dr. Athanasios Sideris

KONTAKT

Osobní oddělení

Eva Antošová

+ 420 221 619 852

 

Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací

Mgr. Marcela Bubelová

+ 420 221 619 332


Adresa: nám. J. Palacha 2,116 38, Praha 1

Sideris_Picture na webafiliovaný člen akademické obce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy od 16. 2. 2017 do 15. 2. 2022

dr. Athanasios Sideris

Řecký archeolog a historik s „českými kořeny“.

Athanasios Sideris se narodil v roce 1965 v Livadii v Řecku. Vystudoval klasickou archeologii na Univerzitě Karlově, magisterský titul v oboru historie získal na univerzitě Denis Diderot, Paris 7, a poté pokračoval v doktorském studiu klasické archeologie na Université de Bourgogne. Hovoří plynně anglicky, francouzsky, česky a řecky a má praktické znalosti v několika dalších jazycích.

Ve své odborné specializaci se věnuje zejména ekonomice starověkého Řecka, perskému achajmenovskému a maloasijskému umění s důrazem na efezskou architekturu. Zabývá se také kovovými artefakty, toreutikou a obchodními styky. Mezi jeho přední oblasti zájmu patří dále historie a archeologie řeckých území Fókidy a Bojótie, řecko-thrácké a řecko-skytské kontakty. V posledních letech se mimo jiné zaměřil i na vnímání klasického období ve vizuální kultuře 20. století.

Patnáct let byl vedoucím oddělení historie a archeologie ve Foundation of the Hellenic World se sídlem v Athénách. V současné době působí jako výzkumný pracovník na University of the Aegean v Řecku a jako výzkumný ředitel Thrace Foundation v Bulharsku. Spolu s bohatou akademickou činností vede řadu archeologických výzkumů, jmenovitě např. Kastrouli v Řecku a Halka Bunar v Bulharsku. V roce 2011 byl zahájen výzkum bojiště slavné bitvy u Gaugamel v severním Iráku, kde v roce 331 př. n. l. vojsko Alexandra Velikého porazilo Peršany.

Od roku 1998 se podílí na množství projektů týkajících se digitalizace kulturního dědictví, zvláště v oblasti virtuální reality. Taktéž byl zapojen do výzkumu užití ontologického modelování, domény ontologie, metod sémantického webu, thesauri a jazyku OWL. Doposud se zúčastnil celkem 57 evropských či vnitrostátních projektů, z nichž ve 22 působil jako hlavní řešitel.

Sideris působí na několika významných evropských univerzitách včetně Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity v Brně a Vysoké školy ekonomické v Praze, dále se jedná o univerzity Polytechnico di Torino v Itálii, International Hellenic University of Thessaloniki, Ionian University, Free University of Athens a University of the Aegean v Řecku.

Účastní se mezinárodních konferencí a kongresů s historickou a archeologickou tematikou či se zaměřením na digitální technologie. Je členem řady vědeckých komisí a redakčních rad mezinárodních odborných časopisů. Během své kariéry doposud publikoval dvě monografie, pět edičních svazků a 41 článků ve vědeckých časopisech, stejně tak i množství technických příspěvků a elektronických publikací.