Přípravné a monitorovací návštěvy

Základní informace:

 • Přípravné a monitorovací návštěvy slouží zejména k projednání možností navázání budoucí spolupráce ve chvíli, kdy mezi institucemi ještě neexistuje bilaterální smlouva.
 • Možnost výjezdu na přípravnou či monitorovací návštěvu je nutno vždy konzultovat s fakultním koordinátorem (Martina Vacková Reiterová, místnost č. 128). Možnosti financování jsou omezené.

 

Před odjezdem:

 • Pro žádost o přípravnou nebo monitorovací návštěvu je nutné použít Žádanku na přípravnou nebo monitorovací návštěvu.
 • Realizaci PV nebo MV musí schválit proděkanka pro zahraničí a institucionální koordinátor Erasmus+ (PhDr. Ivana Herglová, Ph.D., Evropská kancelář, Rektorát UK).
 • Vyjíždějící pracovník má nárok na cestovní výlohy v plné, leč rozumné výši.
 • Nutné vyplnit cestovní příkaz
  • Před odjezdem podepisuje fakultní koordinátor (Martina Reiterová nebo Imogen Davidson White, ZO m. 128), vedoucí ZO (Sylvie Boumová) a vedoucí katedry/děkanátu.

Po návratu:

 • Cestovní příkaz
  • Podepisuje po návratu vedoucí ZO a vedoucí katedry/děkanátu. Poté se odevzdává na Ekonomické oddělení.
  • Do 30 kalendářních dnů po návratu předložit hodnotící zprávy. Tyto dokumenty by měly být adresovány do Evropské kanceláře RUK.