Nominační proces Soutěž vysoce kvalitních monografií

Jednotlivé fakulty FF UK nominují v každém roce omezený počet monografií (dle kvóty z RUK), každá fakulta tedy vybere nejhodnotnější monografie, které se v daném roce do soutěže přihlašují.

Součástí nominace je:

  • stručné zdůvodnění vědecké excelence dané monografie (cca polovina str. A4)
  • recenze na monografii (pokud jsou dosažitelné)
  • jeden fyzický výtisk monografie

Kontakt

Oddělení vnějších vztahů
Štěpánka Zelenková Semecká
Stepanka.ZelenkovaSemecka@ff.cuni.cz


Adresa:
Na Příkopě 29, Praha 1
5. patro