Řešitelé 2012

Instrukce pro řešitele rozvojových projektů v r. 2012

Vážení přátelé,

od přelomu března a dubna 2012 již budete moci začít čerpat prostředky přidělené Vašim projektům. Při čerpání se řiďte finálními rozpočty svých projektů uvedených v žádostech, resp. v upravených žádostech (pokud jste byli během procesu schvalování k úpravám vyzvání). Pokud si nejste jisti, napište mi.

Základní pravidla:

  1. Je třeba splnit slíbené aktivity a výstupy. Obsahové změny jsou možné, pokud jsou odůvodněné.

  2. Pro přesuny v rozpočtu platí: Mezi položkami rozpočtu lze přesouvat. Není ovšem možno přesouvat z položek investic (1.1., 1.2. a 1.3.) do položek neinvestičních (2.1. a 2.7.) ani opačně. Rovněž není možno přesuny navýšit položku „cestovné“. Přesuny nelze rovněž navýšit celkový součet položek 2.1. + 2.2. + 2.3 – jinými slovy nelze navýšit celkové osobní náklady. V pochybnostech mi napište.

  3. Čísla účetních středisek jednotlivých projektů najdete zde.

  4. Před zahájením čerpání vyplňte tzv. podpisový vzor a doručte jej Luďku Markvartovi na ekonomické oddělení FF UK. Formulář najdete zde.

  5. Příklady vyplnění jednotlivých formulářů včetně podpisového vzoru zmíněného v předchozím bodě + vysvětlení některých pojmů najdete v manuálu. Manuál najdete zde.

  6. Přidělené prostředky je třeba vyčerpat do konce listopadu 2012.

  7. Je možné, že budete kontaktování rektorátním koordinátorem vašeho projektu. V tom případě mi, prosím, přepošlete jeho email.

  8. Závěrečná zpráva. Předpokládáme, že fakultní termín bude 4.1.2013. Odevzdává se na grantový referát FF UK. Pro představu se zde můžete podívat na formulář z minulého roku.. Pokud budete chtít závěrečnou zprávu nejprve konzultovat s grantovým referátem, pošlete ji do konce roku napetr.hajek@ff.cuni.cz.

V případě potřeby jsem vám k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Se srdečným pozdravem, Petr Hájek


Petr Hájek (petr.hajek@ff.cuni.cz)

Filozofická fakulta UK, grantový referát

Nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1

tel. 221.619.321, mob. 736.469.284