Mgr. Chiara Mengozzi, Ph.D.

KONTAKT

Osobní oddělení

Eva Antošová

+ 420 221 619 852

 

Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací

Mgr. Marcela Bubelová

+ 420 221 619 332


Adresa: nám. J. Palacha 2,116 38, Praha 1

Chiara Mengozziafiliovaný člen akademické obce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy od 27. 6. 2016 do 13. 3. 2017*

Mgr. Chiara Mengozzi, Ph.D.

Výzkumná pracovnice v CEFRESu, vysokoškolská pedagožka, literární kritička.

Chiara Mengozzi (5. 12. 1981) získala magisterský titul v r. 2005 v oboru moderní literatura se zaměřením na italianistiku s diplomovou prací na téma Animalità e scrittura, která byla vyznamenána jako nejlepší závěrečná práce akademického roku 2004/2005. V letech 2006 až 2007 absolvovala výzkumnou stáž na Universitě Lyon II, kde pod vedením prof. Charlese Bonna bádala o frankofonní maghrebské literatuře v rámci výzkumného týmu CICLIM (Coordination Internationale des Chercheurs sur les Littératures Maghrébines). Po návratu do Itálie zahájila svůj výzkum o italofonní přistěhovalecké a postkoloniální literatuře jako doktorandka Univerzity v Terstu. V roce 2011 získala titul Ph.D. za svou disertační práci v oboru teorie literatury a komparatistika, kterou posléze přetvořila do podoby monografie nazvané Narrazioni contese. Vent’anni di scritture italiane della migrazione (Roma, Carocci, 2013). Tato kniha o dvacetiletém vývoji italské literatury imigrantů získala značný ohlas díky četným recenzím a stala se součástí několika seznamů doporučované literatury na italských univerzitách.

Po přestěhování do České republiky a intenzivním studiu češtiny se v říjnu 2014 stala odbornou asistentkou francouzského jazyka a literatury na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. V květnu a červnu 2015 byla pozvána na Hosei University v Tokyu jako Visiting Assistant Professor, aby zde vedla kurz The Struggle for Recognition between Philosophy and Literature: Post-colonial Scenarios. Od ledna 2016 se stává vědeckou pracovnicí CEFRESu díky vlastnímu výzkumnému projektu na téma Animal Matters. Challenging the Anthropological Difference and Literary Norms. Vedle vlastního bádání organizuje v rámci téhož projektu dvě velká interdisciplinární setkání: v únoru 2017 mezinárodní konferenci na téma The Human-Animal Line. Interdisciplinary Approaches, jejímž cílem je mimo jiné vytvoření středoevropské výzkumné sítě okolo Animal Studies; v červenci 2017 frankofonní evropskou univerzitu sdružující profesory a doktorandy z 12 zemí. Tato evropská letní univerzita se uskuteční na FF UK jako výsledek spolupráce mezi CEFRESem, Universitou Karlovou a sítí OFFRES (Organisation Francophone pour la Formation et la Recherche en Sciences Sociales), na jejímž rozvoji a aktivitách se Chiara Mengozzi aktivně podílí již pět let.

Co do odborného zaměření se věnuje zejména teorii literatury (např. otázkám World literature, intertextualitě a teorii překladu), průsečíkům mezi literaturou a filozofií (např. otázce zvířecí jinakosti mezi francouzskou filozofií a literárními texty evropské moderny a současnosti, filozofickým a literárním přepisům a revizím hegelovské dialektiky pána a raba), postkoloniální literatuře a literatuře migrantů. Přednáší a publikuje o soudobých autorech italské, francouzské a anglofonní literatury, např. o Ennio Flaianovi, Jean-Paul Sartrovi, Michelu Tournierovi, J. M. Coetzee, Nuruddinu Farahovi a Kazuo Ishigurovi. Je členkou redakční rady časopisu Between, Journal of the Italian Association for the Theory and Comparative History of Literature a věnuje se prezentaci italské kultury ve veřejném prostoru: od r. 2012 se proto stala koordinátorkou kulturních aktivit, zejména setkání se spisovateli, v Asociaci Dante Alighieri v Praze.

* Čestná afiliace zanikla 13. března 2017, kdy se dr. Chiara Mengozzi stala zaměstnancem FF UK.