Věda a výzkum

Rezervace dětského koutku

Přehled rezervací dětského koutku

Koutek je otevřen v provozních dobách hlavní budovy FF UK, tj. zpravidla pracovní dny od 7.00 do 21.00 hodin. Informace o dnech, kdy je budova mimořádně uzavřena např. z technických důvodů, najdete na hlavní webové stránce fakulty.

V současné době není třeba se pro návštěvu koutku rezervovat. Rezervace je nutná pouze pro službu bezplatného hlídání pro rodiče-akademiky.

.

Evropský sociální fond / Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Všechny uvedené aktivity jsou realizovány v rámci projektu „Podpora souladu rodinného a pracovního života rodičů-akademiků“ financovaného v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita z Evropského sociálního fondu a spolufinancovaného Hlavním městem Prahou pod číslem CZ.2.17/2.1.00/32120.