ©2012. — 123 stran : grafická znázornění ; 20,5 cm. — (Münchner nordistische Studien ; Band 11)

Brunel-Ferrarelli, Simona

Les Battantes : roman / Simona Brunel-Ferrarelli. — Genève : Éditions Encre Fraîche, [2019]. — ©2019. — 163 stran

Buti, Roland

Grand National / Ronald Buti. — Genève : Éditions Zoé, [2019]. — ©2019. — 158 stran

Bøjning og bygning / hovedredaktør: Ebba Hjorth ; redaktion: Henrik Galberg Jacobsen, Bent Jørgensen, Birgitte Jacobsen, Merete Korvenius Jørgensen og Laurids Kristian Fahl. — 1. udgave, 1. oplag. — København K : Det Danske Sprog- og Litteraturselskab ; Aarhus N : Aarhus Universitetsforlag, [2019]. — 432 stran : ilustrace, faksimile ; 24,5 cm. — (Dansk sproghistorie ; Bind 3)

Canepari, Luciano, 1947-

Persian pronunciation & accents : geo-social applications of the natural phonetics & tonetics method / Luciano Canepari. — München : LINCOM GmbH, 2019. — 178 stran ; 24 cm

Carpentier, Alejo, 1904-1980

Crónicas Caribeñas / Alejo Carpentier ; selección y prólogo Emilio Jorge Rodríguez. — La Habana : Editorial Letras Cubanas, 2012. — 446 stran

Cartas provincianas : correspondência entre Gilberto Freyre e Manuel Bandeira / organização e notas Silvana Moreli Vicente Dias. — Primeira edição. — São Paulo : Global, 2017. — 465 stran : faksimile, fotografie

Casal, Julián del, 1863-1893

Epistolario / Julián del Casal ; transcripción, compilación y notas de Leonardo Sarría. — La Habana : Editorial UH, 2018. — 456 stran : faksimile, fotografie

Céline, Louis Ferdinand, 1894-1961

Féerie pro jindy : román. I / Louis Ferdinand Céline ; z francouzštiny přeložila Anna Kareninová ; ze Célinova díla vybral Milan Kundera a laskavě přispěl na vydání. — Vydání první. — Brno : Atlantis, [2011]. — ©2011. — 192 stran

Céline, Louis Ferdinand, 1894-1961

Féerie pro jindy : román. II / Louis Ferdinand Céline ; z francouzštiny přeložila Anna Kareninová ; ze Célinova díla vybral Milan Kundera a laskavě přispěl na vydání. — Vydání první. — Brno : Atlantis, [2015]. — ©2015. — 304 stran

Constructions in contact : constructional perspectives on contact phenomena in Germanic languages / edited by Hans C. Boas, University of Texas at Austin ; Steffen Höder, Kiel University. — Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, [2018]. — vi, 316 stran : ilustrace ; 25 cm. — (Constructional approaches to language, ISSN 1573-594X ; 24)

Cook, Guy (Guy W. D.), 1951-

Translation in language teaching : an argument for reassessment / Guy Cook. — First published. — Oxford : Oxford University Press, [2010]. — ©2010. — xxiii, 177 stran ; 24 cm. — (Oxford applied linguistics)

Croft, William, 1956-

Verbs : aspect and causal structure / William Croft. — First published 2012, reprinted 2013. — Oxford ; New York : Oxford University Press, 2012. — xvii, 448 stran : ilustrace ; 25 cm. — (Oxford linguistics)

Crosslinguistics and linguistic crossings in Northeast Asia : papers on the languages of Sakhalin and adjacent regions / edited by Ekaterina Gruzdeva & Juha Janhunen. — Helsinki : Finnish Oriental Society, 2016. — x, 284 stran : ilustrace ; 25 cm. — (Studia orientalia, ISSN 0039-3282 ; 117)
Čeština jako cizí jazyk v průsečíku pohledů / sborník uspořádali Svatava Škodová a Milan Hrdlička. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018. — 323 stran : ilustrace ; 21 cm

Dalcastagné, Regina 1967-

Literatura brasileira contemporânea : um território contestado / Regina Dalcastagnè. — Vinhedo, SP : Editora Horizonte, [2012]. — ©2012. — 207 stran

Dating Egyptian Literary Texts / edited by Gerald Moers, Kai Widmaier, Antonia Giewekemeyer, Arndt Lümers & Ralf Ernst. — Hamburg : Widmaier Verlag, 2013. — xii, 653 stran : ilustrace ; 25 cm. — (Lingua aegyptia. Studia monographica, ISSN 0946-8641 ; Band 11)

De Luca, Erri, 1950-

Non ora, non qui / Erri De Luca ; préface inédite de l’auteur ; traduit de l’italien par Danièle Valin. — Paris : Gallimard, 2010. — 281 stran : fotografie ; 18 cm. — (Folio bilingue ; 164)

De Mauro, Tullio, 1932-2017

La langue bat où la dent fait mal / Tullio De Mauro et Andrea Camilleri ; traduit de l’italien par Pierre Escudé ; préface de Tullio De Mauro ; avant-propos de Pierre Escudé. — Limoges : Lambert-Lucas, [2017]. — ©2017. — 169 stran : 21,5 cm

Desarzens, Corinne

Le palais aux 37 378 fenêtres / Corinne Desarzens. — Vevey : Éditions de l’Aire, [2019]. — ©2019. — 336 stran

Deutsches Literatur-Lexikon : biographisch-bibliographisches Handbuch. Nachtragsband I, A-E / begründet von Wilhelm Kosch ; wissenschaftlicher Beirat: Wolfgang Achnitz, Lutz Hagestedt, Mario Müller, Claus-Michael Ort, Reimund B. Sdzuj. — Dritte, völlig neu bearbeitete Auflage. — Berlin : De Gruyter, [2020]. — ©2020. — XVII, 664 stran ; 24,5 cm
Dictionnaire historique de la langue française, comprenant l’origine, les formes diverses, les acception successives des mots, avec un choix d’exemples ties des écrivains le plus autorisés / Académie française. — Milton Keynes : Lightning Source, [2010]. — 784 stran ; 24,5 cm
Die Faszination des Verborgenen und seine Entschlüsselung – Rāði sār kunni : Beiträge zur Runologie, skandinavistischen Mediävistik und germanischen Sprachwissenschaft / herausgeben von Jana Krüger, Vivian Busch, Katharina Seidel, Christiane Zimmermann, Ute Zimmermann. — Berlin ; Boston, [Massachusetts] : De Gruyter, [2017]. — ©2017. — XIII, 469 stran : ilustrace. — (Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde ; Band 101)
Diskursmimesis : Thomasine Gyllembourgs Realismus im Kontext aktueller Kulturwissenschaften / Joachim Schiedermair, Klaus Müller-Wille (Hgg.). — München : Herbert Utz Verlag, [2015]. — ©2015. — 227 stran ; 20,5 cm. — (Münchner nordistische Studien ; Band 13)

Dočekalová, Markéta, 1969-

Tvůrčí psaní pro každého / Markéta Dočekalová. — Druhé vydání. — Praha : Mám talent, 2016-. — svazků ; 22 cm. — (Knížky pro talentované čtenáře)

Dočekalová, Markéta, 1969-

Tvůrčí psaní pro každého. 3, Co je to televize?, dramatická tvorba, zábavná tvorba / Markéta Dočekalová. — První vydání. — Praha : Grada Publishing, [2010]. — ©2010. — 174 stran ; 24 cm

Eddukvæði / Jónas Kristjánsson og Vésteinn Ólason gáfu út. — Reykjavík : Híð Íslenzka Fornritafélag, 2014. — 2 svazky. — (Íslenzk fornrit)
Egitto crocevia di traduzioni / a cura di/edited by Franco Crevatin. — Trieste : EUT Edizioni Università di Trieste : Casa della vita, [2018]. — ©2018. — 173 stran : ilustrace ; 24 cm
Electronic lexicography / edited by Sylviane Granger and Magali Paquot. — First edition. — Oxford : Oxford University Press, 2012. — xii, 517 stran : ilustrace ; 24 cm

Eliot, T. S. (Thomas Stearns), 1888-1965

Křesťan – kritik – básník / T.S. Eliot ; přeložili Martin Hilský, Petr Onufer a Martin Pokorný. — V tomto souboru první vydání. — Praha : Argo, 2019. — 491 stran ; 24 cm. — (Specula ; 4. svazek)

Escalante Adaniya, Marie Elise, 1977-

La naturaleza como artificio : representaciones de lo natural en el modernismo / Marie Escalante. — Madrid : Iberoamericana ; Frankfurt am Main : Vervuert, 2016. — ©2016. — 219 stran ; 22 cm. — (Ediciones de Iberoamericana ; 82)

Fabulae Syrae : Graecorum Romanorumque fabulae ad usum discipulorum Latine narratae / [a cura di] Luigi Miraglia. — Roma : Accademia Vivarium Novum, 2010. — 144 s. : il. ; 30 cm
Fenomén cestopisu v literatuře a umění střední Evropy / Jiří Hrabal (ed.). — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. — 347 stran : ilustrace, faksimile ; 21 cm

Fernández, Alberto Marrero

No Mates a Mayakovski / Alberto Marrero Fernández. — Pinar del Río : Ediciones Loynaz, [2018]. — ©2018. — 109 stran

Fulk, R. D. (Robert Dennis),

A comparative grammar of the early Germanic languages / R. D. Fulk. — Amsterdam : John Benjamins Publishing Company, [2018]. — ©2018. — xv, 420 stran ; 25 cm. — (Studies in Germanic Linguistics, ISSN 2452-2120 ; 3)

Further reading / edited by Matthew Rubery, Leah Price. — Fitst edition. — New York : Oxford University Press, [2020]. — ©2020. — xv, 402 stran

Gasser, Markus, 1967-

Die Launen der Liebe : wahre Geschichten von Büchern und Leidenschaften / Markus Gasser. — 1. Auflage. — München : Carl Hanser Verlag, 2019. — 318 stran ; 21 cm

Ge, Benyi, 1933-

Modern Chinese lexicology / Ge Benyi ; translated by Xu Dekuan. — First published in English. — London ; and New York : Routledge, Taylor & Francis Group ; London ; and New York : The Commercial Press, 2018. — 231 stran ; 25 cm. — (Chinese linguistics)

Goldmann, Lucien, 1913-1970

The hidden god : a study of tragic vision in the Pensées of Pascal and the tragedies of Racine / by Lucien Goldmann ; translated from the French by Philip Thody. — London ; New York : Verso, 2016. — xxvii, 426 stran ; 22 cm

Goldschmidt, Nora

Shaggy crowns : Ennius‘ Annales and Virgil’s Aeneid / Nora Goldschmidt. — First edition. — New York : Oxford University Press, 2013. — 258 stran. — (Oxford classical monographs)

Goodhart, Sandor

Möbian Nights : Reading Literature and Darkness / Sandor Goodhart. — First published. — New York ; London : Bloomsbury, 2017. — xv, 329 stran ; 24 cm. — (Violence, desire, and the sacred ; 6)

Graefen, Gabriele, 1952-

Wissenschaftssprache Deutsch : lesen – verstehen – schreiben : ein Lehr- und Arbeitsbuch / Gabriele Graefen, Melanie Moll ; unter Mitarbeit von Angelika Steets. — Frankfurt am Main : Peter Lang, 2011. — 181 stran ; 21 cm

Gramelová, Lucie, 1983-

Rumunština pro začátečníky / Lucie Gramelová. — Vydání druhé. — Praha : Lucie Gramelová – Jazykový koutek, 2019. — 262 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Poznej jazyk s tužkou v ruce)

Grovas Hajj, Víctor, 1967-

Breve historia de la formación teatral en México : (1770-1990). 1 / Víctor Grovas Hajj ; con documentos inéditos del AGN. — Primera edición. — Ciudad de México : Editorial Fontamara, 2017. — 120 stran. — (Colleción Argumentos ; 460)

Guimaraens, Alphonsus de

É que os anjos mamam na lua / Alphonsus de Guimaraens para crianças ; seleção de poemas Ana Cláudia Rôla Santos ; ilustrações Roberto Marques ; design gráfico Flávio Vignoli. — Mariana : Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais, Superintendência de Museus e Artes Visuais, Museu Casa Alphonsus de Guimaraens, 2018. — 27 nečíslovaných stran : ilustrace

Gunn, Thom, 1929-2004

New selected poems / Thom Gunn ; edited by Clive Wilmer. — First American edition. — New York : Farrar, Straus and Giroux, 2018. — xlv, 284 stran ; 22 cm

Guy, Josephine M., 1963-

The Routledge concise history of nineteenth century literature / Josephine M. Guy and Ian Small. — First edition. — London ; New York : Routledge, [2011]. — ©2011. — vi, 275 stran ; 24 cm. — (Routledge concise histories of literature series)

Haas, Jean-François

Tu écriras mon nom sur les eaux : roman / Jean-François Haas. — Paris : Éditions du Seuil, [2019]. — ©2019. — 474 stran

Hajičová, Eva, 1935-

Syntax-semantics interface / Eva Hajičová. — First English edition. — Prague : Karolinum Press, 2017. — 300 stran : ilustrace (některé barevné) ; 24 cm

Halté, Pierre

Les émoticônes et les interjections dans le tchat / Pierre Halté. — Limoges : Lambert-Lucas, [2018]. — ©2018. — 216 stran : ilustrace ; 24 cm

Handbook of communication disorders / edited by Amalia Bar-On and Dorit Ravid ; Elitzur Dattner, editorial associate. — Boston ; Berlin : De Gruyter Mouton, [2018]. — ©2018. — xi, 958 stran : černobílé ilustrace, tabulky. — (Handbooks of applied linguistics ; volume 15)
Handbook of communication in the legal sphere / edited by Jacqueline Visconti, with the collaboration of Monika Rathert. — Boston ; Berlin : De Gruyter Mouton, [2018]. — ©2018. — viii, 488 stran : ilustrace 25 cm. — (Handbooks of applied linguistics ; volume 14)
Handbook of pre-modern Nordic memory studies : interdisciplinary approaches / edited by Jürg Glauser, Pernille Hermann and Stephen A. Mitchell. — Berlin : De Gruyter, 2018. — 2 svazky : ilustrace ; 23 cm. — (De Gruyter Reference)
Handbook of second and foreign language writing / edited by Rosa M. Manchón and Paul Kei Matsuda. — Boston ; Berlin : Walter de Gruyter Inc., [2016]. — ©2016. — xxi, 648 stran ; 25 cm. — (Handbook of applied linguistics ; volume 11)
Handbook of second language assessment / edited by Dina Tsagari and Jayanti Banerjee. — Boston ; Berlin : De Gruyter Mouton, [2016]. — ©2016. — xxiii, 437 stran : ilustrace ; 25 cm. — (Handbooks of applied linguistics ; volume 12)
Handbook of technical communication / edited by Alexander Mehler and Laurent Romary ; in cooperation with Dafydd Gibbon. — Berlin ; Boston : De Gruyter Mouton, [2012]. — ©2012. — xix, 839 stran : černobílé ilustrace ; 25 cm. — (Handbooks of applied linguistics ; volume 8)
Handbook of writing and text production / edited by Eva-Maria Jakobs and Daniel Perrin. — Berlin ; Boston : De Gruyter Mouton, [2014]. — ©2014. — xx, 415 stran : černobílé ilustrace ; 25 cm. — (Handbooks of Applied Linguistics ; volume 10)
Handbuch Literatur & visuelle Kultur / herausgegeben von Claudia Benthien und Brigitte Weingart. — Berlin ; Boston, Mass. : De Gruyter, [2014]. — ©2014. — 642 stran : ilustrace ; 23.5 cm. — (Handbücher zur kulturwissenschaftlichen Philologie ; Band 1)

Haudry, Jean

L’indo-européen / Jean Haudry ; avant-propos de l’auteur ; bibliographie mise à jour par Pierre Ragot. — Reprise fac-similé. — Limoges : Lambert-Lucas, [2017]. — 156 stran ; 24 cm. — (Rééditions-réimpressions)

Heller, Monica, 1955-

Sustaining the nation : the making and moving of language and nation / Monica Heller, Lindsay A. Bell, Michelle Daveluy, Mireille McLaughlin and Hubert Noël. — Oxford : Oxford University Press, [2016]. — ©2016. — viii, 271 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Oxford studies in sociolinguistics)

Henschel, F.

A collection of anglicisms, germanisms and phrases of the English and German languages = Sammlung von Anglicismen, Germanismen und Redensarten der englischen und deutschen Sprache / F. Henschel. — Milton Keynes : Lightning Source, [2011]. — 244 stran ; 24,5 cm

Heřman, Karel, 1922-2006

Deutsch-tschechisches Wörterbuch der Phraseologismen und festgeprägten Wendungen = Německo-český slovník frazeologizmů a ustálených spojení / Karel Heřman, Markéta Blažejová, Helge Goldhahn a kolektiv. — 1. vydání. — V Praze : C.H. Beck, 2010. — 2 svazky (xl, 2612 stran) ; 31 cm. — (Beckovy odborné slovníky)

Hildenbrand, Zuzana

Les emprunts lexicaux à l’allemand en français contemporain / Zuzana Hildenbrand ; préface de Jean-François Sablayrolles. — Limoges : Lambert-Lucas, 2015. — 178 stran : ilustrace ; 24 cm. — (La lexicothèque)

Hill, Nathan W. 1979-

The historical phonology of Tibetan, Burmese, and Chinese / Nathan W. Hill. — Cambridge : Cambridge University Press, [2019]. — ©2019. — xiv, 373 stran

Hill, Peter, 1988-

Utopia and civilisation in the Arab nahda / Peter Hill. — Cambridge, United Kingdom ; New York, NY : Cambridge University Press, [2020]. — ©2020. — x, 308 stran

Hiller, Jürgen

Der Literaturpreis des Nordischen Rates : Tendenzen – Praktiken – Strategien – Konstruktionen / Jürgen Hiller. — München : Herbert Utz Verlag, [2019]. — ©2019. — 169 stran ; 20,5 cm. — (Münchner Nordistische Studien ; Band 35)

Hjelmslev, Louis, 1899-1965

O základech teorie jazyka / Louis Hjelmslev ; z dánského originálu Omkring sprogteoriens grundlæggelse … přeložil a doslov napsal František Čermák. — Druhé, upravené a doplněné vydání (v Academii vydání první). — Praha : Academia, 2016. — 216 stran ; 21 cm. — (Europa ; sv. 54)

Hladíková, Kamila, 1978-

The exotic other and negotiation of Tibetan self : representation of Tibet in Chinese and Tibetan fiction of the 1980s / Kamila Hladíková. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. — 278 stran ; 21 cm. — (Monografie)

Hoch, Ebenhoch, der Dritte : Elite als Thema skandinavistischer Literatur- und Kulturwissenschaft / Wilhelm Heizmann, Joachim Schiedermair (Hg.). — München : Herbert Utz Verlag, [2012]. — ©2012. — 392 stran : ilustrace ; 20,5 cm. — (Münchner Nordistische Studien ; Band 8)

Hon, Jan, 1981-

Übersetzung und Poetik : der deutsche Prosaroman im Spiegel tschechischer Übersetzungen der Frühen Neuzeit / Jan K. Hon. — Heidelberg : Universitätsverlag Winter, [2016]. — ©2016. — 273 stran : ilustrace, faksimile ; 24 cm. — (Studien zur historischen Poetik ; Band 21)

Hornby, Albert Sydney, 1898-1978

Oxford advanced learner’s dictionary of current English / A S Hornby ; managing editors Margaret Deuter, Jenifer Bradbery, Joanna Turnbull ; editors Leonoe Hey, Suzanne Holloway ; speaking tutor Mark Hancock ; phonetics editor Michael Ashby. — Ninth edition. — Oxford : Oxford University Press, [2015]. — ©2015. — xii, 1820 stran, 127 různě číslovaných stran : barevné ilustrace ; 25 cm + 1 DVD

Horst, Simone

Merlin und die völva : Weissagungen im Altnordischen / Simone Horst. — München : Herbert Utz Verlag, [2010]. — ©2010. — 401 stran ; 20,5 cm. — (Münchner nordistische Studien ; Band 5)

Hrála tak dobře, že jsme vyhráli : výběr textů romských dětí ze soutěže Romano suno = Bavinelas avka lačhes, hoj bavindžam avri : vareso olestar, so romane čhavore pisinde andre suťaža Romano suno / překlad z romštiny do češtiny: kol. překladatelů Nové školy, o.p.s.. — První vydání. — [Praha] : Nová škola, o.p.s., [2017]. — 54; 55 stran : ilustrace ; 21 cm

Hubecius, Jan, asi 1570-1632

Dva humanistické popisy Prahy / Jan Hubecius a Bartoloměj Martinides ; úvodní studie, edice, překlad a komentář Vojtěch Pelc. — Vydání první. — Praha : Jednota klasických filologů, 2019. — 268 stran ; 16 cm. — (Bilingua ; III. svazek)

Huber, Judith, 1981-

Motion and the English verb : a diachronic study / Judith Huber. — New York : Oxford University Press, [2017]. — ©2017. — xvi, 363 stran : ilustrace ; 25 cm. — (Oxford studies in the history of English)

Hudson, Richard A., 1939-

An introduction to word grammar / Richard Hudson. — First published. — New York : Cambridge University Press, [2010]. — ©2010. — xv, 332 stran : ilustrace ; 25 cm. — (Cambridge textbooks in linguistics)

Hvanndalir – Beiträge zur europäischen Altertumskunde und mediävistischen Literaturwissenschaft : Festschrift für Wilhelm Heizmann / herausgegeben von Alessia Bauer und Alexandra Pesch. — Berlin De Gruyter [2018]. — ©2018. — XIV, 627 stran, 15 stran obrazových příloh : ilustrace. — (Reallexikon der Germanischen Altertumskunde – Ergänzungsbände ; Band 106)

Chevalley, Guy Y.

De fiel et de fleurs : roman / Guy Y. Chevalley. — Lausanne : Éditions L’Âge d’Homme, [2019]. — ©2019. — 124 stran. — (Littératures)

Chinard, Gilbert, 1881-1972

The letters of Lafayette and Jefferson / with an introduction and notes by Gilbert Chinard. — [Whitefish : Literary Licensing, 2011]. — 443 stran

Chromá, Martina, 1985-

Apocryphal questions of Bartholomew in the Slavonic tradition / Martina Chromá. — First edition. — Praha : Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. : Scriptorium, 2019. — 328 stran : faksimile ; 21 cm. — (Práce Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i. Nová řada ; 49)

Inomkhojayev, Rahmon

Pashto : an intermediate textbook / Rahmon Inomkhojayev. — Washington, D.C. : Georgetown University Press, [2015]. — ©2015. — xviii, 478 stran: ilustrace, mapa ; 28 cm + 1 CD-ROM

Irish and English : essays on the Irish linguistic and cultural frontier, 1600-1900 / James Kelly & Ciarán Mac Murchaidh, editors. — Dublin : Four Courts Press, [2012]. — 288 stran : mapy ; 24 cm
Italian dialectology at the interfaces / edited by Silvio Cruschina, Adam Ledgeway, Eva-Maria Remberger. — Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, [2019]. — ©2019. — vi, 369 stran ; 25 cm. — (Linguistik Aktuell/Linguistics Today (LA) ; Volume 251)

Ivanová, Martina

Modálnosť a modálne verbá v slovenčine / Martina Ivanová. — 1. vydanie. — Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2017. — 310 stran : tabulky, grafická znázornění. — (Opera linguistica ; 15/2017)

Jakobson, Roman, 1896-1982

Angažovaná čítanka Romana Jakobsona : články, recenze, polemiky 1920-1945 a Moudrost starých Čechů / Jindřich Toman (editor). — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2017. — 298 stran : ilustrace, portréty, mapy ; 21 cm

Jak psát transkulturní literární dějiny? / Václav Petrbok, Václav Smyčka, Matouš Turek, Ladislav Futtera (eds.). — Vydání první. — Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. : Filip Tomáš – Akropolis, 2019. — 286 stran ; 21 cm

Jankowiak, Mirosław, 1979-

Současná běloruská nářečí v Lotyšsku : charakteristika, výběr textů = Współczesne gwary białoruskie na Łotwie : charakterystyka, wybór tekstów / Miroslaw Jankowiak. — Vydání první. — Praha : Slovanský ústav AV ČR, v.v.i., 2018. — 467 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, faksimile ; 24 cm. — (Práce Slovanského ústavu AV ČR. Nová řada ; svazek 50)

Janovjak, Pascal, 1975-

Le ZOO de Rome : roman / Pascal Janovjak. — Arles : Actes Sud, [2019]. — ©2019. — 249 stran. — (Domaine français)

Jareš, Michal, 1973-

Dějiny české detektivky / Michal Jareš, Pavel Mandys. — Vydání první. — V Praze : Paseka, 2019. — 485 stran, 10 nečíslovaných stran obrazových příloh : barevná faksimile ; 21 cm

Jazyk jako fetiš : texty o Češích a českých Němcích 1880-1948 / Václav Velčovský (ed.). — Vydání první. — Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2019. — 384 stran. — (Varia ; 76. svazek)

Jelínek, Tomáš

Skladební funkce a pád v korpusu : frekvenční analýza / Tomáš Jelínek. — Vydání první. — Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. — 75 stran ; 23 cm. — (Studie z korpusové lingvistiky ; 21)

Kačer, Tomáš, 1979-

Dvousetletá pustina : dějiny starší americké dramatiky / Tomáš Kačer. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. — 378 stran ; 24 cm. — (Dramatica)

Kalivoda, Jan, 1952-

Verba docent – exempla trahunt : učebnice latiny pro samostatné studium na základě latinských citátů, živých slov a rčení / Jan Kalivoda. — První vydání. — Praha : Karolinum, 2011. — 141 stran : ilustrace

Kapitoly z české gramatiky / František Štícha (ed.). — Vydání 1.. — Praha : Academia, 2011. — 1189 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Lingvistika)

Kelle, Stephanie

Narzisstische Scham : eine Untersuchung ihrer literarischen Darstellung bei Fjodor Dostojewski, Knut Hamsun und Franz Kafka / Stephanie Kelle. — Berlin : Peter Lang, 2018. — 175 stran ; 22 cm. — (Texte und Untersuchungenn zur Germanistik und Skandinavistik, ISSN 0721-4286 ; Band 67)

Kierkegaard’s influence on literature, criticism and art. Tome III / Sweden and Norway / edited by Jon Stewart. — London ; New York : Routledge, [2016]. — ©2013. — 202 stran ; 24 cm. — (Kierkegaard research ; v. 12, t. 3)

Knoll, Vladislav, 1981-

Církevní slovanština v pozdním středověku / Vladislav Knoll. — Vydání první. — V Praze : Slovanský ústav AV ČR, v.v.i. : Scriptorium, 2019. — 423 stran : barevné faksimile ; 22 cm. — (Práce Slovanského ústavu AV ČR, v.v.i.. Nová řada ; svazek 48)

Kommentar zu den Liedern der Edda. Bd. 7., Heldenlieder (Atlakviða in grœnlenzka, Atlamál in grœnlenzko, Frá Guðrúno, Guðrúnarhvöt, Hamðismál) / Klaus von See, Beatrice La Farge, Simone Horst, Katja Schulz. — Heidelberg : Winter, 2012. — 1002 stran ; 25 cm

Kopaczyk, Joanna

The legal language of Scottish burghs : standardization and lexical bundles (1380-1560) / Joanna Kopaczyk. — Oxford : Oxford University Press, [2013]. — ©2013. — xvi, 337 stran : grafická znázornění. — (Oxford studies in language and law)

Korecká, Lucie, 1989-

Wizards and words : the Old Norse vocabulary of magic in a cultural context / Lucie Korecká. — München : Herbert Utz Verlag, [2019]. — ©2019. — 300 stran ; 20,5 cm. — (Münchner Nordistische Studien ; Band 37)

Kosmopolitismus und Körperlichkeit im europäischen Theater des 18. Jahrhunderts / Katharina Müller, Stephan Michael Schröder (Hrsg.). — München : Herbert Utz Verlag, [2016]. — ©2016. — 294 stran : ilustrace ; 20.5 cm. — (Münchner Nordistische Studien ; Band 20)

Kralčák, Ľubomír, 1955-

Ľudovít Štúr : jazykovedné dielo / Ľubomír Kralčák a kol. ; [preklad resumé: Lýdia Čechová]. — 2. doplnené a upravené vydanie. — V Nitre : Univerzita Konštantína Filozofa, 2015. — 591 stran : faksimile ; 26 cm

Kredátusová, Jarmila, 1972-

Ukrajinská neológia a obnovovacie procesy v ukrajinskej lexike / Jarmila Kredátusová. — I. vydanie. — Prešov : Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, 2014. — 252 stran. — (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis 😉

Kubealaková, Martina

Literatúra dlhého stredoveku na území dnešného Slovenska I : vysokoškolská učebnica k staršej slovenskej literatúre / Martina Kubealaková. — Vydanie druhé. — Banská Bystrica : Belianum : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2019. — 177 stran ; 21 cm

