Věda a výzkum

Mobility MŠMT

Důležité odkazy:

Odkazy na plné znění výzev:
Mobility Rakousko: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-rakouskych-7?highlightWords=mobility
Mobility Německo: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-nemeckych?highlightWords=mobility

Odkazy na formuláře žádosti:
Mobility Rakousko: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/formular-mobility-rakousko?highlightWords=mobility
Mobility Německo: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/formular-mobility-nemecko?highlightWords=mobility

MOBILITY MŠMT

Cíle programu Mobility:
pomoc v navazování kontaktů a rozvoje spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech

K čemu je grant určen:
výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení projektů základního

Výše podpory:
maximální výše podpory na 1 rok činí 100 000 Kč

Podporované aktivity:
krátkodobé pobyty o délce trvání 1 – 15 dní
dlouhodobé pobyty o délce trvání 1 – 3 měsíce

Z grantu nelze financovat:
účast na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech, nesouvisí-li tato účast přímo s řešením společného výzkumného

Podmínky pro podání žádosti:
projekt musí být předložen českou stranou a současně zahraničním partnerem v partnerské zemi

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V tomto programu budou přijímány návrhy společných výzkumných projektů:
a) Česko- rakouských s dobou řešení 2017 – 2018 ze všech vědních oblastí
b) Česko – německých s dobou řešení 2017 – 2018 ze všech vědních oblastí

Termín uzávěrky v rámci FF UK je stanoven na 22. 5. 2016 do 12:00 hodin. Své žádosti spolu s rozpočtem, prosím, zasílejte emailem do grantového oddělení na adresu: sona.hradecka@ff.cuni.cz

Vaše žádosti administrativně zpracujeme a poté finálně odešleme na MŠMT.

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte grantové oddělení, Bc. Soňa Hradecká, tel.: 221 619 321.