Věda a výzkum

AKTION Česká republika – Rakousko 2019

  • AKTION Česká republika – Rakousko, 15. dubna 2019 

Jedná se o bilaterální projekty zaměřené na spolupráci s rakouskými vědeckými institucemi, projekt se podává současně za českou i rakouskou stranu. Podporována je krátkodobá mobilita českých vědců a studentů do Rakouska a rakouských kolegů do ČR.

Těžištěm podpory jsou aktivity, jejichž témata se týkají bilaterálního nebo regionálního zájmu pro aktuální rozvoj a/nebo pro budoucí rozvoj obou států a/nebo jejich historických kořenů.

  1. projekty, které slouží k dlouhodobé spolupráci;
  2. společné vědecké akce pro studenty jako např. semináře nebo odborné exkurze;
  3. společné bilaterální vědecké akce jako sympozia, odborná zasedání a workshopy;
  4. přípravná fáze k programům pro udělování dvojích diplomů;
  5. výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů;
  6. finanční podpora publikování výstupů z již ukončených projektů spolupráce programu AKTION Česká republika – Rakousko;
  7. letní kolegia, tj. letní jazykové kurzy německého a českého jazyka;
  8. letní odborné školy z různých vědeckých disciplín;
  9. akademická výměna za účelem uskutečňování vzdělávacích akcí v rámci magisterských a doktorských studijních programů hostitelské instituce.

Více informací naleznete zde: http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/pokyny-pro-projekty-d/

Interní uzávěrka pro zaslání návrhu projektu ke kontrole GO bude 31. 3. 2019.

Kontaktní osobou na GO je Lenka Prasličáková, lenka.praslicakova@ff.cuni.cz, tel: 221619321