Kučera, Dalibor, 1982-

Výzkum CPACT : komputační psycholingvistická analýza českého textu / Dalibor Kučera, Jana Marie Havigerová, Jiří Haviger, Václav Cvrček, Zuzana Komrsková, David Lukeš, Tomáš Jelínek, Tomáš Urbánek, Justýna Franková. — Vydání první. — České Budějovice : Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, 2018. — 291 stran. — (Varia)

Kučera, Miloš, 1954-

Rilkovy „Duineser Elegien“ : interpretace (a deklamace) / Miloš Kučera. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. — 231 stran ; 24 cm

Kupková, Ivana, 1971-

Jiří Levý: zakladatel československé translatologie / Ivana Kupková, Zbyněk Fišer a kolektiv autorů. — Vydání 1.. — Brno : Masarykova univerzita, 2019. — 131 stran : ilustrace ; 24 cm

Kyseľová, Miroslava

Medzi konaním a dianím. Sémantické aspekty verba a valencia / Miroslava Kyseľová. — 1. vydanie. — Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2017. — 351 stran : tabulky, grafická znázornění. — (Opera linguistica ; 17/2017)

L’emprunt en question(s) : conceptions, réceptions, traitements lexicographiques / sous la direction d’Alicja Kacprzak, Radka Mudrochová et Jean-François Sablayrolles. — [Limoges, France] : Lambert-Lucas, [2019]. — 198 stran : grafická znázornění ; 24 cm. — (Lexicothèque)

Laakso, Maria,

Lintukodon rannoilta : saarikertomukset suomalaisessa kirjallisuudessa / toimittaneet Maria Laakso, Toni Lahtinen ja Merja Sagulin. — Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2017. — 385 stran ; 21 cm

Lamarque, Peter, 1948-

The opacity of narrative / Peter Lamarque. — London : Rowman & Littlefield International, [2014]. — ©2014. — 213 stran

Language policy and language acquisition planning / edited by Maarja Siiner, Francis M. Hult, Tanja Kupisch. — Cham : Springer International Publishing, [2018]. — ©2018. — VIII, 255 stran : ilustrace. — (Language Policy ; 15)

Laurin, Arne, 1889-1945

Arne Laurin : dopisy / Michal Topor ed.. — Vydání první. — Praha : Institut pro studium literatury, 2019. — 851 stran : 1 portrét ; 22 cm

Le badaud et le regardeur / Jakub Kornhauser, Iwona Piechnik (éditeurs). — Kraków : Biblioteka Jagiellonska, 2017. — 351 stran

Leminski, Paulo

Ensaios e anseios crípticos / Paulo Leminski. — 2a edição ampliada. — Campinas, SP : Editora da Unicamp, [2012]. — ©2012. — 382 stran ; 21 cm

Leroy-Miquel, Claire

Vite et bien : méthode rapide pour adultes. 1, A1-A2 / Claire Miquel. — 2e édition. — Paris : CLE international, [2018]. — ©2018. — 224 stran : barevné ilustrace ; 29 cm + 1 brožura (32 stran) + 1 audio CD

Leroy-Miquel, Claire

Vite et bien : méthode rapide pour adultes. 2, B1 / Claire Miquel. — 2e édition. — [Paris] : CLE international, [2018]. — ©2018. — 223 stran : ilustrace (převážně barevné) + 1 brožura, 1 audio CD

Lessing, Gotthold Ephraim, 1729-1781

Dramaturgie de Hambourg / Gotthold Ephraim Lessing ; traduction intégrale, augmentée des paralipomènes, d’une chronologie et de témoignages d’époque avec introduction, notes et commentaire par Jean-Marie Valentin. — Paris : Klincksieck, 2010. — cxxvi, 592 stran ; 24 cm. — (Germanistique ; 12)

Li, Yuming

Language planning in China / Li Yuming. — Berlin : De Gruyter Mouton/The Commercial Press, [2015]. — ©2015. — xiii, 490 stran ; 24 cm. — (Language policies and practices in China, ISSN 2195-9838 ; 4)

Liamin, Sergej

Mythen der Edda in der deutschen Dichtung : Gerstenberg, Klopstock, Günderrode, Heine / Sergej Liamin. — Heidelberg : Universitätsverlag Winter, [2017]. — ©2017. — 383 stran ; 25 cm. — (EDDA-Rezeption ; Band 4)

Lim, Lisa

Languages in contact / Lisa Lim and Umberto Ansaldo. — First published. — Cambridge : Cambridge University Press, [2016]. — ©2016. — xiv, 237 stran. — (Key topics in sociolinguistics)

Lollok, Marek, 1985-

Kritika v pohybu : literární kritika a metakritika 90. let 20. století / Marek Lollok. — Vydání první. — Brno : Masarykova univerzita, 2019. — 184 stran ; 23 cm. — (Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ISSN 1211-3034 ; 497)

Love, Jeffrey Scott

The reception of Hervarar saga ok Heiðreks from the Middle Ages to the seventeenth century / Jeffrey Scott Love. — München : Herbert Utz Verlag, [2013]. — ©2013. — 333 stran : tabulky ; 20,5 cm. — (Münchner Nordistische Studien ; Band 14)

Magris, Marella

Parlare di vaccini tra argometazione e persuasione : un’analisi critica di manuali divulgativi tedeschi e italiani / Marella Magris. — Trieste : EUT Edizioni Università di Trieste, [2018]. — ©2018. — 175 stran ; 24 cm

Malmqvist, N. G. D. (Nils Göran David), 1924-

Bernhard Karlgren : portrait of a scholar / N.G.D. Malmqvist. — Bethlehem, Pa. : Lehigh University Press, [2011]. — ©2011. — 333 stran : ilustrace ; 23,5 cm

Malý, Radek, 1977-

Ofélie a její sestry : motiv utonulé dívky v evropské poezii / Radek Malý. — První vydání. — Brno : Host, [2019]. — ©2019. — 159 stran : ilustrace ; 21 cm

Mansion, Hubert

Les trésors cachés du français d’Amérique / Hubert Mansion. — Montréal : Les Éditions de l’Homme, une société de Québecor Média, [2017]. — ©2017. — 175 stran ; 19 cm

Mareš, Petr, 1954-

Nejen jazykem českým : studie o vícejazyčnosti v literatuře / Petr Mareš. — Vydání první. — Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2012. — 181 stran ; 19 cm. — (Mnemosyne ; 6)

Masłoń, Sławomir

Stating the obvious : Celan – Beckett – Nauman / Sławomir Masłoń. — Katowice : Wydawnictvo Uniwersytetu Śląskiego, 2012. — 121 stran ; 25 cm. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr. 2950)

McGregor, Rafe, 1973-

The Value of Literature / Rafe McGregor. — London ; New York : Rowman & Littlefield International, [2016]. — ©2016. — xi, 161 stran ; 24 cm. — (Philosophy / Literary Studies)

Merlínússpá : Merlins Prophezeiung / herausgegeben, übersetzt und kommentiert von Simone Horst. — München : Herbert Utz Verlag, [2012]. — ©2012. — 237 stran ; 20,5 cm. — (Münchner Nordistische Studien ; Band 10)
Metzler Lexikon Fremdsprachendidaktik : Ansätze – Methoden – Grundbegriffe : mit 15 Grafiken und Tabellen / herausgegeben von Carola Surkamp. — Stuttgart : J. B. Metzler, [2010]. — ©2010. — vi, 352 stran : ilustrace ; 23,5 cm

Míčková, Diana

Poslyš vyprávění z časů tvých otců : příběhy ze starého Egypta / Diana Míčková & Dorotea Wollnerová. — Vydání první. — Praha : Academia, 2019. — 200 stran. — (Orient ; sv. 36)

Między przeszłością a teraźniejszością : Rozwazania o języku i tekście / pod redakcją Barbary Mitrengi. — Wydanie I.. — Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. — 190 stran : ilustrace, tabulky. — (Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 3797) (Linguarum Silva, ISSN 2300-0023 ; tom 7)

Miell, Anna

Intermediate German : a grammar and workbook / Anna Miell and Heiner Schenke. — Second edition. — London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, [2020]. — ©2020. — viii, 247 stran ; 24 cm. — (Routledge grammar workbooks)

Miller, D. Gary

External influences on English : from its beginnings to the Renaissance / D. Gary Miller. — Oxford : Oxford University Press, 2012. — xxxi, 317 stran : ilustrace ; 24 cm

Minkova, Milena

Latin for the new millennium / Milena Minkova and Terence Tunberg. — Second edition. — Mundelein (Illinois, USA) : Bolchazy-Carducci Publishers, Inc., 2017. — 16 svazků : ilustrace (převážně barevné), mapy, tabulky ; 28 cm

Mladá slavistika III : slavistika mezi generacemi / Lenka Paučová, Josef Šaur (eds). — 1. vydání. — Brno : Masarykova univerzita, 2018. — 143 stran ; 21 cm

Mody, Sujata S.

The Making of modern Hindi : literary authority in colonial North India / Sujata S. Mody. — First edition. — New Delhi : Oxford University Press, 2018. — xiv, 293 stran černobílé ilustrace

Moser, Benjamin, 1976-

Clarice : uma biografia / Benjamin Moser ; traduçã José Geraldo Couto. — 1a edição. — São Paulo : Companhia das Letras, [2017]. — ©2009. — 554 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh ; 23 cm

Mouton atlas of languages and cultures. Vol 1., Europe and west, central, and south Asia / edited by Gerd Carling. — Berlin ; Boston : De Gruyter Mouton, [2019]. — ©2019. — xxxii, 727 stran : ilustrace, mapy, grafy, tabulky
National letters : languages and scripts as nation-building tools / edited & designed by Marek Nedelka ; translation by Ian Mikyska and Sam Mackay. — Second edition. — [Prague] : Letter Books, [2019]. — ©2019. — 383 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile

Nejedlý, Petr, 1953-

Slovotvorný vývoj deverbálních substantiv ve staré a střední češtině / Petr Nejedlý a kolektiv. — Vydání první. — Praha : Academia : Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2019. — 416 stran ; 20,5 cm. — (Lingvistika)

Nekolová, Věra, 1930-

Ruština nejen pro samouky / Věra Nekolová, Irena Camutaliová, Alena Vasiljeva-Lešková. — Třetí, přepracované vydání. — Praha : Leda, 2017. — 543 stran : černobílé ilustrace, mapy, tabulky ; 21 cm + Klíč, slovník (79 stran) + 1 CD (MP3)

Nietzsche, Friedrich, 1844-1900

Das griechische Musikdrama = The Greek music drama / Friedrich Nietzsche ; translated by Paul Bishop ; introduction by Jill Marsden.. — First Contra Mundum Press. — New York : Contra Mundum Press, [2013]. — ©2013. — xxiii, 56 stran ; 26 cm

Nijhawan, Shobna

Hindi publishing in colonial Lucknow : gender, genre, and visuality in the creation of a literary ‚canon‘ / Shobna Nijhawan. — First edition. — New Delhi : Oxford University Press, 2018. — xviii, 240 stran : ilustrace, mapy ; 23 cm

Noreen, Adolf, 1854-1925

Abriss der urgermanischen Lautlehre : mit besonderer Rücksicht auf die nordischen Sprachen, zum Gebrauch bei akademischen Vorlesungen / von Adolf Noreen ; vom Verfasser selbst besorgte Bearbeitung nach dem schwedischen Original. — Strassburg : Verlag von Karl J. Trübner, 1894. — Wentworth Press, 2018. — xii, 278 stran ; 24 cm

O’Connor, Flannery, 1925-1964

Tajemství a mravy : příležitostné texty / Flannery O’Connorová ; vybrali a k vydání připravili Sally a Robert Fitzgeraldovi ; přeložil Marcel Arbeit. — První vydání. — Praha : Argo, 2019. — 197 stran ; 20 cm. — (Specula ; 3. svazek)

Od morfém ku komplexným slovám a ich paradigmám : výraz, význam, funkcia / editori Martin Ološtiak, Ladislav Sisák. — Vydanie Prvé. — Prešov : Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, 2013. — 202 stran : tabulky, grafická znázornění. — (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis ; 423/457. Jazykovedný zborník ; 163)
Ord for ord for ord / hovedredaktør: Ebba Hjorth ; redaktion: Henrik Galberg Jacobsen, Bent Jørgensen, Birgitte Jacobsen, Merete Korvenius Jørgensen og Laurids Kristian Fahl. — 1. udgave, 1. oplag. — København K : Det Danske Sprog- og Litteraturselskab ; Aarhus N : Aarhus Universitetsforlag, [2018]. — 501 stran : ilustrace, mapy, faksimile ; 24,5 cm. — (Dansk Sproghistorie ; Bind 2)
Ord og arv : utvalgte artikler / utgitt ved Gudleiv Bø. — Oslo : Novus Forlag, 2012. — 276 stran ; 24,5 cm

Ospazi, Sergio

Der Struensee-Komplex : Johann Friedrich Struensee in historischen, literarischen und filmischen Zeugnissen / Sergio Ospazi. — München : Herbert Utz Verlag, [2018]. — ©2018. — 273 stran ; 20,5 cm. — (Münchner nordistische Studien ; Band 34)

Otokar Fischer (1883-1938) : Ein Prager Intellektueller zwischen Dichtung und Wissenschaft / herausgegeben von Václav Petrbok, Alice Stašková und Štěpán Zbytovský. — Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau Verlag , 2020. — 496 stran : ilustrace, portréty ; 23 cm. — (Intellektuelles Prag im 19. und 20. Jahrhundert ; Band 15)

Ourednik, André, 1978-

Hypertopic : de l’utopie à l’omniscience / André Ourednik. — Genève : Éditions La Baconnière, [2019]. — ©2019. — 77 stran : ilustrace

Pajak, Frédéric

Manifeste incertain. Volume VII, Emily Dickinson, Marina Tsvetaieva – L’imménse poésie / Frédéric Pajak. — Deuxième édition. — Lausanne : Les éditions noir sur blanc, [2018]. — ©2018. — 317 stran : ilustrace

Papoušek, Vladimír, 1957-

Pokušení neviditelného : myšlení moderny / Vladimír Papoušek a kolektiv. — Vydání první. — Praha : Akropolis, 2019. — 503 stran : ilustrace, fotografie ; 24,5 cm

Parameter theory and linguistic change / edited by Charlotte Galves, Sonia Cyrino, Ruth Lopes, Filomena Sandalo, and Juanito Avelar. — Oxford : Oxford University Press, 2012. — xviii, 386 stran ; 24 cm. — (Oxford studies in diachronic and historical linguistics ; 2)

Petré, Peter

Constructions and environments : copular, passive, and related constructions in Old and Middle English / Peter Petré. — New York : Oxford University Press, 2014. — xiv, 295 stran : ilustrace ; 25 cm. — (Oxford studies in the history of English)

Petříková, Klára, 1981-

S pánem Bohem zazděná : Průvodce pro poustevnice / překlad, úvodní studie a komentář Klára Petříková. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019. — 339 stran ; 21 cm. — (Medium ; 2. svazek)

Philology of the grasslands : essays in Mongolic, Turkic, and Tungusic studies / edited by Ákos Bertalan Apatóczky, Christopher P. Atwood ; guest editor Béla Kempf. — Leiden Brill [2018]. — ©2018. — XII, 458 stran : černobílé ilustrace. — (Languages of Asia series ; vol. 17)

Polická, Alena, 1977-

Initiation à la lexicologie française / Alena Polická. — První vydání. — Brno : Masarykova univerzita, 2014. — 160 stran : ilustrace, grafická znázornění

Polyphonie : Mehrsprachigkeit und literarische Kreativität / Michaela Bürger-Koftis, Hannes Schweiger, Sandra Vlasta (Hrsg.). — Wien : Praesens, 2010. — 481 stran ; 20 cm. — (Praesens Literatur)
PopAvant : Verhandlungen zwischen Populärkultur und Avantgarde in Dänemark / Annegret Heitmann, Stephan Michael Schröder (Hgg.). — München : Herbert Utz Verlag, [2012]. — ©2012. — 307 stran : ilustrace ; 20,5 cm. — (Münchner Nordistische Studien ; Band 7)

Preißler, Katharina

Fromme Lieder – heilige Bilder : intermediale Perspektiven auf die skandinavische Ballade und die spätmittelalterliche Bildkunst Schwedens und Dänemarks / Katharina Preißler. — München : Herbert Utz Verlag, [2019]. — ©2019. — 452 stran : ilustrace ; 20,5 cm. — (Müncher Nordistische Studien ; Band 36)

Psycholingvistika bilingvismu / Francois Grosjean, Ping Li a kolektiv ; přeložil Jan Chromý ; doslov napsala Denisa Bordag. — První české vydání. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2019. — 266 stran : ilustrace, grafická znázornění ; 23 cm. — (Lingvistika)
Researching multilingualism : critical and ethnographic perspectives / edited by Marilyn Martin-Jones and Deirdre Martin. — First published. — London ; New York : Routledge, [2017]. — ©2017. — xiii, 283 stran: černobílé ilustrace ; 25 cm
Revisiting levels of contemporary Arabic in Egypt : essays on Arabic varieties in memory of El-Said Badawi / edited by Zeinab A. Taha. — Cairo ; New York : AUC Press, [2020]. — ©2020. — x, 298 stran

Rodríguez, Emilio Jorge

Haiti and Trans-Caribbean Literary Identity = Haití y la transcaribeñidad literaria / Emilio Jorge Rodríguez ; traducción de/translated by María Teresa Ortega. — Philipsburg, San Martín : House of Nehesi Editores, 2011. — xiii, 258 stran ; 19 cm

Rodríguez, Emilio Jorge

Una suave, tierna línea de montañas azules : Nicolás Guillén y Haití / Emilio Jorge Rodríguez. — La Habana : Casa de las Américas, 2017. — 362 stran : ilustrace, fotografie

Rogoznaja, N.N.

Lingvistika : učebnoe posobie po jazyku specjalʹnosti / N.N. Rogoznaja. — Sankt-Peterburg : „Zlatoust“, 2010. — 133 stran : ilustrace ; 25 cm. — (Čitaem teksty po specialʹnosti ; vypusk 1)

Romantic cityscapes : selected papers from the Essen Conference of the German Society for English Romanticism / Jens Martin Gurr and Berit Michel (eds.). — Trier : WWT Wissenchaftlicher Verlag Trier, [2013]. — ©2013. — 263 stran : ilustrace. — (Studien zur englischen Romantik ; 12)
Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění / Dalibor Dobiáš (ed.). — Vydání první. — Praha : Academia, 2019. — 2 svazky (1753 stran) : ilustrace, faksmile ; 24,5 cm. — (Literární řada)
Ruská literatúra 18.-21. storočia / [vedúci autorského kolektívu Anton Eliáš]. — 1. vyd.. — Bratislava : Veda, 2013. — 233 s.

Rydving, Håkan, 1953-

Words and varieties : lexical variation in Saami / Håkan Rydving. — Helsinki : Société Finno-Ougrienne, 2013. — 218 stran : ilustrace ; 25 cm. — (Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia = Mémoires de la Société Finno-Ougrienne, ISSN 0355-0230 ; 269)

Rychnovská, Lucie, 1982-

Čeština Bedřicha Smetany : analýza Smetanovy česky psané korespondence / Lucie Rychnovská. — Vydání první. — Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2019. — 205 stran : barevná faksimile ; 23 cm. — (Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ISSN 1211-3034 ; 488)

Rysová, Magdaléna, 1988-

Diskurzní konektory v češtině : od centra k periferii / Magdaléna Rysová. — [Praha] : Ústav formální a aplikované lingvistiky, 2018. — vii, 198 stran : ilustrace, grafická znázornění ; 25 cm. — (Studies in computational and theoretical linguistics ; 17th publication)

Sampedro, José Luis, 1917-2013

La sonrisa etrusca / José Luis Sampedro. — Cuarta edición. — Barcelona : Debolsillo, 2010. — 328 stran. — (Contemporânea)

Sarría, Leonardo

Raros y valiosos de la literatura cubana decimonónica / Leonardo Sarría. — La Habana : Editorial UH, 2019. — 232 stran : ilustrace, faksimile

Seidler, Christof

Das Edda-Projekt der Brüder Grimm : Hintergrund, Analyse und Einordnung / Christof Seidler. — München : Herbert Utz Verlag, [2014]. — ©2014. — 414 stran : faksimile ; 20,5 cm. — (Münchner Nordistische Studien ; Band 9)

Sepúlveda Llanos, Fidel

Hispanoamérica en diez novelas / Fidel Sepúlveda Llanos. — Santiago, Chile : Ediciones Universidad Católica de Chile, 2017. — 323 stran : ilustrace

Seuren, Pieter Albertus Maria, 1934-

From Whorf to Montague : explorations in the theory of language / Pieter A.M. Seuren. — Oxford : Oxford University Press, 2013. — xviii, 365 stran : ilustrace ; 24 cm

Shabani-Jadidi, Pouneh, 1971-

The Routledge advanced Persian course : Farsi shirin ast 3 / Pouneh Shabani-Jadidi. — Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, 2020. — vii, 169 stran

Shapeshifters in medieval North Atlantic literature / edited by Santiago Barreiro and Luciana Cordo Russo. — Amsterdam : Amsterdam University Press B.V., [2019]. — ©2019. — 187 stran ; 25 cm. — (The early medieval North Atlantic ; 5)

Schadewaldt, Wolfgang, 1900-1974

Z Homérova světa a díla : stati a pojednání k homérské otázce / Wolfgang Schadewaldt ; z německého originálu Von Homers Welt und Werk … přeložil Daniel Korte. — První vydání. — Praha : OIKOYMENH, 2019. — 445 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Oikúmené ; svazek 197)

Schriftfest | Festschrift : für Annegret Heitmann / Hanna Eglinger, Joachim Schiedermair, Stephan Michael Schröder, Antje Wischmann, Katarina Yngborn (Hgg.). — München : Herbert Utz Verlag, [2018]. — 636 stran : ilustrace ; 20,5 cm. — (Münchner Nordistische Studien ; Band 33)

Schwartz, Adam Craig

The Huayuanzhuang East oracle bone inscriptions : a study and complete translation / Adam Craig Schwartz. — 1st edition. — Boston : De Gruyter Mouton, 2019. — 477 stran : grafická znázornění, ilustrace ; 24 cm. — (Library of sinology ; 3)

Skarnitzl, Radek, 1977-

Zvuková báze řečové komunikace : fonetický a fonologický popis řeči / Radek Skarnitzl, Pavel Šturm, Jan Volín. — První vydání. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2016. — 170 stran : černobílé ilustrace ; 23 cm

Slovenski javni govor in jezikovno-kulturna (samo)zavest / urednik Hotimir Tivadar. — Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. — 530 stran : ilustrace. — (Obdobja , ISSN 1408-211X ; 38)

Smet, Hendrik De

Spreading patterns : diffusional change in the English system of complementation / Hendrik De Smet. — Oxford : Oxford University Press, [2013]. — ©2013. — viii, 279 stran : grafická znázornění. — (Oxford studies in the history of English)

Spuren : Skandinavier in München – Münchner in Skandinavien / Gruppe 9/83 (Hg.). — München : Herbert Utz Verlag, [2016]. — ©2016. — 129 stran : portréty ; 20,5 cm. — (Münchner Nordistische Studien ; Band 26)

Stokhof, Martin, 1950-

Význam, sémantika, Wittgenstein / Martin Stokhof ; z anglických originálů … Meaning, interpretation and semantics, The architecture of meaning: Wittgenstein’s tractatus and formal semantics, Formal semantics and Wittgenstein: an alternative? … přeložili Radek Ocelák a Adéla Špínová. — Vydání první. — Praha : Filosofia, 2018. — 136 stran ; 21 cm

Storchová, Lucie, 1979-

Bohemia and Moravia. Volume II, Bohemian school humanism and its editorial practices (ca. 1550-1610) / Lucie Storchová. — First published. — Turnhout : Brepols, 2014. — ©2014. — 369 stran : faksimile ; 25 cm. — (Europa humanistica ; 16)

Strossa, Petr, 1961-

Počítačové zpracování přirozeného jazyka / Petr Strossa. — Vydání 1.. — Praha : Oeconomica, 2011. — 314 stran : ilustrace ; 25 cm. — (Odborná kniha s vědeckou redakcí)

Střední, jižní a východní Evropa a rok 1918 : společenské a mezinárodní souvislosti / editoři : Markus Giger, Hana Kosáková, Marek Příhoda. — Černý Kostelec ; Pavel Mervart, Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2019. — 164 stran : faksimile ; 21 cm. — (Russia Altera ; svazek 30. Slavica ; svazek 17)
Střední Evropa Rudolfa Chmela : studie k 80. narozeninám / Jana Pátková, Mira Nábělková (eds.). — Vydání první. — Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy : Národní muzeum, 2019. — 228 stran ; 21 cm
Studien zur Stadtchronistik (1400-1850) : Bremen und Hamburg, Oberlausitz und Niederlausitz, Brandenburg und Böhmen, Sachsen und Schlesien / herausgegeben von Lars-Arne Dannenberg und Mario Müller im Aufrag der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften e.V.. — Hildesheim : Universitätsverlag Hildesheim ; Hildesheim ; Zürich ; New York : Georg Olms Verlag, [2018]. — ©2018. — 555 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Beihefte zum Neuen Lausitzischen Magazin ; Band 20)
Studies in the transmission and reception of Old Norse literature : the Hyperborean muse in European culture / edited by Judy Quinn and Adele Cipolla. — Turnhout : Brepols, [2016]. — xvi, 354 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Acta scandinavica ; volume 6)
Supplanting the postmodern : an anthology of writings on the arts and culture of the early 21st century / edited by David Rudrum and Nicholas Stavris. — First published. — New York ; London ; New Delhi ; Sydney : Bloomsbury Academic, an imprint of Bloomsbury Publishing, [2015]. — ©2015. — xxxi, 368 stran

Symons, Victoria, 1986-

Runes and Roman letters in Anglo-Saxon manuscripts / Victoria Symons. — Berlin ; Boston : De Gruyter, [2016]. — ©2016. — VIII, 226 stran ; 25 cm. — (Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, ISSN 1866-7678 ; Band 99)

Syntax over time : lexical, morphological, and information-structural interactions / edited by Theresa Biberauer and George Walkden. — First edition. — Oxford, United Kingdom : Oxford University Press, 2015. — xvii, 418 stran : ilustrace ; 25 cm. — (Oxford studies in diachronic and historical linguistics ; 15)

Szita, Szilvia, 1972-

MagyarOK / Szita Szilvia, Pelcz Katalin. — Első kiadás. — [Pécs] : Pécsi Tudományegyetem, 2019. — 2 svazky : ilustrace, mapy ; 29 cm

Słowiańskie formuły nowoczesności – ideały i iluzje przemiany : studia dedykowane Profesor Barbarze Czapik-Lityńskiej / pod redakcją Lecha Miodyńskiego. — Wydanie I.. — Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019. — 172 stran, 1 portrét : barevné ilustrace. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 3850)

Šemelík, Martin

Deutsche Grammatik : eine Text- und Aufgabensammlung für Fortgeschrittene / Martin Šemelík, Věra Kloudová, Vít Dovalil, Marie Vachková, Jiří Doležal. — 1. Auflage. — Prag : Karls-Universität, Karolinum Verlag, 2019. — 257 stran ; 30 cm

Špirit, Michael, 1965-

Textologie dnes : (příručka pro začínající editory) / Michael Špirit. — Vydání první. — Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2019. — 267 stran. — (Varianty ; svazek 12)

Šutor, Lukáš

Genóm slovenskej ľudovej čarodejnej rozprávky / Lukáš Šutor, Daniela Burdová. — Vydanie prvé. — Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2014. — 229 stran ; 20 cm

Talmy, Leonard

Ten lectures on cognitive semantics / by Leonard Talmy. — Leiden ; Boston : Brill, [2018]. — ©2018. — 464 stran : grafická znázornění ; 25 cm. — (Distinguished lectures in cognitive linguistics, ISSN 2468-4872)

Tappy, José-Flore, 1954-

Trás-os-montes : poèmes / José-Flore Tappy. — Première édition. — Genève : La Dogana, [2018]. — ©2018. — 112 stran. — (Poésie ; 46)

Text, speech, and dialogue : 22nd international conference, TSD 2019, Ljubljana, Slovenia, September 11-13, 2019, proceedings / Kamil Ekštein (ed.). — Cham : Springer, [2019]. — ©2019. — xix, 414 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Lecture notes in computer science. Lecture notes in artificial intelligence ; 11697)
The Cambridge companion to narrative theory / edited by Matthew Garrett. — First published. — Cambridge : Cambridge University Press, [2018]. — ©2018. — xvii, 277 stran ; 23 cm. — (Cambridge Companions to Literature)
The handbook of dialectology / edited by Charles Boberg, John Nerbonne, and Dominic Watt. — First published. — [Chichester] : Wiley Blackwell, [2018]. — ©2018. — ix, 600 stran, 6 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), mapy ; 26 cm. — (Blackwell handbooks in linguistics)
The history of language learning and teaching. Volume II, 19th-20th century Europe / edited by Nicola McLelland and Richard Smith. — First published. — Cambridge : Legenda, 2018. — viii, 318 stran : ilustrace
The history of language learning and teaching. Volume III, Across cultures / edited by Nicola McLelland and Richard Smith. — First published. — Cambridge : Legenda, 2018. — viii, 286 stran : ilustrace, faksimile
The Oxford handbook of pragmatics / edited by Yan Huang. — First edition. — Oxford : Oxford University Press, 2017. — xxv, 711 stran : grafy, černobílé ilustrace ; 25 cm. — (Oxford handbooks in linguistics)
The Representation of the Shoah in Literature and Film in Central Europe: 1970s and 1980s = Die Darstellung der Shoah in Literatur und Film in Mitteleuropa: die siebziger und achtziger Jahre / Jiří Holý (ed.). — 1. vyd.. — Praha : Akropolis, 2012. — 243 stran ; 21 cm
The Routledge handbook of translation and education / edited by Sara Laviosa and Maria Gonzáles-Davies. — First published. — London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2020. — xiv, 456 stran. — (Routledge handbooks in translation and interpreting studies)
The saga of the Jómsvikings : a translation with full introduction / by Alison Finlay and Þórdís Edda Jóhannesdóttir. — Kalamazoo : Medieval Institute Publications, [2018]. — ©2018. — 177 stran : ilustrace ; 24 cm. — (The northern medieval world : on the margins of Europe)

Tietz, Andrea

Die Saga von Þorsteinn bæjarmagn = Saga af Þorsteini bæjarmagni : Übersetzung und Kommentar / Andrea Tietz. — München : Herbert Utz Verlag, [2012]. — ©2012. — 195 stran ; 20,5 cm. — (Münchner Nordistische Studien ; Band 12)

Tomova, Katerina

Češko-bălgarski rečnik na meždumetijata i meždumetnite izrazi = Česko-bulharský slovník interjekcí a interjekčních výrazů / Katerina Tomova, Elka Petrova, Mariela Simeonova. — 880-03Părvo izdanie. — Plovdiv : Universitetsko izdatelstvo „Paisij Chilendarski“, 2019. — 250 stran

Torres, Vendula

Små fortællinger om DK : dánština : studijní texty (A2-B1) / Vendula Torres. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. — 63 stran : ilustrace ; 21 cm

Tsitsiklis, Kieran R. M.

