Věda a výzkum

Horizont 2020

Vynikající věda

Evropská výzkumná rada (European Research Council, ERC): otevřené výzvy

Akce „Marie Skłodowska-Curie“ (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA): otevřené výzvy

Evropské centrum nabízí prescreening žádostí MSCA IF a konzultace při psaní žádosti pro projekty MSCA IF a ERC. Kontaktní osobou je Mgr. Adéla Jiroudková adela.jiroudkova@ruk.cuni.cz

Společenské výzvy

Evropa v měnícím se světě: inkluzivní, inovativní a reflektivní společnosti: otevřené výzvy


Důležité:

Žádosti o ERC:

V případě, že zvažujete žádost o ERC, informujte grantové oddělení co nejdříve, abyste mohli využít veškerou podporu, která se potenciálním uchazečům o ERC projekty nabízí. Tím, že FF UK nemá vlastní pipeline, o žádosti je nutné informovat GO, ale primárně se řeší přes univerzitní kontaktní bod (více viz zde). Příprava ERC grantu trvá minimálně rok (viz. harmonogram přípravy žádosti). Evropské centrum UK poskytuje žadatelům podporu v celé fázi předkládání návrhu.

Letter of commitment: Podle OR č. 57/2018 musí všechny žádosti o ERC granty, u nichž je jako nositel uvedena Univerzita Karlova, projít včasnou kontrolou příslušným oddělením děkanátu. Úplný grantový návrh je po kontrole zaslán na OVaV RUK, ne později než měsíc před uzávěrkou dané výzvy. Na základě kontroly je následně vydán tzv. Letter of commitment (dále jen „LoC“), který je povinnou součástí podané projektové dokumentace. LoC podepisuje výhradně rektor univerzity, a to na základě doporučení koordinátora ERC na UK nebo prorektora pro vědu.

Žádosti v rámci jiné grantové schémy H2020 (např. MSCA, Společenské výzvy):

V případě, že zvažujete žádost v rámci jiné grantové schémy H2020, je potřeba o svém projektovém záměru co nejdříve informovat primárně grantové oddělení.

  • Jestli připravujete žádost v roli koordinátora projektu: informace o projektovém záměru musí být zaslána na grantové oddělení ke kontrole minimálně 3 měsíce předem, rozpočet 2 měsíce.
  • V případě, že se plánujete účastnit projektu H2020 v roli partnera: informace o projektovém záměru a základní rozpočet musí být dodány na grantové oddělení minimálně 1 měsíc předem; 14 dní před uzávěrkou je třeba zaslat na grantové oddělení finální verzi žádosti a rozpočtu ke kontrole.

Kontakt na GO: Ing. Adriána Harnúšková, adriana.harnuskova@ff.cuni.cz, tel. 221 619 441, č. m. 424