Státní doktorské zkoušky

KONTAKT

Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací

nám. Jana Palacha 2

116 38 Praha 1

hl. budova, přízemí, místnost č. 4

Konání státní závěrečné zkoušky probíhá dle čl. 10 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze a dle čl. 11 Opatření děkana č. 15/2014.

Přihlášku k SDZK na požádání vytiskne referentka na Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací.

Ke SDZK je možné přistoupit po splnění všech základních studijních povinností dle Individuálního studijního plánu (ISP), a to v jeho schválené podobě, která je založena ve studijním spisu.

V případě nejasností, konzultujte splnění těchto povinností se svou studijní referentkou.

Termíny SDZK