Der Thul in Text und Kontext : Þulr/Þyle in Edda und altenglischer Literatur / Kieran R.M. Tsitsiklis. — Berlin ; Boston : De Gruyter, [2017]. — ©2017. — xiv, 403 stran ; 25 cm. — (Ergänzungsbände zum Reallexikon der germanischen Altertumskunde, ISSN 1866-7678 ; Band 98)

Urešová, Zdeňka

Valenční slovník Pražského závislostního korpusu PDT-Vallex / Zdeňka Urešová. — Praha : Ústav formální a aplikované lingvistiky, 2011. — 375 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Studies in computational and theoretical linguistics ; 9)

Vademécum para la formación de profesores : enseñar español como segunda lengua (L2)/ lengua extranjera (LE) / Jesús Sánchez Lobato, Isabel Santos Gargallo (directores) ; Humberto López Morales (prólogo) ; Guillermo ROjo (epílogo) ; Virginia Lara Casado (coordinadora). — Primera edición. — Madrid : SGEL – Educación, 2016. — 2 svazky : ilustrace ; 25 cm

Valden, Milan, 1973-

100 českých knih, které si musíte přečíst / Milan Valden. — Vydání první. — Praha : Euromedia Group – Knižní klub, 2018. — 222 stran : barevná faksimile ; 20 cm. — (Universum)

Velhartická, Šárka, 1975-

Justin Václav Prášek a Bedřich Hrozný : počátky české staroorientalistiky a klínopisného bádání / Šárka Velhartická. — Vydání první. — Praha : Academia ; Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2019. — 462 stran

Vera, Ana

Cuentos, leyendas y fábulas de la oralidad cubana. Volumen 1, Cuentos y leyendas del imaginario tradicional / Ana Vera, Iralia García. — La Habana : Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello, 2017. — 391 stran

Villaverde, Cirilo, 1812-1894

Cecilia Valdés o la loma del ángel / Cirilo Villaverde ; edición anotada por Reynaldo González y Cira Romero. — La Habana : Ediciones Boloña, 2018. — lxxxiii, 505 stran : ilustrace. — (Colleción Raíces)

Vybrané aspekty valencie verb v slovenčině / Ed. Martina Ivanová. — 1. vydanie. — Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2017. — 581 stran : tabulky, grafická znázornění. — (Opera linguistica ; 16/2017)

Vydra, Anton, 1978-

Pokušenia Dominika Tatarku / Anton Vydra, Peter Zajac. — Prvé vydanie. — Bratislava : W Press a.s., 2018. — 143 stran : portréty ; 21 cm. — (Týždeň)

Warren, Edward Perry, 1860-1928

The collected works & commissioned biography of Edward Perry Warren / edited with an introduction and notes by Michael Matthew Kaylor ; with translations from the Greek and Latin by Mark Robert Miner. — 1st Masaryk University Press ed.. — Brno : Masaryk University, 2013. — 2 svazky (cxli, 579, [17] s. obr. příl.; 732, [26] s.) : ilustrace, portréty, faksimile ; 23 cm

Weber, Corinne

Pour une didactique de l’oralité : enseigner le français tel qu’il est parlé / Corinne Weber. — Paris : Didier, [2013]. — ©2013. — 331 stran : schémata, tabulky ; 22 cm. — (Langues & didactique, ISSN 1963-1871)

Wiedner, Jakob Anton Paul 1986-

(De)mystifying Norwegian Romani : the discursive construction of a minority language / Jakob Anton Paul Wiedner. — Oslo : University of Oslo, Faculty of Humanities, 2016. — 292 stran

Wierzbicka, Anna, 1938-

Sémantika: elementární a univerzální sémantické jednotky / Anna Wierzbicka ; z anglického originálu přeložil Martin Beneš. — První české vydání. — Praha : Karolinum, 2014. — 549 stran ; 23 cm. — (Lingvistika)

Women language literature in Italy = Donne lingua letteratura in Italia / Helena Sanson … [et al.]. — Pisa ; Roma : Fabrizio Serra Editore, 2019. — 155 stran : faksimile
Word-formation : an international handbook of the languages of Europe / edited by Peter O. Müller, Ingeborg Ohnheiser, Susan Olsen, Franz Rainer. — Berlin ; Boston : De Gruyter Mouton, 2015-2016. — 5 svazků ; 25 cm. — (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft = Handbooks of linguistics and communication science = Manuels de linguistique et des sciences de communication / herausgegeben von / edited by /edités par Herbert Ernst Wiegand ; Band 40.1-4)
12 – Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura (28)

Zpět

Dick, Murray

The infographic : a history of data graphics in news and communications / Murray Dick. — Cambridge, Massachuetts ; London, England : The MIT Press, [2020]. — ©2020. — 232 stran : ilustrace. — (History and foundations of information science)

Dictionnaire de l’Academie francaise / Académie française. — Neuvième édition. — Paris : Imprimerie Nationale ; Artheme Fayard : 2005-. — svazků
Die Akademien der Wissenschaften in Zentraleuropa im Kalten Krieg : Transformationsprozesse im Spannungsfeld von Abgrenzung und Annäherung / herausgegeben von Johannes Feichtinger und Heidemarie Uhl. — Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, [2018]. — ©2018. — 565 stran ; 23 cm. — (Sitzungsbericht / Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse ; 890. Band)

Dittmann, Robert, 1980-

Répertoires et inventaires. Volume I, Biblical humanism in Bohemia and Moravia in the 16th century / Robert Dittmann, Jiří Just. — Turnhout : Brepols, [2016]. — ©2016. — 329 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Europa Humanistica ; 18)

Dočekalová, Petra, 1991-

Jaroslav Benda 1882-1970 : typografická úprava a písmo / Petra Dočekalová a kolektiv. — Vydání první. — V Praze : Vysoká škola uměleckoprůmyslová ; Brno : Masarykova univerzita, 2019. — 151 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 32 cm

Gaudeková, Helena, 1980-

Playing all day long : Japanese traditional toys from the Náprstek Museum collection in Prague / Helena Gaudeková, Alice Kraemerová. — First edition. — Prague : National Museum, 2013. — 159 stran barevné fotografie, 1 portrét ; 24 cm

Grimm, Jannis

Safer field research in the social sciences : a guide to human and digital security in hostile environments / Jannis Grimm, Kevin Koehler, Ellen Lust, Ilyas Saliba, Isabell Schierenbeck.. — 1st ed.. — Los Angeles : SAGE Publishing, [2020]. — ©2020. — xviii, 155 stran

Handbuch Wissenschaftsgeschichte / Marianne Sommer, Staffan Müller-Wille, Carsten Reinhardt (Hg.).. — Stuttgart : J.B. Metzler, [2017]. — ©2017. — 351 stran ; 25 cm

Harari, Yuval N., 1976-

Homo deus : stručné dějiny zítřka / Yuval Noah Harari ; z anglického originálu Homo deus. A brief history of tomorrow přeložili Alexandr Tomský a Anna Pilátová. — V nakladatelství LEDA vydání první. — Voznice : LEDA, 2017. — 431 stran, 12 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 24 cm

Just, Jiří, 1973-

Biblický humanismus Jana Blahoslava : překlad Nového zákona z roku 1564/1568 a jeho kontext / Jiří Just. — Praha : Historický ústav, 2019. — 317 stran : faksimile. — (Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i.. Řada A, Monographia = Opera Instituti Historici Pragae. Series A, Monographia ; svazek 91) (Strategie AV21. Špičkový výzkum ve veřejném zájmu)

Kříž z Telče (1434-1504) : písař, sběratel a autor / edd. Lucie Doležalová a Michal Dragoun. — Vydání první. — Dolní Břežany : Scriptorium, 2020. — 455 stran : faksimile ; 25 cm

McIntyre, Lee C.

The scientific attitude : defending science from denial, fraud, and pseudoscience / Lee McIntyre. — Cambridge, Massachusetts ; London, England : The MIT Press, [2019]. — xi, 277 stran

Na rozhraní času : litoměřický biskup Emanuel Arnošt z Valdštejna (1716-1789) a jeho svět / Vít Vlnas (ed.) ; Autoři textů: Martin Barus, Jiří Hrbek, Jana Chadimová, Tomáš Bárta Pražák,v Stanislav Přibyl, Adam Šrejber, Vít Vlnas ; Grafické řešení knihy a výstavy: Daniel Šorm ; Reprodukce: Daniel Šorm a Jan Skružný. — V Litoměřicích : Severočeská galerie výtvarného umění ; Praha : Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v NLN, s.r.o., 2019. — 293 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile, erby ; 28 cm
Nebeský žebřík : pozdně středověké modlitební knihy ze sbírek Národní knihovny ČR / editor Jindřich Marek ; autoři Milada Studničková, Kamil Boldan, Renáta Modráková. — Vydání první. — Praha : Scriptorium, [2019]. — ©2019. — 161 stran : ilustrace, faksimile ; 28 cm

Nemeth, Titus

Arabic type-making in the machine age : the influence of technology on the form of Arabic type, 1908-1993 / by Titus Nemeth. — Leiden ; Boston : Brill, [2017]. — ©2017. — xxv, 509 stran : ilustrace ; 25 cm. — (Islamic manuscripts and books, ISSN 1877-9964 ; volume 14)

Neumann, Ondřej, 1968-

Šok! Hrůza! Média! / autor: redakce HlídacíPes.org ; editor Ondřej Neumann ; autorský tým: Vojtěch Berger, Robert Břešťan, Tereza Engelová, Robert Malecký, Ondřej Neumann, Aleš Rozehnal. — 1. vydání. — V Brně : CPress, 2019. — 267 stran : barevné ilustrace, portréty ; 22 cm

Novák, Arne, 1880-1939

Cizinci – či krajané? : reflexe německojazyčných partií Čech a Moravy v textech Arneho Nováka / Michal Topor (ed.). — Brno : Moravská zemská knihovna, 2017. — 535 stran : ilustrace, portréty ; 25 cm

Novinář Karel Havlíček a jeho evropské ohlasy / Robert Adam. — Praha Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2019. — 143 stran : ilustrace ; 20 cm. — (Varia ; 83. svazek)

Odaloš, Pavol, 1960-

Manipulačno-komunikačné a persuazívno-komunikačné koncepcie / Pavol Odaloš a kol.. — Vydanie: prvé. — Banská Bystrica : Belianum, 2017. — 203 stran : ilustrace, 1 portrét ; 22 cm. — (Filozofická fakulta)

Ripped, torn and cut : pop, politics and punk fanzines from 1976 / edited by Subcultures Network. — First published. — Manchester : Manchester University Press, [2018]. — ©2018. — xv, 325 stran : černobílé ilustrace a fotografie, faksimilie ; 24 cm

Sarna, Paweł, 1977-

„Odra“ (1945-1950) monografia czasopisma / Paweł Sarna. — Wydanie I.. — Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, [2019]. — ©2019. — 321 stran : tabulky. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 3830)

Sixtová, Olga, 1968-

Kniha představených kolínské synagogy 1730-1783 : překlad a regesta s úvodní analýzou pramene / Olga Sixtová. — Vydání první. — Praha : Academia, 2018. — ©2018. — 450 stran ; 25 cm. — (Judaica ; sv. 22)

Smolíková, Klára, 1974-

Zakousněte se do knihy : pracovní listy k rozvoji čtenářství / Klára Smolíková & ilustrovala Bára Buchalová. — Vydání první. — Praha : Portál, 2017. — 62 stran : černobílé ilustrace ; 30 cm

Spáčil, Vladimír, 1935-

České překlady Míšeňské právní knihy / Vladimír Spáčil, Libuše Spáčilová. — 1. vydání. — Olomouc : Memoria, 2018. — 909 stran ; 25 cm

Takoví jsme byli… : Studentské listy po 30 letech / sestavili a upravili: Martin Bartůnek, Dan Hrubý, Bohumil Pečinka, Pavel Žáček. — Vydání první. — Praha : Prakul Production, s.r.o., 2019. — 429 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 23 cm

Trávníček, Jiří, 1960-

Rodina, škola, knihovna : náš vztah ke čtení a co ho ovlivňuje (2018) / Jiří Trávníček. — První vydání. — Brno : Host ; Praha : Národní knihovna České republiky, 2019. — 178 stran : barevné ilustrace, grafy, 1 mapa ; 23 cm

Vindobona : das römische Wien / herausgeberin Michaela Kronberger. — 2. Auflage. — Wien : Wien Museum, 2012. — 96 stran : ilustrace, mapy, plány ; 21 cm

Wolf, Maryanne, 1947-

Čtenáři, vrať se : mozek a čtení v digitálním světě / Maryanne Wolfová ; přeložila Romana Hegedüsová. — První vydání. — Brno : Host, 2020. — 262 stran ; 21 cm

13 – Matematika (5)

Zpět

Cook, Matt (Matthew)

Sleight of mind : 75 ingenious paradoxes in mathematics, physics, and philosophy / Matt Cook. — Cambridge, Massachusetts ; London, England : The MIT Press, [2020]. — ©2020. — ix, 350 stran : ilustrace

Dambeck, Holger, 1969-

Přijdou tři logici do baru… : 100 nejhezčích logických a matematických hádanek / Holger Dambeck ; z německého originálu přeložila Anna Chejnovská. — Vydání první. — Praha : Portál, 2018. — 175 stran : ilustrace ; 21 cm

Du Sautoy, Marcus, 1965-

Hudba prvočísel : dvě století Riemannovy hypotézy / Marcus du Sautoy ; z anglického originálu The Music of the Primes. Searching to Solve the Greatest Mystery in Mathematics, přeložili Luboš Pick a Mirko Rokyta. — První vydání v českém jazyce. — Praha : Argo : Dokořán, [2019]. — ©2019. — 367 stran : ilustrace, portréty ; 24 cm. — (Zip ; svazek 66)

Pudlák, Pavel

Logical foundations of mathematics and computational complexity : a gentle introduction / Pavel Pudlák. — Cham : Springer, [2013]. — ©2013. — xiv, 695 stran : ilustrace. — (Springer monographs in mathematics)

Stewart, Ian, 1945-

Neuvěřitelná čísla profesora Stewarta / Ian Stewart ; z anglického originálu Professor Stewart’s incredible numbers přeložil Jan Klíma. — První vydání v českém jazyce. — Praha : Argo : Dokořán, 2019. — 317 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Zip ; svazek 63)

14 – Lékařství (30)

Zpět
Agorafobie a panická porucha : jak je překonat / Ján Praško, Jana Vyskočilová, Katarína Adamcová, Hana Prašková. — Vydání druhé. — Praha : Portál, 2014. — 204 stran : tabulky ; 20 cm. — (Rádci pro zdraví)

Alföldy, Šárka

Syndrom vyhoření při práci v manažerských pracovních pozicích : srovnání českých manažerů pracujících v České republice a v zahraničí Šárka Alföldy, Pedro R. Gil-Monte. — Praha : Filozofická fakulta UK : Fakulta sociálních věd UK, 2010. — 20 stran : ilustrace. — (Pražské sociálně vědní studie = Prague social science studies. Psychologická řada ; ISSN 1801-5999 ; PSY-029)

Amador, Xavier Francisco

Nic mi není! Pomoc nepotřebuju! : jak pomoci duševně nemocnému, který odmítá léčbu / Xavier Amador ; z anglického originálu I am not sick! I don’t need help! přeložila Marcela Koupilová. — Vydání první. — Praha : Portál, 2019. — 263 stran ; 21 cm. — (Spektrum ; 121)

Brems, Christiane

Dětská psychoterapie a poradenství : komplexní průvodce / Christiane Bremsová ; z anglického originálu Comprehensive guide to child psychotherapy and counseling … přeložila Barbara Ulrich. — Vydání první. — V Praze : Stanislav Juhaňák – Triton, 2018. — 526 stran : ilustrace ; 24 cm

Dediu, Dan

An introduction to genetics for language scientists : current concepts, methods and findings / Dan Dediu. — First published. — Cambridge, United Kingdom : Cambridge University Press, 2015. — xv, 282 stran : černobílé ilustrace, grafy ; 23 cm

DiClaudio, Dennis, 1973-

Úchylův kapesní průvodce bizarními sexuálními touhami ukrytými v našem podvědomí / Dennis DiClaudio ; [přeložila Markéta Cukrová]. — Vyd. 1.. — Praha : Volvox Globator, 2010. — 208 stran : ilustrace ; 18 cm

Forney, Ellen, 1968-

Zbláznění : mánie, deprese, Michelangelo a já / komiksové paměti od Ellen Forney ; z anglického originálu Marbles: mania, depression, Michalengelo, and me přeložila Linda Bartošková. — Vydání první. — Praha : Portál, 2020. — 247 stran : ilustrace ; 23 cm

Honzák, Radkin, 1939-

Doba koronavirová / Miroslav Bobek, Václav Cílek, Karel Drbal, Jan Gojda, Martin Hála, Anna Hogenová, Petr Holub, Radkin Honzák, Zdeněk Hostomský, Tereza Hronová, Stanislav Komárek, Jan Konvalinka, Martina Viktorie Kopecká, Martina Leierová, Jan Lipold, Ladislav Machala, Danuše Nerudová, Marek Vácha. — Vydání první. — Praha : Zeď 2020. — 305 stran ; 20 cm

Kratochvíl, Stanislav, 1932-

Základy psychoterapie / Stanislav Kratochvíl. — 7. vydání. — Praha : Portál, 2017. — 403 stran : ilustrace, portréty ; 24 cm

Laing, R. D. (Ronald David), 1927-1989

Rozdělené self : existenciální studie o duševním zdraví a nemoci / Ronald D. Laing ; z anglického originálu The divided self přeložily Margita Bartošová a Pavla Le Roch. — Vydání první. — Praha : Portál, 2019. — 231 stran : ilustrace ; 20 cm. — (Klasici)

Laurans, Camille

Co to tam mám? / text Camille Laurans ; ilustrace Jess Pauwels. — První české vydání. — Praha : Svojtka & Co., 2019. — 29 stran : barevné ilustrace ; 20 cm. — (Moje malá proč)

Li, Qing

Šinrin-joku : japonské umění lesní terapie : jak vám stromy pomohou najít zdraví a štěstí / Qing Li ; z anglického originálu Shinrin-yoku: the art and science of forest bathing … přeložila Tereza Grufíková. — Vydání první. — Praha : Euromedia, 2018. — 319 stran : barevné ilustrace, mapy ; 22 cm. — (Pragma)

Lowen, Alexander, 1910-2008

Jazyk těla : tělesná dynamika charakterových struktur / Alexander Lowen ; z anglického originálu The language of the body přeložila Hana Antonínová. — Vydání první. — Praha : Portál, 2017. — 381 stran : černobílé ilustrace. — (Spektrum ; 106)

Maimonides, 1135-1204

Medical aphorisms. Treatises 22-25 : a parallel Arabic-English edition / Maimonides ; edited, translated, and annotated by Gerrit Bos.. — Provo, Utah : Brigham Young University Press, [2017]. — ©2017. — xxxviii, 292 stran ; 24 cm. — (Medical works of Moses Maimonides)

Maimonides, 1135-1204

On rules regarding the practical part of the medical art : a parallel English-Arabic edition and translation / Moses Maimonides ; translated by Gerrit Bos ; edited by Y. Tzvi Langermann. — Provo, Utah : Brigham Young University, 2014. — xxvi, 123 stran ; 23 cm. — (Medical works of Moses Maimonides)

Malá, Michaela, 1976-

Homo psychoticus III, aneb, Návrat do práce / Michaela Malá ; s předmluvou Františka Koukolíka. — Vydání 1.. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2020. — 162 stran ; 20 cm. — (13. komnata duše ; svazek č. 22)

Marchant, Danielle

Pauza : jak si vybrat oddechový čas, než vám ho život nařídí sám / Danielle Marchantová ; z anglického originálu Pause: how to press pause before life does it for you … přeložila Kateřina Keilová. — Vydání první. — Praha : Alpha Book, 2018. — 224 stran : barevné ilustrace ; 21 cm. — (Dobrý život ; svazek 2)

Oaklander, Violet

Třinácté komnaty dětské duše : tvořivá psychoterapie v duchu gestalt terapie / Violet Oaklander ; z anglického originálu Windows to our children přeložil Jiří Štěpo. — Vydání druhé, v Portále první. — Praha : Portál, 2020. — 359 stran : ilustrace ; 24 cm

Pöthe, Petr, 1968-

Síla nevysloveného : příběhy z psychoterapie dětí a dospívajících / Peter Pöthe. — Vydání první. — Praha : Portál, 2020. — 287 stran ; 21 cm

Praško, Ján, 1956-

Obsedantně-kompulzivní porucha / Ján Praško, Aleš Grambal, Miloš Šlepecký, Jana Vyskočilová. — Vydání 1.. — Praha : Grada Publishing, 2019. — 268 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Psyché)

Psychomotorická terapie v léčbě schizofrenie / [editoři Milena Adámková Ségard, Běla Hátlová ; authoři Guy Faulkner … et al.]. — V Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2013. — 278 stran : barevné ilustrace ; 21 cm. — (Monografie)
Psychotherapy in later life / edited by Rajesh R. Tampi, Brandon Yarns, Kristina F. Zdanys, Deena J. Tampi. — Cambridge ; New York, NY : Cambridge University Press, 2020. — ix, 193 stran

Ragins, Mark

Cesta k zotavení / sebrané texty Marka Raginse ; z angličtiny přeložili Jan Růžička a Martin Fojtíček. — Praha : Fokus, 2018. — 75 stran ; 21 cm. — (Marco Cavallo)

Takács, Lea

Psychosociální aspekty v současném českém porodnictví : kvalita perinatální péče očima rodiček : zpráva z výzkumu / Lea Takács, Jitka Seidlerová a kol.. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012. — 119 stran : ilustrace, grafická znázornění ; 22 cm

Vágnerová, Marie, 1946-

Současná psychopatologie pro pomáhající profese / Marie Vágnerová. — Vydání první. — Praha : Portál, 2014. — 815 stran : černobílé ilustrace, portréty ; 24 cm

Walker, Matthew P.

Proč spíme : odhalte sílu spánku a snění / Matthew Walker ; z anglického originálu Why We Sleep: Unlocking the Power of Sleep and Dreams, překlad Filip Drlík. — V Brně : Jan Melvil Publishing, 2018. — 414 stran : ilustrace ; 22 cm. — (Pod povrchem)

Yalom, Irvin D., 1931-

Existenciální psychoterapie / Irvin D. Yalom ; z anglického originnálu Existential psychotherapy přeložil Ivo Müller. — Vydání druhé. — Praha : Portál, 2020. — 542 stran ; 24 cm

Yalom, Irvin D., 1931-

Pohled do slunce : o překonávání strachu ze smrti / Irvin D. Yalom. — Vydání třetí. — Praha : Portál, 2014. — 205 stran ; 22 cm

Zooterapie v kostce : minimum pro terapeutické a edukativní aktivity za pomoci zvířete / Jaroslava Bicková (ed.). — Vydání první. — Praha : Portál, 2020. — 277 stran ; 23 cm
15 – Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství) (64)

Zpět
11. září 2001 : deset let poté : sborník textů / Ladislav Jakl … [et al.] ; Marek Loužek (ed.). — Vydání 1.. — Praha : CEP – Centrum pro ekonomiku a politiku, 2011. — 127 stran ; 21 cm

Aujezdský, Pavel, 1946-

Audiovizuální propaganda : české země mezi Sovětským svazem a Německem 1914-1989 / Pavel Aujezdský. — Vydání první. — V Brně : Janáčkova akademie múzických umění, 2019. — 655 stran : ilustrace (některé barevné), faksimile ; 25 cm

Bakeš, Martin, 1990-

Diplomatem v půlnoční zemi : zástupci Habsburků ve Švédském království mezi lety 1650 a 1730 / Martin Bakeš. — Vydání první. — Praha : Academia, 2020. — 680 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 24 cm. — (Historie)

Bílý, Matěj, 1986-

Nervová vlákna diktatury : regionální elity a komunikace uvnitř KSČ v letech 1945-1956 / Matěj Bílý, Marián Lóži, Jakub Šlouf. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum : Ústav pro studium totalitních režimů, 2019. — 303 stran tabulky

Boček, Pavel, 1955-

Moskva – Třetí Řím : od ideje k symbolu / Pavle Boček a kolektiv. — Vydání první. — Praha : NLN – Nakladatelství Lidové noviny, 2019. — 346 stran : ilustrace, fotografie, faksimile ; 24 cm

Bortlová, Hana, 1980-

Československo a Kuba v letech 1959-1962 / Hana Bortlová. — Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2011. — 188 s., [11] s. obr. příl. : portréty, faksim. ; 21 cm. — (Scholia)

Brady, Anne-Marie, 1966-

China as a polar great power / Anne-Marie Brady. — First published. — Cambridge : Cambridge University Press, [2017]. — ©2017. — xix, 273 stran : ilustrace, mapy ; 23 cm

Brownell, Will

První nacista : Erich Ludendorff – generál, který umožnil Hitlerův nástup k moci / Will Brownell, Denise Drace-Brownell ; s přispěním Alexandera Rovta ; z anglického originálu „The first Nazi – Erich Ludendorff, the man who made Hitler possible“ … přeložila Petra Johana Poncarová. — Vydání první. — Praha : Academia, 2020. — 256 stran ; 20 cm. — (Historie)

Buehler, Matt

Why alliances fail : Islamist and leftist coalitions in North Africa / Matt Buehler. — First edition. — Syracuse, NY : Syracuse University Press, 2018. — xiv, 288 stran ; 24 cm. — (Modern intellectual and political history of the Middle East)

Crismani, Andrea

Istituzioni e modelli globali di controllo nello spazio europeo / Andrea Crismani. — Trieste : EUT Edizioni Università di Trieste, [2018]. — ©2018. — 110 stran ; 24 cm

Čecho/slovakismus / Adam Hudek, Michal Kopeček, Jan Mervart (eds.). — Vydání první. — Praha : NLN ; ÚSD, 2019. — ©2019. — 478 stran ; ilustrace, portréty, faksimile ; 25 cm
Čekisté : orgány státní bezpečnosti v evropských zemích sovětského bloku 1944-1989 / Krzystof Persak, Łukasz Kamiński, Pavel Žáček, Petr Blažek (eds.) ; z polského originálu Czekiści – organy bezpieczeństwa w europejskich krajach bloku sowieckiego 1944-1989 … přeložila Markéta Tardy Páralová. — Vydání první. — Praha : Academia, 2019. — 786 stran, nečíslovaná obrazová příloha : tabulky + 1 volně složený list přílohy. — (Historie)

Daher, Aurélie

Hezbollah : mobilisation and power / Aurélie Daher. — London : Hurst & Company, 2019. — ©2019. — xi, 428 stran : mapy ; 25 cm

Dvořák, Jan, 1982-

Čechoslováci v Gulagu. III., Příběhy krajanů popravených či vězněných v Sovětském svazu / Jan Dvořák, Jaroslav Formánek, Adam Hradilek. — Vydání první. — Praha : Česká televize : Ústav pro studium totalitních režimů, [2019]. — ©2019. — 221 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, faksimile, fotografie ; 21 cm. — (Edice ČT)

Eichler, Jan, 1952-

Evropská bezpečnost 30 let po skončení studené války / Jan Eichler a kolektiv. — Vydání první. — Praha : Oeconomica, 2019. — 269 stran : ilustrace, mapy ; 25 cm

Eichler, Jan, 1952-

Expanze na pozvání : rozšiřování NATO a jeho důsledky / Jan Eichler. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. — 236 stran ; 20,5 cm

Fernández-Morera, Darío

The myth of the Andalusian paradise : Muslims, Christians, and Jews under Islamic rule in medieval Spain / Darío Fernández-Morera. — Fifth printing. — Wilmington, Delaware : ISI Books, 2018. — ©2016. — 358 stran ; 24 cm

Fidler, Jiří, 1961-

Osvobození 1945 : Ottova encyklopedie / Jiří Fidler. — Praha : Ottovo nakladatelství, s.r.o., 2015. — 192 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty ; 22 cm

Figes, Orlando, 1959-

Revoluční Rusko 1891-1991 / Orlando Figes ; z anglického originálu Revolutionary Russia, 1891-1991 … přeložili Milan Dvořák a Daria Dvořáková. — Vydání první. — Praha : Beta-Dobrovský; Plzeň : Jiří Ševčík, 2019. — 366 stran ; 24 cm

Fišer, Bohumil, 1943-2011

Úvahy o politice / Bohumil Fišer, Zdeněk Koudelka. — 1. vydání. — Brno : Joštova akademie – centrum celoživotního vzdělávání, 2011. — 141 stran ; 22 cm

Fragile Freedoms : The Global Struggle for Human Rights / Edited by Steven Lecce, Neil McArthur, and Arthur Schafer. — New York : Oxford University Press, [2017]. — ©2017. — xiii, 212 stran

Galaš, Radek, 1967-

Československé četnictvo (1918-1929) / Radek Galaš. — Vydání 1.. — Praha : Academia, 2019. — 353 stran ; 23 cm. — (První republika ; svazek 11.)

