Přehled akreditovaných oborů řízení ke jmenování profesorem

Aktuální přehled akreditovaných oborů a programů řízení ke jmenování profesorem je uveden v Akreditační databázi FF UK.

Seznam oborů/programů lze vyfiltrovat výběrem položky „Prof“ ve sloupci „Typ“ a potvrzením „Filtruj“ – viz obrázek.

obrázek

 

 

 

Kontakt

Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1

Za agendu zodpovídá
Mgr. Jana Pavlíčková