Věda a výzkum

PRVOUK – Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově/ VVZ

Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK) slouží od roku 2012 k institucionální podpoře rozvoje vědy na UK. Byly připraveny v souladu s Dlouhodobým záměrem UK na roky 2011–2015 a představují reakci na změny podmínek institucionálního financování vědy a výzkumu v České republice. Financovány jsou z prostředků, které stát poskytuje univerzitě jako institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.

FINANCOVÁNÍ PRVOUK a VVZ 2015

Aktuální přehled financování VVZ obdrželi jednotliví řešitelé emailem od tajemníka fakulty dne 5. 12. 2014. Finální přehled financování na rok 2015 naleznete zde

Výhled financování PRVOUK/VVZ na rok 2015 zde

FINANCOVÁNÍ PRVOUK a VVZ 2014

Rozpočet pro jednotlivé PRVOUK/VVZ na rok 2014 zde

Sdělení děkana – rozdělení finanční podpory mezi jednotlivé PRVOUK:  Sdělení děkana

Ediční podpora PRVOUK na rok 2014

dopis děkana a Edicni_podpora_VVZ-PRVOUK_2014

Obecné informace

Přehled VVZ schválených k 1.1.2012 (PDF)(XLS)

Vzorové příklady dedikací výstupů z PRVOUK CJ AJ FJ NJ RJ

Čísla účetních středisek VVZ od 1. 7. 2012 (PDF)(XLS)

Další instrukce k realizaci a čerpání VVZ od pana děkana ze dne 16.7.2012

FINANCOVÁNÍ PRVOUK a VVZ 2012 a 2013

Odkaz na stránky UK: http://www.cuni.cz/UK-3885.html