Zahájení Týdne diverzity

Zahájení | 14:00 | Vlastenecký sál, Karolinum, Ovocný trh 3–5, Praha 1

pan Jean-Pierre Asvazadourian – velvyslanec Francie v ČR
pan Martin Kovář – prorektor UK
paní Mirjam Friedová – děkanka FF UK

Diverzita a role institucí | 14:30 | Vlastenecký sál, Karolinum, Ovocný trh 3–5, Praha 1

diskusní fórum se zástupci vybraných profesních prostředí (česky)

  • státní instituce: Petr Pavlík (MŠMT)
  • média: Jaroslav Šonka
  • firemní prostředí: Kristina Kosatíková (IBM)
  • neziskový sektor: Zdenek Sloboda (Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu)

moderuje: Jan Bičovský (proděkan FF UK)

 

Týden diverzity je čtyřdenní kulturně-vědeckou akcí, jejímž záměrem je reflektovat koncept diverzity z různých aspektů a konfrontovat veřejné diskurzy o rozmanitosti s tím, jak ji každodenně prožívají jednotlivci i společnost jako celek. Organizátoři touto akcí aktivně řeší hodnotu diverzity i ideu univerzity a její roli v moderním světě. Celé setkání je multižánrové, nabídne široké veřejnosti nejen nemalé spektrum kulturních událostí (hudba, film atd.), ale zvláště netradiční propojení různých společenskovědních oblastí (média, politika, neziskový sektor) s prostředím vědeckého a akademického náhledu na pestrost společnosti.

Organizátoři si kladou zásadní otázku, jaký je dnes vztah mezi distancovanou badatelskou zkušeností a postojem angažovaného intelektuála. Mají vědci dostatečný vhled do reality za zdmi akademických pracovišť? Jak se o diverzitě ve společnosti mluví a jak je prožívána? Sdružuje nás to, že jsme stejní, nebo to, jak rozdílní všichni můžeme být a jsme? Jaké odlišnosti jsme nakonec schopni akceptovat a co to vypovídá o nás samých? Co dnes znamená pojem „univerzita“ a jaká je její role a role humanitních věd v moderní společnosti? Týden diverzity si klade za cíl otevřít tyto i mnohé další otázky a hledat na ně společně odpovědi.

Podrobnosti události

Začátek události
23. 11. 2015 14:00
Místo konání
Ovocný trh 3-5, Praha 1 (Vlastenecký sál, Karolinum)
Webové stránky
http://tydendiverzity.ff.cuni.cz/
Typ události
Konference a přednášky