Věda a výzkum

Vnitřní granty UK FF

Důležité dokumenty:

 

 

 

 

Vnitřní granty FF UK podporují a motivují studenty ve snaze zapojit se do vědecké činnosti v rámci studovaného oboru.

Řešitelem nebo spoluřešitelem Vnitřních grantů FF UK musí být student FF UK v magisterském nebo doktorském studijním programu, a to výhradně v omezení na 1. až 3. rok studia u navazujícího magisterského, resp. na 1. až 4. rok studia u doktorského studia. Ve zdůvodněných případech může být spoluřešitelem také student bakalářského studia, opět v omezení na 1. až 4. rok studia.

Rádi bychom upozornili všechny žadatele, že není možný souběh řešení totožného projektu u agentury GAUK a zároveň ve Vnitřních grantech FF UK a není možné ani stejný návrh do soutěží podat.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na grantové oddělení:

romana.hudouskova@ff.cuni.cz, kornelia.smieskova@ff.cuni.cz

 

Vyhlášení výsledků soutěže o Vnitřní granty FF UK 2017

Vážené studentky, vážení studenti,

byly vyhlášeny výsledky Vnitřních grantů na rok 2017.

Níže naleznete seznam úspěšných projektů.

Dovolujeme si vás upozornit, že tento rok dochází ke změně v administraci projektů Specifického vysokoškolského výzkumu (SVV), které zastřešují jednotlivé Vnitřní granty. Instrukce obdržíte přímo od administrátora vašeho SVV,

Podpořené projekty naleznete zde: Výsledky VG FF UK 2017

Vyhlášení soutěže o Vnitřní granty FF UK 2017

Děkanka FF UK vyhlašuje soutěž o Vnitřní granty FF UK na rok 2017.

Soutěž je otevřena pro magisterské a doktorandské studenty FF UK od 1. 10. – 31. 10. 2016. Podporovány budou jak výzkumné projekty jednotlivých studentů, tak týmové projekty, jednoleté i dvouleté.

Návrhy projektů se podávají prostřednictvím nové aplikace https://intes.is.cuni.cz.

Zadávací dokumentaci naleznete zde.

Přehled projektů SVV, jejich administrátorů, celkových finančních alokací a přiřazení projektů VG pokračujících z roku 2016 k jednotlivým projektům SVV naleznete zde, manuál k aplikaci naleznete zde.

Prezentaci ze semináře k podávání návrhů projektů naleznete zde.

Vyhlášení výsledků soutěže o Vnitřní granty 2016

Vážené studentky, vážení studenti,

byly vyhlášeny výsledky Vnitřních grantů na rok 2016. Všechny podané návrhy prošly hodnocením kateder, které měly možnost projekt vyhodnotit jako vyhovující nebo nevyhovující. Dále byly projekty hodnoceny Stipendijní komisí a Komisí pro vědu. O výsledném udělení grantu rozhodla dle zadávací dokumentace děkanka FF UK na základě jednání s předsedy obou komisí a proděkana pro vědu.

Níže neleznete úspěšné projekty spolu s bodovým ohodnocením. Pro úspěšné žadatele se bude konat seminář, kde se dozví všechny podrobnosti o čerpání. O termínu budete informováni.

Podpořené projekty naleznete zde: Výsledky VG 2016

Prezentaci ze semináře k realizaci projektu naleznete zde: Příručka 2016

Vnitřní granty FF UK 2016

Děkanka FF UK vyhlašuje soutěž o Vnitřní granty FF UK na rok 2016!

Soutěž je otevřena pro všechny magisterské a doktorandské studenty FF UK od 1. 10 – 31. 10. 2015. Podporovány budou jak výzkumné projekty jednotlivých studentů, tak týmové projekty, jednoleté i dvouleté.

V minulých letech byla v rámci této soutěže podpořena celá řada studentských výzkumů, které pomáhají řešitele zapojovat do vědecké činnosti v rámci studovaného oboru.

Návrhy nových projektů se podávají prostřednictvím aplikace http://verso.is.cuni.czPro žadatele je také připraven seminář, který proběhne 14. 10. 2015 na hlavní budově FF UK v místnosti P300 od 16:00 do 17:30. Na něm se studenti mohou seznámit se způsobem podání návrhu prostřednictvím aplikace. Zadávací dokumentaci  naleznete zde. Manuál pro práci s aplikací naleznete zde. Můžete se také obracet přímo na grantové oddělení.

Podání průběžných a závěrečných zpráv VG 2015

Vážení řešitelé vnitřních grantů z roku 2015,

termín pro podání průběžných a závěrečných zpráv byl stanoven na 7. 1. 2016. Instrukce pro podání zpráv naleznete v přiložených formulářích. Zprávy se podávají prostřednictvím aplikace GaP, kterou naleznete pod tímto odkazem: https://verso.is.cuni.cz/fcgi/verso.fpl?fname=web_index . Zde naleznete postup pro práci s aplikací POSTUP PRO PODÁNÍ ZPRÁV PROJEKTŮ VNITŘNÍCH GRANTŮ

Formuláře: Průběžná zpráva_VG 2015 a Závěrečná zpráva_VG 2015