Stipendium DAAD

KONTAKT

Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací

nám. Jana Palacha 2

116 38 Praha 1

hl. budova, přízemí, místnost č. 4

Na FF UK bylo zřízeno poradní místo pro studenty žádající o stipendia DAAD.

Studujícím Filozofické fakulty UK, kteří uvažují o podání přihlášky do této prestižní nadace, umožňující získat poměrně velkorysé stipendium na realizaci krátkodobých i déle trvajících studijních pobytů v Německu, se zde otevírá možnost jednak získat informace o stipendijních programech DAAD, jednak požádat o podporu při sestavování přihlášky (aby nejlépe odpovídala nárokům, kladeným na tento typ textů). Více na: http://uhsd.ff.cuni.cz/?q=node/208. Pracovníci Ústavu hospodářských a sociálních dějin jsou připraveni poradit nejen studentům historických oborů.