Předpisy

KONTAKT

ODDĚLENÍ VĚDY

Mgr. Ondřej Vrabeľ
+ 420 221 619 332
ondrej.vrabel@ff.cuni.cz


Adresa:
nám. Jana Palacha 2
11638 Praha 1
přízemí, místnost č. 3

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem se na FF UK řídí předpisy, které jsou hierarchicky seřazeny níže:

Zákon č. 111/1998 Sb.

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

Opatření rektora UK č. 26/2017

Opatření děkana 5/2006

Jednací řád Vědecké rady FF UK v Praze

Statut FF UK

Opatření rektora č. 13/2017

Opatření rektora č. 72/2017