Haig Utidjian, Ph.D.

KONTAKT

Osobní oddělení

Eva Antošová

+ 420 221 619 852

 

Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací

Mgr. Marcela Bubelová

+ 420 221 619 332


Adresa: nám. J. Palacha 2,116 38, Praha 1

Fotkaafiliovaný člen akademické obce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy od 16. 2. 2017 do 15. 2. 2022

Haig Utidjian, Ph.D., CAS (GSMD), M.Sc. (DIC), B.Sc.

Britský dirigent, muzikolog a filolog arménského původu.

Studoval na univerzitách v Sussexu, Londýně a Cambridge, na Accademie Chigiana v Sieně a na Vysoké škole Guildhall School of Music and Drama v Londýně, kde v roce 1995 absolvoval jako dirigent. Získal dirigentskou cenu Ricordi a stal se vítězem soutěže Boba Hardinga o stipendium pro mladé dirigenty. Dále prohluboval své vzdělání s Carlem Mariou Giulinim v Miláně, Richardem Schumacherem ve Valsoldě a Vilémem Tauským (který byl studentem Janáčka, Suka a Talicha) v Londýně. Pro svůj velký zájem o českou hudbu byl pozván Jiřím Bělohlávkem na roční stáž na pražskou Akademii múzických umění, kde navštěvoval specializované konzultace s Františkem Vajnarem a Josefem Kuchinkou a studoval stylový kontrapunkt u Juraje Filase. Od té doby se Haig intenzivně věnuje propagaci české hudby ve světě.

Haig debutoval v Londýně s Komorním orchestrem Barbicana v roce 1997. Řadu let byl šéfdirigentem Komorního orchestru Sussexu (s nímž pravidelně koncertoval v Královské kapli v Brightonu), uměleckým šéfem The Ensemble Duparc, komorního sboru Cambridge University Monteverdi Ensemble a šéfdirigentem symfonického orchestru a sboru Beethovenovy společnosti Cambridgeské univerzity (do jejichž repertoáru uvedl několik významných děl Druhé vídeňské školy). Rovněž spolupracoval mj. s Marie Valence Chorus, s komorním sborem The Guildhall Vocal Ensemble a se sborem Apollo Opera. Také hostoval na různých místech v Anglii, ve Skotsku (jako hostující sbormistr sboru Chorus of the Royal Scottish National Orchestra), Jersey (zahajovací koncert I. mezinárodního festivalu), Belgii (Jonge Filharmonie), Itálii (Festival del Piccolo Mondo Antico, Sbor Univerzity v Pise), Francii (Festival International Albert-Roussel), Polsku (Dolnoslezská filharmonie) a v Arménii (Arménská filharmonie, Sbor katedrály hlavního města Jerevan).

V České republice se Haig podílel na přípravě oper v Městském divadle v Ústí nad Labem a v divadle F. X. Šaldy v Liberci. Rovněž dirigoval Pražskou komorní filharmonii, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Severočeskou filharmonii Teplice, Severočeský komorní orchestr, Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně, Komorní filharmonii Pardubice, Komorní orchestr České akademie věd a další.

V květnu 2001 přijal Haig nabídku od rektora Univerzity Karlovy ujmout se vedení nově založeného oficiálního Orchestru a Sboru UK. Překonal značné administrativní a byrokratické překážky a ze skromných začátků vytvořil soubor mezinárodní kvality, těšící se z účasti na mezinárodních projektech a z pravidelné spolupráce s Hlávkovou nadací. Tento soubor byl v následujících letech opakovaně pozván, aby pod Haigovým vedením vystoupil při státních příležitostech za přítomnosti předsedy vlády, ministrů a jiných vážených hostů. Další oficiální vystoupení se Sborem Univerzity Karlovy v Praze, které odvysílala Česká televize v přímém přenosu, se uskutečnilo ve Vladislavském sále Pražského hradu během návštěvy papeže Benedicta XVI. v Praze. Haig rovněž vystoupil v italské Pise s Orchestrem Univerzity Karlovy a sborem tamější univerzity s nastudovanou 9. symfonií L. v. Beethovena, se sborem Kolínské univerzity provedl Brahmsovo Německé Requiem a se sborem Univerzity v Princetonu Janáčkův Otčenáš. Několikrát také zasedl v porotě mezinárodních soutěží.

Haig Utidjian vede dlouholetý výzkum v oblastech muzikologie, pneumatologie, teologie a filologie a v těchto v oborech má rovněž bohatou publikační činnost (v angličtině, češtině a arménštině). Studoval s arcibiskupem Zarehem Aznaworeanem na svém rodném Kypru a byl vysvěcen na arcijáhna Arménské apoštolské církve v roce 2000. Spolupracuje s univerzitami v Kodani a Münsteru, získal fakultní a univerzitní granty na Univerzitě Karlově a pro své zásluhy na poli hudebním a literárním obdržel Komitasovu medaili Arménské republiky a medaili Yakoba Mełaparta Národní knihovny Arménie. Sloužil jako kurátor výstavy „Arménské knižní umění v průběhu staletí“ v pražském Klementinu a je též autorem katalogu k této výstavě. V současnosti připravuje novou edici Dvořákovy Lužanské mše, nové kritické vydání ód sv. Řehoře z Nareku a monografii o hudbě arménského hymnáře. Pravidelně se účastní mezinárodních konferencí a přednášel mj. v New Yorku, Berlíně, Benátkách, Kodani, Hanslevu, Hernenu, Oxfordu, Londýně, Budapešti, Bratislavě, Jerevanu a na domácí půdě v Klementinu, v Českém muzeu hudby, na Katolické teologické fakultě a Filozofické fakultě UK. Několikrát byl pozván k odborné diskusi v České televizi a v Televizi Noe a vystoupil rovněž v Knihovně Václava Havla.