Kalendář akcí: Calls for papers

Probíhající akce

Výzva k publikaci v CASALC Review

Vážené autorky, vážení autoři, rády bychom vás informovaly o možnosti publikovat vámi napsané texty v odborném časopise CASALC Review. V současné době připravujeme číslo 1/2021. CASALC Review je recenzované periodikum vydávané Českou a slovenskou asociací jazykových center na vysokých školách (CASAJC), jehož cílem je vytvořit prostor pro sdílení odborných zkušeností a poznatků o výuce cizích jazyků na […]

Proběhlé akce

CFP: The Virtual 2nd International Scientific Conference CER 2014

Dear Madam/Sir, It is our pleasure to invite your PhD students and assistants to the virtual 2nd International Scientific Conference CER 2014, held on October 27–31, 2014. The goal of the scientific conference is to discuss PhD results through EU countries and different branches. Conference will run online. Thus, PhD students are invited to submit […]

20. výročí slovakistiky

Katedra středoevropských studií FF UK srdečně zve k účasti na mezinárodním setkání u příležitosti 20. výročí založení oboru slovakistika na FF UK „Podoby vysokoškolskej slovakistiky mimo Slovenska“.