Zápisy vyšších ročníků

KONTAKT

Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací

nám. Jana Palacha 2

116 38 Praha 1

hl. budova, přízemí, místnost č. 4

Zápisy do 2. a vyšších ročníků studia

Zápis jako takový se v doktorském studiu neuskutečňuje. Na sklonku akademického roku probíhá podle zveřejněného harmonogramu hodnocení plnění povinností stanovených individuálním studijním plánem. V případě, kdy oborová rada konstatuje, že student neplní individuální studijní plán, je vydáno rozhodnutí děkana o ukončení studia. Výsledky hodnocení ISP jsou studentům dostupné v SIS v modulu „Individuální studijní plán PhD studentů“.

Kupón, stvrzující platnost Studentského průkazu v daném akademickém roce, je možné si vyzvednout u studijní referentky v úředních hodinách Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací (či po předchozí dohodě i mimo ně).