Hála, Bohuslav, 1894-1970

Dvě ofensivy : paměti z bojů v jižním Tyrolsku a na Soči (1916-1917) / Bohuslav Hála ; Barbora Nováková, Pavel Heřmánek (eds.). — První vydání. — Praha : Nakladatelství Epocha, [2018]. — ©2018. — 340 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, portréty, faksimile ; 22 cm. — (Traumata války ; svazek 8)

Halász, Ivan, 1971-

The administration of foreign affairs in the Central European countries (1867-1945) / Ivan Halász. — Cluj-Napoca : Forum Iuris, 2019. — 110 stran ; 18,5 cm. — (Sapientia)

Hiemer, Ernst, 1900-1974

Jedovatá houba / Ernst Hiemer ; překlad Veronika Dolinská a Pavel Kamas. — V Brně : Guidemedia, 2017. — 80 stran : barevné ilustrace ; 22 cm. — (Retro ; 11.)

Homoľa, Tomáš, 1986-

Na vzostupe moci : zaharaničná politika Mateja Korvína v stredoeurópskom priestore v rokoch 1458-1471 / Tomáš Homoľa. — Vydanie prvé. — Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, vydaveľstvo Slovenskej akadémie vied, Centrum spoločných činností SAV, 2019. — ©2019. — 192 stran : ilustrace, faksimile ; 24 cm

India and China in Asia : between equilibrium and equations / edited by Jagannath P. Panda. — London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. — xix, 236 stran mapy ; 25 cm. — (Routledge studies on think Asia ; 1)

Judt, Tony, 1948-2010

Velká iluze? : esej o Evropě / Tony Judt ; přeložil Martin Pokorný. — Vydání první v českém jazyce. — Praha : Prostor, 2020. — 166 stran

Klečacký, Martin, 1985-

Slovník představitelů politické správy v Čechách v letech 1849-1918 / Martin Klečacký a kol.. — 1. vydání. — Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. : Národní archiv, 2020. — 974 stran : ilustrace, portréty, mapa

Kliment, Josef, 1901-1978

U obětovaného prezidenta : hořké paměti Háchova tajemníka / Josef Kliment ; Václav Velčovský (ed.). — Vydání první. — Praha : Academia, 2019. — 770 stran ; 20,5 cm. — (Edice paměť ; sv. 109)

Kokošková, Zdeňka, 1963-

Úřady oberlandrátů v systému okupační správy Protektorátu Čechy a Morava a jejich představitelé / Zdeňka Kokošková, Jaroslav Pažout, Monika Sedláková. — Vydání první. — V Praze : Scriptorium, 2019. — 275 stran ; ilustrace, faksimile ; 24 cm

Krejčí, Ludvík, 1890-1972

Já se generálem nenarodil : z písemností hlavního velitele čs. armády nejen o roce 1938 / Ludvík Krejčí. — Praha : Codyprint, [2018]. — ©2018. — 289 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 22 cm

Kroll, Rudolf

Gottwald a jeho doba / Rudolf Kroll. — 1. vydání. — Praha : nakladatelství XYZ, [2019]. — ©2019. — 342 stran : portréty, fotografie ; 21 cm

Kuklík, Jan, 1967-

In the shadow of the fasces I. : Italy and the destruction of Czechoslovakia 1938/1939 / Jan Kuklík, Jan Němeček. — Prague : Institute of History ; Roma : Istituto Storico Ceco di Roma, 2019. — 259 stran, xxiv stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, faksimile ; 24 cm. — (Biblioteca dell’Istituto Storico Ceco di Roma ; tomo 6)

Machálek, Vít, 1969-

Prezident lidskosti : životní příběh Emila Háchy / Vít Machálek. — Vydání první. — Praha : Academia, 2020. — 863 stran, 36 nečíslovaných stran obrazové přílohy. — (Historie)

Makariusová, Radana, 1978-

Globální terorismus a radikální hnutí / Radana Makariusová. — Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019. — 215 stran : ilustrace, mapy, tabulky, grafy ; 21 cm

Mandelová, Helena, 1936-

Můj táta Josef Kafka : litograf, fotograf, neznámý hrdina a Obrana národa / Helena Mandelová. — Vydání první. — V Praze : Helena Mandelová, [2018]. — ©2018. — 170 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 24 cm

Marshall, Tim, 1959-

Prisoners of geography : ten maps that explain everything about the world / Tim Marshall. — First Scribner paperback edition. — New York ; London ; Toronto ; Sydney ; New Delhi : Scribner, [2016]. — ©2015. — 305 stran : mapy ; 23 cm

Masaryk, Tomáš Garrigue, 1850-1937

Demokracie v politice : texty z let 1907-1910 / T.G. Masaryk ; překlady z němčiny: Jana Malínská. — Vydání první. — Praha : Ústav T.G. Masaryka, o.p.s. : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2020. — 854 stran ; 22 cm. — (Spisy T.G. Masaryka ; svazek 27)

Masaryk, Tomáš Garrigue, 1850-1937

Korespondence T.G. Masaryk – slovenští veřejní činitelé (1918-1937) / editoři Jan Rychlík, Richard Vašek, Miroslav Lacko,. — První vydání. — Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., ; Ústav T. G. Masaryka, o.p.s., 2019. — 489 stran : obrazová příloha ; 22 cm

Maškarinec, Pavel, 1975-

Strany a vládnutí v digitální éře : vybraná témata výzkumu politického stranictví / Pavel Maškarinec, Lukáš Novotný. — Vydání 1.. — Praha : Academia, 2020. — 207 stran : ilustrace. — (Edice XXI. století ; sv. 51)

Metodologie výzkumu politiky / Vít Beneš, Petr Drulák (eds.). — Praha : Sociologické nakladatelství 2019. — 360 stran : ilustrace, tabulky, grafy ; 23 cm. — (Studijní texty ; 71. svazek)
Nejisté dny sametové revoluce : stávkové deníky pardubických vysokoškoláků 17.11.1989-5.1.1990 / ed. Marie Jílková. — Vydání první. — Pardubice : Univerzita Pardubice, 2019. — 155 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 22 cm

Oakeshott, Michael, 1901-1990

Racionalismus v politice / Michael Oakeshott ; z anglických originálů přeložil Otakar Vochoč. — Vydání první. — Praha : OIKOYMENH, 2019. — 266 stran ; 21 cm. — (Knihovna politického myšlení ; Svazek 10)

Pauza, Miroslav, 1951-

Idea strukturální demokracie : politická filosofie na principu respektu k Řádu skutečnosti / Miroslav Pauza. — Vydání první. — Praha : Filosofia, 2019. — 847 stran ; 20 cm. — (Filosofie a sociální vědy ; 64)

Reisch, Alfred A. (Alfred Alexander), 1931-2013

Horké knihy ve studené válce : program tajné distribuce knih ze Západu za železnou oponu financovaný CIA / Alfred A. Reisch ; z angličtiny přeložila Petruška Šustrová. — Vydání první. — Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018. — 444 stran : ilustrace, portréty, faksimile, tabulky ; 25 cm

Res, Daniel, 1992-

Wellington : vítěz od Waterloo : 1769-1815 / Daniel Res. — Vydání první. — Praha : Amerigo s.r.o., 2018. — 455 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, plány, faksimile ; 25 cm. — (Citadelle)

Ronald Reagan : sto let od narození : sborník textů / John O’Sullivan … [et al.] ; [předmluva Václava Klause] ; Marek Loužek (ed.). — Vyd. 1.. — Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2011. — 157 s.. — (Ekonomika, právo, politika, ISSN 1213-3299 ; č. 89/2011)

Satō, Eisaku

Fukushima genpatsu no shinjitsu / Satō Eisaku. — shohan dai issatsu. — Tokyo : Heibonsha, 2011. — 256 stran. — (Heibonsha shinsho; 594)

Sen, Tansen, 1967-

India, China, and the world : a connected history / Tansen Sen. — Lanham ; Boulder ; New York ; London : Rowman & Littlefield, [2017]. — ©2017. — xviii, 541 stran : černobílé ilustrace, mapy ; 23 cm

Shapiro, Ian

Politika proti dominanci / Ian Shapiro ; z anglického originálu Politics against domination … přeložila Zuzana Šťastná. — První české vydání. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2019. — 381 stran ; 21 cm. — (Politeia)

Slovník disidentů : přední osobnosti opozičních hnutí v komunistických zemích v letech 1956-1989 / [koordinátoři] Alexandr Daniel, Zbigniew Gluza ; překlad Petruška Šustrová. — Vydání první. — Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2019. — 2 svazky : mapy ; 27 cm

Suk, Jiří, 1966-

Labyrintem revoluce : aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize (od listopadu 1989 do června 1990) / Jiří Suk. — Vydání třetí. — Praha : Prostor, 2020. — 507 stran, 12 nečíslovaných stran obrazové přílohy. — (Obzor ; svazek 105)

Svoboda, Petr, 1977-

Odboj, nebo provokace? : provokace StB prováděné proti třetímu odboji v rámci akce „Skaut“ na příkladu skupiny „Za svobodu“ v letech 1948-1951 / Petr Svoboda. — Vydání první. — Praha : Academia, 2020. — 419 stran, 36 nečíslovaných stran obrazových příloh ; 23 cm. — (Edice 1938-1953 ; svazek 24)

Štefek, Martin, 1985-

Kádry rozhodují, ovšem : předjaří, pražské jaro, a počátky normalizace v proměnách systému nomenklatury ÚV KSČ / Martin Štefek. — Vydání první. — Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2019. — 151 stran : tabulky. — (Humanitas ; 11. svazek)

Tocqueville, Alexis de, 1805-1859

De la démocratie en Amérique. 1 / Alexis de Tocqueville ; préface d’André Jardin. — Paris : Gallimard, 2011. — ©1961. — 631 stran ; 18 cm. — (Collectin Folio/Histoire ; 12)

Tocqueville, Alexis de, 1805-1859

De la démocratie en Amérique. 2 / Alexis de Tocqueville. — Paris : Gallimard, 2010. — ©1961. — 471 stran ; 18 cm. — (Collectin Folio/Histoire ; 13)

Viktor Dyk : osmdesát let od smrti : sborník textů / Robert Kvaček … [et al.] ; Marek Loužek (ed.) ; [předmluva Václava Klause]. — Vydání 1.. — Praha : CEP Centrum pro ekonomiku a politiku, 2011. — 125 stran. — (Ekonomika, právo, politika , č. 92/2011 ISSN 1213-3299 😉

Wedeen, Lisa,

Ambiguities of domination : politics, rhetoric, and symbols in contemporary Syria : with a new preface / Lisa Wedeen. — Chicago : The University of Chicago Press, c[2015]. — ©1999. — xxv, 244 stran ; ilustrace

West Bengal under the Left, 1977-2011 / edited by Rakhahari Chatterji, Partha Pratim Basu. — Abingdon : Routledge : Kolkata Levant Books, 2020. — vi, 321 stran

Yang, Jiang, 1911-2016

Šest historií venkovského života / Jang Ťiang ; přeložila Hana Bašová. — Praha : Verzone, 2017. — 85 stran : 1 portrét ; 20 cm. — (Xin ; svazek 12)

Zinn, Howard, 1922-2010

Désobéissance civile et démocratie : sur la justice et la guerre / Howard Zinn ; traduit de l’anglais par Frédéric Cotton ; préface de Jean-Luc Chappey. — Marseile : Agone, 2010. — xvii, 546 stran. — (Elements)

Zouzal, Tomáš, 1987-

Zabráno pro SS : zřízení výcvikového prostoru Böhmen v letech 2. světové války / Tomáš Zouzal. — Praha : Naše vojsko, s.r.o., [2016]. — ©2016. — 383 stran : ilustrace, mapy, portréty, plány, faksimile ; 24 cm

16 – Právo (10)

Zpět
Diritto, economia e società : in ricordo di Luisa Cusina / Raffaella Di Biase … [et al.]. — Trieste : EUT Edizioni Università di Trieste, [2018]. — ©2018. — 300 stran : grafická znázornění ; 24 cm

Genet, Jean, 1910-1986

The criminal child : selected essays / Jean Genet ; translated from the French by Charlotte Mandell and Jeffrey Zuckerman. — New York : New York Review Books, [2020]. — ©2020. — 121 stran ; 21 cm. — (New York review books classics)

Handbuch Rechtsphilosophie / Eric Hilgendorf, Jan C. Joerden (Hg.). — [Stuttgart, Germany] : J. B. Metzler Verlag, 2017. — VI, 515 stran ; 25 cm

Heretik, Anton, 1950-

Zlo : spomienky súdneho znalca / Anton Heretik. — Prvé vydanie. — Banská Bystrica : Ikar, 2015. — 182 stran ; 21 cm

Pikna, Bohumil, 1947-

Vnitřní bezpečnost v právu a politice Evropské unie / Bohumil Milan Pikna. — 2. přepracované a aktualizované vydání. — Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. — 471 stran

Porada, Viktor, 1943-

Kriminalistika : technické, forenzní a kybernetické aspekty / Viktor Porada a kolektiv. — 2. aktualizované a rozšířené vydání. — Plzeň : Aleš Čeněk, 2019. — 1205 stran

Právní kultura středověku / Martin Nodl, Piotr Węcowski. — Vydání první. — Praha : Filosofia, 2016. — 226 stran ; 24 cm. — (Colloquia mediaevalia Pragensia ; 17)

Sekyrková, Milada, 1966-

Univerzita jako úřad? : správní vývoj pražské univerzity od tereziánských reforem do roku 1950 a její písemnosti (s důrazem na období do roku 1850) / Milada Sekyrková. — 1. vydání. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020. — 230 stran

Spáčil, Vladimír, 1935-

České překlady Míšeňské právní knihy / Vladimír Spáčil, Libuše Spáčilová. — 1. vydání. — Olomouc : Memoria, 2018. — 909 stran ; 25 cm

Strauch, Dieter, 1933-

Mittelalterliches nordisches Recht : Eine Quellenkunde / Dieter Strauch. — 2., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. — Berlin ; Boston : De Gruyter, [2016]. — ©2016. — XXXIX, 912 stran. — (Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, ISSN 1866-7678 ; Band 97)

17 – Psychologie (39)

Zpět

Adler, Alfred, 1870-1937

Člověk, jaký je : základy individuální psychologie / Alfred Adler ; z německého originálu Menschenkenntnis , přeložil Karel Valeška. — Vydání druhé, v Portálu první. — Praha : Portál, 2018. — 247 stran ; 20 cm

Adler, Alfred, 1870-1937

Smysl života / Alfred Adler ; z německého originálu Der Sinn des Lebens přeložil a doslov napsal Zbyněk Vybíral. — Vydání druhé, v Portále první. — Praha : Portál, 2020. — 231 stran. — (Klasici)

Biddulph, Steve, 1953-

Výchova dětí : měly by děti mladší 3 let navštěvovat jesle? : význam rodičovské péče a lásky v prvních letech života pro zdárný vývoj dětí / Steve Biddulph ; s předmluvou Evy Labusové a Jeronýma Klimeše ; z anglického originálu Raising babies – should under 3s go to nursery? … přeložil Stanislav Souhrada. — Vydání první. — V Dubu : Impakt, 2017. — 204 stran : barevné ilustrace ; 21 cm

Boehm, Christopher

Hierarchie v pralesích : evoluce rovnostářského chování / Christopher Boehm ; z anglického originálu Hierarchy in the forest: the evolution of egalitarian behavior … přeložil Radovan Baroš. — Vydání první. — Praha : Academia, 2020. — 329 stran ; 24 cm. — (Společnost ; sv. 33)

Clear, James

Atomové návyky : jak si budovat dobré návyky a zbavovat se těch špatných / James Clear ; překlad Aleš Drobek. — Vydání první. — V Brně : Jan Melvil Publishing, 2020. — 288 stran : ilustrace ; 22 cm. — (Žádná velká věda)

Critical thinking, reading and writing : a brief guide to argument / [edited by] Sylvan Barnet, Hugo Bedau, John O’Hara. — Ninth edition. — Boston ; New York : Bedford/St. Martin’s, [2017]. — ©2017. — xxxi, 490 stran : ilustrace ; 24 cm

Černoušek, Michal, 1945-2005

Děti a svět pohádek : kouzlo vyprávěného slova / Michal Černoušek. — Vydání druhé, v Portále první. — Praha : Portál, 2019. — 198 stran

Drapela, Victor J., 1922-

Přehled teorií osobnosti / Victor J. Drapela ; z anglického originálu A review of personality theories přeložil Karel Balcar. — Vydání šesté. — Praha : Portál, 2011. — 175 stran : černobílé ilustrace ; 24 cm

Exnerová, Helena, 1989-

Český šamanismus v rozhovorech / Helena Exnerová. — Praha : Dingir, 2018. — 228 stran : ilustrace ; 21 cm

Eysenck, Michael W., 1944-

Cognitive psychology : a student’s handbook / Michael W. Eysenck and Mark T. Keane. — Eighth edition. — London ; New York Psychology press, Taylor & Francis Group, 2020. — xxxii, 946 stran : ilustrace, grafy

Fontana, David, 1934-2010

Psychologie ve školní praxi : příručka učitele / David Fontana ; z anglického originálu Psychology for teachers přeložil Karel Balcar. — Vydání čtvrté. — Praha : Portál, 2014. — 383 stran : ilustrace ; 23 cm

Freud, Sigmund, 1856-1939

Přednášky k úvodu do psychoanalýzy / Sigmund Freud ; z německého originálu Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, přeložil Jiří Pechar. — Vydání šesté, v Portálu první. — Praha : Portál, 2020. — 336 stran

Gazzaniga, Michael S., 1939-

Cognitive neuroscience : the biology of the mind / Michael S. Gazzaniga, Richard B. Ivry, George R. Mangun ; with special appreciation for the fifth edition to Rebecca A. Gazzaniga. — Fifth edition. — London ; New York : W. W.Norton & Company, [2019]. — ©2019. — xx, 655 stran, 95 různě číslovaných stránek : ilustrace (některé barevné) ; 28 cm

Gillernová, Ilona, 1955-

Vybrané kapitoly z psychologie pro každého / Ilona Gillernová, Jiří Šípek a kol.. — Vydání druhé. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015. — 240 stran : černobílé ilustrace ; 27 cm

Grey, Emma

Kouzelná čtvrhodinka : jak si najít čas na opravdu důležité věci / Emma Greyová, Audrey Thomasová ; přeložila Markéta Stinglová. — Vydání první. — Praha : Alpha Book, 2020. — 247 stran ; 18 cm. — (Dobrý život ; svazek 9)

Hartl, Pavel, 1934-

Velký psychologický slovník / Pavel Hartl, Helena Hartlová ; [ilustrace Karel Nepraš]. — Vyd. 4., V Portálu 1.. — Praha : Portál, 2010. — 797 stran

Heretik, Anton

Humor : psychológia a psychopatológia komiky / Anton Heretik ; ilustroval Shooty. — 2. upravené vydanie, v Ikare prvé. — Bratislava : Ikar, 2019. — 166 stran, 24 nečíslovaných stran : černobílé ilustrace, fotografie

Hillman, James, 1926-2011

Nová vize psychologie / James Hillman ; z anglického vydání Re-vision psychology … přeložil Jindřich Veselý. — Vydání první. — [Praha] : Malvern, 2020. — 323 stran ; 20 cm

Honzák, Radkin, 1939-

Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření / Radkin Honzák. — 3. vydání. — V Praze : Vyšehrad, 2018. — 215 stran : ilustrace, grafy ; 21 cm

Jarosch, Linda, 1947-

Královna a divoška : být sama sebou / Linda Jaroschová, Anselm Grün ; přeložila Jindra Hubková. — Vydání první. — Praha : Alpha Book, 2019. — 186 stran ; 20 cm. — (Astra ; svazek 5)

Jayyusi, Lena

Catégorisation et ordre moral / Lena Jayyusi. — Paris : Economica, [2010]. — ©2010. — 302 stran ; 24 cm. — (Études Sociologiques, ISSN 1639-5107)

Johnson, Robert A., 1921-2018

Sny jako řeč nevědomí / Robert A. Johnson ; z anglického originálu Inner work, přeložil Ivo Müller. — Vydání první. — Praha : Portál, 2020. — 247 stran. — (Spektrum ; 124)

Kahneman, Daniel, 1934-

Myšlení : rychlé a pomalé / Daniel Kahneman ; přeložila Eva Nevrlá. — Vydání první. — V Brně : Jan Melvil, 2012. — 542 stran : černobílé ilustrace ; 24 cm. — (Pod povrchem)

Krása, Jan, 1978-

Jak řeč ovlivnila člověka : o evoluci moderní lidské řeči a mysli / Jan Krása. — Vydání první. — Praha : Malvern, 2020. — 192 stran : ilustrace ; 21 cm

Kučera, Dalibor, 1982-

Výzkum CPACT : komputační psycholingvistická analýza českého textu / Dalibor Kučera, Jana Marie Havigerová, Jiří Haviger, Václav Cvrček, Zuzana Komrsková, David Lukeš, Tomáš Jelínek, Tomáš Urbánek, Justýna Franková. — Vydání první. — České Budějovice : Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, 2018. — 291 stran. — (Varia)

Ludwig, Petr

Konec prokrastinace : jak přestat odkládat a začít žít naplno / Petr Ludwig. — Vydání první. — V Brně : Jan Melvil Publishing, 2013. — 271 stran : ilustrace. — (Briquet)

MacKenzie, Jackson

Psychopat ve vaší posteli : manipulace a psychický teror ve vztahu / Jackson MacKenzie ; z anglického originálu Psychopath free: recovering from emotionally abusive relationships with narcissists, sociopaths, and other toxic people přeložil Ivo Müller. — Vydání první. — Praha : Portál, 2020. — 223 stran ; 23 cm

Moravcová, Iva, 1967-

Zářit a nevyhořet : syndrom vyhoření a 11 silných příběhů úspěšných lidí / Iva Moravcová. — Vydání první. — Praha : Euromedia Group, 2019. — 253 stran : ilustrace, portréty ; 19 cm

Peirce, Jonathan

Building experiments in PsychoPy / Jonathan Peirce & Michael MacAskill. — First published. — Los Angeles ; London ; New Delhi ; Singapore ; Washington DC ; Melbourne : SAGE, [2018]. — xi, 297 stran : ilustrace ; 24 cm

Piaget, Jean, 1896-1980

Psychologie dítěte / Jean Piaget, Bärbel Inhelder ; z francouzského originálu Psychologie de l’enfant přeložila Eva Vyskočilová. — Vydání 6., v této edici první. — Praha : Portál, 2014. — 142 stran ; 20 cm. — (Klasici)

Plháková, Alena, 1954-

Život a dílo Vladimíra Tardyho / Alena Plháková, Olga Pechová. — Vydání 1.. — Praha : Academia, 2012. — 468 stran, [24] stran obrazovýchpříloh : ilustrace, portréty, faksimilie ; 21 cm. — (Paměť ; sv. 42)

Robb, Alice

Proč sníme? : o transformační síle našich nočních výprav / Alice Robbová ; přeložila Julie Tesla. — První vydání. — Brno : Host, 2020. — 318 stran : ilustrace ; 21 cm

Röhr, Heinz-Peter, 1949-

Nedostatečný pocit vlastní hodnoty : sebedestruktivní vnitřní programy a jejich překonávání / Heinz-Peter Röhr ; z německého originálu Wegweiser zum Glück … přeložil Petr Babka. — Praha : Portál, 2013. — 174 stran ; 21 cm. — (Spektrum)

Rossel, Frieda

Zvláštní fenomény v Rorschachově metodě : psychodynamická analýza diskurzu / Frieda Rossel, Odile Husain, Olivier Revaz ; přeložil a odborně upravil Marek Macák. — 1. české vydání. — Praha : Hogrefe, 2019. — 209 stran ; 25 cm

Siikala, Anna-Leena, 1943-

Suomalainen šamanismi : mielikuvien historiaa / Anna-Leena Siikala. — 4. painos. — Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2017. — 359 stran : ilustrace ; 23,5 cm. — (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 565)

Svoboda, Mojmír, 1941-

Psychodiagnostika dospělých / Mojmír Svoboda (ed.), Pavel Humpolíček, Václav Šnorek. — Vydání první. — Praha : Portál, 2013. — 487 stran : ilustrace ; 24 cm

Šucha, Matúš, 1980-

Proč se v dopravě chováme tak, jak se chováme? : a co s tím můžeme dělat / Matúš Šucha. — Vydání první. — Praha : NLN, [2019]. — ©2019. — 278 stran : ilustrace ; 20 cm

Weiss, Petr, 1954-

Etické otázky v psychologii / Petr Weiss a kol.. — Vydání 1.. — Praha : Portál, 2011. — 349 stran ; 24 cm

Woodman, Marion, 1928-2018

Sova byla pekařova dcera : jak souvisí obezita a anorexie s potlačeným ženstvím / Marion Woodmanová ; přeložil Ondřej Fafejta. — Vydání první. — Praha : Alpha Book, 2020. — 196 stran ; 20 cm. — (Astra ; svazek 5)

18 – Sociologie (88)

Zpět
Rodiče, děti a jejich problémy : sborník studií. — První vydání. — Praha : Sdružení Linka bezpečí, 2011. — 126 stran ; 21 cm
Nejlepším lékem jsou přátelé : průvodce vytvářením komunitních skupin pro podporu duševního zdraví sestavil Icarus Project. — První české vydání. — Praha : Fokus Praha, z.ú., 2019. — 39 stran : ilustrace ; 22 cm

Allmer, Thomas

Kritická teorie a sociální média : mezi emancipací a komodifikací / Thomas Allmer ; z anglického originálu Critical theory and social media: between emancipation and commodification … přeložila Miluš Kotišová. — V českém jazyce vydání první. — Praha : Filosofia, 2019. — 358 stran : schémata ; 20 cm. — (Filosofie a sociální vědy ; 63)

Alt, Hynek, 1976-

Jedna čtvrť: Letná / Hynek Alt, Jen Kratochvil. — 1. vydání. — V Praze : Yinachi, 2019. — 523 stran : barevné ilustrace, portréty ; 32 cm

A quantum leap in the wrong direction? / edited by Rohit Azad, Shouvik Chakraborty, Srinivasan Ramani, Dipa Sinha ; with a foreword by Jayati Ghosh. — Hyderabad : Orient BlackSwan, 2019. — xxiii, 315 stran : grafy

Berson, Jessica

The naked result : how exotic dance became big business / Jessica Berson. — New York : Oxford University Press, [2016]. — ©2016. — xii, 279 stran : ilustrace ; 25 cm

Bosi, Alfredo, 1936-

Ideologia e contraideologia : temas e variações / Alfredo Bosi. — São Paulo, SP : Companhia das Letras, 2010. — 442 stran ; 23 cm

boyd, danah, 1977-

Je to složitější : sociální život teenagerů na sociálních sítích / danah boydová ; z anglického originálu It’s complicated: the social lives of networked teens přeložil Lukáš Novák. — Vydání první. — Praha : Akropolis, 2017. — 301 stran ; 21 cm

Bunescu, Ioana

Roma in Europe : the politics of collective identity formation / Ioana Bunescu. — Farnham ; Burlington : Ashgate, [2014]. — ©2014. — xii, 215 stran : černobílé ilustrace

Cimrmannová, Tereza

Stárnutí, paliativní péče a prožívání zármutku u osob s mentálním postižením / Tereza Cimrmannová a kol.. — Vydání první. — Praha : Portál, 2020. — 141 stran

Contentious belonging : The place of minorities in Indonesia / edited by Greg Fealy, Ronit Ricci. — Singapore : ISEAS Publishing, 2019. — xviii, 280 strany : černobílé ilustrace, grafy ; 24 cm. — (Indonesia update series)

Corneau, Guy

Anatomie lásky : vztahy otec – dcera, matka – syn a jejich vliv na budoucí partnerské vztahy / Guy Corneau ; [z francouzského originálu … přeložila Miroslava Camutaliová]. — Vydání 5.. — Praha : Portál, 2013. — 247 stran ; 23 cm

DeWolfe, Deborah J.

