Přehled udělených čestných doktorátů FF UK

Přehled udělených čestných doktorátů navržených či spolu navržených Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy (řazeno od současnosti zpět do roku 1990):

Současnost – rok 2000

ROK UDĚLENÍ JMÉNO POPIS PROMOCE
2021 prof. Geir Thomas Hylland Eriksen Katedra sociální antropologie, Fakulta sociálních věd, Univerzita v Oslu 22.9.2021
2018 prof. Thomas  Evan Levy  Norma Kershaw profesor archeologie starověkého Izraele a sousedních zemí Kalifornské univerzity v San Diegu. 6.4.2018
 2013 Prof. Dr. Peter Kurmann, Dr.h.c. professor, Université de Fribourg; 20. 11. 2013 doktor honoris causa humanitních věd „za celoživotní vědecké dílo v oblasti dějin umění a za podporu české vědy a vysokého školství“ 20.11.2013
 2013 Prof. Aravind Joshi professor, Computer and Cognitive Sciences, University of Pennsylvania; doktor honoris causa fyzikálně-matematických věd „za celoživotní dílo v oblasti počítačové a formální lingvistiky a za významný přínos k rozvoji bádání na Univerzitě Karlově“ 31.10.2013
 2012 Prof. Geoffrey Leech professor, Lancaster University; doktor honoris causa filologických věd „za rozvíjení a prohlubování česko-britských vztahů v oblasti vědy a vzdělávání a za trvalý rozvoj a podporu české anglistiky“ 17.5.2012
 2010 Prof. Dr. Walter Pape profesor na Univerzitě v Kolíně ned Rýnem; doktor honoris causa filozofických věd „za mimořádný příspěvek k rozvoji a prohlubování česko-německých vztahů v oblasti vědy, kultury a vzdělávání“ 7.4.2010
 2010 Prof. Dr. Anne Hudson professor Emeritus, Lady Margaret Hall, Univesity of Oxford; doktor honoris causa historických věd „za zásluhy o rozvoj vzdělávání a vědeckého poznání v oboru historie u nás“ 22.3.2010
 2009 Adam Michnik historik, esejista a publicista; doktor honoris causa filozofických věd „za pronikavou analýzu vývoje společnosti v poválečné Střední Evropě a za odvahu a osobní angažovanost při prosazování ideálů občanské společnosti a morálních principů v politice“ 13.11.2009
 2009 Prof. Marie-Elizabeth Ducreux, Ph.D. profesorka Centre National de la Recherche scientifique, Centre de Recherches Historiques (EHESS); doktor honoris causa historických věd „za rozvíjení a prohlubování česko-francouzských vztahů v oblasti kultury, vědy a vzdělávání“ 18.2.2009
 2008 Prof. Dr. Antoine Mares ředitel Institutu slovanských studií v Paříži a vedoucí katedry středoevropských dějin na Université de Paris-Sorbonne; doktor honoris causa historických věd „za mimořádné zásluhy o vzájemné poznání na poli česko-francouzských kulturních a historických vazeb 19. a 20. století a za zásadní přínos ke zkoumání středoevropské kultury v evropském kontextu“ 25.4.2008
 2008 Ing. Ivan Chvatík ředitel Archivu Jana Patočky, Centrum pro teoretická studia UK a AV ČR; doktor honoris causa filozofických věd „za mimořádný přínos pro rozvoj české filozofie a jejího postavení v akademickém světě doma i v zahraničí“ 7.4.2008
 2007 Erika Abrams editorka, překladatelka a propagátorka díla Jana Patočky; doktor honoris causa filozofických věd „za vynikající příspěvek k poznání a recepci moderní české filozofie v mezinárodním kontextu a za mimořádné zásluhy o zprostředkování teorie umění, krásné literatury i poezie ve francouzském jazyce“ 25.4.2007
 2005 prof. Dr. Robert John Weston Evans regius professor pro obor moderní dějiny na Modern History Faculty, University of Oxford; doktor honoris causa filozofických věd „za mimořádné celoživotní dílo v oboru historie“ 1.11.2005
 2005 prof. Dr. Bernard Michel emeritní profesor soudobých dějin střední Evropy na univerzitě Paris I, Sorbonne-Panthéon; doktor honoris causa filozofických věd „za mimořádné celoživotní dílo v oboru historie“ 10.3.2005
 2000 prof. Dr. Miguel León-Portilla profesor Universidad Nacional Autonóma de México; doktor honoris causa filozofických věd „za celoživotní dílo v oboru etnologie a literatura nativní Mezoameriky“ 30.5.2000

