Grantová agentura ČR (GAČR)

Grantová agentura ČR:

GAČR  je samostatnou státní institucí podporující základní vědecký výzkum v  České republice prostřednictvím peněžitých grantů, u které mohou o podporu projektů žádat jak renomovaní badatelé, tak začínající výzkumníci. Soutěže jsou vyhlašovány v průběhu celého roku, největší frekvence výzev bývá v období únor – duben.

 • Podporuje projekty 1 – 3 leté
 • Vyhlašuje soutěže pro:
  1. standartní projekty (renomovaní badatelé)
  2. juniorské projekty (pro mladé badatele do 35 let, s titulem Ph.D., dobrý start pro ERC granty)
  3. mezinárodní projekty
  4. bilaterální projekty (zaměřené na spolupráci dvou zemí, nyní se zaměřením na Rakousko)
  5. projekty excelence (zaměřené na podporu spolupráce excelentních vědeckých pracovišť)

INTERNÍ POKYNY PRO PŘÍPRAVU PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ DO GAČR 2017 naleznete zde.

Prezentaci ze semináře pro žadatele do GAČR 2017 naleznete zde.

Pracovní výkazy na rok 2013 (verze k odevzdání v dílčích a závěrečných zprávách)

Manuál k administraci projektů GAČR naleznete zde

Kontakty pro agendu GAČR na GO:

Mgr. Jana Bryksíová, jana.bryksiova@ff.cuni.cz  ,