Psychosociální odpověď na kolektivní násilí a terorismus : terénní příručka / autoři Deborah J. DeWolfe … [et al.] ; [překlad Bohumila Baštecká ve spolupráci s Martinou Čapkovou]. — Vydání 1.. — Praha : Ministerstvo vnitra ČR – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2010. — 45 stran ; 14 cm

Diamond, Jared M. (Jared Mason), 1937-

Rozvrat : jak se národy vyrovnávají s krizemi / Jared Diamond ; překlad Zdeněk Urban. — Vydání první. — V Brně : Jan Melvil Publishing, 2020. — 140 stran, 32 nečíslovaných stran obrazové přílohy. — (H!story)

Dočekal, Daniel, 1967-

Dítě v síti : manuál pro rodiče a učitele, kteří chtějí rozumět digitálnímu světu mladé generace / Daniel Dočekal, Jan Müller, Anastázie Harris, Luboš Heger a kol. ; předmluva Jan Hnízdil. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2019. — 207 stran : černobílé ilustrace ; 23 cm. — (Flowee)

Easley, David

Networks, crowds, and markets : reasoning about a highly connected world / David Easley, Jon Kleinberg. — 1st publishing. — New York : Cambridge University Press, 2010. — xv, 727 stran : ilustrace, mapy ; 27 cm

Eribon, Didier, 1953-

Návrat do Remeše / Didier Eribon ; přeložil Dušan Špitálský. — Vydání první. — Praha : tranzit.cz, 2019. — 172 stran ; 21 cm. — (Navigace ; svazek 21)

Farrow, Ronan, 1987-

Catch and kill : lies, spies and a conspiracy to protect predators / Ronan Farrow. — London : Fleet, 2019. — ©2019. — xvi, 448 stran ; 24 cm

Fromm, Erich, 1900-1980

Strach ze svobody / Erich Fromm ; z anglického originálu Escape from freedom přeložila Vlastislava Žihlová ; doslov napsal Zdeněk Janík. — Vydání druhé, přepracované, v Portálu první. — Praha : Portál, 2014. — 239 stran ; 20 cm. — (Klasici)

Gates, Melinda, 1964-

The Moment of Lift : How Empowering Women Changes the World / Melinda Gates. — First edition. — New York : Bluebird, 2019. — viii, 273 stran ; 22 cm

Ghodsee, Kristen Rogheh, 1970-

Proč mají ženy za socialismu lepší sex : a další argumenty pro ekonomickou nezávislost / Kristen R. Ghodseeová ; z anglického originálu Why women have better sex under socialism … přeložila Sylva Ficová. — První vydání. — Brno : Host, 2020. — 234 stran : ilustrace

Giddens, Anthony, 1938-

Proměna intimity : sexualita, láska a erotika v moderních společnostech / Anthony Giddens ; z anglického originálu přeložil Ivo Možný. — Vydání první. — Praha : Portál, 2012. — 215 stran ; 20 cm

Goffman, Erving, 1922-1982

Všichni hrajeme divadlo : sebeprezentace v každodenním životě / Erving Goffman ; z anglického originálu přeložila Milada McGrathová. — Vydání druhé, upravené, v Portále první. — Praha : Portál, 2018. — 294 stran

Handbook of communication in organisations and professions / edited by Christopher N. Candlin and Srikant Sarangi. — Berlin ; Boston : De Gruyter Mouton, [2011]. — ©2011. — xix, 626 stran : černobílé ilustrace ; 25 cm. — (Handbooks of applied linguistics ; volume 3)

Harari, Yuval N., 1976-

21 lekcí pro 21. století / Yuval Noah Harari ; z anglického originálu 21 lessons for the 21st century přeložila Zdena Gubalová. — V nakladatelství LEDA vydání první. — Voznice : Leda, 2019. — 381 stran ; 24 cm

Hayes, Nicky, 1953-

Základy sociální psychologie / Nicky Hayesová ; z anglického originálu Principles of social psychology přeložila Irena Štěpaníková. — Vydání sedmé. — Praha : Portál, 2013. — 166 stran : černobílé ilustrace ; 20 cm

Holloway, John, 1947-

V kapitalismu. Proti kapitalismu. Za hranice kapitalismu : sanfranciské přednášky / John Holloway ; z anglického originálu In, against, and beyond capitalism … přeložil Vadim Barák. — Praha : Neklid, 2019. — 105 stran ; 21 cm

Hornung Gablinger, Petra

Gefühlsmedien : das Nürnberger Ehepaar Paumgartner und seine Familienbriefe um 1600 / Petra Hornung Gablinger. — Zürich : Chronos, [2018]. — ©2018. — 275 stran : ilustrace ; 23 cm. — (Medienwandel – Medienwechsel – Medienwissen ; Band 39)

Channa, Subhadra, 1951-

Gender in South Asia : social imagination and constructed realities / Subhadra Mitra Channa. — Cambridge : Cambridge University Press, 2013. — ix, 228 stran

Children, risk and safety on the Internet : Research and Policy challenges in comparative perspective / edited by Sonia Livingstone, Leslie Haddon and Anke Gorzig. — Bristol : Policy, 2012. — xxiv, 382stran : ilustrace ; 24 cm

Chorvát, Ivan, 1968-

Volný čas, společnost, kultura : Česko – Slovensko / Ivan Chorvát (editor), Jiří Šafr (editor), Roman Hofreiter, Věra Patočková, Miroslav Paulíček, Milan Zeman. — Vydání první. — Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2019. — 248 stran : tabulky, grafy, mapy ; 23 cm. — (Studie ; 130. svazek)

Identity formation and diversity in the Early Medieval Baltic and beyond : communicators and communication / edited by Johan Callmer, Ingrid Gustin, Mats Roslund. — Leiden ; Boston : Brill, [2017]. — xii, 298 stran : ilustrace, mapy ; 25 cm. — (The northern world. North Europe and the Baltic, c. 400-1700 AD. Peoples, economics and cultures, ISSN 1569-1462 ; volume 75)
India migrations reader / edited by S. Irudaya Rajan. — London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. — x, 188 stran : tabulky, grafy

Jeřábek, Hynek, 1949-

Má sociologická dobrodružství : lidé, místa, vědecká setkání / Hynek Jeřábek. — Vydání první. — Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2019. — 216 stran : barevné fotografie

Keller, Jan, 1955-

Společnost věčného mládí / Jan Keller. — Vydání první. — Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2019. — 262 stran ; 19,5 cm. — (Knižnice Sociologické aktuality ; 47. svazek)

Keller, Jan, 1955-

Úvod do sociologie / Jan Keller. — Šesté vydání. — Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. — 204 stran ; 20 cm. — (Studijní texty ; svazek 2)

Kommunale Selbstinszenierung : stadtische Konstellationen zwischen Mittelalter und Neuzeit / Martina Stercken, Christian Hesse (Hg.). — Zurich : Chronos, [2018]. — 391 stran : ilustrace. — (Medienwandel – Medienwechsel – Medienwissen ; Band 40)

Lahtinen, Anu, 1975-

Naisten kaupunki : turkulaisten naisten historiaa / Anu Lahtinen, Sini Ojala & Kirsi Vainio-Korhonen. — Turku : Turun historiallinen yhdistys, 2010. — 207 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Turun historiallinen arkisto ; 61)

Le Bon, Gustave, 1841-1931

Psychologie davu / Gustave Le Bon ; z francouzského originálu Psychologie des foules přeložili L.K. Hofman a Z. Ullrich. — Vydání čtvrté, v Portále první, revidované. — Praha : Portál, 2016. — 175 stran ; 20 cm

Lee, Kai-fu, 1961-

Supervelmoci v oblasti umělé inteligence : Čína, Silicon Valley a svět v éře AI / Kai-Fu Lee ; z anglického originálu AI superpowers: China, Silicon Valley and the New World Order … přeložil Petr Holčák. — Vydání první. — Praha : Argo, 2020. — 291 stran ; 21 cm. — (Crossover ; 5)

Lóránd, Zsófia

The Feminist Challenge to the Socialist State in Yugoslavia / by Zsófia Lóránd. — Cham : Springer International Publishing, [2018]. — ©2018. — xxii, 270 stran : černobílé ilustrace. — (Genders and Sexualities in History)

Losekoot, Michelle, 1986-

Jak na sítě : ovládněte čtyři principy úspěchu na sociálních sítích / Michelle Losekoot, Eliška Vyhnánková; ilustrace Karolína Urbánková. — Vydání první. — V Brně : Jan Melvil Publishing, 2019. — 325 stran : barevné ilustrace ; 21 cm. — (Žádná velká věda)

Lupač, Petr, 1980-

Beyond the digital divide : contextualizing the information society / Petr Lupač. — First edition. — Bingley : Emerald Publishing Limited, 2018. — 211 stran : grafy

Maiello, Giuseppe, 1962-

Média a kultura : od primární orální kultury ke konstrukci kyber-prostorových identit v éře digitální komunikace / Giuseppe Maiello, Ondřej Roubal. — První vydání. — Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2020. — 122 stran : ilustrace ; 25 cm. — (Eupress)

Manželství v pozdním středověku: rituály a obyčeje / k vydání připravili Paweł Kras a Martin Nodl. — Vydání první. — Praha : Filosofia : Centrum medievistických studií, 2014. — 306 stran ; 24 cm. — (Colloquia mediaevalia Pragensia ; 14)

Mišovič, Ján, 1948-

Kvalitativní výzkum se zaměřením na polostrukturovaný rozhovor / Ján Mišovič. — Vydání první. — Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2019. — ©2019. — 292 stran : tabulky ; 20 cm. — (Studijní texty ; 72. svazek)

Mlčoch, Lubomír, 1944-

Ekonomie, ekologie, eudaimonia : lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace / Lubomír Mlčoch, Jiří Kameníček. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. — 94 stran : tabulkové a fotografické přílohy ; 23 cm

Muusse, Christien

Svoboda především : analýza zkušeností s komunitní péčí o duševní zdraví v italském Terstu a její význam pro Nizozemsko / Christien Muusse, Sonja van Rooijen ; překlad z angličtiny Lenka Němečková ; kapitola o zkušenostech z ČR Pavel Novák a kolektiv. — Rozšířené vydání doplněné o české zkušenosti. — Praha : Fokus, 2019. — 151 stran : graf ; 21 cm. — (Marco Cavallo)

Nennie, Anita de

Když ty nejsi ty : jak a proč přenášíme na druhé svoje pocity / Anita de Nennie ; z nizozemského originálu Inzicht in overdracht en tegenoverdracht přeložila Milena Nováková. — Vydání první. — Praha : Portál, 2020. — 183 stran

Ottolenghi, Emanuele

Autodafé : Evropa, Židé a antisemitismus / Emanuele Ottolenghi ; z italského originálu Autodafé : l’Europa, gli ebrei e l’antisemitismo přeložila Lenka Kovaříková. — Vydání první. — Praha : Academia, 2012. — 338 stran. — (XXI. století ; sv. 13)

Ovichegan, Samson K.

Faces of discrimination in higher education in India : quota policy, social justice and the Dalits / Samson K. Ovichegan. — Oxfordshire ; New York : Routledge, 2015. — ©2015. — xiii, 204 stran. — (Routledge Research in Educational Equality and Diversity ; 4)

Paglia, Camille, 1947-

Svobodné ženy, svobodní muži : eseje o pohlaví, genderu a feminismu / Camille Paglia ; předmluva Bianca Bellová ; z anglického originálu Free woman, free men, přeložil a doslovem opatřil Ladislav Nagy. — První vydání. — Praha : Argo, 2019. — 282 stran ; 21 cm

Palán, Aleš, 1965-

Jako v nebi, jenže jinak : nová setkání se samotáři z Čech a Moravy / Aleš Palán ; foto Johana Pošová. — Vydání první. — Praha : Prostor, 2019. — 384 stran : ilustrace, fotografie, portréty (některé barevné) ; 24 cm

Palán, Aleš, 1965-

Návrat do divočiny / Aleš Palán ; foto Jan Šibík. — Vydání první. — Praha : Prostor, 2019. — 267 stran : ilustrace, portréty ; 24 cm

Petrová Kafková, Marcela, 1982-

Neviditelní senioři a jejich každodennost : čtvrtý věk jako stárnutí s disabilitou / Marcela Petrová Kafková. — 1. vydání. — Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2017. — 143 stran ; 21 cm. — (Sociologická řada ; svazek č. 18)

Petrusek, Miloslav, 1936-2012

Dějiny sociologie / Milan Petrusek a kolektiv. — Vydání 1.. — Praha : Grada, 2011. — 236 stran : ilustrace

Prečo ľudia veria nezmyslom / Marek Jurkovič, Vladimíra Čavojová a Ivan Brezina (ed.). — Prvé vydanie. — Bratislava : Premedia, 2019. — 305 stran : ilustrace ; 23 cm. — (Civilizácia ; 14. zväzok) (Psychológia)

Prokop, Daniel, 1984-

Slepé skvrny : o chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti / Daniel Prokop. — První vydání. — Brno : Host, 2019. — 253 stran ; 21 cm

Queer times, queer becomings / edited by E. L. McCallum and Mikko Tuhkanen. — Albany : SUNY Press, [2011]. — ©2011. — ix, 362 stran : černobílé ilustrace

Rosenberg, Ross

Syndrom lidské přitažlivosti : proč milujeme ty, kteří nám ubližují / Ross Rosenberg ; z anglického originálu The human magnet syndrome … přeložila Jaroslava Přerovská. — V Praze – Podlesí : Dauphin, 2019. — 343 stran : ilustrace ; 21 cm

Routledge Handbook of Indian Transnationalism / edited by Ajaya K. Sahoo and Bandana Purkayastha. — London ; New York, NY : Routledge/Taylor & Francis Group, 2020. — xx, 290 stran : ilustrace ; 26 cm. — (Routledge handbooks)

Řiháček, Tomáš, 1978-

Kvalitativní analýza textů : čtyři přístupy / Tomáš Řiháček, Ivo Čermák, Roman Hytych a kolektiv. — 1. vydání. — Brno : Masarykova univerzita, 2013. — 190 stran : ilustrace ; 24 cm

Singh, Chetan

Himalayan histories : economy, polity, religious traditions / Chetan Singh. — Albany : SUNY Press, [2019]. — ©2019. — xi, 303 stran ; 22 cm. — (SUNY series in Hindu studies)

Social media and living well / edited by Berrin A. Beasley and Mitchell R. Haney. — Lanham ; Boulder ; New York ; London : Lexington Books, [2015]. — ©2015. — xi, 144 stran : ilustrace ; 23 cm
Social networks, political institutions, and rural societies / edited by Georg Fertig. — Turnhout : Brepols, [2015]. — ©2015. — 310 stran : ilustrace, grafy, mapy. — (Rural history in Europe ; 11)
South Asia migration report 2017 : recruitment, remittances and reintegration / edited by S. Irudaya Rajan. — London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. — xvii, 349 stran tabulky, grafy ; 22 cm
Standardy psychosociální krizové pomoci a spolupráce zaměřené na průběh a výsledek / pracovní skupina pro vytváření a ověřování standardů psychosociální krizové pomoci a spolupráce při MV ČR – GŘ HZS ČR. — Vydání první. — Praha : MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2010. — 63 stran

Stasik, Danuta, 1956-

Polish contribution to South Asian studies / edited by Danuta Stasik. — Warsaw : Dom Vydawniczy, 2017. — 157 stran: 4 barevné fotografie v textu

Stowe, Kenneth

Jewish life in early modern Rome : challenge, conversion, and private life / Kenneth Stow. — First paperbacj edition. — Milton Park, Abingdon : Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. — 1 svazek (různé stránkování)

Středověké město : politické proměny a sociální inovace / k vydání připravil Martin Nodl ve spolupráci s Michaelou Antonín Malanikovou a Beatou Možejko. — Vydání první. — Praha : Filosofia, 2019. — 237 stran : ilustrace, faksimile, genealogické tabulky, grafy. — (Colloquia mediaevalia Pragensia ; 20)
Subaltern city? : alternative and peripheral urban spaces in the pre-modern period (13th-18th centuries) = La ville subalterne? : espaces urbains „subalternes“ et périphériques à l’époque pré-industrielle (XIIIe-XVIIIe siècles) / edited by Peter Clark & Denis Menjot. — Turnhout, Belgium : Brepols, [2019]. — ©2019. — 274 stran : ilustrace, mapy, plány ; 27 cm. — (Studies in European Urban History (1100-1800), ISSN 1780-3241 ; Volume 46)

Sułek, Emilia Róża 1976-

Trading caterpillar fungus in Tibet : when economic boom hits rural area / Emilia Roza Sulek. — Amsterdam Amsterdam University Press [2019]. — ©2019. — 326 stran : ilustrace (některé barevné). — (IIAS publications) (Global Asia ; 10)

Šindelka, Marek, 1984-

Únava materiálu / Marek Šindelka. — Vydání první. — Praha : Odeon, 2016. — 168 stran ; 21 cm. — (Česká řada ; svazek 30)

Táborský, Jiří

V síti [dez]informací : proč věříme alternativním faktům / Jiří Táborský. — První vydání. — Praha : Grada publishing, 2020. — 224 stran ; 21 cm

Thali, Johanna

Schauliteratur : Formen und Funktionen literarischer Kommunikation in Text und Bild / Johanna Thali. — Zürich : Chronos, [2019]. — 384 stran : ilustrace. — (Medienwandel – Medienwechsel – Medienwissen ; Band 20)

Thomas, Katherine Woodward, 1957-

Rozcházení : pět kroků k tomu, jak už nežít spolu, ale přesto šťastně / Katherine Woodward Thomasová ; překlad Eva Nevrlá. — Vydání první. — V Brně : Jan Melvil Publishing, 2020. — 271 stran ; 21 cm. — (Žádná velká věda)

Treuer, Anton, 1969-

Atlas of Indian nations / Anton Treuer. — 1st edition. — Washington, D.C. : National Geographic, [2013]. — ©2013. — 319 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile ; 28 cm

Tsivos, Konstantinos, 1963-

„O megalos kavmos tis xenitias…“ : Ellines politiki prosfyges stin Tsechoslovakia, 1948-1989 / Konstantinos Tsivos ; prologos Nikos Marantzidis. — Athina : Alexandreia, 2019. — 276 stran : černobílé ilustrace

Valenta, Josef, 1954-

Divadlo nebo život!, aneb, Metafora divadla jako prostředek poznávání / Josef Valenta. — Vydání první. — V Praze : KANT – Karel Kerlický pro AMU, 2019. — 158 stran ; 18 cm. — (Disk. Malá řada ; svazek 20)

Větev ztracená, nalezená : cestovní a úřední zprávy o Slovácích v Rumunsku z let 1930-1949 / Radek Ocelák, Jiří Tříska (eds.). — Rýmařov : Radek Ocelák, 2019. — 174 stran ; 23 cm

Vodička, Ondřej

Exil českého a moravského duchovenstva za husitských válek / Ondřej Vodička. — Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, [2019]. — ©2019. — 275 stran : černobílé ilustrace. — (Středověk ; sv. 5)

Vojtová, Hana, 1974-

Jak (ne)přesadit starý strom : koncept Smyslové aktivizace v péči o seniory a osoby s onemocněním demencí / Hana Vojtová. — Frýdek-Místek : JOKL, [2018]. — ©2018. — 231 stran : barevné ilustrace ; 26 cm

Vorlíček, Radek

Jak se daří inkluzi u nás a na Slovensku? : pohled do konkrétních základních škol / Radek Vorlíček. — Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2019. — 322 stran : ilustrace (některé barevné), schémata ; 21 cm

Watts, S. J. (Sheldon J.), 1934-

A social history of Western Europe, 1450-1720 : tensions and solidarities among rural people / Sheldon J. Watts. — This edition first published. — London ; New York : Routledge, [2018]. — ©1984. — 275 stran : ilustrace, mapy ; 24 cm. — (Routledge library editions. Rural history ; 15)

Wolf, Maryanne, 1947-

Čtenáři, vrať se : mozek a čtení v digitálním světě / Maryanne Wolfová ; přeložila Romana Hegedüsová. — První vydání. — Brno : Host, 2020. — 262 stran ; 21 cm

Woolf, Virginia, 1882-1941

Tři guineje ; Vlastní pokoj / Virginia Woolfová ; z angličtiny přeložili Stanislava Pošustová (Tři guineje) a Martin Pokorný (Vlastní pokoj). — Praha : One Woman Press, 2020. — 321 stran ; 21 cm

Ženy-podnikatelky v minulosti a současnosti / Pavla Slavíčková (ed.). — Vydání první. — Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. — 292 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 21 cm
19 – Technika, technologie, inženýrství (10)

Zpět

Agrawal, Roma, 1983-

Stavět / Roma Agrawalová ; z anglického originálu Built … přeložil Martin Štefl. — První vydání. — Brno : Host, 2019. — 267 stran : ilustrace, 1 portrét, plány ; 21 cm

Gaudeková, Helena, 1980-

Playing all day long : Japanese traditional toys from the Náprstek Museum collection in Prague / Helena Gaudeková, Alice Kraemerová. — First edition. — Prague : National Museum, 2013. — 159 stran barevné fotografie, 1 portrét ; 24 cm

Gold foil figures in focus : a Scandinavian find group and related objects and images from ancient and medieval Europe : papers from an international and interdisciplinary workshop organized by the Centre for Baltic and Scandianvian Archaeology (ZBSA) in Schleswig, Schloss Gottorf, October 23rd-25th 2017 / edited by Alexandra Pesch and Michaela Helmbrecht. — Munchen : Verlag Dr. Friedrich Pfeil, 2019. — 452 stran : ilustrace (převážně barevné). — (Schriften des Museums fur Archaologie Schloss Gottorf. Erganzungsreihe, ISSN 2364-4680 ; Band 14)

Horčík, Jan, 1984-

Metrovagonmash / Jan Horčík ; [úvodní text a odborná pomoc Robert Mara]. — [Praha] : Bigg Boss, 2013. — 111 stran : ilustrace ; 31 cm

Charvát, Jan

Metrovize = Metrovisions / koncepce a texty: Jan Charvát ; překlad: George Komrower. — 1. vydání. — Praha : BiggBoss, 2019. — 201 stran : ilustrace (převážně barevné), plány ; 18 x 25 cm

Koide, Hiroaki

Genpatsu no uso / Kyōto daigaku genshiro jikkensho jokyō Koide Hiroaki. — Dai jū issatsu hakkō. — Tokyo : Fusōsha, 2011. — 184 stran

Laterãrius : dejiny tehliarstva na Slovensku / [zostavovatelia Peter Nagy, Marián Čurný]. — Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2011. — 155 s. : il., tab.. — (Zborník Slovenského národného múzea. Archeológia. Supplementum ; 3)

Liu, Christine

Eco-friendly domov : praktické projekty, rady a tipy pro ekologicky šetrnější domácnost / Christine Liu ; z anglického originálu Sustainable home přeložil Přemysl David. — Praha : Dobrovský s.r.o., 2019. — 159 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. — (Via)

Miasta górnicze i górnictwo w Europie Środkowej : pamieć – dziedzictwo – tożsamość / redakcja naukowa Antoni Barciak. — Wydanie I.. — Katowice-Zabrze, Studio NOA Ireneusz Olsza, 2019. — 328 stran ; 24 cm. — (Kultura Europy Środkowej, ISSN 2084-0705 ; TOM XXII)

Zeman, Zbyněk Anthony Bohuslav, 1928-2011

Na uranu záleží! : středoevropský uran v mezinárodní politice 1900-1960 / Zbyněk Zeman, Rainer Karlsch ; z anglického originálu Uranium matters: Central European uranium in international politics 1900-1960 … přeložil Aleš Valenta. — Vydání první. — Praha : Academia, 2020. — 426 stran. — (Historie)

20 – Tělesná výchova a sport. Rekreace (2)

Zpět

Glonek, Jiří, 1978-

Na Jeseníky! : o putování jesenickými horami, turistických bedekrech a mapách do roku 1945 / Jiří Glonek. — 1. vydání. — Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci, 2019. — 575 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, faksimile ; 25 cm

Holeščák, Michal

Medieval archery equipment from the territory of Slovakia / Michal Holeščák. — Nitra : Institute of Archaeology SAS : VEDA, Publishing House of the SAS, 2019. — 124 stran : černobílé ilustrace, mapy. — (Archaeologica Slovaca. Monographiae. Studia Instituti archaeologici Nitriensis Academiae scientiarum Slovacae ; Tomus XXXI)

21 – Umění, architektura (99)

Zpět
Enter + : creative manual for contemporary Romani art = Enter + : kreativno manuálos predal o adaďivesutno romano kumštos. — First edition. — Košice : Dive Buki, 2017. — 94 stran : ilustrace
Lety : the announcement of landscape-architectural competition Lety u Písku : memorial to the Holocaust of the Roma and Sinti in Bohemia. — 1st edition. — [Brno] : Museum of Romani Culture, 2019. — 87 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, plány, faksimile ; 30 cm
Lety : zadání krajinářsko-architektonické soutěže Lety u Písku : památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách. — 1. vydání. — [Brno] : Muzeum romské kultury, 2019. — 87 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, plány, faksimile ; 30 cm
Acervo artístico Associação Comercial do Paraná / organizado por Elisabeth Seraphim Prosser. — Curitiba : ACP, 2010. — 80 stran : ilustrace

Adorno, Theodor W., 1903-1969

Estetická teorie / Theodor W. Adorno ; z německého orioginálu Ästhetische Theorie, přeložil Dušan Prokop. — Druhé vydání, v OYKOYMENH první. — Praha : [Filosofický ústav AV ČR] ve spolupráci s OYKOYMENH, [2019]. — ©2019. — 551 stran ; 21 cm. — (Knihovna novověké tradice a současnosti ; Svazek 103)

Algoritmy obrazov – obrazy algoritmov : k povahe výskumov v súčasnom umení / Ivan Gerát, Marian Zervan (eds) ; texty Andrej Démuth, Ivan Gerát, Miroslav Haľák, Anna A. Hlaváčová, Dominik Hlinka, Peter Megyeši, Peter Michalovič, Adrián Slavkovský, Magda Stanová, Juraj Sukop, Miloš Ševčík, Jaroslav Varga, Marian Zervan. — Prvé slovenské vydanie. — Bratislava : Nadácia Novum : Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave : Vydavateľstvo Slovart, 2019. — 169 stran : barevné ilustrace ; 24 cm

Algrain, Isabelle

L’alabastre attique : origine, forme et usages / Isabelle Algrain. — Bruxelles : CReA-Patrimonie, 2014. — ©2014. — 320 stran : černobílé ilustrace, černobílé a barevné fotografie, grafy, tabulky ; 30 cm. — (Études d’archéologie ; 7)

Along ecological lines : contemporary art and climate crisis / edited by Barnaby Drabble. — [Anglie] : Gaia Project press, [2019]. — ©2019. — xiii, 224 stran ; ilustrace, fotografie (barevné), schémata ; 24 cm
Alphonsus de Guimaraens – Poeta do Luar : nova exposição de longa duração / Governo do Estado de Minas Gerais, Secretaria de Estado de Cultura, Superintendêcia de Museus e Artes Visuais. — Mariana : Museu Casa Alphonsus de Guimaraens, 2018. — 92 nečíslovaných stran : ilustrace, fotografie
Animal-shaped vessels from the ancient world : Feasting with gods, heroes, and kings / edited by Susanne Ebbinghaus. — Cambridge, Mass. : Harvard Art Museums, 2018. — 402 stran : černobílé ilustrace, černobílé a barevné fotografie, mapy ; 29 cm
Ausgegraben 5 : Die historischen Fotoalben von Max Müller = Excavated 5 : The historical photo albums of Max Müller /. — [Německo] : Deutsches Archäologisches Institut, [2019]. — ©2019. — 88 stran : fotografie ; 22 x 30 cm

Barbezat, Suzanne

Frida Kahlo doma / Suzanne Barbezatová ; z anglického originálu Frida Kahlo at home … přeložila Marie Jungmannová. — Vydání první. — Praha : Euromedia Group, 2019. — 173 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 27 cm. — (Universum)

Barteček, Ivo, 1953-

Československá Mona Lisa : Jan Zrzavý : portrét paní Pavly Osuské (1926) / Ivo Barteček. — 1. vydání. — Praha ; Brno ; Ostrava : AAA – Antikvity Art Aukce, s.r.o., 2019. — 45 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 30 cm

Baxandall, Michael, 1933-2008

Inteligence obrazu a jazyk dějin umění : výbor z textů / Michæl Baxandall ; výbor uspořádala a úvodní studii napsala Milena Bartlová ; přeložil Martin Pokorný. — Vydání první. — V Praze : Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2019. — 240 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 24 cm

