Znalecká činnost

 

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, IČ: 00216208, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1, byla zapsána rozhodnutím ministra spravedlnosti č. j. 20/85 – org. ke dni 27. 6. 1986 do druhého oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost, vedeného nyní Ministerstvem spravedlnosti České republiky, a sice aktuálně pro obory školství a kultura s rozsahem znaleckého oprávnění pro filozofii, historické vědy, pedagogiku, filologii, sociologii, informační studia a knihovnictví, psychologii, obecnou teorii a dějiny umění a kultury, religionistiku, logiku a politologii, a pro obor tlumočnictví s rozsahem znaleckého oprávnění pro znalecké posudky vyžadované pro potřebu státních orgánů a orgánů samosprávy se specializací na jazyky: ruský, ukrajinský, polský, slovenský, bulharský, slovinský, chorvatský, srbský, anglický, německý, francouzský, španělský, italský a arabský. Informace o znalecké činnosti FF UK jsou také k dispozici ve výpisu Ministerstva spravedlnosti ČR.