Věda a výzkum

Malé granty, U.S. Embassy

Velvyslanectví Spojených států amerických
Program Malé granty

K čemu je grant určen:
– Podpora uměleckých a kulturních počinů
– Vzdělávací projekty, jejichž cílem je propagovat a prohlubovat porozumění a docenění americké kultur

Typy podporovaných projektů:
– Projekty mimořádného kulturního a vzdělávacího přínosu, které jsou v souladu se širšími cíli americké vlády v oblasti rozšiřování vzájemné spolupráce a které jsou zaměřeny geograficky a demograficky na nejširší spektrum cílové skupiny v České republice

Výše podpory:
– Obecně 1000 USD – 5000 USD (průměrná částka přidělené podpory na jeden grant)
– Maximální limit 10 000 USD

Jak požádat o malý grant:
– žádosti se předkládají v anglickém jazyce
– vyplňuje se formulář žádosti – grantová přihláška ke stažení na:
https://cz.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/22/2016/03/Small-Grant-Application-Template-NEW.odt

Termín uzávěrky v rámci FF UK je stanoven na 23. 3. 2016 do 15:00 hodin. Své žádosti spolu s rozpočtem, prosím, zasílejte emailem do grantového oddělení na adresu: sona.hradecka@ff.cuni.cz

Vaše žádosti administrativně zpracujeme a poté finálně odešleme na Velvyslanectví Spojených států amerických.

Znění celé výzvy naleznete zde.