Věda a výzkum

Kreativní Evropa

Kreativní Evropa (dílčí program KULTURA + dílčí program MÉDIA) je podprogram Evropské komise určený na podporu mezinárodních projektů z oblasti umění, kultury a kreativních průmyslů. Smyslem účasti je mj. vytváření sítě kontaktů – zahraničních partnerů, s nimiž je možno navázat na spolupráci ve větších evropských projektech. Typické projektové aktivity zahrnují pořádání kulturních akcí, umělecké/kulturní výměny či rezidence, putovní výstavy, workshopy a semináře, vzdělávací aktivity, digitalizaci archivů apod.

Kromě tradičních priorit jako je mobilita, práce s publikem a profesionalizace (v oblasti vzdělávání, nových obchodních modelů a digitalizace) budou podpořeny projekty, které se budou zabývat tématem integrace migrantů a uprchlíků. Další prioritou budou také projekty pokrývající kulturní dědictví (hmotné i nehmotné).

Klíčová slova: mezikulturní dialog, kulturní dědictví, vzdělávání, mobilita, práce s publikem, digitalizace.

Typy akcí v dílčím programu KULTURA:

Projekty evropské spolupráce (Cooperation Projects):

1)      Projekty spolupráce menšího rozsahu: min. 6 organizací ze 6 různých zemí, rozpočet max. 200 000 EUR

2)      Projekty spolupráce většího rozsahu: min. 3 organizace ze 3 různých zemí, rozpočet max. 2 mil. EUR

Max. délka u obou typů projektů je 48 měsíců.

S projekty je spojena povinnost kofinancování (40% – projekty menšího rozsahu; 50% – projekty většího rozsahu).

Deadline: 11.12.2018, 12:00 SEČ

Příprava projektů evropské spolupráce – seminář pro žadatele o granty v letošním kole výzvy se koná 12.11.2018: https://www.kreativnievropa.cz/kultura/udalost/priprava-projektu-evropske-spoluprace-12-11-18-pkc-praha/Deadline pro registraci je 9.11.2018.

Pro více informací: http://www.kreativnievropa.cz/ a https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/

Příklady úspěšných projektů naleznete zde

Kontaktní osoba na grantovém oddělení: adriana.harnuskova@ff.cuni.cz, tel. 221 619 441, č. m. 424