Seznam akreditovaných oborů habilitačního řízení

Aktuální seznam všech akreditovaných oborů a programů habilitačního řízení je uveden v Akreditační databázi FF UK.

Seznam oborů lze vyfiltrovat současným výběrem položky „Hab“ a „Prof“ ve sloupci „Typ“ (výběr se provede pomocí klávesnice „Shift“ + šipka) a potvrzením „Filtruj“ – viz obrázek

návod

 

 

 

Kontakt

Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1

Za agendu zodpovídá
Mgr. Jana Pavlíčková