Medaile FF UK nominační proces

KONTAKT

ODDĚLENÍ VĚDY

PhDr. Blanka Kovářová
+ 420 221 619 332
blanka.kovarova@ff.cuni.cz

Ing.. Blanka Svobodov
+ 420 221 619 385
blanka.svobodová@ff.cuni.cz

 


Adresa:
nám. Jana Palacha 2
11638 Praha 1
přízemí, místnost č. 3

Návrh na udělení medaile fakulty spolu s odůvodněním je oprávněn podat:

  a.

akademický senát fakulty,

  b.

děkan,

  c.

vědecká rada fakulty,

  d.

tajemník fakulty,

  e.

vedoucí pracoviště fakulty.

Návrh spolu se zdůvodněním a životopisem nominovaného se předává děkanovi fakulty, který následně rozhoduje o udělení či neudělení medaile fakulty.

V případě kladného rozhodnutí předává medaili jménem fakulty děkan, nebo jím pověřený proděkan, a to slavnostním způsobem. Současně se předává diplom o udělení medaile fakulty.