Seznam akreditovaných oborů habilitačního řízení

KONTAKT

ODDĚLENÍ VĚDY

PhDr. Blanka Kovářová
+ 420 221 619 332
blanka.kovarova@ff.cuni.cz


Adresa:
nám. Jana Palacha 2
11638 Praha 1
přízemí, místnost č. 3

Aktuální seznam všech akreditovaných oborů habilitačního řízení je uveden v Akreditační databázi FF UK.

Seznam oborů lze vyfiltrovat současným výběrem položky „Hab“ a „Prof“ ve sloupci „Typ“ (výběr se provede pomocí klávesnice „Shift“ + šipka) a potvrzením „Filtruj“ – viz obrázek

návod