Židovská Praha pozdní renesance a její reflexe: nové pohledy – 3. výroční konference Pražského centra židovských studií FF UK

Židovská přítomnost v Praze a zejména pak její tzv. zlatý věk ve druhé polovině 16. století a na počátku 17. století představuje od vzniku židovské historiografie jednu z přirozených křižovatek zájmu badatelů, navíc je inspiračním zdrojem urbánního folklóru a umělecké tvorby.

Konference je členěna do dvou částí. První z nich představuje vybraná aktuální témata akademického výzkumu jak pozdně-renesanční židovské Prahy, tak ohlasů tohoto tématu v moderní literatuře a umění. Druhá část se soustřeďuje na problematiku židovského knihtisku v raně moderní době rudolfinské Prahy a českých zemí.

Vstup na konferenci je volný.

Podrobnosti události

Začátek události
23. 10. 2014 9:30 - 15:30
Místo konání
Husova 20, Praha 1 (Clam-Gallasův palác)
Webové stránky
http://pcjs.ff.cuni.cz/node/248
Organizátor
Marcela Zoufalá
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Program