V Oxfordu vychází monografie doktoranda Českého egyptologického ústavu FF UK

V nakl. Archaeopress vychází monografie Martina Odlera Old Kingdom Copper Tools and Model Tools. Jde o vůbec první monografii o měděných nástrojích a modelech nástrojů ze Staré říše v egyptské archeologii.