Přehled akreditovaných oborů řízení ke jmenování profesorem

KONTAKT

ODDĚLENÍ VĚDY

PhDr. Blanka Kovářová
+ 420 221 619 332
blanka.kovarova@ff.cuni.cz


Adresa:
nám. Jana Palacha 2
11638 Praha 1
přízemí, místnost č. 3

Aktuální přehled akreditovaných oborů řízení ke jmenování profesorem je uveden v Akreditační databázi FF UK.

Seznam oborů lze vyfiltrovat výběrem položky „Prof“ ve sloupci „Typ“ a potvrzením „Filtruj“ – viz obrázek.

obrázek