Věda a výzkum

Mobility Francie

Cíle programu Mobility:

  • pomoc v navazování kontaktů a rozvoje spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech

 K čemu je grant určen:

  • mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení projektů základního výzkumu

 Výše podpory:

  • maximální výše podpory na 1 rok činí 78 000 Kč/156 000 Kč na celou dobu řešení projektu

Podporované aktivity:

  • výměnné pobyty výzkumných pracovníků

Z grantu nelze financovat:

  • účast na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech

Podmínky pro podání žádosti:

  • projekt musí být předložen českou stranou a současně francouzským partnerem ve Francii

Odkaz na plné změní výzvy programu Mobility Francie: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-francouzskych-7


V tomto programu budou přijímány návrhy společných výzkumných projektů:

česko-francouzských s dobou řešení 2020 – 2021 ze všech oblastí základního výzkumu, tj. od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021.

Větší šanci na úspěch budou mít projekty s potenciálem budoucí účasti v evropských programech.

Termín uzávěrky v rámci FF UK je stanoven na 16. 6. 2019 do 23:59. Své žádosti spolu s rozpočtem, prosím, zasílejte emailem na grantového oddělení na adresu: lenka.praslicakova@ff.cuni.cz. 

Vaše žádosti administrativně zpracujeme a poté finálně odešleme na MŠMT.

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte grantové oddělení, Mgr. Lenka Prasličáková, tel.: 221 619 321.