Předpis emeritury

KONTAKT

ODDĚLENÍ VĚDY

Mgr. Ivana Bartošová
+ 420 221 619 332
ivana.bartosova@ff.cuni.cz


Adresa:
nám. Jana Palacha 2
11638 Praha 1
přízemí, místnost č. 3

Udílení emeritních profesur na UK se řídí následujícími předpisy: