Nominační proces Soutěž vysoce kvalitních monografií

Jednotlivé fakulty FF UK nominují v každém roce omezený počet monografií (dle kvóty z RUK), každá fakulta tedy vybere nejhodnotnější monografie, které se v daném roce do soutěže přihlašují.

Součástí nominace je:

  • stručné zdůvodnění vědecké excelence dané monografie (cca polovina str. A4)
  • recenze na monografii (pokud jsou dosažitelné)
  • jeden fyzický výtisk monografie

Kontakt

Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1

Za agendu zodpovídá
Mgr. Tereza Sluková