Příspěvek na konferenční výjezdy z fondu ZO

Příspěvek je v současné době pozastaven.

Princip Příspěvku na konferenční výjezdy z fondu ZO spočívá v tom, že finanční přebytky komerčních programů spravovaných Zahraničním oddělením jsou poskytovány ústavům a katedrám primárně na konferenční výjezdy do zahraničí, lze však také použít na mobilitu zahraničních hostů.

Postup a pravidla jsou k dispozici na intranetu ZO.