Věda a výzkum

Nadační fond obětem holocaustu 2019

Nadační fond obětem holocaustu 2019

  • Nadační fond obětem holocaustu – lhůta pro podání žádosti: 18. září 2019

 

Nadační fond obětem holocaustu vypisuje tyto programy, do nichž je možné se přihlásit:

  • Připomínka

Podporuje projekty, které slouží k důstojné připomínce židovských a romských obětí holocaustu a vzdělávacím aktivitám o holocaustu

  • např. přednášky, semináře, workshopy, výstavy, vzpomínkové akce, publikace, dokumentace a výzkumné práce.

Více informací i konkrétní informace k podání projektu naleznete zde: http://www.fondholocaust.cz/sites/default/files/_nfoh_-_gp_2019_pripominka.pdf

  • Budoucnost

Podporuje projekty, které slouží ke vzdělávání v judaismu a rozvoje židovských komunit, aktivitám k zachování židovské tradice a prevenci proti projevům antisemitismu

  • např. přednášky, semináře, workshopy, programy židovských školek a škol, měsíčníky a zpravodaje židovských organizací, festivaly židovské kultury

Více informací i konkrétní informace k podání projektu naleznete zde: http://www.fondholocaust.cz/sites/default/files/nfoh_-_gp_2019_budoucnost.pdf

Pro oba programy platí

Projekty je nutné realizovat na území ČR, a to v maximální délce trvání od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2020.

Fond hradí maximálně 50 % finančních nákladů. Zbytek je nutné dofinancovat z vlastních nebo jiných zdrojů.

Minimální částka nadačního příspěvku je 10 000 Kč.

Žadatel může podat více žádostí.

 

Interní uzávěrka pro zaslání návrhu projektu ke kontrole GO bude 6. 9. 2019 do 12:00.

Kontaktní osobou na GO je Lenka Prasličáková, lenka.praslicakova@ff.cuni.cz,  tel: 221619321