Bez hranic : umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí / editoři Jan Klípa, Michaela Ottová. — V Praze : Národní galerie, 2015. — 787 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, plány ; 31 cm
Black mountain : an interdisciplinary experiment 1933-1957 / For the Nationalgalerie.Staatliche Museen zu Berlin edited by Eugen Blime, Matilda Felix, Gabriele Knapstein and Catherine Nichols. — Berlin : Nationalgalerie Staatliche Museen zu Berlin ; Leipzig : Spector Books, 2015. — 463 stran : ilustrace, faksimile, fotografie ; 24,5 cm

Blažíčková-Horová, Naděžda, 1942-

Oldřich Blažíček (1887-1953) / Naděžda Blažíčková-Horová, Eliška Havlová. — Vydání první. — Praha : Academia : Galerie Kodl, 2019. — 2 svazky (315; 508 stran) : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 26 cm

Brunetti, Ivan, 1967-

Cartooning : philosophy and practice / Ivan Brunetti. — New Haven, Conn. ; London : Yale University Press, [2011]. — ©2011. — 77 stran : ilustrace

Bytelová, Denisa

Zdenek Seydl a knihy / editoři Jiří Hůla, Irena Lehkoživová, Barbora Špičáková ; texty: Denisa Bytelová, Ladislav Daněk, Jiří Hůla, Irena Lehkoživová, Jan Liška, Jakub Macháň, Radoslava Schmelzová, Marta Sylvestrová, Barbora Špičáková. — Vydání první. — Praha : Archiv výtvarného umění, 2015. — 2 svazky : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 32 cm

Cage, John, 1912-1992

Membra Disjecta for John Cage : wanting to say something about John = Membra disjecta pro Johna Cage : chceme říct něco o Johnovi / [texts Jozef Cseres, Robert Ashley, Petr Kotík]. — Praha : DOX Prague ; Ostrava : Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2012. — 226 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, noty, faksimile ; 22 cm + 1 CD

Ceramics and Ukiyo-e : masterpieces from the Hagi Uragami Museum / Yamaguchi Kenritsu Hagi Bijutsukan, Urakami Kinenkan, Nezu Bijutsukan. — Tōkyō : Nezu bijutsukan, 2013. — 207 stran

Císař, Karel, 1972-

Obrazy a předobrazy / Karel Císař (ed.), Juliane Rebentischová, André Rottmann, Lars Bang Larsen, Yve-Alain Bois, Sam Lewitt ; překlady: Petra Martínková, Kateřina Danielová, Pavla Petržilková. — Vydání první. — V Praze : Vysoká škola uměleckoprůmyslová ve spolupráci se Spolkem přátel Domu umění města Brna, 2019. — 177 stran, 21 nečíslovaných stran : ilustrace (převážně barevné), faksimile ; 27 cm

Context and Meaning : Proceedings of the Twelfth International Conference of the Association Internationale pour la Peinture Murale Antique, Athens, September 16-20.2013 / edited by Stephan T.A.M. Mols & Eric Moormann. — Leuven ; Paris ; Bristol, Peeters 2017. — 527 stran : barevné ilustrace, plány. — (Babesch Supplements ; 31)

Cuff, Dana, 1953-

Urban humanities : new practices for reimagining the city / Dana Cuff, Anastasia Loukaitou-Sideris, Todd Presner, Maite Zubiaurre, and Jonathan Jae-an Crisman. — Cambridge, MA : The MIT Press, 2020. — xix, 311 stran : ilustrace. — (Urban and industrial environments)

Dahlmanns, Janina

Tváře expresionismu (1905-1925) : Slovinsko – Čechy – Německo = Faces of Expressionism (1905-1925) : Slovenia – Bohemia – Germany / autoři textů: Janina Dahlmanns, Richard Drury, Goran Milovanović, Marie Rakušanová, Robert Simonišek ; překlad ze slovinštiny: Kristina Pellarová Arsenjuková, překlad ze slovinštiny do angličtiny: Sunčan Patrick Stone, překlad z češtiny do angličtiny: Stephan von Pohl, překlad z němčiny: Hana Staviařová, překlad z němčiny do angličtiny: Stephan von Pohl. — Kutná Hora : GASK – Galerie Středočeského kraje, 2019. — 287 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 27 cm

De Burca, Jackie, 1968-

Salvador Dalí doma / Jacke de Burcaová ; z anglického originálu Salvador Dalí at home … přeložila Kateřina Valentová. — Vydání první. — Praha : Euromedia Group, 2019. — 175 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 27 cm. — (Universum)

Diplomové práce na Akademii výtvarných umění v Praze 1969-1989 / Marcel Fišer (ed.). — V Chebu : Galerie výtvarného umění, [2018]. — 151 nečíslovaných stran : ilustrace (převážně barevné) ; 30 cm

Dresken-Weiland, Jutta, 1963-

Mosaics of Ravenna : image and meaning / Jutta Dresken-Weiland. — First edition. — Regensburg : Schnell + Steiner, 2016. — 320 stran : fotografie (převážně barevné) 34 cm

Drnaso, Nick, 1989-

Sabrina / Nick Drnaso ; z anglického originálu Sabrina … přeložil Martin Svoboda. — Vydání první. — V Praze : Trystero, 2019. — 203 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 25 cm

Euringer-Bátorová, Andrea

Akčné umenie na Slovensku v 60. rokoch 20. storočia : akcie Alexa Mlynárčika / Andrea Euringer-Bátorová. — Prvé slovenské vydanie. — Bratislava : Slovart ; Vysoká škola výtvarných umení, 2011. — 327 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 21 cm

Filipovic, Elena

Alina Szapocznikow : Sculpture Undone 1955 – 1972 / Elena Filipovic et Joanna Mytkowska. — New York : MoMa ; Bruxelles : Fonds mercator, [2011]. — ©2011. — 213 stran ilustrace (převážně barevné) ; 28 cm

Foletti, Ivan, 1980-

Jupiter, Kristus, chalífa : obrazy mocných a zrození středověku (IV.-VIII. století) / Ivan Foletti, Katharina Meinecke ; z anglického originálu Faces and bodies, past and present: from Serapis to Christ and the Caliph přeložil Karel M. Pala. — 1. vydání. — Brno : Books & Pipes : Masarykova Univerzita, 2019. — 109 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 20 cm. — (Parva convivia ; svazek 5)

Forney, Ellen, 1968-

Zbláznění : mánie, deprese, Michelangelo a já / komiksové paměti od Ellen Forney ; z anglického originálu Marbles: mania, depression, Michalengelo, and me přeložila Linda Bartošková. — Vydání první. — Praha : Portál, 2020. — 247 stran : ilustrace ; 23 cm

Franta, Jiří, 1978-

Singl / napsal a nakreslil Jiří Franta. — 1. vydání. — V Praze : Labyrint, 2019. — 195 nečíslovaných stran : ilustrace (převážně barevné) ; 32 cm. — (Labyrint komiks ; 19. svazek)

Frinta, Emanuel, 1896-1970

Emanuel Frinta (1896-1970) / text: David Chaloupka, Emanuel Frinta, Antonín Hamsík. — [Náchod] : Galerie výtvarného umění v Náchodě, 2019. — 95 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, 1 faksimile ; 26 cm

Furman, Martin

Rákociho poltury zo Šurian – Kostolného Seku : najväčší poklad kuruckých poltúr zo Slovenska / Martin Furman, Marek Budaj, Ján Hunka. — Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2013. — 69 stran, 74 stran ilustrací (převážně barevných) : mapy ; 30 cm + 1 CD

Gľaba, Jozef

Unesení / Jozef Gľaba, Daniel Majling. — Vydanie prvé. — [Bratislava] : ej.publishing, 2019. — 37 stran : barevné ilustrace ; 31 cm

Gualdoni, Flaminio

Piero Manzoni : an artist’s life / Flaminio Gualdoni ; translated by Marguerite Shore and Peter Benson Miller. — New York, NY : Gagosian, [2019]. — ©2019. — 299 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 21 cm

Hejzlar, Josef, 1927-2012

Básníci světla : výbor o čínském umění / Josef Hejzlar ; eseje uspořádala a k vydání pripravila Taj-ťün Hejzlarová ; předmluvu napsal Václav Cílek. — Vydání první. — Praha : Academia, 2018. — 201 stran, 16 stran nečíslovaných obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 21 cm

Hirt, Sonia

Iron curtains : gates, suburbs, and privatization of space in the post-socialist city / Sonia A. Hirt. — This edition first published. — Chichster : Wiley-Blackwell, [2012]. — ©2012. — xiii, 239 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Studies in urban and social change)

Horáček, Martin, 1977-

Teoretické základy památkové péče na prahu 21. století / Martin Horáček, Ludmila Hůrková, Vít Jesenský, Alexander Matoušek, Miloš Solař, Markéta Šantrůčková, Jan Uhlík ; anglický překlad resumé: Sean Mark Miller. — Vydání: první. — Praha : Artefactum, nakladatelství Ústavu dějin umění AV ČR, v.v.i., 2019. — 187 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm

Horáček, Radek, 1959-

Umění bez revolucí? : proměny soudobého výtvarného umění / Radek Horáček. — Druhé, doplněné vydání. — Brno : B&P Publishing, 2019. — 287 stran : barevné ilustrace, portréty ; 21 cm

Huizenga, Kevin, 1977-

Glenn Ganges in: „The river at night“ / Kevin Huizenga. — First edition. — Montreal : Drawn & Quarterly, 2019. — 211 stran ilustrace

Hůla, Jiří, 1944-

Galerie H / Jiří Hůla, Barbora Špičáková. — Kostelec nad Černými lesy : Archiv výtvarného umění, 2016. — 326 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 26 cm

Images des corps/ corps des images au cinéma / Sous la direction de Jérôme Game ; avec les contributions de Vincent Amiel, Martine Beugnet, Nicole Berenz, Sarah Cooper, Ludovic Cortade, Philippe Dubois, Jean-Michel Durafour, Elie During, Jérôme Game, Margara Millan, Pierre Sorlin, Emma Wilson. — Lyon : ENS éditions, 2010. — 252 stran ; 22 cm. — (Collection Signes ISSN 1255-1015)

Jacob, Mira, 1973-

Good talk : a memoir in conversations / Mira Jacob. — London ; Oxford ; New York ; New Deplhi ; Sydney : Bloomsbury Publishing, [2019]. — ©2019. — 355 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 21 cm

Jelínková, Marie, 1943-

Sídliště Ďáblice / texty Marie Jelínková, Tomáš Řepa, Hana Řepková, Rostislav Švácha, Ondřej Tuček, Karel Veselý ; rozhovory Alena Pechátová ; editoři Irena Lehkoživová, Josef Platil, Ondřej Tuček. — Vydání první. — Praha: Spolek přátel sídliště Ďáblice, 2019. — 237 stran : ilustrace, plány ; 28 cm

Josef Gočár / Zdeněk Lukeš … [et al. ; fotografie Ester Havlová, Štěpán Bartoš, Pavel Frič]. — 1. vyd.. — Praha : Titanic, 2010. — 435 s. : il. (některé barev.), portréty, plány, faksim. ; 29 cm

Kaván, František, 1866-1941

František Kaván : život a dílo (výběr z korespondence) / Eliška Charvátová, Michael Zachař, Jan Luštinec. — Vrchlabí : Správa Krkonošského národního parku, 2016. — 43 stran, 195 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 23 x 30 cm

Ke stolu! / Pavla Melková (ed.). — První vydání. — Praha : Dokořán : IPR Praha, [2019]. — ©2019. — 183 stran : portréty ; 22 cm. — (Debata ; 1)

Kottová, Karina, 1984-

Instituce a divák / Karina Kottová. — Vydání první. — [Praha] : Display – sdružení pro výzkum a kolektivní praxi, 2019. — 175 stran, 5 nečíslovaných listů obrazových příloh ; 23 cm. — (Cumulus)

Kralovič, Ján, 1984-

Teritórium ulica : umenie akcie v mestskom priestore v rokoch 1965-1989 na Slovensku / Ján Kralovič. — Prvé slovenské vydanie. — Bratislava : Slovart, v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení, 2014. — 282 stran, 48 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné) ; 21 cm

Kramerová, Daniela, 1971-

Šlitr Šlitr Šlitr / Daniela Kramerová. — [Praha] : Taktum ve spolupráci se spolkem Porte, 2020.. — 167 stran : ilustrace, portréty, faksimile

Krásná jizba DP 1927-1948 : design pro demokracii / Lucie Vlčková, Alice Hekrdlová (eds.). — V Praze : Uměleckoprůmyslové museum : Karel Kerlický – KANT, [2018]. — ©2018. — 423 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 29 cm

Kuděla, Jiří, 1960-

Fenomén Bauhaus : příběh jedné školy / Jiří Kuděla, Markéta Svobodová, Miroslav Zelinský ; ilustrace David Vávra. — První vydání. — Praha : Grada, 2019. — 190 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, plány, faksimile ; 22 cm

Kupka, František, 1871-1957

František Kupka 1871-1957 : Anna Pravdová, Markéta Theinhardt (eds.). — V Praze : Národní galerie ve spolupráci s Réunion des musées nationaux – Grand Palais a Ateneum Art Museum, Finnish National Gallery, 2018. — 240 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 31 cm

Kupka, František, 1871-1957

František Kupka : legionář a vlastenec = legionnaire and patriot / Eliška Havlová ; překlad do angličtiny: Presto. — [Praha] : Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových, [2018]. — ©2018. — 140 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 28 cm

Laruelle, François, 1937-

Koncept nefotografie / François Laruelle ; [z francouzského originálu … přeložil Čestmír Pelikán]. — Vydání první. — Praha : Fotograf 07, [2012]. — ©2012. — 82 stran ; 21 cm

Lemire, Jeff, 1976-

Essex County / Jeff Lemire ; přeložila Martina Knápková. — Vydání první. — V Praze : Paseka, 2019. — 510 stran : černobílé ilustrace ; 24 cm

London, Barbara

Video/art : the first fifty years / Barbara London. — First published. — London : Phaidon, 2020. — 280 stran : ilustrace

Luigi Pirandello e la cultura artistica tra Ottocento e Novecento : itinerari tra critica, pittura e collezionismo / a cura di Gabriella Costantino ; con Gaetano Bongiovanni, Rita Ferlisi. — Palermo : Regione siciliana, Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana, Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana, 2017. — 223 stran : ilustrace, fotografie

Luksch, Vinzenz, 1845-1920

Topographie der historischen und Kunst-Denkmale im politischen Bezirke Leitmeritz. Teil II, Bezirk Leitmeritz : Edition des Manuskripts = Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese Litoměřice. Díl II, Okres Litoměřice : edice rukopisu / Vinzenz Luksch ; Herausgegeber: Jana Chadimová, Martin Barus, Kristina Uhlíková ; Übersetzung des deutschen Textes: Jan Kvapil, Lenka Panušková ; Übersetzung des tschechischen Textes: Stefan Bartilla. — 1. vydání. — Praha : Artefactum, 2019. — 3 svazky : ilustrace, plány, faksimile ; 24 cm. — (Fontes historiae artium ; XVIII)

Marion von Osten: Once we were artists : (A BAK Critical Reader in Artists‘ Practice / edited by Maria Hlavajova and Tom Holert. — Utrecht : BAK, basis voor actuele kunst ; Amsterdam : Valiz, book and cultural projects, 2017. — 315 : černobílé ilustrace ; 17 cm. — (BAK critical reader series)

Martin, S. Rebecca

The art of contact : comparative approaches to Greek and Phoenician art / S. Rebecca Martin. — Philadelphia : University of Pennsylvania Press, [2017]. — ©2017. — 282 stran : fotografie (převážně barevné), mapy, plány

Medieval and early modern art in Central Europe / Waldemar J. Deluga, Daniela Rywiková (eds.). — First published. — Ostrava : University of Ostrava, 2019. — 270 stran : ilustrace (převážně barevné), faksimile ; 26 cm

Meduna, Petr, 1963-

Kostel Povýšení svatého Kříže v Radonicích nad Ohří / Petr Meduna, Jan Pařez, Jaromír Tlustý. — 1. vydání. — Praha : Archeologický ústav AV ČR, 2011. — 102 stran : ilustrace, mapy, portréty, plány, faksimilie ; 24 cm

Militký, Jiří, 1969-

Sylloge Nummorum Graecorum : Czech Republic. Volume I, The National Museum Prague. Part 10, Baktria and India (Early Baktria, Graeco-Baktrian and Indo-Greek Coins, Imitations, Indo-Scythians) / Jiří Militký a Michal Mašek (with contribution by Marek Fikrle) ; translation: Mgr. Jan Kysela, Ph.D.. — Prague : National Museum, 2016. — 136 stran : ilustrace ; 30 cm

Mžyková, Marie, 1945-

Popel po ránu : nizozemské morality a militaria ze šlechtických sbírek = Ashes in the morning : dutch morality and militaria from aristocratic collections / Marie Mžyková ; překlad do anglického jazyka David Gaul, Lucie Kasíková, Jana Kroupová. — Praha : Národní památkový ústav, 2018. — 263 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 29 cm

Návrat do budoucnosti / Eva Skopalová, Václav Janoščík (eds.) ; překlad z angličtiny: Magdalena Jadwiga Härtelová, Martin Micka, Eva Skopalová, Ondřej Trhoň, překlad z francouzštiny: Josef Řídký, Eva Skopalová, Alžběta Stančáková, překlad z němčiny: Anna Koutská. — Vydání první. — V Praze : Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2019. — 283 stran : ilustrace (některé barevné) ; 22 cm

Niemeyer, Barbara

Römische Silberschätze : 150 Jahre Hildesheimer Silberfund / Barbara Niemeyer. — Darmstadt : Theiss, [2018]. — ©2018. — 112 stran : barevné ilustrace. — (Archäologie in Deutschland. Sonderheft, ISSN 0176-8522 ; 13/2018)

Nikkarin, 1987-

Super Spellsword Sága. Legenda o nekonečnu / Nikkarin. — 1. vydání. — V Praze : Labyrint, 2019. — 126 nečíslovaných stran : barevné ilustrace ; 32 cm. — (Labyrint komiks ; 17. svazek)

Norbert Grund : Velký mistr malých formátů / Marcela Vondráčková (ed.). — Praha : Národní galerie, [2019]. — ©2019. — 455 stran : barevné ilustrace

Osoha, Karel, 1991-

Návrat Krále Šumavy. Agent-chodec / Karel Osoha, Ondřej Kavalír, Vojtěch Mašek. — 1. vydání. — V Praze : Labyrint : Euromedia, 2019. — 216 nečíslovaných stran : ilustrace ; 25 cm. — (Labyrint komiks ; 18. svazek)

Oulíková, Petra, 1970-

Klementinum / Petra Oulíková. — 1. vydání. — Praha : Národní knihovna České republiky, 2019. — 277 stran : ilustrace (převážně barevné), plány ; 26 cm

Pejčochová, Michaela

Emissary from the Far East : Vojtěch Chytil and the collecting of modern Chinese painting in interwar Czechoslovakia / Michaela Pejčochová. — Prague : National Gallery, 2019. — 303 stran, přibližně 350 stran obrazových příloh : ilustrace, faksimile, fotografie ; 23 cm

Pottery markets in the Ancient Greek World (8th – 1th centuries B.C.) : proceedings of the international symposium held at the Université libre de Bruxelles, 19-21 June 2008 / edited by Athena Tsingarida and Didier Viviers ; with the contribution of Zosia Archibald … [et al.].. — Bruxelles : CReA-Patrimoine, 2013. — 306 stran : ilustrace, fotografie, mapy, plány ; 30 cm. — (Études d’archéologie ; 5) (Études d’archéologie classique de l’ULB ; 7)

Prahl, Roman, 1949-

Od práce k zábavě : podoby volného času v umění XIX. století / text: Roman Prahl. — V Plzni : Západočeská galerie v Plzni, p.o., 2020. — 117 stran : ilustrace (převážně barevné), faksimile ; 27 cm

Preiss, Pavel, 1926-

Václav Vavřinec Reiner : dílo, život a doba malíře českého baroka / Pavel Preiss. — Vyd. 1.. — Praha : Academia : Národní galerie v Praze, 2013. — 2 svazky : barevné ilustrace

Proč umění? : odpovědi na nejčastější otázky pokládané v galeriích / editoři Martina Freitagová, Ondřej Horák ; překlad Martina Freitagová ; ilustrace Kakalík. — [Praha] : Máš umělecké střevo?, 2020. — 110 stran : ilustrace ; 26 cm
Regimes of Invisibility in Contemporary Art, Theory and Culture : Image, Racialization, History / Marina Grčinić, Aneta Stojnić, Miško Šuvaković editors. — 1st edition. — Cham : Springer International Publishing : Palgrave Macmillan, 2017. — 173 stran ; 21 cm

Řebíková, Barbora

Poučený estetický postoj : estetika současného umění / Barbora Řebíková. — Vydání první. — Praha : Togga, [2020]. — ©2020. — 234 stran

Şenol, Ahmet Kaan

Commercial amphorae in the Graeco-Roman Museum of Alexandria / Ahmet Kaan Şenol. — Alexandria : Centre d’Études Alexandrines, [2018]. — 618 stran : černobílé ilustrace, barevné fotografie, tabulky, grafy. — (Etudes alexandrines ; 44) (AmphorAlex ; 7)

Shore, Stephen, 1947-

American surfaces / Stephen Shore. — Revised and expanded edition. — London ; New York : Phaidon, 2020. — 255 stran : fotografie

Scholleová, Martina, 1992-

Hysterie umění / Martina Scholleová. — 1. vydání. — V Praze : Labyrint, 2019. — 255 nečíslovaných stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 19 cm. — (Labyrint fresh eye ; 4. svazek)

Sídliště Solidarita / Barbora Špičáková (ed.) ; texty Michaela Janečková, Eva Novotná, Barbora Špičáková, Kimberly Elman Zarecor. — Vydání první. — Kostelec nad Černými lesy : Archiv výtvarného umění, o.s., 2014. — 126 stran : ilustrace, portréty, plány, faksimilie
Sobě ke cti, umění ke slávě : čtyři století uměleckého sběratelství v českých zemích / Marcela Rusinko & Vít Vlnas (eds.). — Brno : Books & Pipes Publishing ve spolupráci se Západočeskou galerií v Plzni, [2019]. — ©2019. — 369 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 25 cm

Sozanský, Jiří, 1946-

Amnézie / Jiří Sozanský. — Vydání první. — Praha : Symposion, 2019. — 255 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, plány, faksimile ; 29 x 30 cm

Spontánní umění / Hana Babyrádová, Pavel Křepela (eds.). — Vyd. 1.. — Brno : Masarykova univerzita, 2010. — 342 stran : ilustrace (některé barevné) ; 24 cm. — (Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity ; sv. č. 150)

Šeferisová Loudová, Michaela, 1975-

Ve jménu moudrosti : ikonografie barokních knihoven na Moravě v 18. století / Michaela Šeferisová Loudová. — Vydání první. — Praha : NLN, 2018. — 501 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 24 cm

Ševčíková, Jana, 1941-

Texty / Jana Ševčíková, Jiří Ševčík ; editorka a koncepce knihy Terezie Nekvindová. — Vydání první. — Praha : Tranzit.cz : VVP AVU, 2010. — 645 stran : ilustrace, faksimile, černobílé fotografie ; 21 cm. — (Navigace ; 7)

Šrejma, Josef

Metroart : výtvarná monografie metra : 1974-1994 : architektonický a ikonografický rozbor stanic s výtvarnými díly / Josef Šrejma. — 1. vydání. — Praha : [Josef Šrejma], 2019. — 197 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, plány, faksimile ; 27 cm

Techniky malby / z anglického originálu Artist’s painting techniques … přeložila Světlana Pavlíková. — Vydání první. — Praha : Knižní klub, 2017. — 304 stran : barevné ilustrace ; 27 cm. — (Universum)

Toy Box, 1978-

Komiksová učebnice komiksu / Toy_Box. — Vydání první. — V Praze : Paseka, 2019. — 274 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 23 cm

Vrabelová, Renata, 1959-

Brno moderní : velký průvodce po architektuře / Renata Vrabelová, Petra Svobodová, Vladimír Šlapeta ; fotografie Pavel Hroch. — Vydání první. — V Praze : Paseka, 2016. — svazky : ilustrace, mapy, plány ; 25 cm

Winter, Tomáš, 1974-

Cirkus pictus : zázračná krása a ubohá existence : výtvarné umění a literatura 1800-1950 / Tomáš Winter, Pavla Machalíková, Stanislava Fedrová, Hanuš Jordan. — Vydání první. — V Chebu : Galerie výtvarného umění ; V Řevnicích : Arbor vitae ; V Praze : Artefactum, nakladatelství Ústavu dějin umění AV ČR, v.v.i., [2017]. — 159 stran : ilustrace (převážně barevné), faksimile ; 29 cm

Za pravdu… / editoři: Klára Pučerová, Dan Merta, Filip Šenk. — Vydání první. — Praha : Architectura & Galerie Jaroslava Fragnera : Argo, 2019. — 127 stran : barevné ilustrace ; 21 cm

Zuidervaart, Lambert, 1950-

Umění a sociální transformace : pravda, autonomie a společenské makrostruktury / Lambert Zuidervaart ; přeložil Ludvík Hlaváček. — Vydání první. — V Ústí nad Labem : Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně ; Praha : Nadace pro současné umění, 2015. — 163 stran ; 20 cm. — (Monografie)

Živá spojení : Lucas Cranach a severozápadní Čechy / Michaela ottová (ed.), Olga Kotková, Magdalena Nespěšná Hamsíková. — V Litoměřicích : Vydala Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy, 2019. — 146 stran : barevné ilustrace, portréty
22 – Výchova a vzdělávání (56)

Zpět
Mri nevi minimulti : Patraja, jek nevo kesdipe andi natura. — Eisenstadt : Narodna visoka škola gradišćanskih Hrvatov, 2017. — 20 stran : barevné ilustrace

Bartoň, Josef, 1966-

Klasická staroslověnština : (učebnice s čítankou) / Josef Bartoň. — Druhé, upravené vydání. — Praha : KLP, 2019. — vii, 83 stran ; 24 cm

Beliefs and behaviours in education and culture : cultural determinants and education / coordinators Marius-Mircea Crisan, Roxana-Andreea Toma. — Bucuresti : Pro Universitaria, 2016. — 337 stran

Belz, Horst

Klíčové kompetence a jejich rozvíjení : východiska, metody, cvičení a hry / Horst Belz, Marco Siegrist ; ze druhého, rozšířeného německého vydání Kursbuch Schlüsselqualifikationen přeložila Dana Lisá. — Vydání třetí. — Praha : Portál, 2015. — 375 stran : ilustrace ; 23 cm

Contemporary theories of learning : learning theorists… in their own words / edited by Knud Illeris. — Second edition. — London : Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. — x, 265 stran : ilustrace

Čapek, Jan

Pozitivní výchova sourozenců v rodině / Jan Čapek, Markéta Čapková. — Vydání 1.. — Praha : Portál, 2010. — 115 stran ; 20 cm. — (Rádci pro rodiče a vychovatele)

Čapek, Robert, 1967-

Líný učitel : cesta pedagogického hrdiny / Robert Čapek. — 1. vydání. — Praha : Raabe, [2018]. — ©2018. — 175 stran ; 21 cm. — (Dobrá škola)

Čapek, Robert, 1967-

Líný učitel – kompas moderního učitele / Robert Čapek. — 1. vydání. — Praha : Raabe, [2020]. — ©2020. — 164 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Dobrá škola)

Davies, Simone, 1974-

Montessori batole : jak vychovat z dítěte zvídavého a odpovědného člověka : průvodce pro rodiče / Simone Daviesová ; z anglického originálu přeložila Marta El Bournová. — Vydání první. — Praha : Euromedia Group, 2019. — 353 stran : ilustrace ; 25 cm

Dočekalová, Markéta, 1969-

Tvůrčí psaní pro každého / Markéta Dočekalová. — Druhé vydání. — Praha : Mám talent, 2016-. — svazků ; 22 cm. — (Knížky pro talentované čtenáře)

Dostálová, Růžena, 1924-2014

Základní kurz novořeckého jazyka = Isagogi sti neoelliniki glossa / Růžena Dostálová, Aikaterini Franc, Simone Sumelidu, Kateřina Bočková Loudová a kolektiv. — Třetí, přepracované a doplněné vydání. — Brno : Tribun EU, s. r. o., 2019. — 526 stran : tabulky ; 26 cm

Drapela, Victor J., 1922-

Přehled teorií osobnosti / Victor J. Drapela ; z anglického originálu A review of personality theories přeložil Karel Balcar. — Vydání šesté. — Praha : Portál, 2011. — 175 stran : černobílé ilustrace ; 24 cm

Easley, David

Networks, crowds, and markets : reasoning about a highly connected world / David Easley, Jon Kleinberg. — 1st publishing. — New York : Cambridge University Press, 2010. — xv, 727 stran : ilustrace, mapy ; 27 cm

Education, culture and identity : diagnosis of societal and personal changes in post-communist Romania / editor Dana Gavreliuc. — Timisoara : Editura de Vest, 2016. — 145 stran

Entwistle, Noel James, 1936-

Student learning and academic understanding : a research perspective with implications for teaching / Noel Entwistle. — London : Elsevier, [2018]. — ©2018. — x, 387 stran : ilustrace

Fasora, Lukáš, 1972-

Historický pohled na století života Masarykovy univerzity : katalog k výstavě MUNI 100 = A historical perspective of the centennial existence of Masaryk University : a catalogue to the MUNI 100 exhibition / Lukáš Fasora ; překlad Adam Prentis. — Vydání první. — Brno : Masarykova univerzita, 2019. — 141 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 17 cm

Ge, Benyi, 1933-

Modern Chinese lexicology / Ge Benyi ; translated by Xu Dekuan. — First published in English. — London ; and New York : Routledge, Taylor & Francis Group ; London ; and New York : The Commercial Press, 2018. — 231 stran ; 25 cm. — (Chinese linguistics)

Gillernová, Ilona, 1955-

Vybrané kapitoly z psychologie pro každého / Ilona Gillernová, Jiří Šípek a kol.. — Vydání druhé. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015. — 240 stran : černobílé ilustrace ; 27 cm

Graefen, Gabriele, 1952-

Wissenschaftssprache Deutsch : lesen – verstehen – schreiben : ein Lehr- und Arbeitsbuch / Gabriele Graefen, Melanie Moll ; unter Mitarbeit von Angelika Steets. — Frankfurt am Main : Peter Lang, 2011. — 181 stran ; 21 cm

Gramelová, Lucie, 1983-

Rumunština pro začátečníky / Lucie Gramelová. — Vydání druhé. — Praha : Lucie Gramelová – Jazykový koutek, 2019. — 262 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Poznej jazyk s tužkou v ruce)

Hayes, Nicky, 1953-

Základy sociální psychologie / Nicky Hayesová ; z anglického originálu Principles of social psychology přeložila Irena Štěpaníková. — Vydání sedmé. — Praha : Portál, 2013. — 166 stran : černobílé ilustrace ; 20 cm

Holman, Robert, 1953-

Základy ekonomie : pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ / Robert Holman. — 3. vydání. — V Praze : C.H. Beck, 2015. — xv, 368 stran : grafy, ilustrace. — (Beckovy ekonomické učebnice)

Hudson, Richard A., 1939-

An introduction to word grammar / Richard Hudson. — First published. — New York : Cambridge University Press, [2010]. — ©2010. — xv, 332 stran : ilustrace ; 25 cm. — (Cambridge textbooks in linguistics)

Charles University’s oldest documents / Jan Royt (ed.). — First English edition. — Prague : Charles University, Karolinum Press, [2018]. — ©2018. — 62 stran, 2 složené nečíslované listy obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné), faksimile ; 26 cm

Kalivoda, Jan, 1952-

Verba docent – exempla trahunt : učebnice latiny pro samostatné studium na základě latinských citátů, živých slov a rčení / Jan Kalivoda. — První vydání. — Praha : Karolinum, 2011. — 141 stran : ilustrace

Keller, Jan, 1955-

Úvod do sociologie / Jan Keller. — Šesté vydání. — Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. — 204 stran ; 20 cm. — (Studijní texty ; svazek 2)

Kolb, Alice Y.

