Věda a výzkum

Mobility Francie

Cíle programu Mobility:

  • pomoc v navazování kontaktů a rozvoje spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech

 K čemu je grant určen:

  • mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení projektů základního

 Výše podpory:

  • maximální výše podpory na 1 rok činí 64 000 Kč/128 000 Kč na celou dobu řešení projektu

Podporované aktivity:

  • krátkodobé výměnné pobyty výzkumných pracovníků na maximálně 2 zahraniční cesty v celkové délce trvání maximálně 20 dní ročně

Z grantu nelze financovat:

  • účast na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech, nesouvisí-li tato účast přímo s řešením společného výzkumného

Podmínky pro podání žádosti:

  • projekt musí být předložen českou stranou a současně francouzským partnerem ve Francii

Odkaz na plné změní výzvy programu Mobility Francie: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-francouzskych-3?highlightWords=mobility+francie

Odkaz na formuláře žádosti programu Mobility Francie: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/formular-mobility-francie