Věda a výzkum

Visegrádský fond 2020

Kontakt na GO

Mgr. Kristína Lehutová

kristina.lehutova@ff.cuni.cz ,

tel. 221 619 441

č. m. 424

Aktuální výzva

Základní informace o IVF

Jak podat projekt?

 

Interní deadline: 17. květen 2020

  • Projektové návrhy Visegrádského fondu se podávají k 1. červnu 2020 (v současnosti je na FF UK realizován 1 projekt v programu Visegrad granty, proto je možné žádat jenom v programech Visegrad + granty a Stratetické granty). 
  • Projekty musí podporovat smysluplnou kooperaci zemí V4 (podmínkou pro Visegrad granty je aktivní zpojení nejméně 3 zemí V4; pro Visegrad+ granty aktivní zapojení nejméně 3 zemí V4 a jedné z oblastí Východního partnerství nebo západního Balkánu; pro Strategické granty aktivní zapojení všech 4 zemí V4).
  • Projektové návrhy se musí zaměřit na jeden z cílů grantového programu (v případě Visegrad+ grantů jsou určeny specifické cíle podle regionu)
  • Výše grantu se liší v závislosti na velikosti a rozsahu podaného projektu.
  • Granty mohou pokrýt až 100% nákladů projektu. 15% z celkového rozpočtu může být použito na režijní náklady projektu.