The experiential educator : the principles and practices of experiential learning / Alice Y. Kolb and David A. Kolb. — Kaunakakai, HI : Experience Based Learning Systems Inc., 2017. — xxviii, 565 stran : ilustrace ; 23 cm

Kratochvíl, Viliam, 1954-

Metafora stromu ako model didaktiky dejepisu : k predpokladom výučby / Viliam Kratochvíl. — Vydanie prvé. — Bratislava : Raabe, 2019. — ©2019. — 270 stran : ilustrace (některé barevné), grafická znázornění, plány 24 cm

Krystoň, Miroslav, 1964-

Záujmové vzdelávanie dospelých teoretické východiská Miroslav Krystoň a kol.. — 1. vydanie. — Banská Bystrica Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta 2011. — 238 stran tab. 24 cm

Leroy-Miquel, Claire

Vite et bien : méthode rapide pour adultes. 1, A1-A2 / Claire Miquel. — 2e édition. — Paris : CLE international, [2018]. — ©2018. — 224 stran : barevné ilustrace ; 29 cm + 1 brožura (32 stran) + 1 audio CD

Leroy-Miquel, Claire

Vite et bien : méthode rapide pour adultes. 2, B1 / Claire Miquel. — 2e édition. — [Paris] : CLE international, [2018]. — ©2018. — 223 stran : ilustrace (převážně barevné) + 1 brožura, 1 audio CD

Lonka, Kirsti

Phenomenal learning from Finland / Kirsti Lonka. — 1st edition. — Helsinki : Edita, 2018. — 224 stran ; 22 cm

Machková, Eva, 1931-

Úvod do studia dramatické výchovy / Eva Machková. — 3., aktualizované vydání. — Praha : Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2018. — 159 stran : ilustrace ; 21 cm

Matula, Antonín, 1885-1953

Věčný oheň / Antonín Matula ; Lukáš Holeček (ed.). — Vydání první. — Praha : MÚA, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. : NLN, 2019. — 318 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 25 cm. — (Strategie AV21. Špičkový výzkum ve veřejném zájmu) (Ego : paměti, deníky, korespondence ; svazek 20)

Metodologie výzkumu politiky / Vít Beneš, Petr Drulák (eds.). — Praha : Sociologické nakladatelství 2019. — 360 stran : ilustrace, tabulky, grafy ; 23 cm. — (Studijní texty ; 71. svazek)

Minkova, Milena

Latin for the new millennium / Milena Minkova and Terence Tunberg. — Second edition. — Mundelein (Illinois, USA) : Bolchazy-Carducci Publishers, Inc., 2017. — 16 svazků : ilustrace (převážně barevné), mapy, tabulky ; 28 cm

Montessori, Maria, 1870-1952

Londýnské přednášky / Maria Montessori ; z anglického originálu The 1946 London lectures přeložila Pavla Le Roch. — Vydání první. — Praha : Portál, 2019. — 302 stran : černobílé fotografie ; 20 cm

Nejstarší listiny Univerzity Karlovy / Jan Royt (ed.). — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2018. — 62 stran, 2 nečíslované listy obrazových příloh (složené) : ilustrace (převážně barevné), faksimile ; 26 cm

Nekolová, Věra, 1930-

Ruština nejen pro samouky / Věra Nekolová, Irena Camutaliová, Alena Vasiljeva-Lešková. — Třetí, přepracované vydání. — Praha : Leda, 2017. — 543 stran : černobílé ilustrace, mapy, tabulky ; 21 cm + Klíč, slovník (79 stran) + 1 CD (MP3)

Ossama, Bahaa Ed-Din,

Musiqa al-kalimat : modern standard Arabic through popular songs : intermediate to advanced / Bahaa Ed-Din Ossama, illlustrations by Hatem Arafa.. — Cairo : American University in Cairo Press, 2017. — ©2017. — 195 stran : ilustrace ; 23 cm

Perrett, Roy W., 1951-

An introduction to Indian philosophy / Roy W. Perrett. — First published. — Cambridge : Cambridge University Press, 2016. — xv, 249 stran ; 25 cm. — (Cambridge introductions to philosophy)

Petrusek, Miloslav, 1936-2012

Dějiny sociologie / Milan Petrusek a kolektiv. — Vydání 1.. — Praha : Grada, 2011. — 236 stran : ilustrace

Pikna, Bohumil, 1947-

Vnitřní bezpečnost v právu a politice Evropské unie / Bohumil Milan Pikna. — 2. přepracované a aktualizované vydání. — Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. — 471 stran

Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity / Tomáš Borovský, Jiří Němec (eds.). — Vydání první. — Brno : Masarykova univerzita, 2019. — 164 stran : ilustrace (některé barevné), portréty ; 25 cm. — (MUNI ARTS 100)
Qualitätsmanagement und Lehrentwicklung an Musikhochschulen : Konzepte – Projekte – Perspektiven = Quality management and teaching development in German higher music education : concepts – projects – prospects / Bernd Clausen, Heinz Geuen (Hrsg.). — Münster ; New York : Waxmann, 2017. — 330 stran : faksimile, tabulky
Středověká univerzitní vzdělanost / k vydání připravil Martin Nodl. — Vydání první. — Praha : Filosofia, 2017. — 217 stran. — (Colloquia mediaevalia Pragensia ; 18)

Šemelík, Martin

Deutsche Grammatik : eine Text- und Aufgabensammlung für Fortgeschrittene / Martin Šemelík, Věra Kloudová, Vít Dovalil, Marie Vachková, Jiří Doležal. — 1. Auflage. — Prag : Karls-Universität, Karolinum Verlag, 2019. — 257 stran ; 30 cm

Švaříček, Roman, 1978-

Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách / Roman Švaříček, Klára Šeďová a kol.. — Vydání druhé. — Praha : Portál, 2014. — 377 stran ; 21 cm

The Sage handbook of play and learning in early childhood / edited by Liz Brooker, Mindy Blaise and Susan Edwards. — Los Angeles ; London ; New Delhi ; Singapore ; Washington DC : Sage reference, [2014]. — xx, 422 stran : ilustrace ; 26 cm

Torres, Vendula

Små fortællinger om DK : dánština : studijní texty (A2-B1) / Vendula Torres. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. — 63 stran : ilustrace ; 21 cm

Toy Box, 1978-

Komiksová učebnice komiksu / Toy_Box. — Vydání první. — V Praze : Paseka, 2019. — 274 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 23 cm

Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 2003-2013 / Miroslav Šmied (ed.). — Vyd. 1.. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta, Ústav dějin křesťanského umění v NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2013. — 372 s. : il., portréty, faksim. ; 25 cm. — (Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium ; vol. 13)

Vorlíček, Radek

Jak se daří inkluzi u nás a na Slovensku? : pohled do konkrétních základních škol / Radek Vorlíček. — Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2019. — 322 stran : ilustrace (některé barevné), schémata ; 21 cm

Way, Brian, 1923-2006

Rozvoj osobnosti dramatickou hrou / Brian Way ; přeložila a doslov napsala Eva Machková. — 2., revidované a aktualizované vydání. — Praha : Sdružení pro tvořivou dramatiku : NIPOS, 2014. — 232 stran ; 21 cm

Wolff, Jonathan, 1959-

An introduction to moral philosophy / Jonathan Wolff. — First Edition. — New York ; London : W.W. Norton & Company, c[2018]. — ©2018. — xvi, 261, K-6, G-7, I-12 stran ; 21 cm

23 – Výpočetní technika (10)

Zpět

Andrews, Gillian „Gus“,

Keep calm and log on : your handbook for surviving the digital revolution / Gillian „Gus“ Andrews. — Cambridge, Massachusetts ; London, England : The MIT Press, [2020]. — ©2020. — xxvi, 351 stran

Barták, Roman, 1970 červenec 3.-

Co je nového v umělé inteligenci / Roman Barták. — 1. vydání. — Praha : Nová beseda, z. s., 2017. — 93 stran : ilustrace ; 21 cm. — (CJN ; 7)

Douglas, Ian

Is technology making us sick? : a primer for the 21st century : over 180 illustrations / Ian Douglas ; general editor: Matthew Taylor. — First published. — London : Thames & Hudson, [2020]. — ©2020. — 143 stran : ilustrace ; 23 cm. — (The big idea)

Fišerová, Michaela, 1980-

Kyberfotografie : neprůzračné médium a technologický realismus / Michaela Fišerová, Martin Charvát. — Vydání první. — Praha : Togga, 2019. — 120 stran ; 19 cm

Garlík, Bohumír, 1943-

Od chytrých sítí po chytré budovy, města a dopravu : v prostředí umělé inteligence / Bohumír Garlík. — 1. vydání. — Praha : Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2020. — 327 stran : ilustrace ; 25 cm

Kovářová, Pavla, 1985-

Informační bezpečnost žáků základních škol : lekce v knihovnách / Pavla Kovářová. — Vydání první. — Brno : Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2019. — 261 stran : ilustrace (některé barevné), tabulky, grafická znázornění ; 23 cm. — (Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ISSN 1211-3034 ; 489)

Krejčí, Matěj

DigiDetox : jak na digitální minimalismus / Matěj Krejčí. — První vydání. — Praha : Pointa, 2019. — 217 stran : ilustrace ; 22 cm

Spitzer, Manfred, 1958-

Kyber a eko : digitální technologie v enviromentálních souvislostech / Zdenka Sokolíčková (ed.) ; Manfred Spitzer, Václav Bělohradský, Martin Leskovjan, Jeremiáš Havranu, Jana Karlová, Martin Soukup, Jan D. Bláha. — První vydání. — Brno : Host, 2019. — 198 stran : ilustrace ; 21 cm

Tegmark, Max, 1967-

Life 3.0 : being human in the age of artificial intelligence / Max Tegmark. — [London] : Penguin Books, 2018. — ©2017. — xii, 364 stran : černobílé ilustrace. — (Penguin popular science)

Tegmark, Max, 1967-

Život 3.0 : člověk v éře umělé inteligence / Max Tegmark ; z anglického originálu Life 3.0 – being human in the age of artificial intelligence přeložila Markéta Ivánková. — První vydání v českém jazyce. — Praha : Argo : Dokořán, 2020. — 294 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Zip ; svazek 69)

24 – Zemědělství (8)

Zpět
Agrarian change and imperfect property : Emphyteusis in Europe (16th to 19th centuries) / edited by Rosa Congost & Pablo F. Luna. — Turnhout : Brepols, [2018]. — ©2018. — 311 stran : ilustrace, mapy ; 24 cm. — (Rural History in Europe, ISSN 2032-6084 ; 15)
Farmers, consumers, innovators : the world of Joan Thirsk / edited by Rochard Jones and Christopher Dyer. — First published in Great Britain. — Hatfield, Hertfordshire : University of Hertfordshire Press, [2016]. — ©2016. — 174 stran : ilustrace, mapy ; 24 cm. — (Explorations in local and regional history ; volume 8)

Kießling, Rolf, 1941-

Grundzüge der Agrargeschichte. Band 1, Vom Spätmittelalter bis zum Dreißigjährigen Krieg (1350-1650) / Rolf Kießling, Frank Konersmann, Werner Troßbach ; mit einem Beitrag von Dorothee Rippmann. — Köln ; Weimar ; Wien : Böhlau, 2016. — 329 stran : ilustrace, mapy, faksimile ; 25 cm

Lityńska-Zając, Maria, 1956-

Gospodarka rolno-hodowlana ludności kultury trzcinieckiej na podstawie źródeł przyrodniczych ze stanowiska G w Słonowicach, gm. Kazimierza Wielka = Agriculture and animal husbandry economy of the Trzciniec culture population based on natural sources from site G in Słonowice / Maria Lityńska-Zając, Danuta Makowicz-Poliszot. — Kraków : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2019. — 230 stran : ilustrace + 1 CD

Novotný, Gustav, 1959-

Ve službách zemědělského školství a zákonodárství na Moravě : osobnost a dílo Františka Bilovského (1876-1956) / Gustav Novotný. — Praha : Historický ústav, 2019. — 492 stran, 24 stran obrazových příloh ; 23,5 cm. — (Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i.. Řada A, Monographia = Opera Instituti Historici Pragae. Series A, Monographia ; svazek 92)

Peasants and their fields : the rationale of open-field agriculture, c. 700-1800 / edited by Christopher Dyer, Erik Thoen and Tom Williamson. — Turnhout, Belguim : Brepols, [2018]. — ©2018. — x, 275 stran : ilustrace, mapy ; 24 cm. — (CORN publication series ; 16)
Property rights, land markets and economic growth in the European countryside / edited by Gérard Béaur, Phillipp R. Schofield, Jean-Michel Chevet, María Teresa Pérez Picazo. — Turnhout : Brepols, [2013]. — ©2013. — 535 stran : ilustrace, mapy ; 24 cm. — (Rural history in Europe ; 1)
Zemědělsko-lesnický archivář – špičkový historik lesa : na paměť PhDr. Josefa Nožičky / k vydání připravili Jiřina Juněcová, Jiří Šouša, Vladimír Waage. — Vydání: první. — Praha : Národní archiv, 2019. — 484 stran : ilustrace ; 21 cm
25 – Beletrie (166)

Zpět
„A tehdy pronesl strofu…“ : staroseverské příběhy o skaldech / přeložili Jiří Starý, Magda Králová, Ondřej Vaverka, Lucie Korecká, Lada Halounová, Kristýna Králová, David Šimeček, Helena Kadečková, Veronika Dudková a Marianna Gorroňová. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019. — 305 stran ; 22 cm. — (Medium ; 4. svazek)
A bardic miscellany : five hundred bardic poems from manuscripts in Irish and British libraries / edited by Damian McManus and Eoghan Ó Raghallaigh. — Dublin : The Department of Irish, School of Languages, Literatures and Cultural Studies, Trinity College, 2010. — xxxii, 710 stran ; 25 cm. — (Trinity Irish studies=Léann na Tríonóide, ISSN 1649-4725 ; no. 2)

Abreu, Caio Fernando

Contos completos / Caio Fernando Abreu ; posfácios de Italo Moriconi, Alexandre Vidal Porto e Heloisa Buarque de Hollanda. — 1a ed.. — São Paulo (Brazil) : Companhia das Letras, 2018. — ©2018. — 765 stran ; 23 cm

Ajvaz, Michal, 1949-

Města / Michal Ajvaz. — Vydání první. — Brno : Druhé město, [2019]. — ©2019. — 724 stran ; 20 cm

Aleksìjevìč, Svjatlana Aljaksandraŭna, 1948-

Časy zo second handu : koniec červeného človeka / Svetlana Alexijevič ; [z ruského originálu] preklad: Kristína Karabová. — Žilina : Absynt, 2017. — 534 stran : fotografie. — (Prekliati reportéri)

Alkman, 650 př. Kr.-600 př. Kr.

Partheneion z Louvru / Alkmán ; úvodní studie, překlad a komentář Robert Roreitner. — Vydání první. — Praha : JKF, 2016. — 157 stran ; 16 cm. — (Bilingua ; I. svazek)

Apuleius, Lucius, asi 125-asi 180

Apuleius Madaurensis Metamorphoses. Book XI, The Isis book / text, introduction and commentary W.H. Keulen, S. Tilg, L. Nicolini, L. Graverini, S.J. Harrison, S. Panayotakis and D. van Mal-Maeder ; essays by F. Drews, W.S. Smith and U. Egelhaaf-Gaiser. — Leiden : Brill, [2015]. — ©2015. — vii, 681 stran. — (Groningen commentaries on Apuleius)

Atwood, Margaret, 1939-

Svědectví / Margaret Atwoodová ; přeložila Kateřina Klabanová. — Vydání první. — Praha : Argo, 2020. — 391 stran ; 22 cm. — (Fantastika ; 115. svazek)

Backman, Fredrik, 1981-

Úzkosti a jejich lidé / Fredrik Backman ; přeložila Helena Matocha. — První vydání. — Brno : Host, 2020. — 373 stran ; 21 cm

Bakke, Gunstein, 1968-

V očekávání / Gunstein Bakke ; z norského originálu Havende … přeložila Marta Bartošková. — Vydání první. — Praha : Argo, 2019. — 187 stran ; 21 cm

Balážová, Soňa

PÉ ER DÉ / Dávid Marcin, Soňa Balážová. — Vydanie prvé. — [Bratislava] : ej.publishing, 2019. — 37 stran : ilustrace ; 31 cm

Bán, Andrej, 1964-

Trochu oheň, trochu voda : príbehy Balkánu / Andrej Bán. — Žilina : Absynt, 2019. — 264 stran : fotografie ; 19 cm. — (Prekliati reportéri)

Bandjopádhjáj, Síbají, 1954-

Tagores before Tagore : a screenplay : story, script, dialogue / Sibaji Bandyopadhyay ; translated from Bengali by Maharghya Chakraborty. — English edition. — New Delhi : Oxford University Press, 2018. — xxxiv, 192 stran : ilustrace ; 23 cm

Bärfuss, Lukas, 1971-

Malinois : Erzählungen / Lukas Bärfuss. — Göttingen : Wallstein Verlag, 2019. — 128 stran ; 20 cm

Barry, Kevin, 1969-

Broukobol / Argo. — Vydání první. — Praha : Argo, 2018. — 267 stran

Berg, Sibylle, 1962-

GRM : brainfuck : Roman / Sibylle Berg. — 6. Auflage. — Köln : Kiepenheuer & Witsch, 2019. — 633 stran ; 21 cm

Bergman, Ingmar, 1918-2007

Úsměvy letní noci / Ingmar Bergman ; v překladu Zbyňka Černíka. — Vydání první. — Zlín : Kniha Zlín, 2020. — 215 stran ; 21 cm. — (Fleet ; svazek 149)

Berlin, Lucia, 1936-2004

Manuál pro uklízečky / Lucia Berlinová ; přeložila Martina Knápková. — První vydání. — Praha : Argo, [2019]. — ©2019. — 259 stran ; 21 cm. — (AAA : edice angloamerických autorů ; svazek 133)

Bernard Scholasticus, činný 11. století

Liber miraculorum sancte Fidis : il racconto dei prodigi di una santa bambina / Bernardo d’Angers ; testo critico, traduzione e commento a cura di Luca Robertini ; edizione postuma a cura di Luigi G. G. Ricci. — Firenze : SISMEL, 2010. — VI, 392 stran. — (Per verba ; 25)

Bernhard, Thomas, 1931-1989

Der Wahrheit auf der Spur : Reden, Leserbriefe, Interviews, Feuilletons / Thomas Bernhard ; herausgegeben von Wolfram Bayer, Raimund Fellinger und Martin Huber. — Erste Auflage. — Berlin : Suhrkamp, [2011]. — ©2011. — 346 stran ; 21 cm

Bracher, Beatriz, 1961-

Não falei / Beatriz Bracher. — 2a edição. — São Paulo : Editora 34, 2017. — ©2004. — 148 stran ; 21 cm

Cervantes Saavedra, Miguel de, 1547-1616

Don Quijote de la Mancha / Miguel de Cervantes ; edición de Florencio Sevilla Arroyo. — Tercera edición. — Barcelona : Debolsillo, 2013. — ©2011. — 1057 stran. — (Clásica)

Classical foundations of Islamic educational thought : a compendium of parallel English-Arabic texts / selected and introduced by Bradley J. Cook ; with assistance from Fathi H. Malkawi. — First edition. — Provo, Utah : Brigham Young University Press, 2010. — xlvii, 305 stran ; 24 cm. — (Islamic translation series)
Cuentos fantásticos del Romanticismo hispanoamericano / edición de José María Martínez. — Madrid : Cátedra, 2011. — 347 stran : ilustrace, portréty. — (Letras hispánicas ; 689)
Čítanka modernej arabskej literatúry = Qirā’āt fī al-adab al-ʿarabī al-ḥadīth / zostavila Zuzana Gažáková. — Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislavě, 2018. — 141 stran

Čo, Nam-ču, 1978-

Kim Čijong [ročník 82] / Čo Namdžu ; z korejského originálu Kim Čijong – 82njonsäng … přeložil Tomáš Horák. — První vydání. — Brno : Host, 2019. — 175 stran ; 21 cm

Dagný Kristjánsdóttir

Öldin öfgafulla : bókmenntasaga tuttugustu aldarinnar / Dagný Kristjánsdóttir. — Reykjavík : Bjartur, 2010. — 311 stran : ilustrace

Děžinský, Milan, 1974-

Hotel po sezóně / Milan Děžinský. — První vydání. — Brno : Host, 2020. — 59 stran ; 19 cm

Donoghue, Emma, 1969-

Frog music / Emma Donoghue. — First published. — London : Picador, 2014. — 403 stran ; 23 cm

Dvořáková, Petra, 1977-

Sítě / Petra Dvořáková. — První vydání. — Brno : Host, 2016. — 316 stran ; 21 cm

Dynka, Jiří, 1959-

Pomor / Dynka. — Vydání první. — Brno : Druhé město, [2019]. — ©2019. — 55 stran ; 21 cm

Euripidés, asi 480 př. Kr.-406 př. Kr.

Médeia / Eurípidés ; z řeckého originálu přeložil Ferdinand Stiebitz. — V nakladatelství Artur vydání třetí. — Praha : Artur, 2019. — 67 stran ; 19 cm. — (Edice D ; sv. 67)

Ferrier, Susan, 1782-1854,

Marriage : a novel / Susan Edmonstone Ferrier, edited by Dorothy McMillan. — Glasgow : Association for Scottish Literary Studies, 2020. — 506 stran ; 22 cm. — (Association for Scottish Literary Studies ; nr. 47)

Finské pohádky I / podle finského originálu … vybral, přeložil a upravil Marek E. Světlík ; ilustroval Daniel Henych. — První vydání. — Praha : M.E.S.S., 2011. — 324 stran : barevné ilustrace ; 25 cm

Gahse, Zsuzsanna, 1946-

Schon bald / Zsuzsanna Gahse. — Originalausgabe. — Wien : Edition Korrespondenzen, 2019. — 142 stran ; 19 cm

Gärtner, Peter

Veľký román / Peter Gärtner. — Vydanie prvé. — [Bratislava] : Zum Zum production, s.r.o., 2019. — 270 stran ; 20 cm

Gibson, William, 1948-

Neuromancer / William Gibson ; přeložil Josef Rauvolf. — Vydání páté. — Praha : Euromedia Group, 2019. — 335 stran ; 17 cm. — (Mistrovská díla SF)

Girgle, Patrik, 1978-

Vertigo / Patrik Girgle. — Vydání první. — Praha : Knižní klub, 2016. — 140 stran : ilustrace ; 21 cm

Gotthelf, Jeremias, 1797-1854

Bilder und Sagen aus der Schweiz. Band 1, Texte. Zweiter Teilband, Handschriften / Jeremias Gotthelf ; herausgegeben von Manuela Heiniger ; in Zusammenarbeit mit Oliver Käsermann. — Hildesheim ; Zürich ; New York : Georg Olms Verlag, 2019. — 272 stran : faksimile ; 33 cm. — (Historisch-kritische Gesamtausgabe ; Abteilung C, Band1.2)

Guy de Chauliac, asi 1290-1368

Anathomia Gydo / edited by: Eithne Ní Ghallchobhair. — London : Irish Texts Society = Cumann na Scríbheann nGaedhilge, 2014. — ©2014. — vi, 187, 16 stran : ilustrace ; 23 cm. — (Irish Texts Society ; Vol. LXVI)

Hamsun, Knut, 1859-1952

Hlad / Knut Hamsun ; přeložila Helena Kadečková. — V tomto překladu vydání druhé. — Praha : Dybbuk, 2019. — 171 stran ; 20 cm

Hanč, Jan, 1916-1963

Zanechané listy / Jan Hanč. — Vydání první. — Praha : Torst, 2019. — 487 stran : ilustrace (částečně barevné), portréty, faksimile, fotografie ; 21 cm

Havel, Václav, 1936-2011

Chyť zajíce, ať ho máš / Václav Havel. — Vydání první. — Praha : Knihovna Václava Havla, 2019. — 139 stran : ilustrace ; 18 cm. — (Hry VH do kapsy)

Havel, Václav, 1936-2011

Já nejsem smutný / Václav Havel. — Vydání první. — Praha : Knihovna Václava Havla, 2019. — 105 stran : ilustrace ; 18 cm. — (Hry VH do kapsy)

Hayes, Terry, 1951-

American sonnets for my past and future assassin / Terrance Hayes. — First published. — London : Penguin Books, [2018?]. — ©2018. — 91 stran ; 20 cm

Hemon, Aleksandar, 1964-

My parents : an introduction ; This does not belong to you / Aleksandar Hemon. — First published. — London : Picador, [2019]. — ©2019. — 168, 182 stran ; 10 stran obrazových příloh : 22 cm

Hiekkapelto, Kati, 1970-

Kolibri / Kati Hiekkapelto. — Otava : Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava, 2013. — 381 stran

Hostovský, Egon, 1908-1973

Nezvěstný / Egon Hostovský. — V Mladé frontě první vydání. — Praha : Mladá fronta, 2011. — 263 stran ; 21 cm

Hotakainen, Kari, 1957-

Jumalan sana / Kari Hotakainen. — 2. painos. — Helsinki : Siltala, 2011. — 323 stran ; 22 cm

Houellebecq, Michel, 1958-

Platforma / Michel Houellebecq ; přeložil Alan Beguivin. — Vydání třetí. — Praha : Odeon, 2020. — 291 stran ; 21 cm. — (Světová knihovna ; svazek 235)

Houellebecq, Michel, 1958-

Zostať nažive a iné texty / Michel Houellebecq ; preklad Aňa Ostrihoňová. — Prvé vydanie. — Bratislava : Inaque, 2014. — 154 stran

Hradecký, Daniel, 1973-

Jezero ; XXX / Daniel Hradecký. — Praha : Dybbuk, 2020. — 38, 38 stran : ilustrace ; 20 cm

Hradecký, Daniel, 1973-

Přibližování dřeva / Daniel Hradecký. — První vydání. — V Opavě : Martin Kubík-Perplex, 2019. — 56 stran : ilustrace ; 16 cm

Hrubín, František, 1910-1971

Básně / František Hrubín ; text edičně připravila a komentář napsala Iva Málková. — Jako soubor vydání první. — Brno : Host, 2010. — 438 stran ; 21 cm. — (Česká knižnice)

Hvorecký, Michal, 1976-

Čierna oslava / Klára Štefanovičová, Michal Hvorecký. — [Bratislava] : ej.publishing, 2019. — 37 stran : ilustrace ; 31 cm

Høeg, Peter, 1957-

Tvýma očima / Peter Høeg ; přeložil Robert Novotný. — Vydání první. — Praha : Argo, 2020. — 268 stran ; 21 cm

Ikstena, Nora, 1969-

Soviet milk / Nora Ikstena ; translated from the Latvian by Margita Gailitis. — First published. — London : Peirene Press Ltd, [2018]. — 190 stran. — (Peirene title ; No. 25) (Home in exile series)

Irish pages : Heaney / edited by Chris Agee and Cathal Ó Searcaigh. — 1st edition. — Belfast : Irish pages, 2013. — xxiv, 224 stran : fotografie. — (Irish pages ; volume 8, number 2)
Irské pohádky = Irish fairy tales / z anglických originálů vybral a přeložil Lukáš Houdek. — Vydání první. — Praha : Garamond, 2012. — 237 stran ; 19 cm

Jarry, Alfred, 1873-1907

Ubu králem ; Ubu spoutaný / Alfred Jarry ; z francouzských originálů Ubu roi a Ubu enchaîné přeložil Prokop Voskovec. — Praha : Artur, 2017. — 137 stran ; 19 cm. — (Edice D ; sv. 127)

Jedlička, Josef, 1927-1990

Kde život náš je v půli se svou poutí ; Krev není voda / Josef Jedlička ; [text edičně připravili a komentáře napsali Emil a Marie Lukešovi]. — Jako soubor vydání první. — Brno : Host, 2010. — 595 stran ; 21 cm. — (Česká knižnice)

Jerome, Jerome K. (Jerome Klapka), 1859-1927

Tři muži ve člunu / Jerome Klapka Jerome ; z anglického originálu Three men in a boat přeložil J.Z. Novák. — Vydání v Československém spisovateli první. — V Praze : Československý spisovatel, 2012. — 222 stran ; 19 cm

Jing, Kaixuan

Zai jingyan yu chaoyan zhi jian / Jing Kaixuan zhu. — Di 1 ban. — Beijing : Dongfang chubanshe, 2018. — 413 stran ; 22 cm

Jirásek, Alois, 1851-1930

Desde Bohemia hasta el fin del mundo / Alois Jirásek ; traducción y edición Kateřina Vlasáková ; corrección estilística y ortotipográfica y asesoramiento editorial María Gimena del Rio Riande, Antonio Fernández Guiadanes. — [Santiago de Compostela] : Xunta de Galicia, [2010]. — 161 stran : ilustrace ; 22 cm

Jirous, Ivan Martin, 1944-2011

Magorova mystická růže / Ivan Martin Jirous. — Vydání druhé, v nakladatesltví Maťa první. — Praha : Maťa, [2019]. — ©2019. — 182 stran : ilustrace ; 15 cm. — (Bouře ; 33. svazek)

Juráček, Pavel, 1935-1989

Případ pro začínajícího kata : (podobenství 1966-1968) / Pavel Juráček. — Vydání první. — Praha : Knihovna Václava Havla, 2020. — 518 stran : ilustrace (převážně barevné), faksimile ; 17 cm. — (Dílo Pavla Juráčka ; svazek 7.)

