Mobility MŠMT

Důležité odkazy:

Odkazy na plné znění výzev:
Mobility Rakouskohttp://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-rakouskych-4

 

MOBILITY MŠMT

 

Cíle programu Mobility:
pomoc v navazování kontaktů a rozvoje spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech

Komu je grant určen:
výzkumným pracovníkům spolupracujících na řešení projektů základního výzkumu

Výše podpory:
maximální výše podpory na 1 rok činí 100 000 Kč, tj. na 2 roky 200 000 Kč.

Podporované aktivity:
krátkodobé pobyty o délce trvání 1 – 15 dní
dlouhodobé pobyty o délce trvání 1 – 3 měsíce

Z grantu nelze financovat:
účast na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech

Podmínky pro podání žádosti:
projekt musí být předložen českou stranou a současně zahraničním partnerem v partnerské zemi

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V tomto programu budou přijímány návrhy společných výzkumných projektů:

česko-rakouských s dobou řešení 2020 – 2021 ze všech vědních oblastí, tj. od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021

Termín uzávěrky v rámci FF UK je stanoven na 10. 4. 2019 do 23:59. Své žádosti spolu s rozpočtem, prosím, zasílejte emailem na grantového oddělení na adresu: lenka.praslicakova@ff.cuni.cz. 

Vaše žádosti administrativně zpracujeme a poté finálně odešleme na MŠMT.

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte grantové oddělení, Mgr. Lenka Prasličáková, tel.: 221 619 321.