Léta 1999 – 1990

ROK UDĚLENÍ JMÉNO POPIS PROMOCE
 1999 George Herbert Walker Bush 41. prezident Spojených států amerických; doktor honoris causa filozofických věd „za celoživotní dílo v oboru politických věd a kritického posuzování politiky v rozměrech skutečně globálních“ 17.11.1999
 1998 prof. Dr. Nathan Wachtel profesor historické antropologie, člen Collége de France; doktor honoris causa historických věd „za celoživotní dílo v oblasti historických a antropologických věd“ 29.4.1999
 1998 prof. Thomas N. Mitchell rektor Trinity College v Dublinu; doktor honoris causa filozofických věd „za celoživotní dílo v oboru klasických studií“. 25.9.1998
 1998 prof. Janusz Siatkowski profesor Varšavské univerzity; doktor honoris causa filozofických věd „za celoživotní dílo v oblasti jazykovědné slavistiky a polsko-českých vědeckých a kulturních vztahů“ 8.4.1998
 1998 prof. Oleg Michajlovič Malevič ruský překladatel a autor monografií o osobnostech české moderní prózy; doktor honoris causa filozofických věd „za vědecký přínos k poznávání české literatury a za zásluhy o její propagaci“ 8.4.1998
 1998 prof. Jacques Le Goff  emeritní profesor na Ecole des hautes études en sciences sociales v Paříži; doktor honoris causa filozofických věd „za celoživotní dílo v oboru historie“ 8.4.1998
 1997 Sir Charles Randolf, Lord Quirk profesor anglického jazyka University College v Londýně; doktor honoris causa filozofických věd „za rozvoj anglistických studií a podporu české anglistiky“. 21.10.1997
 1997 prof. Hans Georg Gadamer filozof, profesor Univerzity Heidelberg; doktor honoris causa filozofických věd „za celoživotní dílo v oboru filozofie jako výkladu světa a hledání smyslu v celku svobodné kultury“ 10.4.1997
 1996 prof. Göran Malmqvist emeritní profesor Univerzity ve Stockholmu; doktor honoris causa filozofických věd „za vynikající dílo vědecké a překladatelské v oboru sinologie a za jeho mimořádný přínos pro porozumění mezi kulturami“. 21.10.1996
 1995 Dr. Rainer Kreissl bývalý ředitel aukčního domu Weinmüller-Neumeister v Mnichově, SRN; doktor honoris causa filozofických věd „za vynikající výsledky ve studiu umělecko-historických problémů, především v oboru textilních artefaktů pocházejících z Malé Asie” 21.9.1995
 1994 prof. Leopold Jaroslav Pospíšil emeritní profesor antropologie práva Yalské Univerzity v USA; doktor honoris causa filozofických věd „za vynikající výsledky ve studiu antropologických problémů, především právních, úzce spjatých s obecným pochopením lidství” 25.5.1994
 1994 prof. Dr. Viktor Emanuel Frankl filozof a psychiatr, emeritní profesor Vídeňské univerzity; doktor honoris causa filozofických věd „za mimořádný příspěvek ke středoevropskému a k celosvětovému myšlení moderní doby, jímž se zasloužil o rozpoznání a řešení základních otázek svobody, odpovědnosti a smyslu v lidském životě, tak úzce spjatých také s životem českého národa v jeho dějinách i v jeho současnosti“ 7.4.1994
 1994 prof. Ferdinand Seibt emeritní profesor historie University of Ruhr v Bochumi; doktor honoris causa filozofických věd „za vynikající výsledky ve studiu historických problémů, především středověkých, tak často úzce svázaných s českým dějinným vývojem“ 18.1.1994
 1991 ak. Dmitrij Sergejevič Lichačov předseda Sovětského fondu kultury; doktor honoris causa filozofických věd „za zásluhy v bádání o staroruské literatuře, za rozvíjení světové literární vědy, uměnovědy a kulturologie” 18.12.1991
 1991 prof. Eugenius M. Uhlenbeck profesor lingvistiky Univerzity v Leidenu; doktor honoris causa filozofických věd „za zásluhy o světovou lingvistiku a účinnou podporu českých lingvistů v době nesvobody” 4.10.1991
 1991 Emil F. Smidak prezident Nadace Avenira, Luzern; doktor honoris causa filozofických věd ”za zásluhy o velkorysou a soustavnou podporu vědeckého bádání, zejména v oblasti humanitních věd” 18.6.1991
 1991 Hebe Charlotte Kohlbrügge holandská církevní pracovnice; doktor honoris causa teologických věd „za posílení ekumenických vztahů mezi církvemi a přátelství obou zemí” (společně s ETF UK) 14.5.1991
 1990 Gordon H. Skilling kanadský historik; doktor honoris causa historických věd „za zásluhy o poznání dějin Československa a za přátelství k jeho národům”- 18.10.1990
 1990 Rafael Jeroným Kubelík  dirigent a skladatel, spoluzakladatel Pražského jara; doktor honoris causa filozofických věd „za celoživotní uměleckou činnost a osobitý vklad do pokladnice světové hudební kultury” 1.6.1990
 1990 Rudolf Firkušný pianista; doktor honoris causa filozofických věd „za celoživotní uměleckou činnost a osobitý vklad do pokladnice světové hudební kultury” 1.6.1990
 1990 Václav Havel prezident ČSFR; doktor honoris causa filozofických věd „za významné morální a filozofické podněty politickému myšlení lidstva” 30.5.1990