Kadlec, Vratislav, 1981-

Hranice lesa / Vratislav Kadlec. — První vydání. — Praha : Argo, [2019]. — ©2019. — 173 stran : ilustrace ; 21 cm

Kapucśińki, Ryszard, 1932-

Ďalší deň života / Ryszard Kapucśińki ; preklad Patrik Oriešek. — Žilina : Absynt, s. r. o., 2020. — 120 stran ; 20 cm. — (Prekliati reportéri)

Konec slavnosti : (4 současní rumunští básníci) / Ion Mureşan … [et al.] ; překlad Jarmila Horáková, Jitka Lukešová, Libuše Valentová. — 1. vydání. — Praha : Petr Štengl, 2013. — 98 stran : portréty ; 15 cm + errata (1 list)

Krüger, Michael, 1943-

Ins Reine : Gedichte / Michael Krüger. — Berlin : Suhrkamp, [2010]. — ©2010. — 115 stran ; 21 cm

Krvavý Bronx / sestavil Martin Reiner. — Vydání první. — Brno : Druhé město : Host, 2020. — 275 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 22 cm

Kučera, Štěpán, 1985-

Projekt Gilgameš / Štěpán Kučera. — Vydání první. — Brno : Druhé město, 2019. — 159 stran : barevné ilustrace ; 21 cm

Kushner, Tony, 1956-

Angels in America : a gay fantasia on national themes, Part one: Millenium approaches, Part two: Perestroika / Tony Kushner. — London : Nick Hern Books, 2017. — ©2017. — xi, 333 stran ; 20 cm

Lappert, Simone, 1985-

Der Sprung : Roman / Simone Lappert. — Zürich : Diogenes, [2019]. — ©2019. — 333 stran ; 19 cm

Leino, Marko, 1967-

Past / Marko Leino ; přeložila Linda Dejdarová. — Vydání první. — Praha : Knižní klub, 2013. — 426 stran ; 21 cm

Levi, Primo, 1919-1987

Je-li toto člověk / Primo Levi ; z italského originálu Se questo é un uomo … přeložila Drahoslava Janderová. — Druhé vydání, v nakladatelství Leda první, upravené. — Voznice : Leda, 2019. — 262 stran ; 22 cm

Levi, Primo, 1919-1987

Když ne nyní, kdy? / Primo Levi ; přeložila Kateřina Vinšová ; verše přeložil Jiří Pelán. — Druhé vydání, v nakladatelství Leda první, upravené. — Voznice : Leda, 2020. — 374 stran ; 22 cm

Lewinsky, Charles, 1946-

Der Stotterer : Roman / Charles Lewinsky. — Zürich : Diogenes, [2019]. — ©2019. — 409 stran ; 19 cm

Linder, Lukas, 1984-

Der Letzte meiner Art : Roman / Lukas Linder. — Zürich ; Berlin : Kein & Aber, [2018]. — ©2018. — 270 stran ; 19 cm

Madhavan, A., 1934-

On a river’s bank : a novel = Puṉalum maṇalum : nāval / A. Madhavan ; translated from Tamil by M. Vijayalakshmi. — Delhi : Ratna Books 2018. — 140 stran. — (Ratna translation series)

Machar, Josef Svatopluk, 1864-1942

Confiteor ; Zde by měly kvést růže / Josef Svatopluk Machar. — Jako soubor vydání první. — Brno : Host, 2012. — 282 stran ; 21 cm. — (Česká knižnice)

Maimonides, 1135-1204

Medical aphorisms. Treatises 22-25 : a parallel Arabic-English edition / Maimonides ; edited, translated, and annotated by Gerrit Bos.. — Provo, Utah : Brigham Young University Press, [2017]. — ©2017. — xxxviii, 292 stran ; 24 cm. — (Medical works of Moses Maimonides)

Maimonides, 1135-1204

On rules regarding the practical part of the medical art : a parallel English-Arabic edition and translation / Moses Maimonides ; translated by Gerrit Bos ; edited by Y. Tzvi Langermann. — Provo, Utah : Brigham Young University, 2014. — xxvi, 123 stran ; 23 cm. — (Medical works of Moses Maimonides)

Mäkelä, Hannu, 1943-

Kivi : romaani / Hannu Mäkelä. — 3. painos. — Helsinki : Kustannusosakeyhtiö Tammi, 2011. — 422 stran ; 18 cm

Masłowska, Dorota, 1983-

Červená a bílá / Dorota Masłowská ; [přeložila Barbora Gregorová]. — Vydání druhé. — Praha : Odeon, 2011. — 203 stran, 12 listů barevných obrazových příloh : ilustrace ; 21 cm. — (Světová knihovna ; sv. 32)

McGahern, John, 1934-2006

Zlaté hodinky a jiné povídky / John McGahern ; z angličtiny přeložila Alena Dvořáková. — První vydání. — Praha : Kalich, 2015. — 293 stran. — (Edice světové prózy Prvotisky ; 13)

Mitana, Dušan, 1946-2019

Nezvestný / Dušan Mitana. — Vydanie prvé. — Levice : KK Bagala, [2019]. — ©2019. — 387 stran : portréty ; 19 cm

Morgan, Edwin, 1920-2010

In touch with language : a new prose collection 1950-2005 / Edwin Morgan, edited by John Coyle and James McGonigal. — Glasgow : Association for Scottish Literary Studies, 2020. — xxiii, 398 stran. — (Association for Scottish Literary Studies ; nr. 48)

Murrer, Ewald, 1964-

Noční četba / Ewald Murrer. — Vydání první. — Praha : Aula, 2019. — 317 stran ; 15 cm

Mussa, Alberto, 1961-

A hipótese humana / Alberto Mussa. — 2a edição. — Rio de Janeiro ; São Paulo : Editora Record, 2018. — 175 stran : ilustrace ; 21 cm

Mussa, Alberto

O trono da rainha Jinga / Alberto Mussa. — 4a edição. — Rio de Janeiro ; Sao Paulo : Record, 2017. — 131 stran

Nejmírnější Pallas : hry určené gramatikálním třídám jezuitských gymnázií / Magdaléna Jacková (ed.). — Vydání první. — Praha : Academia, 2016. — 480 stran : ilustrace, faksimile ; 24 cm. — (Theatrum Neolatinum : latinské divadlo v českých zemích ; svazek II.)

Němec, Jan, 1981-

Dějiny světla : román o fotografovi Františku Drtikolovi / Jan Němec. — Druhé vydání. — Brno : Host, [2014]. — 465 stran ; 21 cm. — (Román)

Němec, Jan, 1981-

Možnosti milostného románu / Jan Němec. — První vydání. — Brno : Host, 2019. — 416 stran ; 21 cm

Nosek, Štěpán, 1975-

Penumbra / Štěpán Nosek. — První vydání. — Praha : Argo, [2019]. — ©2019. — 56 stran ; 17 cm. — (čp : česká poezie ; svazek 4)

Nová kytice ze starých španělských romancí / vybral a přeložil Miloslav Uličný. — První vydání. — [Praha] : Nová vlna, 2019. — 177 stran : černobílé ilustrace ; 20 cm

Ó Conaire, Pádraic, 1882-1928

Biskupova duše : (výbor povídek) / Pádraic Ó Conaire ; přeložil a doslovem opatřil Radvan Markus. — Vydání první. — Praha : Jitro, 2013. — 250 stran

Oľhová, Jana, 1959-

Bežná / Mária Kralovič, Tereza Oľhová. — Vydanie prvé. — [Bratislava] : ej.publishing, 2019. — 37 stran : ilustrace ; 31 cm

Ollikainen, Aki, 1973-

Nälkävuosi / Aki Ollikainen. — Viides painos. — Helsinki : Kustannusosakeyhtiö Siltala, [2012]. — ©2012. — 139 stran ; 22 cm

Olsen, Lance, 1956-

My red heaven : a novel / by Lance Olsen. — First US edition. — Ann Arbor, MI : Dzanc Books, 2020. — 260 stran : ilustrace

Olyslaegers, Jeroen, 1967-

Wij : Roman / Jeroen Olyslaegers. — Derde druk. — Amsterdam : De Bezige Bij, 2017. — ©2009. — 300 stran ; 22 cm

Osoha, Karel, 1991-

Návrat Krále Šumavy. Na čáře / Karel Osoha, Ondřej Kavalír, Vojtěch Mašek. — 1. vydání. — V Praze : Labyrint : Euromedia Group, a.s., 2018. — 156 nečíslovaných stran : ilustrace ; 25 cm. — (Labyrint komiks ; 15. svazek)

Pankovčín, Václav, 1968-1999

Poviedky : videla som anjela! / Václav Pankovčín. — Vydanie v tomto výbere prvé. — Levice : KK Bagala, 2019. — 425 stran : 1 portrét ; 21 cm

Pankovčín, Václav, 1968-1999

Romány : Zdržíte sa v linárese? / Václav Pankovčín. — Vydanie v tomto výbere prvé. — Levice : KK Bagala, 2019. — 509 stran: 1 portrét, 21 cm

Pelo, Riikka, 1972-

Jokapäiväinen elämämme / Riikka Pelo. — 2. painos. — Helsinki : Kustannusosakeyhtiö Teos, 2013. — 525 stran ; 22 cm

Pìdmohyl‘nyj, Valer’jan Petrovyč, 1901-1937

Město / Valerjan Pidmohylnyj ; z ukrajinského originálu Misto: roman přeložil a poznámkami opatřil Miroslav Tomek. — V češtině vydání první. — Brno : Větrné mlýny, 2019. — 411 stran ; 21 cm

Plautus, asi 251 př. Kr.-asi 184 př. Kr.

Curculio aneb Darmojed / Titus Maccius Plautus ; Daniela Urbanová, Eliška Poláčková, Tomáš Weissar, Radek Černoch. — Vydání první. — Praha : Jednota klasických filologů, 2019. — 286 stran ; 16 cm. — (Bilingua IV. svazek)

Plotzer, Josef

Básně / Josef Plotzer. — V Ostravě : Vladimír Šiler, 2019. — 86 stran ; 21 cm

Polyphonie : Mehrsprachigkeit und literarische Kreativität / Michaela Bürger-Koftis, Hannes Schweiger, Sandra Vlasta (Hrsg.). — Wien : Praesens, 2010. — 481 stran ; 20 cm. — (Praesens Literatur)

Pommerat, Joël, 1963-

Tři hry / Joël Pommerat ; z francouzských originálů La Réunification de deux Corées …, Ma chambre froide … a Je tremble … přeložili Zdeněk Bartoš a Michal Zahálka. — 1. vydání. — V Praze : Institut umění – Divadelní ústav, 2019. — 227 stran ; 21 cm. — (Současná hra ; svazek 52)

Proba, Falconia Petita, asi 322-asi 379

Die Heilige Schrift, kurz erzählt mit den Worten des Vergil Cento Vergilianus / Faltonia Betitia Proba ; übersetzt und kommentiert von Wolfgang Fels ; mit einem einleitenden Essay von Katharina Greschat. — Stuttgart : Hiersemann, [2017]. — ©2017. — V, 101 stran. — (Bibliothek der mittellateinischen Literatur, ISSN 1862-1554 ; Band 13)

Překlady a adaptace / Jiří Gruša, Karel Kraus, Josef Balvín. — První vydání. — Brno : Barrister & Principal, 2019. — 661 stran ; 22 cm. — (Dílo Jiřího Gruši ; svazek VII)

Rakusa, Ilma, 1946-

Mein Alphabet / Ilma Rakusa. — Graz : Literaturverlag Droschl, [2019]. — 305 stran ; 21 cm

Ranne, Katriina

The image of water in the poetry of Euphrase Kezilahabi / by Katriina Ranne. — Helsinki : Studia Orientalia, 2016. — xii, 302 stran

Rukopis královédvorský ; Rukopis zelenohorský / ediční příprava, komentář a vysvětlivky Dalibor Dobiáš ; vědecká redakce Václav Vaněk. — Jako soubor vydání první. — Brno : Host, 2010. — 322 stran. — (Česká knižnice)
Ruská středověká literatura : od křtu Vladimíra Velikého po Dmitrije Donského : výbor textů 11.-14. století / vybrali a přeložili Emilie Bláhová, Zoe Hauptová a Václav Konzal. — Vydání druhé, v nakladatelství Pavel Mervart první. — Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2013. — 370 stran : ilustrace, faksimile, fotografie ; 25 cm. — (Pro Oriente ; svazek 20)

Ryšavý, Martin, 1967-

Zlaté vidění / Martin Ryšavý. — Vydání první. — Praha : Revolver Revue, 2019. — 459 stran : 1 portrét, 21 cm. — (Revolver Revue ; sv. no. 119)

Sága o Grettim / přeložil Ladislav Heger. — Praha : Garamond, 2020. — 261 stran ; 25 cm

Savolainen, Patrick, 1988-

Farantheiner / Patrick Savolainen. — Biel/Bienne : verlag die brotsuppe, [2018]. — ©2018. — 192 stran ; 20 cm

Seifert, Jaroslav, 1901-1986

Publicistika (1933-1938) ; Dubia ; Společná prohlášení / Jaroslav Seifert ; edičně připravil Michal Topor. — 1. vydání. — Praha : Akropolis, 2011. — 615 stran : portréty, faksimile ; 23 cm. — (Dílo Jaroslava Seiferta ; svazek 13)

Sekyra, Marek, 1974-

Máchovské mýty a omyly / Marek Sekyra. — Liberec : Kruh autorů Liberecka, 2010. — 79 s. : il. ; 20 cm. — (Kruh)

Shakespeare, William, 1564-1616

Básně / William Shakespeare ; přeložil Martin Hilský. — Vydání druhé. — Brno : Atlantis, 2011. — 185 stran

Shakespeare, William, 1564-1616

Zkrocení zlé ženy / William Shakespeare ; přeložil Martin Hilský. — Vydání druhé. — Brno : Atlantis, 2011. — 131 stran ; 19 cm

Schweikert, Ruth, 1965-

Tage wie Hunde / Ruth Schweikert. — Frankfurt am Main : S. Fischer, [2019]. — ©2019. — 198 stran ; 20 cm

Smith, Zadie, 1975-

Grand union : stories / Zadie Smith. — [London] : Hamish Hamilton, 2019. — 245 stran ; 24 cm. — (Penguin books)

Soukupová, Petra, 1982-

Klub divných dětí / Petra Soukupová ; ilustrace Nikola Logosová. — První vydání. — Brno : Host, 2019. — 207 stran : barevné ilustrace ; 24 cm

Stein, Benjamin, 1970-

Replay : Roman / Benjamin Stein. — München : Beck, [2012]. — ©2012. — 169 stran ; 21 cm

Steinschneider, Moritz, 1816-1907,

The Hebrew translations of the middle ages and the Jews as transmitters. Vol I., Preface. General remarks. Jewish philosophers / Moritz Steinschneirder ; Charles H. Manekin, Y. Tzvi Langermann, Hans Hinrich Biesterfeldt, editors. — New York : Springer , [2013]. — ©2013. — vi, 255 stran ; 24 cm. — (Amsterdam Studies in Jewish Philosophy ; volume 16)

Sto básní : svět staré japonské poezie / překlad, komentáře a výběr ilustrací Helena Honcoopová. — 2., revidované a rozšířené vydání. — Praha : DharmaGaia, 2020. — 365 stran : barevné ilustrace ; 20 cm

Stoifberg, Niko

Dort : Roman / Niko Stoifberg. — 1. Auflage. — München : Nagel & Kimche, 2019. — 328 stran ; 21 cm

Suceavă, Bogdan, 1969-

S bubnem na zajíce chodil / Bogdan Suceavă ; přeložil Jiří Našinec. — Vydání první. — Praha ; Litomyšl : Paseka, 2014. — 237 stran ; 20 cm

Sulzer, Alain Claude, 1953-

Unhaltbare Zustände : Roman / Alain Claude Sulzer. — 1. Auflage. — Berlin : Galiani, 2019. — 266 stran ; 21 cm

Sveland, Maria, 1974-

Happy, happy : en bok om skilsmssa / Maria Sveland & Katarina Wennstam. — Stockholm : Månpocket, 2012. — Falun : Scandbook, 2012. — 169 stran : ilustrace ; 18 cm. — (Månpocket. Fakta)

Světlá, Karolina, 1830-1899

Vesnický román / Karolina Světlá. — V České knižnici vydání první. — Praha : Nadační fond Česká knižnice : Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. ; Brno : Host, 2019. — 262 stran ; 21 cm. — (Česká knižnice ; svazek 103)

Szczygieł, Mariusz, 1966-

Není / Mariusz Szczygieł ; z polského originálu Nie ma přeložila Helena Stachová. — První vydání v českém jazyce. — Praha : Dokořán : Jaroslava Jiskrová – Máj, 2019. — 296 stran ; 21 cm

Šindelka, Marek, 1984-

Mapa Anny / Marek Šindelka. — Vyd. 1.. — Praha : Odeon, 2014. — 126 s. ; 21 cm. — (Česká řada ; sv. 25)

Šindelka, Marek, 1984-

Únava materiálu / Marek Šindelka. — Vydání první. — Praha : Odeon, 2016. — 168 stran ; 21 cm. — (Česká řada ; svazek 30)

Tammet, Daniel, 1979-

Narodený v modrú stredu : zápisky zo života ; vo výnimočnej mysli autistického génia / Daniel Tammet ; preklad Alexandra Strelková. — Žilina : Absynt, s.r.o., 2020. — 224 stran 21 cm

Tanpen besutokorekushon : gendai shōsetsu 2015 / Nihon bungeika kyōkai, Jirō Asada, Chisa Asukai, Inoue Areno, Hideo Okuda, Mariko Koike, Masatomo Tamaru, Denpō Torishima, Hinako Nakagawa, Taiko Nakajima, Yōmei Hiraoka, Muneki Yamada. — shohatsu. — Tōkyō : Tokushima shoten, 2015. — 521 stran. — (Tokushima bunko ni-15-15)
Tanpen kōjō / Shūeisha bunko henshūbu, Jirō Asada, Kōtarō Isaka, Ira Ishida, Hiroshi Ogiwara, Hideo Okuad, Ichi Otsu, Tatsuya Kumagai, Shino Sakuragi, Kazuki Sakuraba, Shūsuke Michio, Miyuki Miyabe, Yuka Murayama. — daisansastsu. — Tōkyō : Shūeisha, 2012. — 441 stran
The Radha Tantra : a critical edition and annotated translation / Måns Broo. — First issued in paperback 2018. — London : Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. — ©2017. — vii, 352 stran. — (Routledge studies in tantric traditions)

Tokarczuk, Olga, 1962-

Anna In w grobowcach świata / Olga Tokarczuk. — Kraków : Wydawnictwo literackie, 2019. — ©2015. — 192 stran

Tokarczuk, Olga, 1962-

Bizarní povídky / Olga Tokarczuková ; přeložil Petr Vidlák. — První vydání. — Brno : Host, 2020. — 225 stran ; 21 cm

Twisted truths : stories from the Irish / selected by Brian Ó Conchubhair ; foreword by Colm Tóibín. — First published. — Indreabhán : Cló Iar-Chonnacht, 2011. — 263 stran ; 20 cm
Two texts on Loch nEchach : De causis torchi Corc‘ Óche, and, Aided Echach maic Maireda / edited by Ranke de Vries. — London : Irish Texts Society = Cumann na Scríbheann nGaedhilge, 2012. — xii, 328 stran ; 23 cm. — (Irish Texts Society ; Vol. LXV)

Vallejo, Fernando, 1942-

Madona zabijáků / Fernando Vallejo ; přeložil Petr Zavadil. — Vydání první. — Praha : Fra, [2019]. — ©2019. — 139 stran ; 18 cm. — (Světová próza)

Váňa Stigen, Jiří, 1984-

Ozim : tesařské črty / Jiří Váňa Stigen. — Vydání první. — Ostrava : Protimluv, 2019. — 83 stran : barevné ilustrace ; 18 cm. — (Edice české prózy ; svazek 7)

Van Gerrewey, Christophe, 1982-

Abys věděla / Christophe Van Gerrewey ; překlad Adéla Elbel. — V češtině vydání první. — [Brno] : Větrné mlýny, 2019. — 158 stran ; 18 cm

Vávra, Stanislav, 1933-

Kapitoly o utopeném jablku / Stanislav Vávra. — Praha : Fotorenesance, 2016. — 189 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 19 cm

Viikilä, Jukka, 1973-

Akvarelleja Engelin kaupungista / Jukka Viikilä. — Viides painos. — Helsinki : Gummerus, 2016. — 215 stran ; 22 cm

Vodseďálek, Ivo, 1931-2017

Ivo Vodseďálek – Dílo 1949-1998 / k vydání připravil, ediční zprávu a komentář napsal Martin Machovec. — Vydání druhé, v tomto uspořádání první. — Praha : Argo, [2019]. — ©2019. — 1075 stran : ilustrace

Vrba, Michal, 1976-

Kolem Jakuba / Michal Vrba. — Vydání první. — Praha : Argo, [2019]. — ©2019. — 175 stran ; 21 cm

Vystydová, Věra, 1948-

Čtyřletý smutek / Věra Vystydová ; ilustrovala Mira Borošová ; překlad do chorvatštiny Mato Pejić. — Daruvar : Jednota, 2013. — 104 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Krajanská tvorba ; svazek dvacátý devátý)

Wallace, David Foster, 1962-2008

The pale king : an unfinished novel / David Foster Wallace. — London : Penguin, [2012]. — ©2011. — xii, 573 stran ; 20 cm

Weise, 1966-

Tibet srdce, Tibet mysli = Xizang zhen xin = Tibet’s true heart / Tsering Woeser. — Praha : PEN Praha, [2014]. — 75 stran ; 15 cm. — (Knihovnička PEN klubu a Člověka v tísni ; sv. 9)

Whitehead, Colson, 1969-

The Nickel boys / Colson Whitehead. — London : Fleet, 2019. — 211 stran ; 21 cm

Whyte, Christopher, 1952-

Ceum air cheum = Step by step : cruinneachadh de dhàintean nas fhaide = a book of longer poems / Crìsdean MacIlleBhàin = Christopher Whyte ; translated by Niall O’Gallagher. — Steòrnabhagh : Acair, 2019. — 213 stran ; 22 cm

Yaakoubi, Youssef El

Asays nu zemz / Youssef El Yaakoubi. — [Rabat] : Alloprint, 2015. — 69 stran

Yang, Jiang, 1911-2016

Šest historií venkovského života / Jang Ťiang ; přeložila Hana Bašová. — Praha : Verzone, 2017. — 85 stran : 1 portrét ; 20 cm. — (Xin ; svazek 12)

Zábranský, David, 1977-

Logoz, aneb, Robert Holm, marketér dánský / David Zábranský. — Vydání první. — [Brno] : Větrné mlýny, [2019]. — ©2019. — 402 stran ; 19 cm

Zbořil, Jonáš, 1988-

Nová divočina / Jonáš Zbořil. — První vydání. — Brno : Host, 2020. — 77 stran : ilustrace ; 19 cm. — (ReX ; 30)

Zeyer, Julius, 1841-1901

Radúz a Mahulena / Julius Zeyer. — V nakladatelství Artur vydání třetí. — Praha : Artur, 2019. — 83 stran ; 19 cm. — (Edice D ; sv. 32)

Zoderer, Joseph, 1935-

Die Farben der Grausamkeit : Roman / Joseph Zoderer. — 7. Auflage. — Innsbruck : Haymon, 2017. — ©2011. — 335 stran ; 21 cm

Zoltán, Gábor, 1960-

Orgia / Gábor Zoltán ; preklad Timea Krekovič Beck. — Žilina : Absynt, 2019. — 362 stran ; 20 cm

Zuan, Jessica

Stremblidas e s-chima : Beben und Schaum = Tremblements et écume / Jessica Zuan ; deutsche Übersetzung von Claire Hauser Pult ; traduction française de Walter Rosselli. — Chur : Chasa Editura Rumantscha, [2019]. — 150 stran ; 20 cm. — (Ord chadaina ; 4)

Žic, Ivna, 1986-

Die Nachkommende / Ivna Žic. — Zweite Auflage. — Berlin : Matthes & Seitz, [2019]. — ©2019. — 164 stran ; 19 cm

26 – Literatura pro děti a mládež (6)

Zpět

Adamczak, Bini, 1979-

Komunismus (nejen) pro děti, aneb, Jak vše bude jednou jinak / Bini Adamczak ; z německého opriginálu Kommunismus. Kleine Geschichte, wie es endlich anders wird, přeložil Matěj Pardus. — Praha : Neklid, 2018. — 88 stran : černobílé ilustrace ; 19 cm

Finské pohádky I / podle finského originálu … vybral, přeložil a upravil Marek E. Světlík ; ilustroval Daniel Henych. — První vydání. — Praha : M.E.S.S., 2011. — 324 stran : barevné ilustrace ; 25 cm

Hiemer, Ernst, 1900-1974

Jedovatá houba / Ernst Hiemer ; překlad Veronika Dolinská a Pavel Kamas. — V Brně : Guidemedia, 2017. — 80 stran : barevné ilustrace ; 22 cm. — (Retro ; 11.)

Laurans, Camille

Co to tam mám? / text Camille Laurans ; ilustrace Jess Pauwels. — První české vydání. — Praha : Svojtka & Co., 2019. — 29 stran : barevné ilustrace ; 20 cm. — (Moje malá proč)

Smolíková, Klára, 1974-

Zakousněte se do knihy : pracovní listy k rozvoji čtenářství / Klára Smolíková & ilustrovala Bára Buchalová. — Vydání první. — Praha : Portál, 2017. — 62 stran : černobílé ilustrace ; 30 cm

Soukupová, Petra, 1982-

Klub divných dětí / Petra Soukupová ; ilustrace Nikola Logosová. — První vydání. — Brno : Host, 2019. — 207 stran : barevné ilustrace ; 24 cm