Čestné afiliace FF UK

KONTAKT

ODDĚLENÍ VĚDY

Mgr. Ondřej Vrabeľ
+ 420 221 619 332


Adresa:
nám. Jana Palacha 2
11638 Praha 1
přízemí, místnost č. 3

Čestné afiliace FF UK vznikly v roce 2015 za účelem posílení excelence a internacionalizace vědy a výuky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a posílení vazby bývalých členů akademické obce k fakultě. Čestné afiliace doplňují již existující univerzitní tituly: „Hostující profesor“ a „Emeritní profesor“ o dva nové fakultní tituly: „Afiliovaný člen akademické obce fakulty“ a „Emeritní člen akademické obce fakulty„.

PŘEDPISY

NOMINAČNÍ PROCES

PŘEHLED UDĚLENÝCH TITULŮ

Postup při udělování čestných afiliací (dle Opatření děkana č. 18/2015):

1) Návrh se všemi přílohami se předává k rukám děkana.
2) Děkan postoupí Návrh Osobnímu oddělení FF UK ke kontrole splnění podmínek udělení čestných afiliací.
3) Pokud jsou podmínky splněny, Návrh postupuje na Kolegium děkana, v opačném případě se návrh pozastavuje.
4) Následně děkan předloží návrh k vyjádření Vědecké radě fakulty.
5) Po vyjádření Vědecké rady FF UK děkan rozhoduje o jmenování či nejmenování nominované osobnosti. Před rozhodnutím si děkan může vyžádat vyjádření Etické komise fakulty a kdykoliv během projednávání návrhu může děkan proces zastavit.
6) Předání diplomu probíhá obvykle na zasedání Vědecké rady fakulty.

Administrativně zajišťuje agendu Osobní oddělení v součinnosti se Zahraničním oddělením a Oddělením vědy.