Rozvojové projekty

Vyhlášení vnitřní soutě​že FF UK o rozvojové prostředky na rok 2014​​​

Vyhlášení vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na rok 2014

Formulář žádosti

Hodnocení projektových návrhů vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na rok 2014​

 

Dne 30.9.2013 byly v souladu se zadávací dokumentycí zveřejněny výsledky vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na rok 2014.
Seznam podpořených (v tabulce zeleně vyznačeny) a nepodpořených projektů naleznete v tabulce, která je k nahlédnutí a ke stažení zde.
Projekty byly v daném tematickém okruhu seřazeny dle počtu získaných bodů dle jednotlivých kritérií a podpořeny podle výše dostupných prostředků.
V tabulce je uveden počet bodů, který projektový návrh získal v procesu hodnocení. Každý projekt posuzovali dva hodnotitelé, výsledný počet bodů je průměrem obou hodnocení.
V tabulce u jednotlivých projektů uvidíte i počet bodů, přidělených hodnotitelem ke konkrétnímu kritériu hodnocení dle zadávací dokumentace. Hodnotitelé jsou anonymní.
Řešitelé úspěšných projektů budeme informovat o dalším postupu.​​