Individuální studijní plán

KONTAKT

Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací

nám. Jana Palacha 2

116 38 Praha 1

hl. budova, přízemí, místnost č. 4

Individuální studijní plán studenti doktorského studia sestavují ve spolupráci se školitelem tak, aby plán splňoval požadavky Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze, Opatření děkana č. 15/2014oborového studijního plánu.
Individuální studijní plán se vkládá do studijního informačního systému (SIS). Postupovat je možné podle video tutoriálu, který je záznamem webináře z roku 2014. K témuž manuálu existuje textová verze.