Věda a výzkum

VG 2017

Vyhlášení soutěže o Vnitřní granty FF UK 2017

Děkanka FF UK vyhlašuje soutěž o Vnitřní granty FF UK na rok 2017.

Soutěž je otevřena pro magisterské a doktorandské studenty FF UK od 1. 10. – 31. 10. 2016. Podporovány budou jak výzkumné projekty jednotlivých studentů, tak týmové projekty, jednoleté i dvouleté.

Návrhy projektů se podávají prostřednictvím nové aplikace https://intes.is.cuni.cz.

Pro žadatele je připraven seminář, který proběhne 13. 10. 2016 na hlavní budově FF UK v místnosti P104 od 10:00 do 12:00. Na něm se studenti mohou seznámit s pravidly soutěže a se způsobem podání návrhu prostřednictvím nové aplikace.

Zadávací dokumentaci naleznete zde.

Přehled projektů SVV, jejich administrátorů, celkových finančních alokací a přiřazení projektů VG pokračujících z roku 2016 k jednotlivým projektům SVV naleznete zde.

Manuál k aplikaci bude uveřejněn v nejblžších dnech.